They carry their torch wherever they go and illuminate the way forward.

SaLuSa 18-February-2011Followers

Wednesday, June 18, 2014

Steve Beckow met AEMichaël over: Moeder’s essentie van binnen en vanbuiten zijn aan het botsen -- Deel 1


12 juni ’14

 vertaling: winny 

Aartsengel M bespreekt de Tsunami van Liefde, Ascentie en de Openbaring. Dank aan Mary voor onze transcriptie vandaag.

michael 6Een Uur met een Engel met AE Michaël op 12 juni 2014

Graham Dewyea: Hallo en welkom bij een Uur met Een Engel met Linda Dillon, het kanaal voor de Raad van Liefde en schrijfster  van De Nieuwe Jij: het Opduiken in de Schittering van Het Menselijke Hartsbewustzijn.  Bij haar is Steve Beckow, stichter van De Gouden Age van Gaia en schrijver van het Bouwen van Nova Aarde: Naar een Wereld Die Werkt voor Iedereen.  Onze gast vandaag is Aartsengel  Michaël, dus hierbij geef ik het aan jou door, Steve.

Steve: Dank je, Graham, en Linda, wij kregen op zondag de Tsunami van Liefde levensstroom. Wat was jouw ervaring daarmee? Wat heb je gehoord en wat kunnen we verwachten nu terwijl de tsunami toeneemt en toeneemt?

Linda Dillon: Nou, dank je voor je vraag, Steve en het is geweldig om hier te zijn. dit was een verbazende ervaring en ik denk niet alleen voor mij, eigenlijk dat Moeder Maria hier een…  nou, ik dacht dat ze maar een week binnenkwam … maar ze is hier nog, maar de belevenis die mensen gedeeld hebben in termen van de Tsunami van Liefde, zijn ongelooflijk geweest.


In feite is een van de dingen waar we altijd naar kijken, zoals ons menselijke zelf, zijn die seinpalen, en in feite schreef ik er een artikel over vanmorgen. Moeder Maria had gevraagd naar 1000 golfrijders om te komen en dat ging om een paar dagen, 3 dagen en alhoewel mijn menselijke zijde vragen en twijfels had, ging ik verder en zette die oproep uit en natuurlijk hielpen jullie daarbij in de Gouden Periode van Gaia en L. en al haar vertalers hebben er enorm bij geholpen.

Maar op de dag van het gebeuren, hadden we nog niet eens de helft van die mensen genoteerd om hier aan deel te nemen, maar toen de aantallen kwamen wat betreft hoeveel mensen feitelijk op het gebeuren hadden in geklikt, als het ware, hadden we 1139 mensen.
Dus toen hadden we onze golfrijders en toen, op de volgende dag, toen deze Australië raakte, en dat was een enorme registratie, hadden we… nou, ik weet het niet… in de vroeg morgen hadden we al meer dan 600. Dus het antwoord was fenomenaal. Ik weet niet zeker hoe die mensen die verbinding kregen en eigenlijk maakt het me ook niet uit. Ik ben er door aangegrepen.

Wat mensen schreven en zeiden is dat ze niet alleen een spirituele ervaring hadden, maar ze voelden zich veranderd in hun stoffelijke lichaam, in hun stoffelijke werkelijkheid, in hoe zij zich voelen om nu levend te zijn tot in hun kern.

Nu, er zijn mensen, en ik verwacht dat dit mensen zijn wier zielencontract is om het collectief te helpen op te ruimen, die door een fenomenale reiniging zijn gegaan, reiniging en schoonmaking die groter is dan een individuele opruiming specifiek na al het werk dat we hebben gedaan.

Maar in het algemeen voelen mensen zich lichter. Ze zien de tastbare, stoffelijke tekenen in hun dagelijkse leven over wat Moeder Maria hen heeft laten zien in de belevenis terwijl ze in de Tsunami Meditatie zaten of in wat zij zagen tijdens haar channeling.

