They carry their torch wherever they go and illuminate the way forward.

SaLuSa 18-February-2011Followers

Google+ Followers

Sunday, October 23, 2011

Nederlands - Steve Beckow Michael with Susan S 2011 oktober 18th


Steve Beckow met antwoorden van AEM Michaël   rond 18 oktober 2011 

Via Linda Dillon met Susan S.
AEM Nichaël over waarom verschillende beschouwingen  van Ascentie niet overeenkomen.

Bron:

Archangel Michael Desktop
Steve Beckow:  Een tijdje terug hadden we Susan J. die een reading met Aartsengel Michaël met ons deelde. Nu is Susan S. hier die haar reading ook met ons deelt.
In dit gedeelte van haar lezing (het persoonlijke stuk is eruit gelaten) vraagt ze Aartsengel Michaël waarom er verschillende datums gegeven zijn voor Ascentie. AEM stelt dat een van de redenen voor Ascentiedatums die later zijn dan 2012 is,  dat deze datums wijzen op Ascenties die naar hogere niveaus gaan of naar een speelruimte van regelingen die gemaakt zijn voor degenen die aanpassingen maken en later bij ons komen. AEM wijst ook op de rol van poortbewaarder waarover we gesproken hebben als een rol van een teruggekeerde meester, die door diegenen op zich zijn genomen die vroeg ascentie maken en terugkeren om de rest van ons te helpen. En hij bespreekt het feit dat er niet alleen maar enkele vroege gelegenheden zijn voor Ascentie “dus in plaats van een die uitvliegt, praten we over miljoenen die uitvliegen, en dat, lieve hart, is goed nieuws.”
Dank voor Susan S. omdat ze die vragen stelde aan de Baas en onze kennis van de situatie verderop daarmee uitbreidt.

