They carry their torch wherever they go and illuminate the way forward.

SaLuSa 18-February-2011Followers

Monday, October 5, 2015

Nederlands --Matt Kahn, Energie Update: 2 okt. 2015: Het je Bewust Worden van de Nieuwe Energie.

Matt Kahn, Energie Update: 2 okt. 2015: Het je Bewust Worden van de Nieuwe Energie.
Bron: http://goldenageofgaia.com/2015/10/03/matt-kahn-energy-update-10215-becoming-aware-of-the-new-energy/                                                             
Matt KahnOf je nu je leven herontdekt vanuit een breder niveau van bewustzijn, of denkt dat je verschuiving nog moet gebeuren, de energie update van vandaag is toegewijd aan het dienstig zijn aan twee kanten van ervaring om het bewust te worden van de nieuwe energie die zich in de Aarde heeft verankerd.
Moge deze helpen om de uniekheid van alle subjectieve ervaringen te omhelzen om waarnemingen uit te breiden en om de uiteindelijke werkelijkheid te zien en te verwelkomen welke ieder van ons zo prachtig belichaamt.
In mijn vorige energie update, merkte ik op hoe de emotionele en stoffelijke lichamen vaak de laatste aspecten zijn om te veranderen als de nieuwe energie opdoemt. Als we nu weten waar de laatste plekken waar veranderingen vaak gebeuren zijn, kunnen we de volgende stap zetten om de eerste stukken bewijs te onderzoeken waar de veranderingen van energetische verbreding kan worden opgemerkt.
Ook al is er een gewoon attribuut van het nieuwe paradigma-energie een tastbaar soort van grote ruimtelijke leegte, ik wil echt in het onderzoek duiken waar deze verschuivingen beginnen, ten gunste van iedereen.
 
