They carry their torch wherever they go and illuminate the way forward.

SaLuSa 18-February-2011Followers

Google+ Followers

Tuesday, July 24, 2012

Banking Arrests Are Underway - 24.07.2012


Former Anglo Irish Bank chairman Sean FitzPatrick has been arrested at Dublin airport


Banking Arrests Are Underway 

Stephen: We may not hear or see all of these immediately, but this story from the BBC shows arrests in the banking world are underway- and within the last 24 hours. 

Sean FitzPatrick is Third Ex-Anglo Irish Bank Executive to be Arrested in 24-hours 

From BBC News – July 24, 2012 http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-18965510 

The former head of Anglo Irish Bank, Sean FitzPatrick, has been arrested by Irish police in connection with alleged financial irregularities at the bank. 

Mr FitzPatrick has been appearing in court in Dublin. 

He is the third former senior executive from Anglo Irish Bank to appear in court within the past 24 hours. 

All three men face 16 charges in relation to an alleged failed attempt to prop up Anglo’s share price after a stock market collapse.

Anglo was nationalised at a cost of about 30bn euros (£23.4bn) to Irish taxpayers. 

Airport arrest 

Mr FitzPatrick served as chief executive and then chairman of the bank, building it up to become what at one time appeared to be one of the biggest success stories of Ireland’s boom years. 

However, Anglo was badly exposed by the bursting of the Irish property bubble and suffered the largest corporate loss in the history of the Republic of Ireland. 

Mr FitzPatrick stepped down from his position in December 2008, a month before Anglo had to be bailed out by the state. 

Irish police arrested him at about 05:35 BST on Tuesday at Dublin airport and took him to Bridewell Garda station in the city centre. 

It is the third time Mr FitzPatrick has been arrested as part of the three-and-a-half year long investigation into the collapse of Anglo Irish Bank. 

On Monday, Willie McAteer – the second in command at the bank before his resignation in January 2009 – appeared in court alongside Pat Whelan, a former head of lending and operations at the bank. 

Mr McAteer, 60, from Rathgar in Dublin, was granted bail until 8 October but was was ordered to hand in his passport.

Mr Whelan, 50, from Malahide in County Dublin, was also granted bail but was ordered to give 48 hours notice if he is travelling anywhere outside Ireland or the UK. 

The former bank is being wound down and is currently being run by the Irish Bank Resolution Corporation Limited (IBRC).
Wednesday, July 18, 2012

Magyar - Michael Arkangyal - Tömeges letartóztatások , 11_7_122012. július 11., szerda


Michael Arkangyal - Tömeges letartóztatások
Köszönet a fotóért GooRoo-nak!
Michael Arkangyal:

A Tömeges Letartóztatások Soha Nem Könyörületesek, és Nem Fogják Alkalmazni a Cabalnál

Copyright / All Rights Reserved [Minden jog fenntartva!]
Archangel Michael: Mass Arrests are Never Compassionate and Will Not be Used with the Cabal [Posted by Steve Beckow - http://the2012scenario.com/]


Amint azt az olvasók tudják, volt egy személyes felolvasásom Michael Arkangyallal ma (2012. július 4.-én) Linda Dillonon keresztül (lásd a lenti hangfelvételt).
Megkértem, hogy mondja el nekünk, miért voltak ellentmondások abban, amit ő mond, és amit az általunk igen nagy becsben tartott galaktikus forrás (SaLuSa) mond. Íme a válaszok.

SaLuSa azt mondja, hogy a letartóztatások meg fognak történni, és Michael Arkangyal azt mondta, hogy visszaszorításra sor fog kerülni. Miért különböznek az egyes verziók? Kértem, hogy adjon annyi részletet, amennyi csak lehetséges.

Íme a hanganyag:
Archangel Michael on Containment, July 4, 2012
https://s3.amazonaws.com/files.the2012scenario.com/Archangel+Michael+on+the+Containment.mp3

Azt válaszolta, hogy nem akarta, hogy úgy tűnjön, ellentmond SaLuSanak. Azt mondta, hogy amit adott, amikor fejtegette a visszaszorítást [megfékezést], az egy nagyon szent információ volt arról, hogyan jár el a Mennyei Társaság, és hogyan fog eljárni isteni közbeavatkozással, hogy kezelje és visszafogja az égbekiáltó viselkedés hatalmas rendszerét, mely soha sem a szeretetből vagy a fényből fakadt.

Azt mondta, hogy a bolygónkon eme dolgok kezelése, mint a kedvességből, szeretetből, jótékonyságból elkövetett „tömeges letartóztatások”, nagyon rossz [silány] múltra tekintenek vissza. Hivatkozott példaként a Holokausztra, és hozzátette a japán, amerikai és kanadai internálásokat. Az embereket úgy terelték össze, hogy abban soha sem volt kedvesség, vagy szeretet. Ezek a cselekedetek soha nem voltak összhangban az egyetemes [univerzális] törtvénnyel.

Függetlenül attól, hány ember mondja, hogy a tömeges letartóztatásokat higgadt, és békés módon akarják végrehajtani, az emberek még mindig bosszúállást, és büntetést várnak.

Azok a mechanizmusok, melyek érvényben vannak a tömeges letartóztatásoknál, „rendes” körülmények között rendszerint történelmileg magukba foglalták a tényleges és spirituális erőszakot, és brutalitást. Hova szándékozzátok tenni ezeket az embereket [a cabal tagjait]? – kérdezte. (Emlékezz, hogy mennyi ember mondta azt, hogy tegyék őket ugyanazokba a FEMA táborokba, melyekbe ők szándékoznak tenni bennünket.) Hogyan akartok elbánni velük? A terveink nem a szeretetből, vagy a magasabb-dimenziójú valóságokból fakadtak.

Michael Arkangyal arra kért (minket), hogy a tömeges letartóztatásokra ne kerüljön sor, azonban nem bírálhatják felül a szabad akaratunkat. Ellenben arra kért (minket), hogy amit teszünk, azt együttérzésből, és megbocsátásból tegyük. Emlékeztetett minket arra, hogy beszéltünk egy tömeges akcióról. Nem volt rá bizonyíték, hogy az arkangyalok látnák, hogy a végrehajtás során nem keltenének [generálnánk] több kegyetlenséget.

Az arkangyalok hallották azt az érvet, hogy nekünk látnunk kell a letartóztatásokat, ahhoz, hogy biztonságban érezzük magunkat, azért, hogy a kollektív szívünk gyógyulásnak induljon, tudva, hogy védve vagyunk, és a büntetés ki lett szabva.

Azt kérdezte, hogy ez nem pontosan az, amit a rabszolgatartóink mondanának?

Megkérdezte tőlünk, hogy ki lenne szerintünk az, aki ilyen hatalmas vállalkozás végrehajtásáért felelős lenne? Azok, akik irányításra törekednek, pedig ez az, amitől igyekszünk elszakadni. Lehetséges, hogy lesznek tömeges letartóztatások? Igen. Az arkangyali akarattal összhangban van ez? Nem.

Kérdeztem tőle, hogy volt-e néhány letartóztatás, azt mondta, hogy volt néhány, mert mi akartuk. Arra kért minket, hogy ügyeljünk azokra, akiket megfékeztek, és vizsgáljuk meg, hogy milyen lelki változást idézhet ez elő. Megkérdeztem, vajon John Roberts volt az egyik (idézve egy olvasó kérdéséből), és azt felelte „Igen”. Megkérdeztem, vajon kiadhatom-e ezt az információt, és ismételten „Igen”-t mondott.

