They carry their torch wherever they go and illuminate the way forward.

SaLuSa 18-February-2011Followers

Google+ Followers

Tuesday, March 13, 2012

NEDERLANDS - Elizabeth Klarer een contactvrouw met UFO en Ruimte reiziger Deel I van II

Elizabeth Klarer een contactvrouw met UFO en Ruimte reiziger
Deel I van II
(Vertaling winny)
 
  
Het volgende verslag en getuigenis komt van het leven van Elizabeth Klarer , 1910-1994), die volgens haar buitenaardsen heeft ontmoet en voor een, Akon, een ruimtekind heeft gebaard op Alpha Centauri. Klarer blijkt een geloofwaardige getuige te zijn maar zoals met alle verslagen moet je altijd onderscheidend blijven.
Zeker is op dit moment het onderwerp om naar andere beschavingen te reizen een onderwerp van belang. Het wordt in twee delen gepubliceerd, vandaag en morgen. Dank aan Jaya.
Elizabeth Klarer:  UFO contactpersoon en Ruimtereizigster
UFO Ervaringen, 31 mei 2005
Deel 1 van 2
Introductie en Interview door Stuart Bush ~ op schrift gezet en uitgegeven door Noel Huntley, Los Angeles, California.  Zij bleef vier maanden op planeet Meton waar zij haar ruimte kind Ayling baarde en grootbracht. 
 
Door het Britse Ministerie van Defensie werd speciaal interesse getoond in Elizabeth’s ervaringen en zij kondigden aan dat UFO’s bestaan en die zijn nu officieel.

Elizabeth’s verhaal heeft de aandacht getrokken van veel landen, specifiek Amerika, Engeland en Rusland.

In 1975 kreeg zij een staande ovatie op het 11de Internationale Congres voor UFO Onderzoek in Duitsland.


In 1983 richtte zij zich tot het House of Lords in Engeland en haar papier werd ook gelezen in de Verenigde Naties.


Elizabeth Klarer werd geboren in 1910 in Mooi River te Natal, waar zij opgroeide op een boerderij en al gauw leerde zij de Zoeloe’s heel goed verstaan. Ze werd getraind als een weerkundige in Cambridge, Engeland. Later ging zij naar het Trinity College in Londen om muziek te studeren, waar ze een graad haalde. Zij is ook pilote en leerde het vliegtuig De Haviland te vliegen. In de 2de Wereld Oorlog kreeg zij een baan bij de Zuid Afrikaanse Luchtmacht Inlichtingen en bij operaties deed zij werk voor de Royal Air Force om Duitse communicaties te decoderen. Zij was ook getraind om UFO’s te observeren voor de South African Air Force UFO Division. Zij had een zoon David, een dochter Marilyn die nu een medisch specialiste is en nog een zoon Ayling ~ een astrofysicus die leeft op een andere planeet, waarover we dadelijk praten.

Akon


Haar fascinerend verhaal begon toen ze een jaar of zeven was en er een vliegende schotel haar bezocht dicht bij huis. Telepathische communicatie tussen Elizabeth en Akon, die een bemanningslid was en een wetenschapper van de ruimte, gebeurde diverse keren. In april 1956 op de heuvel ‘Vliegende Schotel’ bij Rosetta, in Natal onthulde de bemanning zich en Elizabeth Klarer werd mee de ruimte ingenomen en meegenomen naar een klasse   moederschip. In november1957 op het hoge plateau Cathkin Peak, in Drakensberg ging Elizabeth Klarer het ruimtetoestel binnen om haar opnieuw gevonden liefde Akon te ontmoeten.

In de volgende acht en halve maand verduurde ze pesterijen, specifiek door Amerikaanse Inlichtingen diensten en bij een gelegenheid werd ze bijna gekidnapt door de Russen die haar toekomstig ruimtekind wilden gevangen nemen. Zij werd uiteindelijk door Akon meegenomen naar een ander zonnestelsel, naar onze dichtbij liggende buur Alpha Centauri. Daar verbleef ze vier maanden op planeet Meton waar ze haar ruimtekind Ayling baarde en groot bracht. Wegens de vibraties van het magnetisch veld dat anders is op Meton, was haar hart niet in staat zich aan te padden aan de nieuwe druk en zij was gedwongen om terug te keren naar de Aarde. Contact bleef gehandhaafd en Akon en haar zoon Ayling verschenen beiden aan haar visueel in een geprojecteerd holografisch beeld.


In 1984 werd er specifiek belangstelling getoond in Elizabeths ervaringen door het Britse Ministerie van Defensie en ze kondigden aan dat UFO’s bestaan en nu officieel zijn. Elizabeth’s verhaal had de aandacht van veel landen getrokken, specifiek in Amerika, Engeland en in Rusland. In 1975 kreeg zij een staande ovatie op het 11de Internationale congres voor UFO Onderzoek in Duitsland. Zij werd toegejuicht door een groep wetenschappers die 22 landen vertegenwoordigden waar zij een speech hield over de geheimen van het licht. In 1983, richtte zij zich tot het House of Lords in Engeland en haar document werd ook gelezen in de Verenigde Naties. Enkele jaren geleden reisde zij naar Zwitserland om in een tv show te verschijnen. Zij heeft een boek geschreven met de titel “Voorbij de Licht Grens” en ze heeft nu een tweede voltooid: ”De Zwaartekracht Files”. (Opmerking van de Uitgever:  dit boek is voor zover wij weten niet gepubliceerd.)