Susan S. Nou, ik wil graag een vraag stellen over….  u gaf een commentaar over het om me heen zoeken, waarvan ik denk dat veel van ons doen…
De grote vraag van mij gaat over het buiten kijken/zoeken naar andere bronnen om te bevestigen wat wij denken dat de waarheid is, specifiek over Ascentie. En dit is een pragmatische vraag… in de gemeenschap van lichtwerkers beginnen we te voelen alsof we niet weten wat de waarheid is, dat er diverse boodschappen zijn die gechanneld worden en we proberen de waarheid vast te stellen; gaat Ascentie nu gebeuren in 2012 of gaat die na verloop van tijd  gebeuren, zodat het meer een proces is.
Bijvoorbeeld: De Founders (via Sal Rachele.winny) zeggen dat het in 2012, dan in 2017 en in 2030 gebeuren. Ik weet dat het uiteindelijke antwoord zit in je binnenste, maar er is die  heftige discussie bij lichtwerkers over wanneer Ascentie nu feitelijk gaat gebeuren, en ik denk dat we een last of een verantwoordelijkheid voelen… specifiek ik voel de verantwoordelijkheid om mijn familie mee te nemen; ik probeer ze te overtuigen, maar het zijn individuele zielen die moeten….. die hun eigen pad hebben en ik begrijp dat. Kunt u me helpen begrijpen waarom er zoveel versies zijn in de lichtwerker gemeenschap betreffende Ascentie?
Aartsengel Michaël: Ja, we zijn blij het daarover te hebben.
S: Dank u.
AEM: Laten we beginnen te zeggen dat deze Ascentie, wat iedereen Ascentie noemt, een proces is. En het is een individueel proces, maar het is ook een collectief proces. Dus het is niet iets dat je alleen gaat doen.
Dus kun je erover denken als aan zielengroepen die voor een hele variëteit van redenen er voor kozen om op verschillende tijden te gaan. Het is gewoon hetzelfde, en dat hoeft ook niet beoordeeld te worden, het is gewoon dat mensen eenvoudig voor verschillende vluchten kiezen. En zo simpel is het. Nu, een van de dingen die deze Raad ([van Liefde] …  we gaan nu even je wateren modderig maken…
S: (lacht) OK.
AEM:..  maar het wordt tijd om daarover te praten. Een van de dingen die ook in die mix van verwarring zit, waar die Raad van Liefde altijd over heeft gesproken, is het Ascentie proces naar de 7de dimensie.
Dus jullie zitten in de vierde. Sommigen zitten er half in, of voor de helft erbuiten. Sommigen zitten half in en half buiten de vijfde. Ze hebben inter-dimensionale belevenissen en we willen dat erkennen en op een bepaalde manier zeggen, ja, de frequentie ervan is dramatisch aan het toenemen, maar dat is het geval steeds geweest.
Niet iedereen is altijd helemaal en stevig verankerd in de derde dimensie, anders zouden jullie er niet eens het idee van hebben gehad of deze transcendentie gemerkt hebben.
Er zijn sommigen die bidden en bidden en Ascentie wensen en we zeggen jullie en delen vandaag met jullie wat wij zien, maar zij zijn bang voor: “Wat als het nu niet komt? Wat als het niet in 2012 komt?”
Dus wat wij [het Gezelschap van Licht] doen kunnen is het vooruit schuiven en het tot een toekomstig doel maken omdat de chaos van Aarde en de derde werkelijkheid zo dicht/dense schijnt te zijn zodat het  onvoorstelbaar is.
Maar wat er ook gebeurt is dat iets van dat wat onvoorstelbaar is, gebaseerd is op een begrip van wat er mogelijk is in de derde dimensie; het kan niet ergens anders gebruikt worden.
Andere latere datums wijzen ook op gelegenheden om te ascenderen maar zelfs verderop We stellen voor en stellen dat sterk voor, dat het focus op de huidige gebeurtenissen moeten gehouden worden, als het ware {gelach van AEM en Susan). Maar er is die angst van “wat als”.
Laten we hierover nu ook even heel duidelijk worden, Waarheid Zoeker. We willen op geen enkele manier… omdat er ook die amorfe energie is die bij de vele lichtwerkers is begonnen op te duiken, dat op een of andere manier de derde dimensie minder is dan;  dat is niet zo. Het is gewoon een vorm van werkelijkheid, van de vreugde van stoffelijkheid… ja, andere dimensies voegen er aan toe, voegen eraan toe.