Azt mondta, hogy azok, akiket sikerült visszafogni, visszatérhetnek most a szívük Isteni Tervéhez. Megkérdeztem, hogy meg lehet-e olyan valakit fékezni (visszatartani), aki még mindig a Legfelső Döntéshozóként folytatja, erre ezt mondta: „Ó, igen. Tulajdonképpen ez nagyon jótékony lehet, ugye? Ha a cselekedet szeretetből, fényből, és békességből vagy átalakulásból fakad, akkor az a szeretet kiléphet a világba. Ha ez gyűlöletből, kapzsiságból, vagy a korlátok közé szorításból fakad, akkor ez nem történhet meg. Gondoljatok úgy a megfékezésre, mint egyfajta „mennyei rehabilitációra” [A fordító megjegyzése: akaratlanul is az Otthonunk (Nosso Lar) című film ugrott be. Talán segít jobban megérteni, átérezni, miről is van itt szó: http://www.youtube.com/watch?v=g6Olu9cl5FQ] Annyira átitatódnak szeretettel és fénnyel, hogy azt el sem tudjuk képzelni, egészen addig, amíg semmi más nem marad (csupán a fény, és a szeretet).

Nem akarnak embereket eltávolítani szükségképpen a pozíciójukból. Ha abban a pozícióban maradnak, és a szeretet igaz fényévé válnak, akkor kiválóan alkalmasak arra, hogy erős változást hozzanak létre, és hasznossá válhatnak egészében nézve.

Vannak, akik egyszerűen le lesznek tartóztatva, mert szeretnénk, hogy ez (esetükben) megtörténjen. Lesznek néhányan, talán száznál is kevesebben, mert a több cabal [titkos szövetkezés] tag lesz visszatartva, mint letartóztatva.

Megkérdeztem, hogy SaLuSa miért nem említi ezt az üzeneteiben. Azt mondta, hogy ez az információ nem volt azonnal elérhető számára. Megkérdeztem, vajon SaLuSa nem tudott erről, és azt válaszolta, nem, nem ez volt a helyzet. Nem SaLuSa hatáskörébe tartozott erről beszélni, vagy belekezdeni. Ez egy olyan akció volt (melyet kivételesen ritkán) az arkangyalok vállaltak magukra, amit ő „Hatalmasoknak”, Mennyei Társaságnak nevez.

Megkért minket, hogy ne feltételezzük, hogy a galaktikusoknak hozzáférésük van mindenhez, amit az arkangyalok tesznek. Nincs megosztott erőfeszítés. Ez egyszerűen nem az, amivel egy SaLuSa pozíciójában levőnek foglalkozni kellene, éppúgy, ahogyan Michael Arkangyal sem szeretné a tömeges letartóztatások ügyét magára venni. A galaktikusok tudatában vannak ennek, azonban ez nem olyan dolog, melyben azt állítják, amit tesznek.

Azt kérték, hogy figyeljük a változásokat. Nem tart sokáig. Arra kérnek, hogy legyünk megfigyelők, nem pedig polgárőrség vagy katonai szervezetszerűségek, akik letartóztatásokat végeznek. A munkánk, hogy megfigyeljünk, és jelentsünk. Arra kért minket, hogy figyeljük a változásokat, milyen módokon tolódik el a vezetés egyetértéseikben (összhangjaikban) és cselekvéseikben. Ezek a mi lakmuszpapírjaink. Szövetségben vagyunk az arkangyalokkal, jelentjük, mi történik az emberi közösséggel. Mi vagyunk a megfigyelők, és a tudósítók. (Szóval indítsátok be a blogjaitokat, emberek!)
Ahogy a galaktikusok és az intergalaktikusok elindulnának, hogy összegyűjtsék azokat, akik sérelmet okoztak az emberiségnek, figyelmen kívül hagyták az egyetemes [univerzális] törvényt, mely egészen más, és sokkal szelídebb, békésebb, mint bármi, amit az emberiség tenne. Az arkangyalok tartózkodtak attól, hogy az emberi nyelvet használják a bevésődések, és a kollektív emlékek (emlékezet) miatt, valahányszor „tömeges letartóztatásokról” beszélünk.

Milyen sokáig kell várni, mielőtt a galaktikusok beszélnek, és az arkangyalok egyeztetnek? Azt mondta, hogy az arkangyalok most azonnal beszélnének a galaktikusokkal, és várhatjuk, hogy megjelennek majd a csatornázott üzenetekben, hogy nemsokára érkezik néhány változás a magyarázatokban arról, mi várható.

Elmondtam neki, hogy voltak olvasók, akik nagyon bosszankodtak, mert olyan régóta várnak valamilyen kézzelfogható, látható bizonyítékot arról, hogy valami történik (John Roberts példája segít), és most hallják, hogy az arkangyalok azt mondják, hogy ezek a megfékezések megtörténnek, azonban mégsem szolgáltatnak semmilyen kézzelfogható bizonyítékot. Az olvasók és hallgatók türelmetlenek. Elmondanád ezt, kérlek?

Azt mondta, hogy az arkangyalok megértik, mit jelent az, hogy várni kell, viszont emlékeztetett arra minket, nem kell korszakokat vagy életeket, sem életszakasznyi időt várni. Aztán arra kért minket, hogy változásokat Önmagunkban keressük, a Családunkban, és Városainkban. Azt mondta, hogy közülünk néhányan hallani szeretnék ezt a kívánságot. Ellenben ő az Igazság Arkangyala, és ugyanúgy a Béke Arkangyala is. Azt tanácsolta, hogy figyeljük az eget, és azt, ami elérhető számunkra a másodlagos médiákból. Figyeljük, hogy az emberiség hitrendszerében milyen változásoknak vagyunk szemtanúi.

Arra kért minket, hogy tartsuk fenn egyensúlyunkat. Tudomásul vette, hogy mi vagyunk a tűzvonalban, és belefáradtunk abba, hogy azt mondogatják, hogy a dolgok változnak, miközben nincsenek nagy, kézzelfogható bizonyítékok. A kézzelfogható bizonyíték azonban bennünk van: abban, ahogy látunk, ahogy érzünk, és ahogy tudunk.

Bízik abban, hogy korrekt volt, mikor azt mondta, hogy nem akarjuk, hogy a dolgok olyan gyorsan változzanak, hogy azok nehézségeket, és szűkösséget okozzanak. Azt javasolta, hogy sok helyzetet kapunk a mindennapokban – közösségi és privát szinten – és megnevezett számos ilyet – melyek kézzelfoghatóak voltak. Azt tanácsolta, hogy gondoljunk arra, hogy mindig zajlik (valamilyen) esemény, azonban nem az ő színterükön vagy az emberek színterén.

Még ha néhány új forrásunk bizonytalan is, tekinthetünk rájuk úgy, mint bizalomra méltókra, és akik jegyzik a változásokat. Megkérdeztem, hogy kit követhetünk. Azt mondta, hogy ezt a „platformot” követhetjük (the 2012 Scenario = A 2012-es forgatókönyv), BBC Hírek, Stephen Cook, – és itt elnevettem magam, mire azt felelte „Igen, ellenben el kell mondanom ezt, mert tudniuk kell, hogy az igazságnak, az egyensúlynak, és a valóságnak vannak hangjai” – és megemlítette még Diana Sawyert.

Arra kért, hogy ne habozzak, ha valahányszor nehéz kérdéseket akarok feltenni, mellyel (most) befejeztük. Szóval remélem, hogy ez a plusz információ áthidal néhány hézagot, mely az eredeti interjúban maradt. Nincsen folyamatos, vagy állandó hozzáférésünk olyan valakihez, mint Michael Arkangyal, és tudom, hogy ez zavaró helyzetekhez vezethet.

Van itt viszont elég, úgy vélem, hogy kezdjünk körbenézni, és észrevegyük a végbemenő változásokat. Ne várjatok tömeges letartóztatásokat, mert az nem támogatott az Arkangyali Birodalom által. Helyesbítsétek ki azokat az embereket, akik azt mondják, hogy a tömeges letartóztatások elmaradása bizonyíték arra, hogy mindez csalás, és szélhámosság. Nem az. Az arkangyalok egy másik tervet követnek, mely az egyetlen, amit akarunk.

Ez jótékonyabb, együttérzőbb, és igazságosabb.

Kétségtelenül, a cabal [titkos szövetkezés] uralmáról a planetáris szabadság átállására a megfékezésen keresztül, és nem a tömeges letartóztatásokon keresztül fog sor kerülni.

Leközlünk egy átiratot, amint az elérhető lesz.