Interview met Elizabeth Klarer door Stuart Bush

Stuart Bush: Kunt u de vliegende schotel beschrijven waar u in vloog?

Elizabeth Klarer:  Die was volmaakt rond en ongeveer 18 meter in diameter, met een hele grote hull (romp) en een wat platte koepel in het centrum met patrijspoorten rond de koepel.
Er was een serie van drie patrijspoorten die rond de hele koepel zat en dat had een zilverachtig schijnsel. Dit was geen weerspiegeling van het zonlicht, het was haar eigen gloed. Dat kwam direct uit de huid van het schip en als de stroom aangezet werd, gloeide het hele schip en zette dit veld differentiaal om haar heen op, waar zij natuurlijk in bewoog. Binnenin is het heel erg mooi, gewoon eenvoudig maar compleet prachtig en de kleuren zijn zo heerlijk. De hele vloer is bedekt met een rozerood soort tapijt – heel zacht en heel veerkrachtig om op te lopen. De muren veranderen van kleur als de stroom aan is; ze veranderen van blauw naar groen.

SB: Is daar een functionele reden voor?
EK: Ja, bij een harmonische uitwisseling heb je niet alleen de kleur van de elektromagnetische golflengte van het universum, die natuurlijk de hele basis van haar elektrische stelsel is, maar de kleuren komen ook naar binnen met verschillende bewegingen, specifiek als ze door de atmosfeer snelt. Deze sterrenschepen variëren in grootte. De moederschepen zijn veel groter en ze landen niet. De schepen kunnen onmiddellijk van de ene plaats naar de andere reizen.

SB: Wat was het aantal  bemanningsleden van het schip waar u in reisde en wat waren hun taken?

EK: Twee, en dat waren beiden wetenschappers. Beiden waren astrofysicus maar een was ook een heel grote botanist en dat is een vermogen dat heel erg nodig is om de flora en fauna te begrijpen van planeten voor hun bescherming en voor de voorbereiding van planeten voor menselijke bewoning. Dit is een voortdurende activiteit.

SB: Vertel eens iets over de buitenkant, de constructie van het schip.

EK: Het schip wordt gecreëerd in de ruimte door zuivere lichtenergie die tot substantie wordt gebracht, en dat neemt een natuurlijke hemelse vorm aan. Ze brengen die dan naar de oppervlakte van de planeet en construeren het interieur. Maar de hele huid van het schip wordt in de ruimte gecreëerd omdat die atomische structuur van de huid van het schip dienstbaar bevorderlijk is om energie in te schakelen. Zo krijg je de kracht en de verschillende kleuren.
 
SB: Is het materiaal metaal?

EK: Nee, het is helemaal niet zoiets als metaal. Het lijkt meer op porselein. Het is gemaakt van een atomische substantie van zuivere lichtenergie wat het uiteindelijke partikel is.

