They carry their torch wherever they go and illuminate the way forward.

SaLuSa 18-February-2011Followers

Friday, April 10, 2015

Nederlands -- Leiderschap Zit in de Lucht – Deel 1 en 2 by Steve Beckow

Leiderschap Zit in de Lucht – Deel 1 en 2
April 6, 2015 Door Steve Beckow 
Leadership 11

Ik heb juist een gesprek gehad met Aartsengel Michaël, via Linda Dillon, die indruk maakte. Deze conversaties zijn echt meer en meer absorberend. Ik zal zien welk stuk van de transcriptie ik kan posten. 
Dit gebeurde omdat ik zelf een sterke en bijna onweerstaanbare druk voel in de richting van leiderschap. 
Dit is vreemd voor me omdat ik altijd de jongste in de familie was en ik mezelf nooit in die  rol heb gezien. Mijn broer is een leider en ik heb altijd de voorkeur gegeven aan de rol van luitenant. 
Maar in al de jaren werd ik gewaarschuwd dat leiderschap verwacht werd. Hier zijn bijvoorbeeld mijn gidsen die via Andrea Scully spreken:
“Er is een nieuwe weg voor alles in deze tijd en de uittdagingen zijn zodanig dat de oude ideeën over relaties van allerlei soorten kunnen en zullen worden afgeworpen om nieuwe wegen van zijn te creëren…

“We vragen Steve om er over na te denken dat hij een van de voorlopers van deze beweging is en dat hij daarom wordt uitgedaagd om voor een groep uit te gaan en om hun de grondslag te geven.”(1)
Ik heb meer verklaringen zoals deze gehoord en ik grinnikte in mezelf. No way, José. Laten we dat ene maar gebeuren. 

Maar nu voel ik een intense innerlijke druk om naar hen toe leven. Niet als dat arrogantie inhoudt, gevoelens van beter zijn dan, enz. Dat is niet zo. Het laat me liever zien zoals ideën met dienst aan anderen, dan aan dienst voor het zelf. En de Baas (AA Michaël)heeft gezegd dat deze druk vanuit hem komt. 

Zodat jullie kunnen zien hoe een aartsengel met zijn legioenen werkt ( in dit geval met zijn grond bemanning) laat me dan uit mijn laatste reading iets aanhalen waarin ik hem vroeg of hij achter die druk zat. In zijn openingswoorden zei hij:
AEM: Je bent ontwaakt, mijn vriend, voor verwerkelijking[van leiderschap]. Niet dat je afstand doet van wat je bent, of van wie je bent, of van je missie en bedoeling; maar het gaat eerder om een diepere omhelzing van die waarheid.

Het gaat niet over het ego. Het gaat niet over beheersing/controle. Het gaat over verantwoordelijkheid en over het ter hand nemen waaraan je vrijwillig werd verbonden, als deel van deze levensreis. (2)
Toen de tijd kwam om vragen te stellen, kregen we deze verdere nuttige uitwisseling:
Steve: Ik ben vastbesloten over het opnieuw ter hand nemen van mijn persoonlijke verantwoordelijkheid en mijn autoriteit. Kunt u me iets daarover vertellen?
AEM: Ik heb dit gedaan aan beiden aan jou en Linda en Gabriëlle heeft dit aan het kanaal gedaan.
Steve: … aan het kanaal? … Wat is er aan het gebeuren?
AEM: Het is tijd voor het aannemen van verantwoordelijkheid voor leiderschap om vooraan en centraal te staan. Dus het vermijden vanwege vroegere kwetsuren; vreselijke verwonding, specifiek die ene die in het leiderschap zat of die aan de scherpe rand positie zat niet alleen op Gaia maar ook ergens anders, en dat was intense verwoesting.

Nu die wonden uit de oorlog, ik ben zeer druk bezig om oorlogswonden te healen en waar denk je waar ik mee begin?