Archangel Michael: Mass Arrests are Never Compassionate and Will Not be Used with the Cabal

Source / Forrás: http://the2012scenario.com/2012/07/archangel-michael-mass-arrests-are-never-compassionate-and-will-not-be-used-with-the-cabal/#more-132774

Date / Dátum: 2012/7/4
Posted by Steve Beckow

Translated by / Fordította: Elinor

Fényvilág Press
http://fenyvilag.blogspot.com/

Translator: Elinor

Tuesday, July 17, 2012

Night Time Work in the Containment Process - 10.07.2012
Today I’d like to talk about some of the night time work that I’ve been doing. In a previous article published on July 6, I explained some definitions of Walk-Ins and the roles they’re playing here on the planet. I explained that I ‘m a Braided Walk-In and that I’m here to help with the Ascension and some different roles in it. Today I want to go into more detail about some of those missions and specifically the missions in my night time work. 

As a Native American Medicine Woman I was trained in many different aspects of what it meant to be a Dream Walker. I came into this body with pre-determined gifts, one of them being the ability to Dream Walk by which I can astral project to any place on the earth and take part in different aspects of the human presence on Mother Earth. By that, I mean that I can help and assist in many important tasks facing humanity before, and leading up to the Shift. 

As a child I had nightmares of the impending Earth changes. In the early 70′s the future was not as bright as it is today. Many people where still asleep. As a Starseed, the dreams drove me and served as a reminder of why I’m here – to stop the then inevitable path of destruction that human beings were headed towards. 

The dreams served to keep fresh in my mind the importance of my mission, and it kept me striving to help humanity in any way I could. One of those ways, back then, was to be present during any massive loss of life or ripple in the consciousness of humans around the world. For instance, when a major accident or natural disaster would happen, I, in my dream time, would be astral-projected to the scene to help to lessen the pain or even to help save lives. Take for instance a time when I was in high school.

One night I “awoke” into my dream and I was sitting on a train. I hadn’t ever been on a train, but it didn’t take too long before I looked around and made the observation that I was on a train. While I was working to clear my senses and to determine where I was, a person, a young girl was sitting to my right telling me all about how she was so excited to go to meet her grandmother and how she was able to ride the train for the first time by herself. She was quite proud of herself and proceeded to tell me all about her grandmother and where she lived. 

It wasn’t too long before I realized that she was speaking French and I understood every word she was saying! I had taken some French – but I was not fluent. I whipped my head around to face the girl sitting next to me. She was, from what I could determine, no older than 12 and was very happy to be there. I smiled at her kindly, and she went on to talk more about her trip. 

In an instant I was above the train and there was a terrible crash, metal crunching and scraping and there was screaming and a tremendous amount of pain. In the astral there is no separation from the whole, and whatever the people are feeling – I feel with no buffer. There was a bright flash and then all was quiet. I woke up screaming and sweating profusely. I couldn’t go back to sleep so I got up and went to help my mom put together breakfast. 

My mother made it a habit to put the morning paper on the table for my Dad, and also for me, so I could check it for articles on my team as I played basketball in school. When I saw the cover of the paper my face went white and I froze. On the cover was an article about a train that had de-railed in France. 

The picture brought back the horror and pain of the dream the night before. In the article that we had in Denver they had said that many were dead and they had a picture of a little girl that had miraculously walked away from the wreck when all the passengers around her had been killed. They said she was 12 and was traveling alone. That did it! I fell to my knees. I realized that my mere presence had done something to contribute to saving her life. I looked up the article and I have posted it in the footnotes. (1) 

I had many experiences like this growing up. It was as though the weight of the world was bearing squarely on my shoulders. I asked for help and I was given a teacher to help to train me on how to do the most good, when called to these disasters, and how to keep from having it rule my waking days. 

It did take years to achieve this. The night time work is intense and has always been a major part of my mission here on the planet, and it has evolved and changed over the years. At first I was to learn how to transmute the pain caused by events set in motion by the actions human beings took, that shook the balance of the Planet. 

What I mean by this is that every choice and every action that we take has a ripple that goes out into the world. And it can result in things that don’t seem to be directly responsible for, let’s say, a train derailment – but it does. Everything is linked and for every action there is an equal and opposite reaction. I intend to write more about this in the future. 

My night work has definitely evolved over the years and after my Walk-In experience I was trained by the Galactics in many different skills in the Dream Time – including time travel. The training has been very intense at times and I have had to graduate many levels to be brought into the work I’m currently involved in. 


This brings me to the now. These days I’m available to the galactic and angelic realms for what ever is needed. Recently I’ve been assisting with the containments that are being talked about. I was approached by the Galactic Federation of Light and asked to take on a task that only a human representative could do. 

Because this is still a free-will planet, the galactics and angelics need to have a human involved with the ’rounding up’ of the cabal and Illuminati. As a Dream Walker and a Walk-In, I have a unique gift of being able to ‘track’ souls in the astral. The cabal and Illuminati knew that something was coming down the pipeline and started to scatter to the winds, using all means available to try and ‘cloak’ themselves. Some have physically disappeared, resigning from their jobs and hiding in remote areas in the world, in attempts to hide from the galactics and angelics. Others had employed techniques to try and hide their energy signatures in attempt to escape them. 

Regardless of what tactics they used, there has been the involvement of persons such as myself to help ‘track’ some of the worst of the worst. This work has been going on for several weeks now. In fact it started just before Drake’s call to the people to take matters into their own hands. That could not be allowed, so there was a call put out to all available souls to help in the matter of containment. 

Yes, I said containment. Because that is how the galactics and angelics have chosen to deal with those who’ve abused their power. The cabal and the Illuminati have a lot to answer for, but it’ll not be done in the way that we all thought it might be done.

If we were to ‘take arms’ to arrest and imprison these people, we would be no better than them. We’d be operating in the Third Dimension or duality and this is not what the galactics and angelics want us to do.

We have to rise above the duality of this Third Dimension and create new and better ways to deal with our selves and the world we live in. We have for thousands of years operated out of fear and retribution. To make the shift we need to be able to manifest a new and truly powerful way to remove the old agenda and replace it with a balanced and loving system. 

Let me explain what I mean by containment as I understand and have witnessed. When tracking down these souls, we would inform the galactics of where the people were, and then they would take that person on ship and sit them down and have a good stern talking to these people. They were told that their behavior would no longer be acceptable and that they were given the choice to continue to operate on the Third Dimension, but the rules had changed for them. If they took any action against the planet or the people what wasn’t in the highest light, they would suffer the immediate consequence of that action. 

How I can describe it is this. Imagine a soul that is put into a container of light. The soul is still in the body, but it’s under house arrest. Every thought and action of that person is being watched. If the person acts against any other person or the planet in a way that is not in the light, an immediate and powerful response is felt by that person. It is likened to a shock. It is the warning. 

It is immediately followed with an intense beam of Love. That love penetrates the very fiber of the person in containment. Each person in containment is also given an angelic guide to assist with the ‘rehabilitation’. Yes, every person is given the chance to rehabilitate. It is universal law. But, if the person continues to act against the agreement, choosing negative thoughts and actions, then the person’s soul will be removed and put into confinement on board ship and watched after by the galactics until the Shift has been completed. 

Each person is warned ahead of time that there will be swift consequences to their actions and that they will be monitored constantly. There are, of course, the darkest of the dark. Souls so dark and contaminated that they were tracked and removed immediately. These are the souls so contaminated by eons of abuse to the planet and people that they, along with the negative ET’s that had been assisting them, were all removed immediately. This was done during the great cleanse, when the underground bases of these negative ET’s were destroyed, several months ago [August-September 2011]. 

Unfortunately the souls that were immediately removed will be ‘reset’. A soul cannot be destroyed. But after a certain amount of time, if they continuously demonstrate that they are intent on doing harm instead of good, the searing white light of God is brought down by Archangel Michael, and they are sent back to the beginning, to start their soul’s journey all over again. Reset back to the start. Made to work their way back up to the Third Dimension. I don’t know about you, but that sounds awful to me. It is a true balancing so that no one soul has to harbor the karma of retribution taken against the dark souls. 