SB: Hoe veel tijd kost het om een schip te creëren?
EK: Om een complete ‘schelp’ te scheppen en dan maakt het niet uit hoe groot de maat is, als je een harmonische uitwisseling moet hebben van de maat van die cirkel, die moet in perfecte harmonie zijn.  Dat kost in Aardetijd ongeveer 15 minuten om te scheppen. En het wordt gecreëerd en niet geconstrueerd van natuurlijke kosmische energie. Als ze haar dan meenemen naar de oppervlakte van de planeet om het interieur te voltooien, kost dat, in Aardetijd rond een paar weken.
SB: Zijn zij gewapend?
EK: Nee, alles wat ze hebben is een straal die opzij buigt als een vorm van bescherming wat elk vijandelijk toestel op afstand houdt en die kunnen ze doen verstarren.  Het schild effect beschermt haar volledig – tegen kogels, een raket of een atoombom. Het magnetisch veld is zo geweldig groot.
SB: Is het dan wel kwetsbaar als het in rust is?
EK: Nee, er is een automatische knop. De nadering van enige indringing zorgt dat het veld automatisch aangaat.
SB: Kun je ons iets vertellen over de klasse van een moederschip?
EK: Dat is een groot transportschip (carriership) met ongeveer 24 kleine landingstoestellen die elk een tweetal mensen heeft. Het moederschip zweeft ongeveer 1500 km verderop in de ruimte en laat een van die landingstuigen los die naar de oppervlakte van de planeet gaat. Ze zorgen  voor minstens 5000 mensen – inclusief vrouwen en kinderen. Ze zijn compleet zelf voorziend met een overvloed aan alles. Ze kweken hun eigen voedsel op het schip en gebruiken hun eigen middelen van belichting, zonlicht is niet nodig.
SB: Hoe kun je naar buiten kijken in het schip?
EK: Het schip is compleet omsloten maar er zijn patrijspoorten die geopend kunnen worden en binnen is ook een kijk lens die je in staat stelt om buiten in alle richtingen te kijken. Dit apparaat kan niet alleen door barrières kijken zoals in de kelders van gebouwen maar kunnen ook het kleinste detail onthullen, zoals kralen in een halssnoer die door iemand wordt gedragen op de grond. En dat is dus precies zo voor geluiden
SB: Komen alle bemanningen van Meton?
EK:  Ze komen uit één een beschaving ~ en van zeven planeten. Maar ze bereiden ook andere planeten voor, voor menselijke bewoning in het Vega stelsel. Vega is een jonge blauw-wit groter wordende ster.
SB: Kunt u me vertellen hoe je de mensen kunt vergelijken met mensen op Aarde?
EK: Het zijn mensen maar groter, ze zien er beter uit, zijn meer bedachtzaam/zorgzaam en vriendelijk, niet agressief en gewelddadig. Zij kleden zich en eten eenvoudiger en zijn nog jong met een leeftijd van 2000 jaren van Aardetijd. Hun ster is niet zo gewelddadig. Onze zon is variabel en produceert best een ruwere, scherpere straling die de huid beïnvloedt, iemand ouder maakt en gevaarlijk kan zijn. Zij dragen eenvoudiger en minder kleding die van zijde is gemaakt. Zijde is prachtig en comfortabel voor de huid. Alles is gratis en je pakt jouw eigen kleding bij een zijdeboerderij. Er is een overvloed aan alles. Geen geld noch ruilmiddel is nodig.
SB: Hoe zag de planeet zelf eruit toen u die bezocht?
EK: Die heeft ongeveer de zelfde grootte als de Aarde, een beetje groter, bedekt met grote zeeën en de landen zijn eilanden, geen continenten. Het klimaat is prachtig die is onder controle en in feite is het werkelijk een utopia. Ze hebben alles wat ze willen. Ze zijn niet alleen duizenden jaren technologisch op ons vooruit maar ze zijn ook spiritueel heel ontwikkeld.
SB: Kunt u de sociale stelsels op Meton beschrijven?
EK: Er is geen politiek, wet of geldstelsel. Artsenij is een wetenschappelijke activiteit en niet nodig voor de gezondheid omdat ze allemaal in volmaakte gezondheid zijn. Hun wijze van denken is nogal anders dan wat de mensen van hier begrijpen. Het zijn liefdevolle, vriendelijke en constructieve mensen. Iedereen doet vlijtig/noest hun werk met wat zij het liefst doen. Er is geen behoefte aan een wet, er is geen misdaad noch politie. Iedereen is vrij en heeft een code van ethiek. Ze scheppen constant schoonheid om zich heen en in het algemeen is er volkomen harmonie. Hun huizen zijn lieflijk. Je kunt vanuit binnen naar buiten kijken, het materiaal is transparant maar een kant uit. Wat betreft huisdieren, ze houden specifiek van hun vogels, en daar is telepathische communicatie mee. Roofdieren worden op een andere planeet gehouden.
SB: Hoe zit het met hun opvoedingsstelsel?
EK: Ze hebben geen scholen of universiteiten. Hun opleiding/opvoeding is totaal visueel – en dat gebeurt allemaal door een elektrische mirage / luchtspiegeling (of kijkdoos? W) Ze hebben een klein soort flesje van ongeveer ongeveer 20 cm groot en ze zetten die in een keep in hun huis of in de muur van een ruimteschip. Een 3D toneel/scène vult de ruimte – een ontwikkelde vorm van een hologram
Er zijn geen boeken. Ze reizen heel veel. De jonge kinderen worden door de galaxy heen meegenomen dus zo leren ze door ervaring. Ze kunnen hun elektrische mirage gebruiken om terug naar een vroegere tijd te gaan van hun geschiedenis. Ze konden, bijvoorbeeld, onze planeet zien vanuit de tijd van de dinosauriërs.  
 
Ze hebben prachtige schilderijen en scheppen heerlijke muziek – harmonische muziek en die is heel verheffend spiritueel, en dat heeft betrekking op de harmonische muziek van de galaxy.
Ze communiceren door middel van telepathie en concepten van onderwijs kunnen op die manier worden doorgegeven. Ze zijn in staat om te denken in termen van grondconcepten die onafhankelijk zijn van taal – ze nemen de gevoelens waar achter de woorden. Er is geen probleem in het leren van talen zoals die van de Aarde.
(wordt morgen vervolgd)
Elizabeth Klarer: contactvrouw van UFO’s en ruimtereiziger.  Deel 2/2         (vertaling winnyd@stralendetoekomst.nl )

Bron:   Elizabeth Klarer: UFO Contactee and Space Traveler – Part 2/2        

Gepost door Steve Beckow op 11 maart 2012

Klarer 3
Het volgende verslag en getuigenis komt uit het leven van Elizabeth Klarer, 1910 – 1994, die volgens haar buitenaardsen heeft ontmoet en een kind van een van hen, Akon, heeft gebaard op Alpha Centauri. Klarer schijnt een geloofwaardige getuige te zijn maar zoals met alle verslagen moet  je altijd onderscheidend blijven, wordt geadviseerd.
Zeker is op dit moment het onderwerp van belang, om naar andere beschavingen te reizen. Het wordt in twee delen gepubliceerd, gisteren dus en vandaag. Dank aan Jaya.

Elizabeth Klarer: UFO contactvrouw en Ruimte Reiziger.
UFO Ervaringen  uitgegeven: 31 met 2005

Introductie en Interview door Stuart Bush ~ Transcripte en Gepubliceerd door Noel Huntley, Los Angeles, Californië

Deel 2 van 2 

Stuart Bush: Welke vorm had het moederschip?