Veel mensen hebben gezien, toen zij de video opnieuw zagen, zagen ze een laag over Moeder Maria heen, of dat de hele ruimte blauw werd… wat echt het geval niet was omdat ik ging en de video na afloop zag om zeker te maken, omdat ik weg was daar buiten… maar mensen hebben die prachtige ervaringen gehad en dat gaat alleen nog maar toenemen.

Waar Moeder Maria me mee wekte deze morgen, nou eigenlijk twee nachten geleden en toen vanmorgen weer, was: “We zijn net begonnen. Dit is niet het einde. Dit is pas het begin.” En zeker genoeg groeit dit en bouwt zich op en dit is onze ‘duw’ Dit is onze opruiming, penetratie, opheffing, elevatie zodat we gewoon vanaf de toppen van die golven door dat Ascentie portaal kunnen springen.

Steve: Nou, ik kan je vertellen dat ik zeker meer voel – de woorden kunnen het niet echt meesturen – ik wil graag zeggen substantieel of meer geaard, meer hier. Het is alsof veel van de dingen die ik opruimde, en ik ging de laatste paar maanden door enkele echte grote opruimingen heen en ik ben permanent daar uit, dus zeg maar. Dus ik voel me geweldig.
Linda: En ik denk dat een van de dingen die je aanraakt is dat mensen zich gelukkiger voelen of meer gegrond, meer voldaan om in hun lichaam te zijn.

Steve: Ja, echt, ja! Het leven wordt leuk.

Linda: Eindelijk!

Steve: (lacht) ja, eindelijk, na tientallen jaren. Ik zal Aartsengel Michaël vragen om zijn kijk hier ook op te geven, dus zodat we die kant van het verhaal ook krijgen. Maar dank je zeer voor dat gebeuren, Linda. Het was geweldig en je hebt wat groots gedaan.

Linda: Oh, dank je. Dit gebeurde heel snel en het antwoord erop, voor mij, is de bevestiging geweest van hoe we zijn veranderd. Hoe mensen die dit beantwoordden me echt hebben laten zien, dichtbij en persoonlijk, dat we echt een gemeenschap zijn, dat we allemaal te samen kwamen hierbij en het hebben gedaan en ik schud mij hoofd nu nog. Dus, dank jullie!

Steve: Ik geef je nu wat tijd om de overgang te maken maar ja, een groeiende gemeenschap, niet alleen het Tsunami van Liefde – team die geholpen hebben maar alle lichtwerkers die zijn gekomen en hebben geluisterd. Het is helemaal geweldig. Dus wij verwelkomen nu AE 
Michaël.

AEM: En ik verwelkom jullie. Ja, ik ben Michaël, Aartsengel van Vrede, Strijder van Liefde, broeder van jullie hart, broeder van jullie ziel.

Er zijn vele vormen van familie, van heilige unie, van partnerschap en daarom richten wij ons vandaag tot jullie als broeder en zuster en als geliefde mensen.

Ik zeg niet dat dit op een manier betekent om je minder-dan te laten voelen. Ik zeg het op de manier van blijde viering dat jullie, mijn lieve harten, je onze verbinding herinneren, onze familiale verbinding, ons partnerschap, onze heilige unie zoals we verder gaan in deze creatie van Nova Aarde, van de hemel op Aarde of is het Gaia in de hemel? Of is het beide?

Dus wij zijn verbonden en werken zoals we nooit eerder hebben gedaan. Er zijn velen van jullie die van deze term ‘werken’ afstand willen nemen. Dit is voor ons nooit een vies woord geweest, het is nooit een zwoegen geweest omdat werk en dienst en lachen en spelen synoniem zijn.

En wat jullie je beginnen te herinneren, mijn geliefde vrienden, is dat het ook synoniem voor jullie is, dat het niet hoeft te betekenen dienst in de zin van dat jullie slaaf zijn maar eerder omdat waar je wilde je energieën inzette om je vreugde te willen verhandelen en om in gemeenschap te gaan. 

Dus ik verwelkom jullie. Ik verwelkom jullie als broeder en zuster, als bondgenoot, als vriend,  als cohort of medekrijger, als collega. Hoe je je zelf daar wilt inpassen, ik verwelkom jullie.