I understand that this is a tough idea to get your head around. It is in our nature to take retribution against people who have wronged us. But that is an old model of thinking. In doing so, we damage our own light, and are then unable to ascend to the Fifth Dimension. There is a great balancer in the universe. Remember, we all chose to come here to the quarantine planet to learn and grow our souls. So we have just as much responsibility for this experience as they do. We said yes to coming here, with all that it entails. 

There is another aspect to the containment. It’s a very touchy one indeed. The containment is not only for the cabal and Illuminati, but for any person who has abused the responsibility given to them with regards to serving humanity. This means the lightworkers of the planet are also put into the containment if they abuse their authority. Anyone that has a role in leading, teaching, or helping people, if they have in any way abused that power, they can be put into containment and be given the chance to be rehabilitated, reminded of the love and humility they are required to bear with regards to leading or teaching people. 

We don’t need to soil our hands to bring real change. We do not need to make people pay for their crimes, however small or large. Let those who have been given the task of rounding up these souls do just that. Let the bringers of Universal Law do their jobs and be glad that you do not have to interact at that level. We are all here to play critical rolls in the unfoldment of this beautiful story. Let your story stay beautiful. Stay in the light and love fiercely. Create the world you want to live in and let the old one die away. 

It is on us to keep our integrity in place, or put it in if we don’t have any. We’re all here to learn and to grow. We don’t need to be vigilantes. We have only to look deep within our own hearts and try and be a better person each day. Love more, fear less. Know that we’re not alone. We’re fully supported in the great Shift in this great time. Let’s create the world to be a great place of love and light. Who’s with me? 

Posted by Sierra Neblina

Website: http://the2012scenario.com/2012/07/night-time-work-in-the-containment-process/#more-134195 Sunday, July 15, 2012

Russian - Архангел Михаил, представленный Steve Beckow 04.07.2012

Архангел Михаил, представленный Steve Beckow 2012.07.04

 Массовые аресты никогда не производились
с состраданием и не будут использоваться для клики

4 июля 2012 11:19 
Представлено Steve Beckow

Читатели уже знают, что сегодня (4июля) у меня было персональное сообщение от Архангела Михаила через Linda Dillon (запись представлена ниже)

Я попросил его объяснить, почему есть расхождения между тем, что говорит он и галактический источник, к которому мы все относимся с большим уважением (СаЛуСа). Вот его ответы.

СаЛуСа говорит, что состоятся аресты, а Архангел Михаил говорит, что будет «небесная реабилитация». Почему эти версии такие разные? Я попросил его дать как можно больше подробностей.

  Здесь представлена запись (на английском)


Он ответил, что не хотел разногласий с СаЛуСа. Он сказал, что то, что он объяснял, когда заявил о небесной реабилитации, было особенно священной информацией о том, как прогрессирует и будет божественно разворачиваться Небесная Кампания, чтобы исцелить и реабилитировать массивную систему с сомнительным поведением, которое никогда не шло от любви или света.

 Он сказал, что наша планета имеет очень плохие результаты для того, чтобы благотворно и с любовью проводить подобного рода массовые аресты. В качестве примера он привёл холокост, а я добавил японскую, американскую и канадскую секвестрацию. Людей сгоняли такими способами, которые никогда не носили мягкий характер. Эти действия никогда не соответствовали универсальному закону. Независимо от количества людей, которые говорят, что хотят провести эти массовые аресты на спокойной и мирной основе, многие люди все еще будут искать возмездия.

Исторически сложилось, что механизмы, которыми мы располагаем для подобных арестов, обычно подразумевают наличие духовного насилия и жестокости. Он спросил, где мы намерены содержать всех этих людей (клику)? (Вспомните, сколько людей хотели их содержать в тех же лагерях FEMA* (Federal Emergency Management Agency - Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях), где и они собирались содержать нас). Как бы вы о них заботились? Наши планы не были деликатными и не соответствовали реальности высоких измерений.

Архангел Михаил попросил, чтобы массовые аресты не состоялись, они не могут заменить нашу свободную волю. Он попросил, чтобы любые наши действия были проявлением сострадания и прощения. Он напомнил, что речь идёт о массовых действиях. У архангелов не было доказательств того, что во время их проведения мы не будем генерировать больше жестокости.

Архангелы услышали довод о том, что нам необходимо видеть эти аресты для того, чтобы чувствовать себя в безопасности, а наше коллективное сердце, зная о безопасности и осуществлённых наказаниях, начало выздоравливать. Он спросил, не соответствует ли это именно тому, что говорили наши угнетатели.

Он спросил, кого мы видим ответственными для проведения мероприятий подобного масштаба. Это будут те, кто ищет контроля, и именно от этого мы хотим уйти. Возможны ли массовые аресты? Да. Соответствует ли это воле архангелов? Нет. Я спросил его, будут ли аресты. Он ответил, что некоторые будут, потому что мы этого хотим. Он попросил нас обратить внимание на тех, кто находится на небесной реабилитации, и на то, как проходят их сердечные изменения. Я спросил (вспомнив вопрос читателя), является ли Джон Робертс одним из них. Он ответил «Да». Я спросил, могу ли я сообщить эту информацию, и он снова ответил «Да».

Он сказал, что находящиеся на небесной реабилитации могут вернуться к Божественному Плану их сердца. Я спросил, может ли кто-нибудь, находясь на небесной реабилитации, продолжать работать судьёй Верховного суда. И он ответил: «О, да. Это действительно может быть очень полезным. Не правда ли?» Если действие происходит в любви, мире, свете или в изменении, тогда любовь может входить и вновь выходить из мира. Если это ненависть, жадность или ограничение, то это не может происходить. Думайте о небесной реабилитации как о «божественной реабилитации». В ней гораздо больше света и любви, чем мы можем себе представить, до такой степени, что есть только это.

Они не хотят обязательно отстранять людей от их обязанностей. Если они остаются на этой позиции и становятся настоящим светом и любовью, тогда это уникальная позиция для большого изменения, которое может быть благоприятным для всех.

Некоторые будут просто арестованы, потому что мы хотим, чтобы это произошло. Их будет меньше сотни, потому что большинство членов клики пройдут небесную реабилитацию, вместо того, чтобы быть арестованными.

Я спросил, почему СаЛуСа не говорит об этом в своих посланиях. Он ответил, что эта информация была ему ещё недоступна. Я спросил, не знал ли этого СаЛуСа, и он ответил, что нет, не знал. Просто вне компетенции СаЛуСа было говорить об этом или брать на себя ответственность. Речь шла о действии (очень редком), которое проводят архангелы, которых он называет «Могущественными», из Небесной Компании.

Он попросил нас не думать, что галактические имеют доступ ко всему, что делают архангелы. Нет разделённого усилия. Это всего лишь то, что СаЛуСа не может рассмотреть, также как Архангел Михаил не любит заниматься вопросами массовых арестов. Галактические понимают это, но это не то, чем они занимаются.

Он просит нас наблюдать за изменениями. Это не займёт много времени. Он просит нас быть наблюдателями, а не милицией или военизированными группами, производящими массовые аресты. Наша работа состоит в наблюдении и сигнализировании. Он просит нас наблюдать изменения в трансформации понимания и действий лидеров. Это наши решающие тесты. Мы сотрудничаем с архангелами, сообщая о том, что происходит в человеческом обществе. Мы наблюдатели и журналисты. (Поэтому, люди, начинайте вести блоги). Галактические и межгалактические будут совершенно по-разному возвращать тех, кто причинил вред и отступил от универсального человеческого закона. Это будет более спокойно и мягко по сравнению с тем, как это сделал бы человек. Архангелы не стали употреблять человеческий язык из-за следов коллективной памяти, произносимых каждый раз, когда мы говорим о «массовых арестах».

Сколько мы должны ждать, прежде чем галактические и архангелы найдут общий язык? Он сказал, что с этого момента архангелы будут говорить с галактическими, и очень быстро в получаемых посланиях мы сможем увидеть некоторые изменения в объяснении того, что ожидалось.