Mijn innerlijke kader en lief hart, dat houdt jullie in. Dus ik heb jullie net zo nodig als jullie mij nodig hebben.
Steve: U roept me op, ja? Dat is wat er gebeurt, nietwaar?
AEM: Dat is precies wat er gebeurt. Dat is waar deze streep in het zand voor is gecreëerd. Die gaat niet over het oude rijk van controle of hebzucht, zoiets niet. Dat is zodat het plan wordt ontvouwd, om de praktische bouwblokken op zijn plaats te krijgen, er moet een zeer sterk in de hand nemen komen door leiderschap.
Steve dat zie ik, Lord, ik heb niet zo goed gewerkt.
AEM: Nee, jij hebt een uitstekend werk gedaan.

Laten we hier ook commentaar over geven; en ik vraag het kanaal om er naar te luisteren.
(Morgen gaan we verder met de nieuwe fase die het Nova Aarde team ingaat, en het lijkt dat wij als lichtwerkers er in het algemeen ingaan)
Voetnoten
 (1) Steve’s Guides through Andrea Scully, Sept. 4, 2014.
(2) Archangel Michael in a personal reading with Steve Beckow, hrough Linda Dillon, April 3, 2015. All quotes past this point are form the same source.
Leiderschap zit in de Lucht – Deel 2 van 2
April 7, 2015 door Steve Beckow
Leadership 22
Toen zei AE Michaël dat het Nova Aarde Team uit de fase was gegaan om eenheid en gemeenschap op te bouwen en in de fase was gegaan om leiderschap op te bouwen:
AEM: Het was zeer belangrijk om gemeenschap op te bouwen. Dat was de taak die er was, Eenheid, Gemeenschap en begrip van het proces van betrouwbaarheid, van serieusheid, een verbondenheid in de zin van een lichtwerker die een gemeenschap opbouwt, van een hart-tot-hart gemeenschap – en die werd bereikt. Maar nu, als wegwijzers, is er behoefte aan iemand, en aan veel iemanden, die aan het hoofd van de lijn staan en welke zeggen: ”Hierheen.”
Steve: Ik weet dit stilzwijgend, Lord. Het duwt dit bij mij van binnenuit naar buiten.
AEM: Dus jullie hebben de zin gedaan om gemeenschapswerk te bouwen, van teamwerk, van collegialiteit, van ernst, van liefde. Dat valt niet langs de weg kant.
Leiderschap komt niet door een scheidskundige aanname van controle. Die komt uit een diepere wens dan om werkelijk te dienen. En hoe dient men? Ieder op zijn eigen specifieke manier. Maar leiderschap is nodig en het betekent niet “beter dan”.
Je weet dat ik het letterlijke en bestemde hoofd ben van dit Legioen van Vrede. Ik neem aan dat elk wezen in mijn Legioen van Blauw cruciaal is, kritisch, centraal of onmisbaar is, gelijk en anders is dan ik. Wij zijn een verenigde kracht, die de Moeder dienen, niet meer, niet minder, en ieder heeft zijn positie, zijn toewijding, zijn verantwoordelijkheid en zijn rol.
Ik heb tegen je gezegd, ik kijk uit naar de tijd waarop ik terugkom en harp speel en de hemel verf, maar tot aan die tijd, zal ik blijven als de Aartsengel van Vrede.
Steve: Dus dit nieuwe voorbeeld is dan leiderschap zonder beheersing/controle, nietwaar?
AEM: Dat is correct. Het is leiderschap met liefde.
Steve: Alles over deze nieuwe beweging is interessant. Jullie in jullie stuk kijken naar een menselijk wezen dat geïnspireerd is en herschikt is door een aartsengel. Jullie horen heet van de pers wat de volgende fase is om Nova Aarde op te bouwen.