Elizabeth Klarer: Die had meer een sigaarvorm met stompe einden en hoeken afhankelijk van het lichteffect. Vanuit bepaalde hoeken was ze eigenlijk rond en misschien vijf mijl in lengte (= 7,5  à 8 km) Dit zijn stad-schepen die alles bevatten wat nodig is ~ bomen en bloemen, meren, prachtig levendige kwartieren. Er worden families in grootgebracht.

Sommige ruimtetoestellen die landen en door mensen worden gezien, zijn slechts  hologrammen. Dit is deel van het conditioneringsproces zodat de aardemens gewend gaat raken aan het idee van het bestaan van buitenaardsen.

Stuart: Wat is het systeem dat ze hebben over harmonische mathematica en zijn er boeken die dit uitleggen? 

Elizabeth: Ja, daar heb ik boeken over, ze zijn geschreven door professor William Conner uit de USA. Ik heb ook zijn verhandelingen over harmonische mathematica die het hele proces uitleggen. Hij heeft dit ook gedaan met respect voor mijn boek: “Voorbij de Lichtgrens”. Hij heeft dat gerelateerd aan diverse vormen, afstand van Meton naar de Aarde, Akon’s leeftijd enz. tot harmonische mathematica; dat is er allemaal.

Stuart: Terugkerend naar onderwijs aspecten, als er geen boeken zijn, hoe wordt informatie dan meegedeeld?

Elizabeth: Dat gebeurt van geest tot geest, telepathie scheepswerken ~hoe zij de krachtsystemen gebruiken van het universum. Je moet het fysieke begrijpen van het krachtsysteem. Het fysieke lichaam beweegt er mee maar niet de geest. Deze kennis werd me meegedeeld door Akon. Hij legde alleen zijn hand op mijn voorhoofd en zei mij me te ontspannen en er aan te denken en precies te weten hoe het ruimteschip de kosmische kracht gebruikt om van dit systeem naar het thuis systeem te gaan. Zijn hand op mijn voorhoofd liet mij me compleet ontspannen en begrijpen hoe het schip de matrix van de ruimte te gebruikt  om door de ether te gaan. Ik moest wel in totale harmonische relatie zijn met het ruimteschip om door de lichtbarrière te kunnen gaan.

Stuart: Hoe is het leven voor een vrouw op Meton?

Elizabeth: Er zijn geen ‘karweitjes’ zoals we op Aarde hebben. Het gebeurt allemaal met een lichtstraal. Bijvoorbeeld, een lichtstraal brengt je je eten op een blad. Families zijn groter ~ de meeste families ongeveer zeven kinderen. Je kunt kinderen krijgen als je 1000 jaar oud bent, omdat er geen probleem is met leeftijd. Ze gebruiken natuurlijke voorbehoedsmiddelen, een soort groente die ze in hun voedsel doen. Er is geen huwelijk noch scheiding. Ze vinden gewoon hun partner en blijven het hele leven bijeen. Als er een ongeluk gebeurt met het verlies van iemands leven, dan reïncarneert die persoon gewoon en komt terug naar dezelfde partner.

Stuart: En hoe zit het met de zwaartekracht gordels? Gebruikte je er een?

Elizabeth: Ja, ik gebruikte er een om de trap op te gaan. Er zijn alleen drie knoppen om te beginnen, de controle en de richting.

Stuart: Je noemde zeven planeten. Wat zijn de namen van de anderen?

Elizabeth: Ze hebben geen naam, alleen harmonische getallen. Akon gaf me de naam Meton alleen voor een identificatie doelstelling.

Stuart: Hoe belangrijk is tijd voor hen en hoe bemeten ze die?

Elizabeth: Ze meten tijd helemaal niet. In ieder geval varieert tijd te veel. Met hun drie sterren stelsel, meten zij ook tijd niet zoals wij dit doen, met nacht en dag, daar ze geen nacht en dag hebben. Als de kleine ster Proxima onder gaat, gaan de andere twee op, er is dus nooit nacht.

Stuart: Wat zijn hun slaap patronen?

Elizabeth: Ze hangen af van slaap ~ dit is een grote gezondheid hersteller. In termen van Aardetijd zouden ze negen uren slapen.

Stuart: En wat betreft hun eetpatronen, wat is hun kijk op hoe ze moeten eten?

Elizabeth: Ze koken niks, ze eten natuurlijk voedsel, groentes, salades, enz. Het enige dat ze verhitten en waarbij ze elektriciteit gebruiken zijn bepaalde haverkoeken, gemaakt van verse hele haver, zoals brood. Ze worden alleen kort verhit om ze samen te binden (te koeken?) Ze gebruiken nooit bemesting om voedsel te kweken.

Stuart: Waarom hebben ze geen wedstrijd sporten op Meton?

Elizabeth: Daar denken ze niet eens aan ~ het is niet nodig voor hen. De Aardemens, als die niet gewikkeld is in oorlogen enz, moet zijn agressie in sport vrijlaten en dergelijke competitieve activiteiten. De Meton mensen hebben dat probleem niet.

Stuart: Erkennen ze wel creatieve agressie?

Elizabeth: Ja, men moet vastberadenheid en een drijfkracht hebben om te scheppen, maar dat hoeft niet agressief te zijn!

Stuart: Wat is hun benadering tot gezondheidsproducten? Op Aarde is er een groeiende verlichting in die richting. 