Я ему также сказал, что есть читатели, которые были сильно расстроены, так как они ждали видимых доказательств того, что что-то происходит (пример Джона Робертса). А теперь они слышат, как архангелы говорят, что будут реабилитации, но этому нет ощутимых доказательств. Архангел Михаил мог бы ответить на этот вопрос?

Он ответил, что архангелы понимают, что означает ждать. Но он нам напоминает, что наше ожидание началось не с незапамятных времён, и не продолжалось целую жизнь или даже часть жизни. Он попросил наблюдать изменения в нас самих, в наших семьях и в наших городах. Он сказал, что мало из нас кто хотел бы услышать эту просьбу. Но он архангел правды и мира.

Он нам посоветовал наблюдать за небом и за тем, что доступно в средствах массовой информации. Наблюдайте за происходящими изменениями в системе верований.

Он нас попросил сохранять равновесие. Он признал, что мы находимся на линии огня и устали от того, что говорят, что всё меняется, а потом этому нет видимых доказательств. Но видимые доказательства в нас самих: в том, как мы видим, как чувствуем, как знаем.

Но он верит, что он прав, когда говорит, что мы не хотим стремительных изменений, создающих много трудностей и неустойчивость. Он предположил, что у нас было много публичных и частных ситуаций, и он назвал многие из них, которые были ощутимыми. И он нам посоветовал, чтобы мы думали, что был заговор, но не с их стороны и не со стороны человека.

Будучи неуверенными в большинстве наших средств массовой информации, мы можем смотреть те, что заслуживают доверия и следить за изменениями. Я у него спросил, что мы можем смотреть. Он сказал, что мы можем следить за этой «платформой» (сценарий 2012), новости BBC, Stephen Cook – здесь я рассмеялся и он ответил: «Да, но они должны знать, что являются голосами правды, равновесия и реальности» - а также он добавил Diane Sawyer.

Он меня попросил никогда не бояться задавать трудные вопросы, и мы на этом закончили.

Так что я надеюсь, что эта дополнительная информация ликвидирует некоторые пробелы начального интервью. У нас нет постоянного или продолжительного доступа к кому-нибудь, как Архангел Михаил, и я знаю, что это может привести к разочарованию.

Но я думаю, что у нас достаточно информации для того, чтобы начать смотреть вокруг себя и замечать происходящие изменения. Не ждите массовых арестов, потому что они не поддержаны архангелами.

И правильные люди, которые говорят, что отсутствие массовых арестов является доказательством того, что всё это мошенничество и обман, не правы. Архангелы следуют иному плану, чем нам хотелось бы. Он более сострадательный и справедливый. Очевидно, что переход от правления клики к планетарной свободе будет осуществлён за счёт небесной реабилитации, а не за счёт массовых арестов. Как только сценарий будет доступен, мы его опубликуем.

*FEMA (Federal Emergency Management Agency - Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях), которое действует в США в случае катастроф. В прошлом они построили на всей территории США лагеря для заключения всех, кто будет противодействовать закону военного времени, который иллюминаты собирались ввести … сегодня эти лагеря, в качестве концентрационных лагерей, пусты.

Статья написана Steve Beckow
Translator/Переводчик: Irina

Monday, July 9, 2012

Bulgarian - Покана за повдигане на съзнанието Публикувано от Стив Бекоу 24 юни, 2012

Много хора омаловажиха положителния растеж на шейсетте и седемдесетте години, главно защото те не разбираха за какво става дума. Те го наричаха ​​"Mоето поколение", като пропускаха да видят, че познаването на Аза е пътя към СебеРеализацията. Те наричаха привържениците на времето хипита, Ню Ейджърси (New Agers), деца на цветята, като пропускаха да видят зараждащия се стремеж към обединителното съзнание, породено от привличането на толкова много хора събрани заедно.


Аз бях късно разцъфнало дете на цветята, с повече духовни и интелектуални интереси. Всъщност, след като започнах да виждам някои от предимствата, които времето ми предлагаше, аз на практика се установих в него. Тримесечни среща на групи, повишаване на осведомеността, активизъм, пътуване до Индия, психоделизъм - определено опитах всичко, което то ми предложи.


И аз бях дълбоко, дълбоко благодарен за това, че се научих как да предавам СебеРеализацията на другите и бях дълбоко, дълбоко натъжен, когато тя престана да бъде главна грижа на обществото. Макар че аз не мислех, че знанието е загинало, то със сигурност още не е процъфтяло.


Това поколение има различен вид познание, което е изключително мощно и полезно, но това поколение има и съставки, които тогава бяха продени от думите "личен растеж", които по принцип не му бяха известни. (1) И аз много бих искала, те да му бъдат.


Аз не моля всички ние да възкресим от прахта "Бийтълс" и да им дадем нов живот. Но аз моля тези сред нас, които са били посветени в това знание да излезнат и да го представят отново.


За съжаление, пътеводните светлини на тази епоха, поне по отношение на  'Движението за Човешки Потенциал' са значително избледнели. Няколкото източници на мъдрост, като Вернер Ерхард, са все още тук и без съмнение ще изиграят много голяма роля в предстоящите събития. Други, които са се включили по-късно, като Уейн Дайър и Дийпак Чопра, са част от това знание, което е по-скоро онзи вид знание, което е широко известно днес (благодарение на повечето от техните собствени усилия), съчетано с известна доза от старото познание.


Това, от което ние се нуждаем и можем да използваме по това време е нещо, което определено напомня за урока, които имахме във връзка с осведомеността, отговорността и комуникацията, за да използваме категориите на Джон Енрайт, както и приноса на Фриц Пърлс, Карл Роджърс, Уилям Шютц, Есален, психологичното лечение, дори Транзакционния анализ, защото това също е голяма част от познанието.


В годините след седемдесетте, ние непрестанно сме подложени на съгласувана кампания, която да ни подчини. Ваксините, химикалите, флуоридите, нанотехнологиите, микровълновите печки, телевизионните честоти - всяка стратегия, която Илюминатите биха могли да използват са с цел да ни претъпят, да задушат нашите висши функции и заглушат нашата инициативност и надигащото се несъгласие в нас. Може би те видяха, какво са способни да направят Ню Ейджърите -представители на на отминалата Епоха и никога не са искали това да се случи отново.


Но това се случва отново и ние се нуждаем отново от онези пионери. Ние се нуждаем отново от приноса на тези, които са посветили живота си на повдигане на съзнанието и фокусират вниманието си върху вашата лична отговорност за този свят.


Така че аз отправям покана към тези, които носят свещените традиции на този определен кръг съзнание, да излязат отново и още веднъж да ни научат как да повдигнем съзнанието си, как да повишим нашата осъзнатост и да комуникираме по начини, който трогва и овластява, както и да поемаме отговорност за нашия свят.


Това е времето, за което сме чакали. И всички ние, които четем това, сме тези, които сме очаквали да бъдем. Няма съмнение, че ще постигнем успех този път, но какъв ще бъде той, зависи само от нас.


Една от фразите, въведена от Вернер Ерхард е 'да внесем разлика', а "разликата", която всъщност внася разлика са сързани с изстрелите, които се разнасят и идеите, чието време е настъпило. Сега е нашето време да внесем огромна разлика. Ние трябва да се обединим веднага. Ние трябва да обхванем целия свят и да действаме в световен мащаб.