Zoals altijd, is er niet zo iets als: “Ik ben goed of slecht in het me ontwikkelen.” Dit is louter een zaak van het je bewust worden van hoe de subtiele energieën kunnen worden opgemerkt in je ervaring, zodat je de prachtige veranderingen kunt realiseren die je voortdurende groei bevestigen.
De eerste plek om de verschuiving van energieën op te merken is iets dat ik noem: “interne oriëntatie.” Het gaat om je innerlijke barometer van trouw. Als de interne oriëntatie verschuift, veranderen je trouw voor het hebben van dodelijke vijanden met onbehagen en ongemak, naar het meer open worden en beseffen als antwoord op dergelijke ervaringen.
Als de interne oriëntatie dramatisch verandert, schept dat een plotselinge erkenning dat iets dat eenmaal geïnterpreteerd werd als een grens om te overstijgen, feitelijk een katalysator is van goddelijkheid die in je werkelijkheid wordt aangetrokken om de vervulling te verzekeren van je hoogste potentieel. Dergelijke verschuivingen in de interne oriëntatie worden vaak gezien als “realisaties” of als “aha momenten”, maar voor sommigen zijn die verschuivingen veel subtieler.
In plaats van het “Ik haat mijn leven” naar “Alles is Een”, daarbij wordt de verschuiving van de interne oriëntatie meer bekend met de patronen, reacties, en condities, die er spelen. Tijdens die verschuiving ga je geleidelijk over van het alleen maar bezorgd zijn over de dingen die je graag wilt, door je scherp bewust te worden van de dingen die je niet kunt beheersen, of je nu een wens hebt dat je ze kunt controleren of niet.
Zelfs als je een tijdlang probeert om je ervaringen te vermijden, ze te manipuleren of te passeren, dan ben je niet langer meer verloren in de ontkenning. Je bent je niet onbewust, maar je wordt je meer bewust, en het maakt niet uit hoe je vecht met de situaties die je ziet.
Je denkt misschien niet dat iets anders is omdat je nog op dezelfde wijze handelt, maar dichterbij gezien, zijn er diverse progressieve innerlijke veranderingen die je een getuige laten zijn van jezelf, als een karakter in de film van je leven, in plaats van een slachtoffer van je omstandigheden.
Zo gek als dit klinkt, een van de sleutelstukken van bewijs dat je innerlijke oriëntatie aan het verschuiven is naar een meer bredere ruimte van besef is de aanwezigheid van oordeel. Het opkomen van oordeel kan een teken zijn dat je innerlijke oriëntatie verschuift naar een meer bewuste richting, of het ego klaar is om te worden ontrafeld en om te integreren of niet.
Ook al kan je ego je gedrag wel oordelen, of de daden van anderen bekritiseren, of zelfs je innerlijke kritiek veroordelen, de daad van oordelen, veroordelen, tegenstellen of bekritiseren, geeft een opening aan van bewustzijn die zich juist begint te verbreden verder dan de parameters van je persoonlijke voorkeuren.
 Daar je bedoeld bent om je te herinneren hoe je open kunt zijn, aandachtig en beantwoordend zonder het omhoog gaan van kritiek, oordeel, oppositie of schuld, dat is de verschuiving niet die als eerste gebeurt.
Terwijl besef begint uit te breiden, is er een verhoogde zin van observatie die zich in je opent. Als dit gebeurt, neigen oordelen om zich te vergroten of meer merkbaar te worden, terwijl de stem van het ego conclusie projecteert en opinies naar de mensen, naar plaatsen en dingen die het lijstwerk van je werkelijkheid binnenkomen.