Elizabeth: Ja, nou ze eten natuurlijk voedsel en weten welke de nodige ingrediënten bevat voor de gezondheid. Het is nodig om de chemische processen in iemands voedsel in evenwicht te brengen voor een juist gebruik van het lichaam. Wat belangrijk voor groeiend natuurlijke voedsel is, de grond om ze in te laten groeien en je kan dan natuurlijk niet, zoals jullie dat hier doen, chemische bemesting gebruiken. Ze gebruiken nooit zoiets als dat. Ze brengen gewoon in de grond terug wat ze eruit halen. Ze revitaliseren de grond door middel van elektriciteit, wat bliksem doet. Dat brengt Nitrogen/stikstof in de grond. Daarom zijn bliksem en donderbuien zo belangrijk, samen met licht en straling van de zon.

Stuart: Dus eten ze, zeg maar, rauwe aardappel? 

Elizabeth:  Ze telen erwten. Die zijn een noodzakelijke bron van eiwitten en ze eten heel veel vezels, omdat dit vitaal is. Ze hebben natuurlijke groentes en fruit, die wetenschappelijk verbeterd en vergroot zijn. Bijvoorbeeld, een abrikoos, die de maat van een appel heeft, zou genoeg zijn voor een heel maal. Die zou alle vitaminen bevatten die je nodig hebt, omdat abrikozen een geweldig voedzame bron van voedsel is en die hebben een verjongend effect op het lichaam. 

Stuart:  Kun je iets zeggen over planeet Selo, die door Hal Wilcox (ook een contact persoon door UFO’s) werd bezocht en die ongeveer 600 jaren op ons voorligt, maar ook van het zelfde Alpha Centauri stelsel is als Meton, en hoeveel jaren is die vóór op ons?

Elizabeth: Ongeveer een honderdduizend!

Stuart: Hoe kan een planeet (Selo) in het zelfde stelsel zover achter liggen.

Elizabeth: Planeten variëren. Je hebt planeten in bepaalde fasen van ontwikkeling, en planeet Selo zit dichterbij twee grote componenten van Alpha Centauri. Dit zijn de twee grotere sterren die om elkaar heen roteren. Selo is dichter bij hen in die buurt en daarom krijgt die een grotere intensiteit van straling van die dubbelsterren. Proxima Centauri is veel verder weg en  daardoor is het nog steeds een driedubbel systeem, en dat is bekend als Alpha Centauri en Akon’s thuisplaneet draait om Proxima Centauri.  Er zijn zeven planeten samen rond Proxima Centauri die ook een ster is van dezelfde maat als onze zon. Dus dan heb je een andere uitstraling die een grote invloed heeft op beschavingen die op de ronddraaiende planeten bestaan. Straling heeft een groot effect op de hersenen of op het denken en dus vervolgens ook op ontwikkeling.

Stuart: Zoals ik het nu begrijp heeft Selo twee zonnen en Meton drie, toch zitten ze beide in het zelfde stelsel. Betekent dat de derde zon in een hogere dimensie zit?

Elizabeth: Meton, mijn thuisplaneet heeft alleen een zon en Selo heeft twee zonnen, dus dat maakt dan een tripel stelsel van drie zonnen!

Stuart: Maar ik snap dus dat er geen nacht is op Meton!

Elizabeth: Dat is juist. Omdat als Proxima Centaur ondergaat in de planetaire rotatie, de twee andere sterren opkomen, en die zijn zo groot dat hun licht naar ver wordt uitgezonden en natuurlijk krijgt Meton, die in dit tripel stelsel zit, het licht van de twee grotere sterren, maar niet de intense straling vanwege de afstand. 

Zie je, de twee grotere sterren zijn jonge, groeiende sterren en zij geven een zeer intense straling af, terwijl Proxima, de derde ster kleiner is en van ‘middelbare’ leeftijd dus geeft die een gematigde, hoog intense trillingsradiatie, die een heel ander effect heeft in de formering en ontwikkeling van een beschaving, omdat het de hersenen beïnvloed. 

Stuart: Dan neem ik aan dat Meton in een hogere dimensie zit dan Selo. 

Elizabeth: Ja, in een hogere trillingsgraad en veel verder ontwikkeld en die heeft een beschaving die op alle zeven planeten zit in dat stelsel. (Publicist: Maar die zit in dezelfde stoffelijke dimensie.)

Stuart: Om terug te keren naar de moederschepen of de stedenschepen (sommigen met een sigaarvorm, en 7,5 km lang!) hoe werden die geconstrueerd ~ ook in de ruimte?

Elizabeth: Gebouwd in de ruimte, ja, maar wij praten niet over bouwen, we zeggen dat ze gecreëerd worden. Ze werden gecreëerd in de atmosfeer van de planeet. Alle componenten werden met een veer naar haar toe gevlogen, om in de ruimte samengesteld te worden. Dit werd meer dan 65 miljoen jaren geleden gedaan. Dat gaat helemaal terug tot in de geschiedenis van het zonnestelsel toen Venus leefde. (Publicist: bewoonbaar in de derde dimensie.) Wetenschappers van Venus ontdekten in die dagen dat de Zon een variabele ster was (Publicist: onregelmatige frequentie), dus bereidden ze zich voor om naar de ruimte te verhuizen, en ze bouwden de grote moederschepen om alle mensen met dat veer en zoveel mogelijk van de flora en fauna weg van de planeet naar de Aarde te brengen, die de meest dichtbije buur was. 