Maar het was nooit bedoeld dat de functie van de derde dimensie de dichtheid was die het heden schijnt te zijn..  dat zijn valse geloofstelsels van de mensen die dit gebouwd hebben totdat ze vorm en functie hebben aangenomen.
Maar het is niet een zaak om uit de derde dimensie te ontsnappen; dat is het plan niet. Het gaat over het laten oplossen van die oude paradigma’s(voorbeelden), om die zichzelf te laten vernietigen, imploderen, en dat het collectief zegt: “nee, dat is niet meer wat wij nog langer zullen kiezen.”
En het zit in die collectieve werkelijkheid dat het potentieel, het actiepunt, voor de sprong zit dat er iets anders gebeurt. Dus is het niet dat de derde dimensie zo vreselijk is dat we moeten vertrekken en weggaan; nee, het is dat deze ervaringen en lessen in de dichtheid zijn losgelaten en daarom zijn we vrij om te gaan.
En zo kan er geen enkele soort hiërarchie zijn waarin wij hoger zijn omdat we verder gaan of omdat we eerst gaan. Dat is absurd en dat is heel zeker niet van Liefde. Dus zullen zij er zijn die kozen om in een andere werkelijkheid te zijn, om een drie dimensionale staat van zijn te bewonen.
En ook wat in dit focus over het hoofd wordt gezien… omdat nu juist al onze aandacht, al ons werk werkelijk gericht is op het menselijk collectief. Maar om duidelijk te zijn, en dat zijn we, is dat deze Ascentie over Gaia gaat.
Dus deel ervan is “wie gaat met de rit mee, wie helpt er”. Nou, die erbij helpt zijn degenen die gekozen hebben om naar de planeet te gaan, bewust of niet bewust, maakt niet uit, maar jullie hebben gekozen om naar deze Aarde te komen in deze tijd, voor dit proces.
Nu zijn er die op de laatste minuut zullen zeggen: “nee, ik wil niet gaan.” en er zullen nog velen meer zijn die zeggen: “wacht even, ik kom er aan.”
En dat is deel van de reden voor wat wij zeggen een gelaagd (in fasen)  proces of gebeuren. Dus zullen er mensen zijn die wij de poortbewaarders zullen noemen, of de “ertussen in zitters” (1) die door een Ascentieproces zullen gaan en worden verankerd in de volle werkelijkheid, geen gedeeltelijke werkelijkheid, geen glimpen ervan, geen ervaring van buiten het lichaam, maar de volle werkelijkheid van de vijfde dimensie. Maar zij zullen zich manifesteren, en als het ware worden geobserveerd in de derde dimensie omdat ze terugkomen om te helpen, dat zijn de poortmensen, zij zullen helpen bij deze aanval van de “last minute shoppers” (de mensen die op het laatst nog boodschappen doen).
S: En ik, welke categorie zal ik zitten?
AEM: Omdat jij wilt werken met je familie, en er is ook nog een deel van je , want de waarheid die je bent, is niet alleen de vibratie die je hebt maar ook de persoonlijkheid die we nooit willen veranderen of verwijderen, die zal zeggen: “Ik ga eerst wachten en kijken, ik wil zien hoe dit werkt, ik wil wat van de Waarheid zien van waar dit over gaat.”
En wat je dan doet is die Waarheid vasthouden en je gaat die communiceren. Er is een heel verschil tussen jou die de Waarheid  en die vibratie en vastheeft en dan feitelijk mensen probeert te overtuigen.
Er zijn zoveel mensen die zeggen: “wacht even een minuutje.”- en wij zien dit zelfs in hoge mate bij hen die hebben gesproken, gewerkt, gebeden voor Ascentie – ze zeggen: “oh goed, het is tijd, maar kunnen we nog even wachten?” omdat ze dit of dat nog willen doen, of het meest normale is dan: “Ik wil hen meenemen waar ik van houd en liefheb.” En dat wordt helemaal verwacht omdat niet alleen jullie liefde wordt vooruitgezien, maar (ook) de reden waarom jullie hier zijn.
Er was een tijd toen er geloofd werd, dat als Gaia ging veranderen, de meeste mensen de planeet zouden verlaten, maar zoveel mensen zijn ontwaakt en dat is dus veranderd. Dus in plaats van een vlucht naar buiten, praten we nu over miljoenen vluchten, en dat, lieve hart, is goed nieuws. (2)