Steve:  Dank u Lord.

AEM: Waarmee wil je beginnen?

Steve: Nou, waarom beginnen wij niet met de Tsunami levensstroom, Lord en wilt u vertellen wat de resultaten waren en om de vraag te beantwoorden: Hebben alle mensen die resultaten gehad, niet alleen die luisterden naar de levensstroom?

AEM: Deze tsunami heeft stuwkracht gewonnen en kracht en ja, je kunt geen tsunami golf krijgen die niet door iedereen wordt gevoeld, specifiek als die van de Goddelijke Moeder komt, waar wie we allen kunnen buigen. Je kunt geen gebeuren van deze magnitude hebben of die nu spiritueel lekt of golft in het stoffelijke en geen effect hebben in de gehele bevolking van de planeet.

Dat is net het hele idee. Dat is juist het plan van de Moeder. Zij die hebben deelgenomen, niet louter in de levensstroom maar eerder en sedert die tijd of ze dat nu bewust of gewoon onbewust vrijwillig aan deelnamen, ze scheppen en verankeren deze energie en die energie rimpelt voort naar de gehele bevolking.

Maar ter zelfde tijd – denk hier even over na, de term is zeer speciaal gebruikt door onze Moeder – deze golf omgeeft, bedekt, drenkt de gehele planeet. Dat is haar bedoeling.
Nou, hoe meer dat menselijke wezens bewust kiezen om naar voren te komen en zich bezig te houden met de energie, hoe steviger en bewust die wordt verankerd. Maar het zou een vergissing zijn om te denken of te geloven dat het niet de gehele bevolking beïnvloedt en aanraakt, penetreert en reinigt en optilt. Het is begonnen, mijn lieve harten, het is onderweg.

Dus wat voelen jullie? Nu, zoals dit kanaal heeft doorgezonden vanuit de Moeder, er zijn diverse aspecten bij deze energie penetratie vanuit de Moeder en die zijn niet noodzakelijk achtereenvolgend, stop, start, stop – omdat ze een eb en vloed hebben zoals de getijden, en er is dit aspect, het element van reiniging.

Nou, niet alleen de individuele reiniging voor alle levens, alle aspecten, waar jullie van denken dat tijdslijnen zijn en dimensionaliteit; er is ook opheffing en penetratie in jullie kern, waar jullie naar verwijzen als je stoffelijke lichaam, en we noemen jullie gehele veld de energie van liefde.

Nu, wat betekent dit nou echt? Wat het betekent, zoete engelen, is dat de cellulaire herinnering, de DNA indruk, jullie zielen ontwerp wordt ge-her-activeerd naar die herinnering van liefde, naar de waarheid van wie jullie zijn. Nu jullie weten dat ik graag spreek over waarheid en dus is dit een blij deel, deze penetratie, en jullie zijn als een spons.

En als een spons… nee, geen spons uit de diepte van de oceaan. Denk aan een spons die in het droogste stuk van de woestijn werd gezet, in het meest droge klimaat. En die is hard en die is broos en als er een druppel regen is of een drup van de tsunami, wordt die geabsorbeerd

Maar nog is er een kwaliteit van broosheid, en uiteindelijk worden jullie totaal bevochtigd als je doorgaat met absorberen en absorberen. En dat is wat jullie aan het doen zijn, dat is wat de mensheid aan het doen is op dit moment waarop we spreken.

Op veel manieren is dit mijn favoriete deel van de tsunami, voor velen van ons, omdat dat is waar jullie over kunnen denken als een zeer diep herstel. Als je je herinnert, Yeshua heeft gezegd dat dit een jaar is voor herstel en dan her-herstel. Dit is herstel op de diepste niveaus van jullie lichaam, je geest, je spirit, je wezen.

En dan natuurlijk, is er de elevatie, de opheffing, de veerkracht. De Moeder is de golf en als zij jullie opheft, is er niets wat er op lijkt.