De wetenschappers (van Venus) herkenden dat de Zon een zichtbare ster was, met maximum en minimum periodes van zonnevlekken cycli, die er tot op deze dag zijn, maar op bepaalde tijdstippen in de tijd breiden die zich uit. Nu breidt de Zon zich de hele tijd uit en trekt zich samen. Die pulseert als een hart, maar op bepaalde tijdstippen breidt die zich meer uit, met een intens toegenomen straling.

Dit gebeurde er dus op Venus en doordat die dichter bij de Zon was droogden haar zeeën uit en wat kleine fauna die overbleef en alle flora werden vernietigd. En toen werden de dinosauriërs die de Aarde hadden gedomineerd, ook vernietigd door de intense straling. Dus was de grote beschaving van Venus die wij de moederplaneet noemden in staat om weg te komen van Venus en landde op Aarde en de maan als tussenstations.

Dus hier krijgen we de hoog intelligente menselijke levens op deze planeet omdat wij door mensen vanuit de buitenste ruimte werden verwekt. En we stamden zeker niet af van primaten van deze planeet maar in feite van cromagnon’s , een ontwikkeld menselijk wezen die de grote beschaving schiep van Atlantis, die natuurlijk uiteindelijk werd verwoest.

De beschaving van Venus besloot om de Aarde te verlaten dankzij de scherpe aard van de variabele Zon en ging naar een systeem in de buurt die meer dienstbaar was aan hun manier van leven en denken. Ze ontdekten Proxima Centauri, die een ster was die leek op de Zon, alleen was deze veel ouder en was daarom een stabiele ster. Ze gingen naar Meton die nu de thuisplaneet is omdat die veel lijkt op de moederplaneet Venus, met haar atmosferische condities, afstand van de ster en ook wat meer belangrijk was dan alles, de hogere trillingsgraad was die meer te verenigen is met een ontwikkelde beschaving en bewustzijn. 

Ze hadden bases op de Maan, Mars en Aarde die ze nog steeds bezoeken. De Venus mensen lieten een deel van hun beschaving hier achter op Aarde om voor de planeet te zorgen en de mentaliteit en het bewustzijn van de inheemse mensen van deze planeet te zorgen, en in dat proces zitten zij nog.
Stuart: hadden ze iets van doen met de eeuw van Lemuria en Atlantis?
Elizabeth: Ja, zeker met Atlantis. Atlantis was natuurlijk hun voornaamste basis en ze hadden ook een basis in Zuid Amerika. Sommige Inca’s zijn afstammelingen van de ruimtemensen. Nu in de regio van de Andes, was het gewoon dat er een zeer groot, blond ras van mensen was, velen roodharig, en die mensen kwamen van Venus. Ze bleven daar tot de grote omwentelingen van Atlantis, wat tot resultaat had dat de Andes omhoog werd geduwd door vulkanische erupties en met die vulkanische evolutie van de planeet in het algemeen. Dus wat ooit een heel vruchtbaar gebied was werd schraal en bergachtig zoals het heden nog is.

Maar jullie hebben nog gebouwen die achterbleven en ook onder de zee. Sommige van de piramides bleven nog in Centraal Amerika en die zijn de meest belangrijke omdat ze zeer mooi en groot zijn en er is een piramide die net door archeologen is ontdekt waarvan ze dachten dat die een berg was. De Spanjaarden bouwden een kathedraal op de top. Het werd door bomen en gras overdekt en de uitgravingen onthullen nu een piramide.

Stuart: Waar komt de rest van de Aardemensen vandaan als er maar een klein deel van Venus kwam?

Elizabeth: Het grootste deel van de mensen hier op Aarde zijn inheems, met een bepaald percentage van de thuisplaneet Venus die hier gebleven waren toen het voornaamste deel van de beschaving wegtrok van Venus om naar Proxima Centauri te gaan. Zij bleven hier om voor de planeet te zorgen en voor onderwijs doelstellingen voor de inheemse mensen wat tot aan nu toe nog gedaan wordt.

Dus we zijn hier om de mensen te informeren over de waarheid van hun oorsprong.  En ook om Venus weer tot leven terug te brengen door de atmosfeer met algen te voeden, die de stormen, regen en het bliksemen, de vulkanische erupties en het leven scheppen. En ook om weer zeeën te vormen omdat Venus oorspronkelijk was bedekt met grote zeeën zoals Meton is. 

Daarom trok Akon’s beschaving weg van de Aarde naar Meton omdat die heel veel lijkt op wat Venus in het verleden was, de eilanden en zeeën, met een dikke atmosfeer, die de straling filtert en boven alles een hogere trillingssnelheid had voor de ontwikkeling van een hogere beschaving, en specifiek voor de ontwikkeling van een bewustzijn naar de vierde dimensie. Ze zijn ook teruggekomen om bases op de Maan en Mars te creëren. Ze kunnen ook leven naar Mars terugbrengen net als naar Venus en dit plannen ze te doen daar hun voornaamste werk door de galaxy heen het sterrenstelsel voor te bereiden is voor menselijke bewoning.

Stuart: Hoe houdt dit verband met de informatie dat de Zon aan het sterven is?