Maar het focus… we vragen aan jullie, we smeken jullie… leg je niet vast op een datum, jullie hebben je datums. Ga niet voor een bepaalde dimensie, waar naar toe je gaat – of het 4, of 5 of is het 7?
Ga voor de Liefde, ga voor het hart, daarvoor zijn de lichtwerkers. Ze gaan over het veranderen van de wereld. Jullie zeggen tegen me: “Michaël, ik weet niet of ik dat doe. Ik weet niet of ik dat schommelen beheers zodat de mensen de Waarheid kunnen weten.”
Maar kijk naar de planeet, kijk naar Gaia die plotseling, zo veel jaren geleden tegen iedereen en alles op de planeet heeft gepraat, inclusief tegen de menselijke wezens en zegt: “sta klaar, ik wil dat jullie met me mee gaan.”
En mensen die niet bewust deze boodschap begrijpen die aan hen werd gegeven in de ochtend, avond en nacht, en die zit in de vibraties onder hun voeten, onder hun bed, in de fundering van hun straten, in de lucht die ze inademen, in de wateren waarin ze zwemmen en in het water dat ze drinken zit deze boodschap.
Dus het verschil, heel vaak meer met woorden van wanneer dan en hoe, wordt eenvoudig gebaseerd op de perceptie van het kanaal van wat er mogelijk is.
En de verdere openingen van Ascentie…  jullie zien, kuist nu dat het ondenkbaar is als ik tegen jullie zou zeggen: “en oh, nog wat, jullie blijven leven en in 2030 kun je nog een sprong maken.” Je zou dan denken dat ik bespottelijk aan praten was (Susan lacht) dus we voeren dat ook uit.
Maar, ja, er zullen andere openingen komen omdat wat jullie aan het doen zijn is binnengaan in dit heel actieve proces; het partnerschap werd al eonen geleden gesmeed, maar die stage is voorbij en we zitten in de samenwerkende co-creatie. En als jullie op die manier co-creëren, dan werken jullie met de oneindigheid van het Universum.
Dus, is er ruimte voor beweging? Oh, ja, er is een grote speelruimte. Nu zeg ik tegen jullie als je op een planeet van Liefde bent – Gaia in al haar opgestegen schoonheid – het is zo onwaarschijnlijk dat jullie ergens anders heen zouden willen gaan.  (AEM en Susan lachen)
Miljoenen en miljoenen sterrenbroeders en zusters hebben van heinde en ver gereisd om hier aan deel te nemen, om er getuige van te zijn, en om er deel van te zijn. Dus het is helemaal niet waarschijnlijk dat menselijke wezens, of hybriden, zoals we jullie vaak noemen, komen en zeggen: “oh, nee, dank je.” Jullie zullen blijven.
S: Ik (met nadruk)  zal op de opgestegen Aarde blijven?
AEM: Ja, jij persoonlijk, Susan zult blijven op de opgestegen Aarde en jullie, het collectief, het grootste gedeelte zullen we zeggen, zal blijven. Zij die de overgang maken, oh, ze kunnen kiezen om terug te keren naar hun schepen of hun thuisplaneten, maar het grootste gedeelte zal een tijd willen blijven. Het zou vreselijk veel werk zijn om te doen en dan maar gewoon weg te gaan. (AEM  en Susan lachen).
S: Dat is zeker.
AEM: Ja, het zou zijn alsof je een groot feest zou voorbereiden en dan niet zou blijven. Dat zou treurig zijn. En wat het met zich zal dragen voor degenen waar jij van denkt als die welke onwillig/schoorvoetend of recalcitrant (weerspannig) zijn, is Liefde.
S: Ik begrijp dat een serie van gebeurtenissen, zoals Disclosure of Eerste Contact, heel transformerend zal zijn door het hart van mensen te veranderen.
AEM: Dat is absoluut juist.
S: Zijn dit echte (benadrukkend) gebeurtenissen die zullen gebeuren? Zullen ze… en hier is de kwestie waar mensen het niet over eens zijn… sommigen zeggen dat alleen een 5 dimensionale ziel contact zal maken met hun sterren broeders en zusters omdat het een 5 dimensionale werkelijkheid is, en dat een 3D mens geen contact kan maken? Dat is niet juist, wel?
AEM: Dat is gewoon niet zo. Er zijn sommigen mensen die wat we noemen 3 dimensionaal of trans-dimensionaal zijn – ja, zij die een meer open perspectief hebben, die reeds dat contact hebben en als ze die niet verschoven en verankerd hebben in een andere dimensie. Nu is het zo dat als je in de 5de dimensie bent, ja, dan zullen jullie toegang hebben tot je sterrenbroeders en zusters.