Nu, deze golf die zij de Tsunami van Liefde heeft genoemd, is sterker en toch het zachtst. Er kunnen momenten zijn waarop je voelt alsof je wordt weggeveegd maar het wordt zeker in ecstasy weggevaagd en in verrukking om op die plaats van herontdekking te komen.

Maar laat me iets met jullie delen waarover nog niet is gesproken. Als de Moeder die tsunami volledig heeft geactiveerd, denken jullie dan echt dat jullie van de mensheid, van Gaia, waar het voor bedoeld is… jullie dit alleen maar in die vreugde delen? Wij claimen geen bezit daarvan maar we zullen zeker in de vreugde delen.

Wij rijden op deze golven met jullie. Nee, wij hoeven geen reiniging te doen of te absorberen, maar we rijden heel zeker ook op deze golven, net zo als jullie sterrenbroeders en zusters doen en zij uit veel galaxies, de koninkrijken. Het is best interessant om te kijken naar sommigen van de bergen en bomen die op deze golven rijden en misschien mag ik zeggen, lachend en spelend met ons en dat is waar we jullie bij uitnodigen.

Ja, we weten dat er een proces is en dat het collectief hier doorheen moet maar echt, we zijn best opgewonden. Kom bij ons. En als jullie op een moment bang worden, weet dat jullie ieder van ons kunnen oproepen omdat wij heel dichtbij zijn.

Veel maanden geleden toen jij en ik, ja, jij broeder, (ik, Steve) over dit gebeuren hebben gesproken, hebben wij je voorgesteld dat dit een serie van gebeurtenissen zou zijn en er zijn veel verschillende elementen en aspecten en alleen staande gebeurtenissen, betekenisvol in jullie woorden en in onze. En dit is een van die gebeurtenissen.

Dit is deel van de collectieve gebeurtenissen die in de Ascentie het toppunt bereiken. We kennen jullie hart en misschien kennen we ook de zuiverheid van jullie hart. Ieder van jullie die vanavond luistert en ieder die hierna luistert (of leest) daar kennen wij de zuiverheid van hun hart van, misschien zelfs meer dan jullie dat doen. We kennen jullie verlangen naar liefde, je verlangen naar verandering, naar de Verschuiving, naar Ascentie, naar een wereld die werkt, lieve Steve.(w. toespeling naar zijn website)

Wat wij zien bij deze tsunami, bij de mensheid, is dat zij ook beginnen om de zuiverheid te zien van hun harten en die zuiverheid is liefde, die is vreugde, die is genade.

Leiden de lichtwerkers het pad, de pilaren, de poortbewaarders, de wegwijzers? Natuurlijk doen jullie dat. Dat is waarom jullie zijn gekomen.

Maar er is geen enkel wezen op de planeet die niet oorspronkelijk heeft bedoeld om naar Gaia te komen in deze tijd om deze ervaring te hebben van transformatie en Ascentie. En daarom, geeft onze genadige Moeder deze gelijkelijk aan iedereen.

Nu, accepteert iedereen dit en omhelst die dat tegelijkertijd? Nee. Maar dat maakt niet uit. 

Jullie kunnen de penetratie niet stoppen van de Moeder. Het is niet mogelijk. Haar essentie die in jullie zit wenkt naar haar essentie die buiten je ligt en de twee, mijn geliefde vrienden, botsen samen! En het is tijd.

Dus wat denken jullie? Is het collectief klaar?

Steve: Nou, ik ben klaar. Ik denk dat het collectief klaar is.

AEM: En wij dus ook!


Voetnoten: 
 1)     Ik vroeg AEM vele maanden geleden of de Tsunami van Liefde, die ook “het Gebeuren” heet, echt een discreet gebeuren of proces was.

2)     Duivels voedsel cake is chocolade cake met vanille ijs-top. Mijn favoriet! 


(vervolg in Part 2.)


No comments:

Post a Comment

The Declaration of Human Freedom

The Declaration of Human Freedom

http://stevebeckow.com/wp-content/uploads/2011/02/Earth1.jpg


Every being is a divine and eternal soul living in a temporal body. Every being was alive before birth and will live after death.