Elizabeth: De Zon is aan het sterven, maar we praten niet over leeftijd; het is gewoon een metamorfose. Ze wordt koeler en dus moet er iets aan worden gedaan. Het gaat een dubbelster stelsel worden omdat Jupiter een ster aan het worden is. Jupiter zal een steruitbarsting krijgen in de nabije toekomst en we hebben dan twee sterren aan de hemelen van de Aarde. Terwijl de Zon afkoelt, zal Jupiter heter worden.

Stuart: Hoe lang denkt u dat Aarde mensen al in bestaan zijn?

Elizabeth: Het inheemse volk van de Aarde gaat al terug tot aan de tijd van de dinosauriërs. Voor het uitsterven van de dinosauriërs was er een kleine kolonie van het menselijke soort terwijl er ook een kleine kolonie was van zoogdieren en ze werden niet beïnvloed door de geïntensiveerde straling omdat zij zich in grotten terugtrokken en ontsnapten aan de straling door ondergronds te gaan. Dit was instinctief en dat was net zo bij de zoogdieren. Maar de grote schepselen hadden niets om in te vluchten tegen die geïntensiveerde straling.

Het ultraviolet verwoestte de vegetatie dus hadden ze geen voedsel en stierven uit. De zoogdieren waren intelligent genoeg om ondergrond te gaan en leefden toen een volgend leven. Nu zijn er heden velen van ons ras afstammelingen van die mensen van Venus. In het algemeen zijn ze zich niet bewust van het feit dat ze hier zijn om zich te ontwikkelen en om inheemse volkeren te onderwijzen over deze planeet, maar velen hebben een rassen herinnering die geactiveerd werd door bepaalde gebeurtenissen ~ materiaal in een boek of een ruimteschip aan de hemel te zien. Zij realiseerden zich opeens dat dit hun bedoeling is en dat dit is waar hun leven toe dient en ze zijn hier om een reden.

Stuart: Om terug te keren naar Akron’s ruimteschip toen hij u bezocht, schiep zijn toestel toen het onweer? 

Elizabeth: Niet altijd ~soms. Dit is een heel interessante vraag. Het onweer, specifiek een hagelstorm die ik in mijn boek beschreef, was eigenlijk natuurlijk. Maar het is in het verleden en ook kort geleden gebeurd dat zijn ruimtetoestel donderstormen heeft geschapen. Dit komt vanwege het feit dat als het schip in een condensatieniveau/laag terecht komt van onze atmosfeer, het hitteveld rondom het schip de moleculen van de atmosfeer in een wolk condenseert en het resultaat is dan dat het zwaarteveld de wolk rond het schip vasthoudt, die ronddraait in zijn krachtlijnen ~ dat kun je ook feitelijk zien.

Dit is wat wij een anorganische wolk noemen omdat die geschapen wordt door het ruimteschip. Als die gaat bewegen, gaat de wolk met hem mee en we hebben dit wolk effect feitelijk gefotografeerd met het ruimteschip er midden in. Je kunt feitelijk de gloed van het schip in de wolk zien. De Luchtmacht neemt infrarode foto’s van zo’n perfect ronde en ronddraaiende wolk met de gloed in het midden van het schip. Nu dit is een heel goede vorm van camouflage en zij (Akon) gebruiken die best veel.

Ik ervoer pas Akon’s ruimteschip in Natal die een zeer geweldige storm schiep. Ik zag die ronde wolk die een grijze rand had, de perimeter/omtrek was helder gesneden in de blauwe lucht en die was volmaakt rond; in feite leek het eerder op een paddenstoel vormige wolk van een atoom explosie. Het hoge centrum van de wolk was de koepel van het ruimteschip. De wolk zelf was een bijna appelgroene wolk. In het centrum was die roze oranje kleur ~dit was best erg mooi. De storm die erop volgde was geweldig, onophoudelijk bliksemen, regen en wind. Dat gebeurde vier keren. Het was een waarschuwing voor mij om een besluit te nemen. Dit gebeurde in de laatste twee weken.

Stuart: Zou Akon in de vierde dimensie zijn gebleven, in onzichtbaarheid, om de storm te vermijden en toch met u te communiceren? Waarom was het nodig om zo dramatisch te zijn?

Elizabeth: Hij wilde dat het effect ook door anderen werd gezien. Hij wilde de mensen de kracht van het ruimteschip laten begrijpen en dat er een ruimtetoestel was. Nu ben ik bekend bij de inheemsen niet alleen als de sterrenlady maar nu ook als de stormlady. 

Stuart: Bent u een tweelingvlam van Akon, ik bedoel, van dezelfde bron van bewustzijn of bent u een zielenmaat waarin de relatie zich al vele levens lang heeft opgebouwd? 

Elizabeth: We komen beiden oorspronkelijk van dezelfde plek dus zijn we altijd tweelingvlammen geweest en we zijn ook zielenmaten omdat we totaal hetzelfde bewustzijn, de realisatie en ideeën in het leven hebben. Ik kan me veel vorige levens niet herinneren. Ik herinner mij mijn vorig leven met Akon op Venus duidelijk wel en wij zijn altijd door de eeuwen heen bij elkaar geweest. Ik heb alleen dit ene leven op Aarde gehad. In bepaalde periodes zijn we uiteen gegaan, bijvoorbeeld, zodat ik mijn werk hier kon doen en Akon zijn werk in de buitenste ruimte kon doen. Mijn doelstelling hier is betrokken bij een groot opvoedkundig systeem over de hele wereld om mensen over dit alles te vertellen, om er over te schrijven. Het is nodig voor de mensen om zich te realiseren dat er een grotere autoriteit en beschaving zijn daar buiten die tussenbeide zullen komen als wij ons niet gedragen.