Това не е свързано с факта, че сме се родили твърде скоро. Имали сме нужда да преживеем това тогава, отколокото да го реализираме сега. Така че аз ви каня всички вас , които знаете за какво ви говоря да излезете и да започнете отново.
 Бележки под линия


1.      Някой може да кажат: "Възможно ли е да искате да намекнете, че ние не сме в процес на личностно израстване?" Не, аз не искам това. Но тези думите бяха нови за това поколение и загатваха за нещо, което сякаш не оцеля и до днес. Ако някой тогава ми кажеше, че е бил в процес на "личностно израстване" тогава, можеше да се очаква, че с тях ще се водят разговари за биоенергетика, форма, прераждане, или реформа на правилата. Но някои от тези последователи изглежда са оцелели при обаждане на телефонен пост 911 заради края на играта на илюминатите. Процесът на личностния растеж не работи добре в климат, нажежен от лов на местни терористи, от ерозията на конституционните права, и от издирването на тела по летищата.  
Translator: Helis

Spanish - Los Arcturianos desriben el "contenimiento" o restringimiento el 2 de julio del 2012

Los Arcturianos desriben el "contenimiento" o restringimiento el 2 de julio del 2012
Posted by Wes Annac
http://the2012scenario.com/2012/07/the-arcturians-describe-containment-on-july-2-2012/


Steve Beckow: Sé que la gente está buscando una validación externa de que el "contenimiento está sucediendo verdaderamente.  Aquí hay un extracto del Dr. Suzan Carroll en el que ella habla sobre el contenimiento de los "victimizadores" o "los profundamente heridos".  El mensaje de Suzan fue publicado el mismo día que el del Arcángel Miguel delineando el contenimiento durante (el programa) Una Hora con un Ángel el 2 de julio del 2012.


Estamos escuchando su llamadol
Los Arcturianos a través de Dr. Suzan Carroll, en Noticias Multidimensionales - Multidimensional News,  2 de julio del 2012


http://tinyurl.com/76q4pus


EL CENTRO


Quienes han sido victimizados deben liberar la polaridad emocional del temor, enojo, pena y dolor para encontrar su centro de Amor incondicional, perdón incondicional y aceptancia incondicional de un juego siendo bien jugado.  Por otro lado, quienes han sido los victimizadores deben encontrar su propia herida que los ha jalado de su centro hacia las profundidades de la "desevolución" de un ser que necesita poder sobre otros a fin de experimentar su poder interior. 


Estos profundamente heridos seres deben ir a su interior, a su centro, para encontrar la herida original en la que su propio poder personal fue robado.  Luego deben perdonarse a sí mismos por haber tenido demasiado temor para robar su poder de regreso de ese ladrón, y por, en vez de hacer eso, haber vuelto su atención hacia aquellos que  pudieran dominar.  La Luz los ha hecho darse cuenta de que ninguna de las ganancias obtenidas por malos medios les han traído ningún gozo, amor, ni siquiera su poder interior, pues siguen estando bajo el dominio de aquellos que robaron su yo interior (su ser interior) y los programaron como el ser oscuro que se han vuelto. 


Les recordamos a todos ustedes, nuestros seres ascendentes, que SEPAN que estos "rotos" seres no tienen poder sobre ustedes pues están dejando el sistema.  A medida que se libere más información sobre el grado en que  estos seres "perdidos" han tomado el poder de otros y cuánto sufrimiento les han causado, habrá una gran tentación de parte de los ascendientes de querer una revancha o un castigo.  No obstante, estos deseos solamente servirán para hacer descender a los ascendientes. Aún más, el castigo no altera el comportamiento, sólo lo hace ir bajo la superficie donde puede realmente causar un daño. 


Los comportamientos solamente pueden ser alterados mediante una distanciada compasión y Amor incondicional.  El castigar a otro es un concepto tridimensional.  En consecuencia, baja la conciencia de aquellos que buscan el castigo y activa las emociones del enojo, la pena y el temor.  Consecuentemente, les pedimos que NO se distraigan de su verdadera Misión de ser los Abridores de Portales y los Abridores del Camino de la Luz. 
Website: 
Translator: Gloria

Spanish Transcripción de los comentarios del Arcángel Miguel sobre SaLuSa, los "contenedores" vs. los arrestos en masa
Transcripción de los comentarios del Arcángel Miguel sobre SaLuSa, los "contenedores" vs. los arrestos en masa
http://the2012scenario.com/2012/07/transcript-of-archangel-michaels-comments-on-salusa-containment-vs-mass-arrests/


Para quienes desean leer la transcripción de la lectura misma en la que el Arcángel Miguel amplifica sus comentarios sobre las razones por las que su propio mensaje difiere de lo que dice nuestro querido SaLuSa, aquí está, cortesía de Ellen. 


Lectura con Steve Beckow y el Arcángel Miguel, 4 de julio del 2012
Steve Beckow: Muchos lectores dicen que no pueden comprender las diferencias entre tu descripción de los 'contenedores' y las descripciones de SaLuSa de los arrestos. SaLuSa no menciona los contenedores, y tú no hablas como si los arrestos se estuvieran llevando a cabo. ¿Nos podrías dar una explicación tan específica como sea posible del por qué estos dos mensajes aparentan diferir y de cómo podemos reconciliarlos? 


Archangel Michael: Como te he dicho … antes que nada, retrocedamos primero pues no deseo que me vean o sientan contradiciendo a SaLuSa.  Nosotros partimos de una perspectiva ligeramente diferente, obviamente.  Ahora, tratemos esto.


La Compañía del Cielo, y sí, mi Legión de Luz, han compartido con ustedes una muy sagrada información sobre lo que hacemos y la manera como procedemos, a nuestra manera, una manera que ustedes pudieran ver como una intervención divina a fin de tratar un sistema, un sistema masivo porque no está simplemente restringido a esto, lo que ustedes han pensado como un mal comportamiento, de acuerdo, un comportamiento atroz, un comportamiento que nunca ha sido de Amor o de Luz, y de cómo nosotros elegiremos y hemos empezado ya a contener esto. 


Tu planeta, mi querido amigo, tiene un historial muy pobre en el manejo de cosas tales como el llevar a cabo arrestos en masa de una manera amable y amorosa, y caritativa.  Y si deseas ver los ejemplos, miren al Holocausto. Miren lo que ha sucedido en otros países muy recientemente cuando se ha agrupado a la gente. 
SB: O la evacuación de los japoneses de la costa occidental, Lord, creo sería otro ejemplo.


AAM: Sí. Nunca es amable. Nunca es amoroso. Y lo que eso hace en términos de la Ley universal, es que no está en alineamiento. Y sin importar cuánta gente está diciendo que desean hacerlo de una manera pacífica y calmada, hay una parte del psiquis humano, del colectivo, que está verdaderamente buscando una revancha y una retribución.  Y los mecanismos que ustedes tienen para — y no estoy hablando solamente de Canadá o del mundo occidental — los mecanismos que ustedes tienen en lugar para llevar a cabo esos arrestos en masa, como ustedes los llaman, han involucrado normal y general e históricamente si no violencia — y normalmente esto ha involucrado realmente la brutalidad — es brutal emocional y espiritualmente ciertamente porque tiene ese elemento.


Ustedes no están tratando de contener a la gente para que pueda ser rehabilitada o vuelta a ser penetrada por el Amor.  Miren a sus prisioneros. ¿En dónde tienen la intención de poner a toda esa gente? ¿cómo la van a tratar? Y ahora que estamos hablando de ello, ¿qué van a hacer con toda la gente que está en las prisiones en todo el planeta? 


No es amable, no es gentil, no es amoroso, y ciertamente no es de la realidad dimensionl más elevada.   ¿Pueden los seres humanos, el colectivo, elegir nombrarse a sí mismos para ir y arrestar a la gente? Sí, y he pedido que esto no se lleve a cabo, pero no podemos hacer caso omiso de su libre albedrío. Pero lo que les pido es que aquello que hagan provenga de un lugar de compasión y de perdón, aquí es donde se requiere de verdad. 


No estamos hablando de la persona que los ha desairado en la fila en un banco, o la persona que ha roto su corazón, o que les ha robado su dinero o tomado su casa. Estamos hablando de una acción en masa de la cual no ha habido evidencia hasta la fecha ... si esto fuera dentro de un año nuestro enfoque sería diferente, pero no hay evidencia que nosotros veamos de que quienes estarían llevando a cabo dichos arrestos en masa no estarían simplemente generando más de lo mismo. 


Hemos escuchado el argumento de que la gente necesita ver los arrestos para que ellos se empiezen a sentir a salvo y que su corazón, el corazón colectivo, empieze a sanar, a sabiendas de que el castigo o el asegurado ... que esta posición se ha tomado. ¿No estarían acusando exactamente de esto a sus esclavizadores? ¿Acaso no es éste exactamente el mismo comportamiento?