Every soul enters into physical life for the purpose of experience and education, that it may, in the course of many lifetimes, learn its true identity as a fragment of the Divine.

Life itself is a constant process of spiritual evolution and unfoldment, based on free choice, that continues until such time as we realize our true nature and return to the Divine from which we came.

No soul enters life to serve another, except by choice, but to serve its own purpose and that of the Divine from which it came.

All life is governed by natural and universal laws which precede and outweigh the laws of humanity. These laws, such as the law of karma, the law of attraction, and the law of free will, are decreed by God to order existence and assist each person to achieve life’s purpose.

No government can or should survive that derives its existence from the enforced submission of its people or that denies its people their basic rights and freedoms.

Life is a movement from one existence to another, in varied venues throughout the universe and in other universes and dimensions of existence. We are not alone in the universe but share it with other civilizations, most of them peace-loving, many of whom are more advanced than we are, some of whom can be seen with our eyes and some of whom cannot.

The evidence of our five senses is not the final arbiter of existence. Humans are spiritual as well as physical entities and the spiritual side of life transcends the physical. God is a Spirit and the final touchstone of God’s Truth is not physical but spiritual. The Truth is to be found inward.

God is one and, because of this, souls are one. They form a unity. They are meant to live in peace and harmony together in a “common unity” or community. The use of force to settle affairs runs contrary to natural law. Every person should have the right to conduct his or her own affairs without force, as long as his or her choices do not harm another.

No person shall be forced into marriage against his or her will. No woman shall be forced to bear or not bear children, against her will. No person shall be forced to hold or not hold views or worship in a manner contrary to his or her choice. Nothing vital to existence shall be withheld from another if it is within the community’s power to give.

Every person shall retain the ability to think, speak, and act as they choose, as long as they not harm another. Every person has the right to choose, study and practice the education and career of their choice without interference, provided they not harm another.

No one has the right to kill another. No one has the right to steal from another. No one has the right to force himself or herself upon another in any way.

Any government that harms its citizens, deprives them of their property or rights without their consent, or makes offensive war upon its neighbors, no matter how it misrepresents the situation, has lost its legitimacy. No government may govern without the consent of its people. All governments are tasked with seeing to the wellbeing of their citizens. Any government which forces its citizens to see to its own wellbeing without attending to theirs has lost its legitimacy.

Men and women are meant to live fulfilling lives, free of want, wherever they wish and under the conditions they desire, providing their choices do not harm another and are humanly attainable.

Children are meant to live lives under the beneficent protection of all, free of exploitation, with unhindered access to the necessities of life, education, and health care.

All forms of exploitation, oppression, and persecution run counter to universal and natural law. All disagreements are meant to be resolved amicably.

Any human law that runs counter to natural and universal law is invalid and should not survive. The enactment or enforcement of human law that runs counter to natural and universal law brings consequences that cannot be escaped, in this life or another. While one may escape temporal justice, one does not escape divine justice.

All outcomes are to the greater glory of God and to God do we look for the fulfillment of our needs and for love, peace, and wisdom. So let it be. Aum/Amen.

http://stevebeckow.com/worldwide-march-millions/declaration-human-freedom/.


WikiLeaks
Help us fight the extrajudicial US banking embargo: have you contributed to WikiLeaks this month?

Don’t Abandon Julian Assange Now

Messages of Love and Light

Messages of Love and Light
Index

Galactic Family and Keshe

Click the button CC to choose your language subtitles

JAIL THE BANKERS

The 2012 Scenario

FEBRUARY 7, 2013 - 7:00PM EST

FEBRUARY 7, 2013 - 7:00PM EST
T O R O N T O

Profile for Fran Zepeda

オバマが国際刑事裁判所に再加入・・・米国はもはやならず者国家ではない 2012年5月3日

オバマが国際刑事裁判所に再加入・・・米国はもはやならず者国家ではない 2012年5月3日
Japanese

Qu’est ce qu’être humain? par Steve Beckow