Stuart Bush: De spirituele ontwikkeling op Meton is zo groot, men zou kunnen zeggen dat die mensen het stoffelijke niveau al zouden hebben overstegen (getranscendeerd) en naar een hogere laag zouden zijn gegaan. Waarom gebruiken zij nog steeds stoffelijke lichamen zoals wij dat doen?

Elizabeth Klarer: Zodat ze makkelijker kunnen communiceren met andere beschavingen in het stoffelijke. Er zijn daar geen stoffelijke nadelen: ze blijven in volmaakte gezondheid en er zijn geen letsels. Dus is het volmaakt veilig voor hen om in stoffelijke lichamen te blijven, behalve dat ze er ook van schijnen te genieten.

Elizabeth Klarer stierf aan kanker in 1994.


Source: The 2012 Scenario

No comments:

Post a Comment

The Declaration of Human Freedom

The Declaration of Human Freedom

http://stevebeckow.com/wp-content/uploads/2011/02/Earth1.jpg


Every being is a divine and eternal soul living in a temporal body. Every being was alive before birth and will live after death.

Every soul enters into physical life for the purpose of experience and education, that it may, in the course of many lifetimes, learn its true identity as a fragment of the Divine.

Life itself is a constant process of spiritual evolution and unfoldment, based on free choice, that continues until such time as we realize our true nature and return to the Divine from which we came.

No soul enters life to serve another, except by choice, but to serve its own purpose and that of the Divine from which it came.

All life is governed by natural and universal laws which precede and outweigh the laws of humanity. These laws, such as the law of karma, the law of attraction, and the law of free will, are decreed by God to order existence and assist each person to achieve life’s purpose.

No government can or should survive that derives its existence from the enforced submission of its people or that denies its people their basic rights and freedoms.

Life is a movement from one existence to another, in varied venues throughout the universe and in other universes and dimensions of existence. We are not alone in the universe but share it with other civilizations, most of them peace-loving, many of whom are more advanced than we are, some of whom can be seen with our eyes and some of whom cannot.

The evidence of our five senses is not the final arbiter of existence. Humans are spiritual as well as physical entities and the spiritual side of life transcends the physical. God is a Spirit and the final touchstone of God’s Truth is not physical but spiritual. The Truth is to be found inward.

God is one and, because of this, souls are one. They form a unity. They are meant to live in peace and harmony together in a “common unity” or community. The use of force to settle affairs runs contrary to natural law. Every person should have the right to conduct his or her own affairs without force, as long as his or her choices do not harm another.

No person shall be forced into marriage against his or her will. No woman shall be forced to bear or not bear children, against her will. No person shall be forced to hold or not hold views or worship in a manner contrary to his or her choice. Nothing vital to existence shall be withheld from another if it is within the community’s power to give.

Every person shall retain the ability to think, speak, and act as they choose, as long as they not harm another. Every person has the right to choose, study and practice the education and career of their choice without interference, provided they not harm another.

No one has the right to kill another. No one has the right to steal from another. No one has the right to force himself or herself upon another in any way.

Any government that harms its citizens, deprives them of their property or rights without their consent, or makes offensive war upon its neighbors, no matter how it misrepresents the situation, has lost its legitimacy. No government may govern without the consent of its people. All governments are tasked with seeing to the wellbeing of their citizens. Any government which forces its citizens to see to its own wellbeing without attending to theirs has lost its legitimacy.

Men and women are meant to live fulfilling lives, free of want, wherever they wish and under the conditions they desire, providing their choices do not harm another and are humanly attainable.

Children are meant to live lives under the beneficent protection of all, free of exploitation, with unhindered access to the necessities of life, education, and health care.

All forms of exploitation, oppression, and persecution run counter to universal and natural law. All disagreements are meant to be resolved amicably.

Any human law that runs counter to natural and universal law is invalid and should not survive. The enactment or enforcement of human law that runs counter to natural and universal law brings consequences that cannot be escaped, in this life or another. While one may escape temporal justice, one does not escape divine justice.

All outcomes are to the greater glory of God and to God do we look for the fulfillment of our needs and for love, peace, and wisdom. So let it be. Aum/Amen.

http://stevebeckow.com/worldwide-march-millions/declaration-human-freedom/.


WikiLeaks
Help us fight the extrajudicial US banking embargo: have you contributed to WikiLeaks this month?

Don’t Abandon Julian Assange Now

Messages of Love and Light

Messages of Love and Light
Index

Galactic Family and Keshe

Click the button CC to choose your language subtitles

JAIL THE BANKERS

The 2012 Scenario

FEBRUARY 7, 2013 - 7:00PM EST

FEBRUARY 7, 2013 - 7:00PM EST
T O R O N T O

Profile for Fran Zepeda

オバマが国際刑事裁判所に再加入・・・米国はもはやならず者国家ではない 2012年5月3日

オバマが国際刑事裁判所に再加入・・・米国はもはやならず者国家ではない 2012年5月3日
Japanese

Qu’est ce qu’être humain? par Steve Beckow