Maar de reden is en dat is niet alleen voor Disclosere want dat is meer een politiek gebeuren of manoeuvre, wat wij begrijpen – en de beschikbaarheid van sterrenwezens die aanwezig zijn in de derde dimensie, die helpen, technologie en healing informatie delen, dat is een harten openmaker.
S: En dat is iets dat…. 
AEM: Dat is stoffelijk, tastbaar.
S: Dat zal gebeuren?
AEM: Ja.
S: Vóór Gaia’s Ascentie?
AEM: Ja.
S: Nou, dan wil ik op de eerste rij zitten hoor (lach). Ik kan niet eens vertellen, op het diepste punt van mijn hart, hoe graag ik wil dat dit gebeurt.
AEM: Toen je zei dat je verlangend en eenzaam bent, is dat niet alleen voor wie wij zijn wat je neerzet als het Gezelschap van de Hemel. Het gaat ook om jullie sterrenbroeders en zusters die je kent en die je al lange tijd hebt gekend. Ze zijn precies hier.
Het enige (benadrukking) dat hen heeft afgehouden om volledig betrokken te zijn is de wens geweest om geen drama van angst te creëren, om de menselijke verslaafdheid aan drama geen  voedsel te geven; dus wachten ze daarop, om een beetje tot rust te komen. Maar als je denkt dat jullie verlangend zijn, lief hart, dan denk eens aan hen!
En we zullen benadrukken dat er veel sterrenbroeders en zusters zijn die al ‘geplant’ (‘ge”installeerd” ) zijn, denk erover als het grondteam, dat al op Aarde is en die er werken. Ja, neem aan in een menselijke vorm, vormveranderend, maar je kunt hen herkennen als je ze ziet.
Dus ja, het is iets dat een van de gebeurtenissen is die bedoeld is om het hart verder te openen. Velen hebben gezegd, bijvoorbeeld, als je zo’n verwoesting had in Japan, ja, het is Gaia die aan het veranderen is, maar het is ook een Zielengroep die vrijwillig is gekomen om compassie en hartsopeningen te scheppen. Dus je krijgt die gebeurtenissen waar het menselijk collectief meer verenigd wordt en zich realiseert dat ze Een zijn.
S: Ik heb nog een laatste vraag waar ik me bijna voor geneer om die te stellen, maar ik ga het toch doen omdat ik mezelf hier niet van los kan breken…  Ik weet dat we geen vertrouwen moeten stellen in mensen, zogezegd, maar ik wil echt, echt weten of Barack Obama zichzelf zal ‘verlossen’(‘terugwinnen’?) Ik heb zoveel emotionele hoop op hem gezet als president van ons land, en….
AEM: Jij en zo veel anderen….
S: (gefrustreerd) Ik wil het echt loslaten, maar ik kan dat niet…(lacht)
AEM: Geen zorg daarover, hij is een sterrenbroeder. Hij zal uit de as verrijzen.
S: (zuchtend) Ik weet niet waarom ik zoveel van hem hou, maar dat doe ik.
AEM: Je bent niet alleen… Twijfel niet aan je liefde, die zit op een goede plek. Dus laat dit schaakspel uitspelen. Hij weet wat hij doet; op de lange run (tenslotte) zal hij jullie niet in de steek laten.
S: Nou, ik denk dat Amerika en de wereld blij zal zijn met dat resultaat.
AEM: Het is deel van het plan. Hij is ook nog een deel van die harten opening. Hij krijgt veel hulp van boven en ik bedoel ook van jullie sterrenbroeders en zusters. Dus ja, geef hem nog niet op.
S: Omdat dit nog een hartbrekende bron van strijd is in de lichtwerker gemeenschap… er zijn er al zoveel die hem hebben opgegeven.
AEM: Maar wat ze gedaan hebben is niet naar zijn hart kijken en ze zijn heel snel om te oordelen. Als je ziet wat je schept, is het een cirkel, het is een heilige spiraal; dus je kunt niet zeggen: “jij zit erin en jij bent er uit.” En hij zit in jullie cirkel. Jullie zijn in veel cirkels geweest waarin je energie de cirkel rondzendt. Doe dit en zend het naar hem. Bekrachtig hem opnieuw omdat hij net ook zo ontmoedigd is.
S: Ja, dat kan ik me voorstellen. Dank u. Dank u zo heel erg veel.
AEM: Je bent zo welkom. Ga met mijn liefde.
S: Dank u nog een keer. Ik houd van u.
AEM: Vaarwel.