Y hay una segunda capa en esto, mis amigos. ¿Quién, quién piensan ustedes que estaría a cargo de hacer y coordinar tal masiva empresa? Pues bien, sería quien busca controlar. Y eso es de lo que ustedes se están escindiendo. 


¿Así que son capaces ustedes de realizar arrestos en masa? Sí.  ¿Es ése nuestro plan? No. 


SB: Si pudiera intervenir, Lord, el dilema sigue siendo para mí, y quizá para mis lectores, el dilema es, ¿a quién van a creer ellos? SaLuSa dice que habrá arrestos en masa, o dice que habrá arrestos. Tú dices que no habrá. Los lectores están confundidos. Ellos no saben a quién escuchar. ¿Puedes reconciliar las dos cosas?  ¿Está SaLuSa en lo correcto? ¿habrá arrestos?  


AAM: Va a haber algunos arrestos, pero no será al nivel que ustedes están pensando.


SB: Así que, la mayoría de la gente será contenida, pero va a haber algunos arrestos. 


AAM: Sí, y vean a aquellos que están siendo contenidos y noten qué están haciendo con el cambio de corazón. 


SB: ¿Es John Roberts, el Juez del Tribunal Supremo, uno de ellos?


AAM: Sí.


SB: Así que, ¿puedo señalarlo como un ejemplo de alguien que está contenido?


AAM: Sí.


SB: De acuerdo. Así que, ¿increíbles cambios de corazón?


AAM: Increíbles cambios de regreso al plan divino original de su corazón, sí.


SB: Así que, ¿quieres decir que alguien puede ser contenido y seguir fungiendo como Juez del Tribunal Supremo?


AAM: Ah, sí. De hecho, puede ser muy beneficial, ¿no es verdad?


SB: Eh, no lo sé. No sé mucho acerca de este tema, así que...


AAM: Sí, piensa de eso de esta manera. Si es de Amor, si es de Luz, si es de paz, si es de transformación, entonces ese Amor puede entrar al mundo. Si es de odio, de crueldad, de avaricia, de limitación, entonces no podrá.  Durante todo el tiempo que alguien está en el proceso del restringimiento/contenimiento, piensen de ello [como] que está teniendo una rehabilitación celestial.


SB: De acuerdo.


AAM: Ellos son penetrados hondamente, profundamente — más de lo que puedan imaginarse — por la Luz y el Amor.  Y ustedes ya saben cuán intenso es eso. Hasta entonces, todo lo que queda dentro de ese individuo es el regresar al Amor y a la Luz. Así que, ¿queremos despojar a la gente de sus puestos? No necesariamente porque si se quedan — y eso es una decisión de nuestro lado, no del suyo — pero si se quedan en sus puestos y se vuelven la verdadera Luz del Amor, entonces estarán posicionados de manera única para crear un cambio masivo.  Y eso puede ser beneficioso para la totalidad. 


Ahora, hay algunos que simplemente serán arrestados porque eso es lo que el colectivo humano desea que suceda.


SB: ¿Nos puedes dar una idea del tamaño de ese grupo? 


AAM: Hemos estado muy ocupados con nuestro proyecto empresa de contención. Nosotros diríamos que serían menos de 100 personas en su planeta. 


SB: ¿De verdad? ¿entonces por qué habla SaLuSa sobre los arrestos? ¿por qué no habla de la contención? 


AAM: Porque ésa no ha sido información que haya estado inmediatamente disponible a [él?].


SB: Así que los galácticos — bueno, no sé si debiera decir los galácticos — pero por lo menos SaLuSa no sabe acerca del contenimiento …


AAM: No, no  es su ámbito hablar de ello. No es su ámbito de emprenderlo. Ésta es una acción emprendida — y digamos que es en excepcionalmente raras ocasiones — por nosotros.


SB: ¿Y quién es "nosotros", Lord?


AAM: Por los Arcángeles. Por la Compañía del Cielo. Particularmente por los Arcángeles, por los Poderosos.


SB: Disculpa, siempre he hablado de la Compañía del Cielo como si fueran los galácticos, los Maestros Ascendidos y los celestiales.


AAM: Pero no asumas que los galácticos tienen acceso a todo lo que nosotros tenemos acceso.  Ésa sería una incorrecta suposición.


SB: De acuerdo. Pero eso deja a los lectores con una imagen de que hay un esfuerzo dividido entre …


AAM: No, no hay un esfuerzo dividido. Es simplemente que no es algo que SaLuSa esté en una posición de tratar. De la misma manera que yo no deseo verdaderamente tratar con el asunto de los arrestos en masa.


SB: De acuerdo. ¿Y cuándo será esto evidente a los galácticos?


AAM: ¿Qué quieres decir con evidente? Ellos están conscientes de ello. Es simplemente que no es algo que ellos declaren estar haciendo.


SB: ¿Pero ellos son parte de ello?


AAM: No, ellos están conscientes de ello. Hay una diferencia. 


SB: De acuerdo. Bueno, estás consciente de que tengo que tratar de hacer esto tan comprensiblemente para los lectores como sea posible porque habrá mucha confusión. Así que ...


AAM: Lo que te estamos pidiendo es que observes, observa los cambios — y no estamos hablando de observar por largo tiempo porque tú sabes que ustedes están en una senda acelerada.  Por lo tanto, la guía es observar, ser los observadores que les estamos pidiendo que sean.  No les estamos pidiendo que salgan a la calle con armas y se vuelvan como milicias del colectivo humano realizando arrestos en masa.  No les estamos pidiendo que caigan en marchar en fila con las organizaciones militares o paramilitares para llevar a cabo los arrestos en masa.  


Así que, a medida que observan si hay o no hay arrestos en masa, ustedes sabrán, si observan, si hay cambios en el liderazgo que nos ha aborrecido. ¿Parecen haber cambiado en su entendimiento de lo que es el Amor? Éstas son tus pruebas de fuego. No es para poner uno contra el otro. Si va a ser en asociación, uno teniendo el enfoque de apoyar la recogida ... y entiende cómo los galácticos también ... 


Permíteme hablar de esto porque es importante.  La manera como los galácticos o los intergalácticos manejarían la recogida de aquellos que han, hmm, dañado a la humanidad, quienes han abandonado el saber de la Ley Universal, es muy diferente y sería mucho más gentil y pacífico que cualquier cosa que los humanos hiciesen.  Así que, aún la fraseología — y por eso nos hemos alejado de usar el lenguaje humano, debido a las impresiones de lo que la historia ha significado y lo que está incrustado en sus memorias colectivas cuando ustedes hablan de arrestos en masa.


SB: ¿Para cuándo podremos esperar ver a los galácticos hablar de la misma manera que tú estás hablando? ¿cuánto tiempo tendremos que esperar para que sea  reconciliada esta diferencia de habla? 


AM: Vamos a tener esta plática con ellos ahora mismo.


SB: ¿Así que podemos esperar ver pronto una alteración en la forma de hablar en los mensajes canalizados venideros? 


AAM: Alguna alteración en la explicación de lo que es anticipado.


SB: De acuerdo. Bueno, estoy seguro de que eso sería muy reconfortante, y aguardaremos a ello conteniendo el aliento, estoy seguro.


Segunda pregunta: hay gente que — lectores — que están muy irritados porque han aguardado largo tiempo por una evidencia tangible, concreta, visible de que algo está sucediendo.  Ahora bien, estoy consciente de que el ejemplo de John Roberts ayudará, Lord, así que eso mostrará ser definitivamente una prueba tangible, pero sigo deseando preguntarte esto en su nombre.  Ellos han esperado a una evidencia tangible y concreta, y ahora te oyen decir que estos contenedores invisibles van a suceder, y que los podemos ver con nuestro tercer ojo o cuarto ojo y tal vez verlo. pero no hay evidencia tangible, ellos simplemente tendrán que — ellos han dado una patada en el suelo y dicho: “estoy cansado de aguardar, quiero una evidencia tangible para que no me consideren un loco, para que pueda señalar a algo y decir: ‘esto está sucediendo realmente.’”