Een van de redenen waarom het oordelen niet kan worden opgelost door de meeste spirituele benaderingen is doordat ze een negatieve kijk handhaven over hoe je reageert, terwijl je voorbij kijkt aan de hogere bedoeling van oordeel als een eerste teken van verandering die tijdens je reis gebeurt. Als je eenmaal de manier verandert waarop je kijkt naar elke reactie en antwoord, kunnen alle merkbare obstakels worden herkend als een teken van evolutie- en het maakt niet uit hoe langzaam of snel je progressie schijnt te zijn.
Als je je eenmaal overgeeft aan de noodzaak om oordeel te verwerpen, en accepteert dat het alleen een goddelijke katalysator kan zijn die hier is om jullie te helpen evolueren, kan de rol van de innerlijke kritiek van het leven worden afgestaan, gewoon door kritiek te erkennen als een teken van zich uitbreidend bewustzijn.
Om je te helpen te verschuiven naar een grotere band met het steeds uitbreidend besef, herhaal dan de volgende woorden hardop”
“Ik accepteer dat voordat de dingen die ik wil in staat zullen zijn te veranderen, de directe veranderingen gebeuren op de manier zoals ik de dingen zie. Daar ik nog steeds oordelend, kritisch of cynisch kan zijn als ik ben geweest, of misschien nog zo intolerant voor de oordelen, kritiek en veroordelingen van andere mensen hun ego, accepteer ik het als een bewijs dat ik me meer bewust word, zelfs als ik nog steeds handel op de manier dat ik denk dat ik het zo niet moet doen.
“Terwijl mijn innerlijke oriëntatie verschuift naar een grotere band met de Universele Wil, accepteer ik dat ieder apart facet van mijn ervaring een geschenk van de evolutie is die me door het Universum is gegeven, en helemaal niet is er iets in me dat was geschapen om gewoon te worden weggegooid of aan de kant gelegd.
“Als ik accepteer dat oordelen een teken is van mijn innerlijke oriëntatie die begint te veranderen naar een meer verbreed besef, misschien ben ik dan in staat om een diepe ruimtelijkheid te voelen/merken die de nieuwe energie aanduidt die mijn veld al is binnen gegaan.
“Misschien laten de subtiliteiten van mijn evolutie me een diepte van volmaaktheid en genade zien waar ik net zo veel bewust van kan worden, terwijl ik verander naar het omhelzen van elke ervaring als een geleidende kracht, maar die alleen is ontworpen om me te helpen evolueren. Dit betekent: alles is hier om me te helpen en het maakt niet uit hoe ik daar over denk of voel. En dus ben ik vrij.”
Als oordeel werkt als een niet vermoedend teken van zich uitbreidend bewustzijn, en het maakt niet uit hoe die wordt beïnvloed of bevlekt door een kijk dat elk oordeel suggereert, is de volgende verandering van innerlijke oriëntatie het merken van een afname van de scherpte van pijnlijke ervaringen.
Het lijkt alsof je ego, dat zichzelf brandstof geeft door of vol te houden dat anderen verkeerd zitten, aannemend dat jouw omstandigheden een of andere fout zijn, òf zich wentelt in het medelijden van zijn eigen verkeerd doen, stoom begint te verliezen als zelfs de aard van het oordeel niet langer meer gezien wordt als verkeerd.
Als het ego niet langer brandstof krijgt door het gedrag gelabeld te zien als verkeerd, is het alsof er een gebrek aan belangstelling is door het corrigeren van anderen, of het veroordelen van jezelf als een meer harmonieuze getuige je leven begint te zien vanuit de ruimtelijkheid van je lichaam. Vanuit deze ruimte is het niet alsof je de noodzaak voor controle laat varen in een ogenblik van spirituele triomf. In plaats hiervan neig je er naar om de controle te vergeten die je feitelijk nooit had.