Ik(Steve)voor mijn part, wordt weggeblazen en ben bescheiden om in staat te zijn op deze wijze uit te wisselen met zo een zacht, liefdevol wezen. Ik beweer dat als hij me vroeg om op mijn hoofd te staan op de top van het Empire State Gebouw, ik dat zou proberen, al zou ik sterven, dat is de loyaliteit die ik voel tegenover hen als resultaat van onze samenwerking tot op heden.
Ben ik bang om als een robot gezien te worden? Absoluut niet. Het is het goed waard. Zijn liefde zal me terugbetalen. Als ik hier zou weggaan, kon ik de rest van mijn leven besteden om mijn readings met hem over mijn leven heen te strooien.
Terug naar het verhaal. Het is ook interessant te zien dat een groot soort drang kan worden gecommuniceerd door een hemels wezen naar een aardemens, groot genoeg om activiteit aan te zetten, intentie, directie, om alles te beïnvloeden.
Mijn geheugen voelt alsof die door een ‘update’ heengaat. Terugkijkend naar mijn leven vanuit het voordelig punt van leiderschap, krijg ik de relevantie van veel gebeurtenissen die ik me nooit eerder zou hebben herinnerd.
 Ik kan niet over-inschatten hoe nuttig het waarschijnlijk zou zijn om acht jaren te hebben gebruikt als een vluchtelingen rechter, een mensen rechten besluitenmaker. De serieusheid van deze besluiten – voor sommigen leven en dood – is gegarandeerd om ons dood te maken op ons spoor en om ons volle aandacht te laten geven.
Door aangespoord te worden voor dit nieuwe focus, vind ik mezelf aangetrokken tot de kwaliteiten van mijn persoonlijke verantwoordelijkheid, soevereine autoriteit en voor het leiderschap zelf. Maar ik moet hier ook mijn wind vangen. Niet eerder was ik door de ervaring van liefde heen gebroken dan terwijl deze taak omhoog komt.
Het is interessant dat, na ontwrichting, op de kop zetten van iemands eigen verantwoordelijkheid voor leiderschap en om die te aanvaarden, de volgende stap onmiddellijk wordt om anderen te bemoedigen om dezelfde stap te nemen. Het is grappig hoe dat omhoog komt.
Na de lezing, waarna Linda erkende dat zij de zelfde innerlijke druk voelde om leiderschap aan te moedigen en we bespraken de zaak enige tijd.
Linda en ik weten dat er geweldige veranderingen op veel gebieden hangen die op ons af  komen. Nieuwe financiën, nieuwe regering, nieuwe technologie, en galactics die tevoorschijn komen op een of andere moment, en steeds weer zullen veranderingen ons raken en ons in alle richtingen trekken.
We praten over een cultuur schok. Dit zal een planetaire schok worden. Wij lichtwerkers zullen nodig zijn om leiderschap te tonen. Er moeten enkele aardelingen zijn die (1) met de stress kunnen omgaan van verandering, (2) die actief verandering verwelkomen wat ze ook brengt, en (3) getuige zijn voor de wereld over alles dat er gebeurt.
We zullen bereidwillig moeten zijn om te laten zien dat als wij als wereld gemeenschap massale verandering kunnen ondergaan zonder paniek, vrees, schrik, enz. Dat zal ons allemaal oproepen om een ongelooflijke hoeveelheid volwassenheid te tonen, en met