Así que, por lo tanto, cuando hablaste de tus contenedores, para ellos eso fue la gota que colmó el vaso. Ellos están cansados de aguardar. ¿Podrías dirigirte a ellos por favor? 


AAM: Nosotros entendemos lo que significa estar cansados de esperar.  Y ustedes no han estado esperando tanto tiempo. Sí, sé que no deseas oír esto de mí, pero de hecho su tiempo de espera no ha sido — no ha sido eones de tiempo en su vida, ni siquiera una porción de su vida.  Y una de las cosas que les hemos pedido repetidamente es que estén a la mira de cambios dentro de su Yo Sagrado, que busquen los cambios dentro de su familia, su vecindario, su pueblo, que hagan el trabajo, sí, de cortar los cordones. 


Y sé que nadie de ustedes desea oír eso, pero Yo soy no sólo el Arcángel de la Paz sino que porto la Flama Azul de la Verdad.  Ustedes tendrán su evidencia. Tendrán su evidencia, y ya la tienen. Miren a sus cielos. Miren lo que tienen disponible en sus medios de comunicación secundarios. Miren los cambios de los que están siendo testigos en los sistemas de creencias de la gente. Y mantengan su equilibrio. 


Mis queridos amigos, es verdad, ustedes están en la línea de fuego. Y están cansados de decir que las cosas están cambiando y luego no hay una evidencia grande y tangible. Pero su tangible evidencia se encuentra en su interior, en la manera como se sienten, como perciben, como actúan, como saben.  Pero sus sistemas -- no desean que las cosas se derrumben demasiado rápidamente para que haya un caos total, para que se queden sin recursos básicos. Ésa no es la manera de una transición pacífica, del cambio.


Pero miren diariamente.  Se les dan muchas, muchas situaciones, ya sea en los tribunales de justicia o en los noticieros, en la sonrisa de un vecino, en los niños que son asombrosos, en la habilidad de comunicarse muy claramente con Gaia, con los gatos y los perros y los conejos. Las rocas y los árboles. Miren al cielo y comuníquense con sus hermanos y hermanas estelares. 


Éstos son tangibles. Y no piensen que todo es una trama. No lo es, no de nuestra parte, y no de la parte de los humanos. Sí, hay quienes se alejan de la ley, de su Ser (su Yo) Superior. Todavía hay muchas atrocidades, pero esto está cambiando. 


Así que sí, aún cuando sus medios de comunicación sean muy poco confiables, vean los que sean confiables y noten los cambios. 


SB: ¿Podrías sugerirnos alguno a ver? Porque hay — conozco bien a la gente, sé que van a decir, bueno, ¿quién? ¿a quién podríamos seguir? 


AAM: Bueno, por supuesto está nuestra platforma [el nombre del AAM para el Escenario 2012 -2012 Scenario], pero hay ciertos … los noticieros de la BBC son más confiables que cualquiera de los que ustedes tienen en el hemisferio occidental. 


SB: Pensé que lo eran, de acuerdo. 


AAM: Stephen Cook.


SB: Sí, por supuesto.  (Steve: me reí aquí como diciendo: “Lord, no tienens que hacernos sentir bien nombrando a uno de nosotros. Está bien.”)


AAM: Sí, pero necesito decir esto.


SB: Ah, de acuerdo.


AAM: Porque ellos necesitan saber que hay voces de la verdad, del equilibrio y de la realidad.  Y sí, tan sorprendente como es, inclusive Diane Sawyer.


SB: Gracias, Lord. Gracias.  Voy a tener que cerrar ahora porque solamente me quedan 8 minutos más para todas las preguntas que tengo, así que voy a dar por terminado aquí. Y muchísimas gracias en nombre de nuestros lectores por una plática tan plena.  Gracias. 


AAM: Fue un placer. No dudes nunca de preguntarme las preguntas difíciles. 


SB: Gracias, Lord.


AAM: Ve en paz.


[fin]Website: 
Translator: Gloria

The Declaration of Human Freedom

The Declaration of Human Freedom

http://stevebeckow.com/wp-content/uploads/2011/02/Earth1.jpg


Every being is a divine and eternal soul living in a temporal body. Every being was alive before birth and will live after death.

Every soul enters into physical life for the purpose of experience and education, that it may, in the course of many lifetimes, learn its true identity as a fragment of the Divine.

Life itself is a constant process of spiritual evolution and unfoldment, based on free choice, that continues until such time as we realize our true nature and return to the Divine from which we came.

No soul enters life to serve another, except by choice, but to serve its own purpose and that of the Divine from which it came.

All life is governed by natural and universal laws which precede and outweigh the laws of humanity. These laws, such as the law of karma, the law of attraction, and the law of free will, are decreed by God to order existence and assist each person to achieve life’s purpose.

No government can or should survive that derives its existence from the enforced submission of its people or that denies its people their basic rights and freedoms.

Life is a movement from one existence to another, in varied venues throughout the universe and in other universes and dimensions of existence. We are not alone in the universe but share it with other civilizations, most of them peace-loving, many of whom are more advanced than we are, some of whom can be seen with our eyes and some of whom cannot.

The evidence of our five senses is not the final arbiter of existence. Humans are spiritual as well as physical entities and the spiritual side of life transcends the physical. God is a Spirit and the final touchstone of God’s Truth is not physical but spiritual. The Truth is to be found inward.

God is one and, because of this, souls are one. They form a unity. They are meant to live in peace and harmony together in a “common unity” or community. The use of force to settle affairs runs contrary to natural law. Every person should have the right to conduct his or her own affairs without force, as long as his or her choices do not harm another.

No person shall be forced into marriage against his or her will. No woman shall be forced to bear or not bear children, against her will. No person shall be forced to hold or not hold views or worship in a manner contrary to his or her choice. Nothing vital to existence shall be withheld from another if it is within the community’s power to give.

Every person shall retain the ability to think, speak, and act as they choose, as long as they not harm another. Every person has the right to choose, study and practice the education and career of their choice without interference, provided they not harm another.

No one has the right to kill another. No one has the right to steal from another. No one has the right to force himself or herself upon another in any way.

Any government that harms its citizens, deprives them of their property or rights without their consent, or makes offensive war upon its neighbors, no matter how it misrepresents the situation, has lost its legitimacy. No government may govern without the consent of its people. All governments are tasked with seeing to the wellbeing of their citizens. Any government which forces its citizens to see to its own wellbeing without attending to theirs has lost its legitimacy.

Men and women are meant to live fulfilling lives, free of want, wherever they wish and under the conditions they desire, providing their choices do not harm another and are humanly attainable.

Children are meant to live lives under the beneficent protection of all, free of exploitation, with unhindered access to the necessities of life, education, and health care.

All forms of exploitation, oppression, and persecution run counter to universal and natural law. All disagreements are meant to be resolved amicably.

Any human law that runs counter to natural and universal law is invalid and should not survive. The enactment or enforcement of human law that runs counter to natural and universal law brings consequences that cannot be escaped, in this life or another. While one may escape temporal justice, one does not escape divine justice.

All outcomes are to the greater glory of God and to God do we look for the fulfillment of our needs and for love, peace, and wisdom. So let it be. Aum/Amen.

http://stevebeckow.com/worldwide-march-millions/declaration-human-freedom/.


WikiLeaks
Help us fight the extrajudicial US banking embargo: have you contributed to WikiLeaks this month?

Don’t Abandon Julian Assange Now

Messages of Love and Light

Messages of Love and Light
Index

Galactic Family and Keshe

Click the button CC to choose your language subtitles

JAIL THE BANKERS

The 2012 Scenario

FEBRUARY 7, 2013 - 7:00PM EST

FEBRUARY 7, 2013 - 7:00PM EST
T O R O N T O

Profile for Fran Zepeda

オバマが国際刑事裁判所に再加入・・・米国はもはやならず者国家ではない 2012年5月3日

オバマが国際刑事裁判所に再加入・・・米国はもはやならず者国家ではない 2012年5月3日
Japanese

Qu’est ce qu’être humain? par Steve Beckow