 Als het afloopt voor het ego om er tegenin te gaan of het verliest het spoor van geloof van controle, wordt het progressief moeilijker om het gedrag van anderen over jou te maken. In plaats hiervan kan het ‘hoe de anderen jou behandelen’ gezien worden als een antwoord op hun eigen onopgeloste pijn of echo’s zijn van emotionele chaos. Je kunt je niet gemotiveerd voelen om hen liefde te geven, maar je kunt ook niet zo diep gewond of getroebleerd zijn door hun gedrag of zelfs door je eigen antwoord.
Love 222Vaak is de reden waarom je misschien niet die subtiele verschuivingen in je innerlijke oriëntatie opmerkt vanwege het feit dat je ontwarde ego er vaak een is die in je energieveld de ronde doet op zoek naar veranderingen die aan de oppervlakte beginnen te komen bij afwezigheid van die ene die er naar smacht/verlangt. Eenvoudig gezegd, die ene die wacht op de komst van verandering lost op terwijl de verandering verschijnt.
Om oordeel te herkennen als een bevestiging van het je meer bewust te worden, om natuurlijk het leven minder persoonlijk te nemen, en om zelfs de beheersing te vergeten die je nooit had, gaat je innerlijke oriëntatie door met haar verschuiving van de band door te merken hoeveel sneller je door emotionele staten gaat. Misschien dat de moeilijke gevoelens die je gewoonlijk weken of maanden uit balans gooiden deze nu in deze tijd gedurende een dag verschuiven, of zelfs in een aantal uren.
Spoedig zal het verschuiven van je innerlijke oriëntatie zo’n gegrond besef cultiveren dat onprettige emoties of persoonlijk frictie in enkele minuten kunnen veranderen.
De ironie is dat als je op het punt komt dat je opmerkt hoe veel sneller je emoties veranderen, dat vaak is als je ontwaakt uit een geloof dat je wordt aangevallen door emoties om elk gevoel te herkennen als een geschenk dat volledig moet worden ontvangen en in je hart verwelkomd.
Hoe dieper je elk gevoel in en uit ademt als zegeningen van vrede, liefde en harmonie voor iemand en iedereen, hoe groter het perspectief is dat je ontwikkelt door je vorige emotionele vijanden te erkennen als onverwachte vermomde bondgenoten.
Samen met het opmerken van emoties die sneller veranderden dan eerder en die emoties openden als geschenken om te ontvangen, het doet er niet toe hoe elk is verpakt of versierd, kun je zelfs jezelf opmerken die nog steeds oordeelt, veroordeelt, of bekritiseert, terwijl aan de binnenkant, de objectieve observator kijkt naar het spel van het menselijk gedrag, maar zonder een stevige interne toewijding door te geloven in dergelijke wrange gezichtspunten zoals je eerder deed. Op dit moment is het alsof je nauwelijks door de stappen gaat van persoonlijke patronen die doorgaan aan kracht te verliezen en die uiteen vallen terwijl je ze uitspeelt.
Terwijl je innerlijke oriëntatie doorgaat te verschuiven, zal elke golf van gedachte of emotie direct stromen door jou als een voorbijgaande ervaring die bijzonder en versterkend is in plaats van bedreigend is op een of andere wijze. Vanuit deze ruimte, word je je bewust van de activiteit van de menselijke conditionering vanuit een ruimte van openheid. Daar het in het begin neutraal lijkt te voelen, is het de grote ruimtelijke leegte waar ik over sprak als de komst van het 5D bewustzijn.
Ook al raak je gewend aan het leven op een nulpunt, waar dingen niet langer voor jou gebeuren maar die om je heen plaats vinden, dat kan dan net zo’n tijd zijn waar passie, inspiratie, vreugde, geluk en vervulling gelijkelijk schijnen te missen. Als je acclimatiseert naar het klimaat van een nieuw paradigma bewustzijn, dan wordt spoedig de grote lege ruimte het licht van alle dingen om naar je terug te keren voor inspiratie, vreugde, ecstasy en vervulling van je hoogste potentieel die nu verankerd en gegrond kunnen worden in een sterke fundering van genade en volwassenheid.
Als je probeert om snel vooruit te komen wordt je reis vervangen door de nuances en subtiliteiten te onderzoeken van elke vitale verschuiving, en ben je in staat om met grotere helderheid te zien gewoon hoe ver je bent gekomen terwijl je je pogingen begint te eren en de schoonheid omhelst van je uniekheid op een intiemer niveau. Terwijl je je ontwikkelt door elke graad van innerlijke oriëntatie, is de meest essentiële oefening een bereidheid om degene lief te hebben die het leven ervaart hoe dit ook voor jou schijnt te zijn.
Van het liefhebben van iemand die de activiteit van oordeel belachelijk maakt, of degene omhelzen die wenst dat het leven eerlijker voelde, om degene te eren die wil dat alles zich versnelt en om tot het goede spul te komen, elke ervaring nodigt je uit naar het volgende aspect van het zelf die het volgende in de lijn is om door jou geliefd te worden. Zelfs als je ervaring zo buiten het rijk is van bewust handelen, het nodigt je louter uit om degene te omhelzen die slechts weet hoe te communiceren door om zich heen te slaan of door zich af te sluiten.
Het maakt niet uit hoe je het aanbreken van een nieuw spiritueel paradigma ervaart, het is mij een eer om de evolutie te dienen van jouw reis, totdat je geen andere keuze hebt dan om de pracht te zien van je wezen en je zo helder durft te schijnen zoals je altijd bent bedoeld om dat te doen.
Veel zegeningen      Many blessings,
Matt Kahn
P.S. Om deze reis nog dieper te maken en ten slotte om een leven te leiden van emotionele vrijheid en energetische Vrede en harmonie in jezelf, en met iedereen om je heen, kom dan bij ons
 Voor een komende Zielen Vergadering, een 5 daagse retreat in het Portland, Oregon gebied, of onze Engel Academies: True Divine Nature Calendar
We look forward to being with you soon. Peace, love & blessings to all ~Julie
© Copyright 2015 True Divine Nature, LLC
Matt Kahn: Energy Update 10/2/15, “Becoming Aware of the New Energy,” at http://www.truedivinenature.com/EnergyUpdateOctober22015.htm