volhardend en competent leiderschap.
Linda en ik bespraken de noodzaak om nieuwe mensen aan boord te brengen, voor uitbreiding, uitbreiding, uitbreiding. Trainers zullen nodig zijn; personeel staf, schrijvers, archivarissen, bibliothecarissen, grafische kunstenaars, accountants, en verder en verder gaat die lijst.
Alle leiders
Ik zelf barst gewoon met deze nieuwe energie, die is zo vreemd voor me en zo sterk.
Alle gechannelde materiaal van Linda Dillon en de Raad van Liefde, inc. is copyright en gebruikt met toestemming.


(vertaling winny)


No comments:

Post a Comment

The Declaration of Human Freedom

The Declaration of Human Freedom

http://stevebeckow.com/wp-content/uploads/2011/02/Earth1.jpg


Every being is a divine and eternal soul living in a temporal body. Every being was alive before birth and will live after death.

Every soul enters into physical life for the purpose of experience and education, that it may, in the course of many lifetimes, learn its true identity as a fragment of the Divine.

Life itself is a constant process of spiritual evolution and unfoldment, based on free choice, that continues until such time as we realize our true nature and return to the Divine from which we came.

No soul enters life to serve another, except by choice, but to serve its own purpose and that of the Divine from which it came.

All life is governed by natural and universal laws which precede and outweigh the laws of humanity. These laws, such as the law of karma, the law of attraction, and the law of free will, are decreed by God to order existence and assist each person to achieve life’s purpose.

No government can or should survive that derives its existence from the enforced submission of its people or that denies its people their basic rights and freedoms.

Life is a movement from one existence to another, in varied venues throughout the universe and in other universes and dimensions of existence. We are not alone in the universe but share it with other civilizations, most of them peace-loving, many of whom are more advanced than we are, some of whom can be seen with our eyes and some of whom cannot.

The evidence of our five senses is not the final arbiter of existence. Humans are spiritual as well as physical entities and the spiritual side of life transcends the physical. God is a Spirit and the final touchstone of God’s Truth is not physical but spiritual. The Truth is to be found inward.

God is one and, because of this, souls are one. They form a unity. They are meant to live in peace and harmony together in a “common unity” or community. The use of force to settle affairs runs contrary to natural law. Every person should have the right to conduct his or her own affairs without force, as long as his or her choices do not harm another.

No person shall be forced into marriage against his or her will. No woman shall be forced to bear or not bear children, against her will. No person shall be forced to hold or not hold views or worship in a manner contrary to his or her choice. Nothing vital to existence shall be withheld from another if it is within the community’s power to give.

Every person shall retain the ability to think, speak, and act as they choose, as long as they not harm another. Every person has the right to choose, study and practice the education and career of their choice without interference, provided they not harm another.

No one has the right to kill another. No one has the right to steal from another. No one has the right to force himself or herself upon another in any way.

Any government that harms its citizens, deprives them of their property or rights without their consent, or makes offensive war upon its neighbors, no matter how it misrepresents the situation, has lost its legitimacy. No government may govern without the consent of its people. All governments are tasked with seeing to the wellbeing of their citizens. Any government which forces its citizens to see to its own wellbeing without attending to theirs has lost its legitimacy.

Men and women are meant to live fulfilling lives, free of want, wherever they wish and under the conditions they desire, providing their choices do not harm another and are humanly attainable.

Children are meant to live lives under the beneficent protection of all, free of exploitation, with unhindered access to the necessities of life, education, and health care.

All forms of exploitation, oppression, and persecution run counter to universal and natural law. All disagreements are meant to be resolved amicably.

Any human law that runs counter to natural and universal law is invalid and should not survive. The enactment or enforcement of human law that runs counter to natural and universal law brings consequences that cannot be escaped, in this life or another. While one may escape temporal justice, one does not escape divine justice.

All outcomes are to the greater glory of God and to God do we look for the fulfillment of our needs and for love, peace, and wisdom. So let it be. Aum/Amen.

http://stevebeckow.com/worldwide-march-millions/declaration-human-freedom/.


WikiLeaks
Help us fight the extrajudicial US banking embargo: have you contributed to WikiLeaks this month?

Don’t Abandon Julian Assange Now

Messages of Love and Light

Messages of Love and Light
Index

Galactic Family and Keshe

Click the button CC to choose your language subtitles

JAIL THE BANKERS

The 2012 Scenario

FEBRUARY 7, 2013 - 7:00PM EST

FEBRUARY 7, 2013 - 7:00PM EST
T O R O N T O

Profile for Fran Zepeda

オバマが国際刑事裁判所に再加入・・・米国はもはやならず者国家ではない 2012年5月3日

オバマが国際刑事裁判所に再加入・・・米国はもはやならず者国家ではない 2012年5月3日
Japanese

Qu’est ce qu’être humain? par Steve Beckow