Voetnoten:
(1)  Dit zijn degenen die vroeg gaan ascenderen en dan terugkeren als Opgestegen Meesters, een gebeuren dat in het algemeen wordt gekend als “De Terugkeer van de Meesters.”
(2) Hier wordt dus gesproken over vele vroege Ascenties. 

Vertaling: Winny

No comments:

Post a Comment

The Declaration of Human Freedom

The Declaration of Human Freedom

http://stevebeckow.com/wp-content/uploads/2011/02/Earth1.jpg


Every being is a divine and eternal soul living in a temporal body. Every being was alive before birth and will live after death.

Every soul enters into physical life for the purpose of experience and education, that it may, in the course of many lifetimes, learn its true identity as a fragment of the Divine.

Life itself is a constant process of spiritual evolution and unfoldment, based on free choice, that continues until such time as we realize our true nature and return to the Divine from which we came.

No soul enters life to serve another, except by choice, but to serve its own purpose and that of the Divine from which it came.

All life is governed by natural and universal laws which precede and outweigh the laws of humanity. These laws, such as the law of karma, the law of attraction, and the law of free will, are decreed by God to order existence and assist each person to achieve life’s purpose.

No government can or should survive that derives its existence from the enforced submission of its people or that denies its people their basic rights and freedoms.

Life is a movement from one existence to another, in varied venues throughout the universe and in other universes and dimensions of existence. We are not alone in the universe but share it with other civilizations, most of them peace-loving, many of whom are more advanced than we are, some of whom can be seen with our eyes and some of whom cannot.

The evidence of our five senses is not the final arbiter of existence. Humans are spiritual as well as physical entities and the spiritual side of life transcends the physical. God is a Spirit and the final touchstone of God’s Truth is not physical but spiritual. The Truth is to be found inward.

God is one and, because of this, souls are one. They form a unity. They are meant to live in peace and harmony together in a “common unity” or community. The use of force to settle affairs runs contrary to natural law. Every person should have the right to conduct his or her own affairs without force, as long as his or her choices do not harm another.

No person shall be forced into marriage against his or her will. No woman shall be forced to bear or not bear children, against her will. No person shall be forced to hold or not hold views or worship in a manner contrary to his or her choice. Nothing vital to existence shall be withheld from another if it is within the community’s power to give.

Every person shall retain the ability to think, speak, and act as they choose, as long as they not harm another. Every person has the right to choose, study and practice the education and career of their choice without interference, provided they not harm another.

No one has the right to kill another. No one has the right to steal from another. No one has the right to force himself or herself upon another in any way.

Any government that harms its citizens, deprives them of their property or rights without their consent, or makes offensive war upon its neighbors, no matter how it misrepresents the situation, has lost its legitimacy. No government may govern without the consent of its people. All governments are tasked with seeing to the wellbeing of their citizens. Any government which forces its citizens to see to its own wellbeing without attending to theirs has lost its legitimacy.

Men and women are meant to live fulfilling lives, free of want, wherever they wish and under the conditions they desire, providing their choices do not harm another and are humanly attainable.

Children are meant to live lives under the beneficent protection of all, free of exploitation, with unhindered access to the necessities of life, education, and health care.

All forms of exploitation, oppression, and persecution run counter to universal and natural law. All disagreements are meant to be resolved amicably.

Any human law that runs counter to natural and universal law is invalid and should not survive. The enactment or enforcement of human law that runs counter to natural and universal law brings consequences that cannot be escaped, in this life or another. While one may escape temporal justice, one does not escape divine justice.

All outcomes are to the greater glory of God and to God do we look for the fulfillment of our needs and for love, peace, and wisdom. So let it be. Aum/Amen.

http://stevebeckow.com/worldwide-march-millions/declaration-human-freedom/.


WikiLeaks
Help us fight the extrajudicial US banking embargo: have you contributed to WikiLeaks this month?

Don’t Abandon Julian Assange Now

Messages of Love and Light

Messages of Love and Light
Index

Galactic Family and Keshe

Click the button CC to choose your language subtitles

JAIL THE BANKERS

The 2012 Scenario

FEBRUARY 7, 2013 - 7:00PM EST

FEBRUARY 7, 2013 - 7:00PM EST
T O R O N T O

Profile for Fran Zepeda

オバマが国際刑事裁判所に再加入・・・米国はもはやならず者国家ではない 2012年5月3日

オバマが国際刑事裁判所に再加入・・・米国はもはやならず者国家ではない 2012年5月3日
Japanese

Qu’est ce qu’être humain? par Steve Beckow