No comments:

Post a Comment

The Declaration of Human Freedom

The Declaration of Human Freedom

http://stevebeckow.com/wp-content/uploads/2011/02/Earth1.jpg


Every being is a divine and eternal soul living in a temporal body. Every being was alive before birth and will live after death.

Every soul enters into physical life for the purpose of experience and education, that it may, in the course of many lifetimes, learn its true identity as a fragment of the Divine.

Life itself is a constant process of spiritual evolution and unfoldment, based on free choice, that continues until such time as we realize our true nature and return to the Divine from which we came.

No soul enters life to serve another, except by choice, but to serve its own purpose and that of the Divine from which it came.

All life is governed by natural and universal laws which precede and outweigh the laws of humanity. These laws, such as the law of karma, the law of attraction, and the law of free will, are decreed by God to order existence and assist each person to achieve life’s purpose.

No government can or should survive that derives its existence from the enforced submission of its people or that denies its people their basic rights and freedoms.

Life is a movement from one existence to another, in varied venues throughout the universe and in other universes and dimensions of existence. We are not alone in the universe but share it with other civilizations, most of them peace-loving, many of whom are more advanced than we are, some of whom can be seen with our eyes and some of whom cannot.

The evidence of our five senses is not the final arbiter of existence. Humans are spiritual as well as physical entities and the spiritual side of life transcends the physical. God is a Spirit and the final touchstone of God’s Truth is not physical but spiritual. The Truth is to be found inward.

God is one and, because of this, souls are one. They form a unity. They are meant to live in peace and harmony together in a “common unity” or community. The use of force to settle affairs runs contrary to natural law. Every person should have the right to conduct his or her own affairs without force, as long as his or her choices do not harm another.

No person shall be forced into marriage against his or her will. No woman shall be forced to bear or not bear children, against her will. No person shall be forced to hold or not hold views or worship in a manner contrary to his or her choice. Nothing vital to existence shall be withheld from another if it is within the community’s power to give.

Every person shall retain the ability to think, speak, and act as they choose, as long as they not harm another. Every person has the right to choose, study and practice the education and career of their choice without interference, provided they not harm another.

No one has the right to kill another. No one has the right to steal from another. No one has the right to force himself or herself upon another in any way.

Any government that harms its citizens, deprives them of their property or rights without their consent, or makes offensive war upon its neighbors, no matter how it misrepresents the situation, has lost its legitimacy. No government may govern without the consent of its people. All governments are tasked with seeing to the wellbeing of their citizens. Any government which forces its citizens to see to its own wellbeing without attending to theirs has lost its legitimacy.

Men and women are meant to live fulfilling lives, free of want, wherever they wish and under the conditions they desire, providing their choices do not harm another and are humanly attainable.

Children are meant to live lives under the beneficent protection of all, free of exploitation, with unhindered access to the necessities of life, education, and health care.

All forms of exploitation, oppression, and persecution run counter to universal and natural law. All disagreements are meant to be resolved amicably.

Any human law that runs counter to natural and universal law is invalid and should not survive. The enactment or enforcement of human law that runs counter to natural and universal law brings consequences that cannot be escaped, in this life or another. While one may escape temporal justice, one does not escape divine justice.

All outcomes are to the greater glory of God and to God do we look for the fulfillment of our needs and for love, peace, and wisdom. So let it be. Aum/Amen.

http://stevebeckow.com/worldwide-march-millions/declaration-human-freedom/.


WikiLeaks
Help us fight the extrajudicial US banking embargo: have you contributed to WikiLeaks this month?

Don’t Abandon Julian Assange Now

Messages of Love and Light

Messages of Love and Light
Index

Galactic Family and Keshe

Click the button CC to choose your language subtitles

JAIL THE BANKERS

The 2012 Scenario

FEBRUARY 7, 2013 - 7:00PM EST

FEBRUARY 7, 2013 - 7:00PM EST
T O R O N T O

Profile for Fran Zepeda

オバマが国際刑事裁判所に再加入・・・米国はもはやならず者国家ではない 2012年5月3日

オバマが国際刑事裁判所に再加入・・・米国はもはやならず者国家ではない 2012年5月3日
Japanese

Qu’est ce qu’être humain? par Steve Beckow