They carry their torch wherever they go and illuminate the way forward.

SaLuSa 18-February-2011Followers

Saturday, September 5, 2015

NEDERLANDS -- Steve Beckow: Aartsengel Michaël over Keuze en Goddelijkheid.

Steve Beckow: Aartsengel Michaël over Keuze en Goddelijkheid.
                                                                                                 
September 4, 2015 By Steve Beckow

Michael 23
Ik vroeg Aartsengel Michaël, zoals ik zo vaak doe, wat hij wilde dat ik schreef voor de volgende drie weken. Zijn discussie over het onderwerp van keuze was zo interessant, en blijft zolang in mijn hoofd rammelen, dat ik dit gesprek wilde delen als een geheel.
Hij wijst op een keuze om een veel diepere betekenis te hebben dan we die gewoonlijk geven. Dank aan Dana voor onze transcriptie.
Aartsengel Michaël: Deel van de vreugde [om mens te zijn], en voor misschien een van de dingen die je wilt onderzoeken, is dit een zaak van keuze.

Waarom, in dit hele rijk van de vrije wil, in een situatie die totaal ontworpen is voor de vervulling van de wensen van de Moeder, is ons een dergelijke myriaden aan keuzes gegeven?

Onderzoek de keuzes die jullie gemaakt hebben, wat jullie geobserveerd hebben die anderen maakten, [wat in werkelijkheid] monumentale menselijke keuzes waren, die resulteerden in een geweldige uitbreiding of in geweldige verwoesting.
Wat is het over keuze dat, vanuit ons perspectief, niet alleen zo menselijk, maar zo goddelijk is? Het feit dat jullie een keuze hebben, is een uitdrukking van goddelijk vertrouwen in jullie heilige wezen. Het is een weten, niet alleen van wie jullie zijn, maar over jullie vermogen om oneindige ravage en oneindige verrukking te scheppen.
Steve: Er is toch zoveel dat ik kan onderzoeken. Ik heb geen tijd om boeken te lezen. Ik heb geen tijd om die te vele video’s te bekijken. Ik heb geen tijd om te luisteren naar geluidsbanden. Dus het is niet zo dat ik me bezig houd met het soort onderzoekprogramma’s die ik vele jaren geleden deed.
AEM: Ik wil niet dat je je bezig houdt met een onderzoeksprogramma.
Steve: Nou, dan. Kunt u me een plaatje schilderen voor me waar het schrijven dan misschien op lijkt?
AEM: Ga in je hart, altijd met je schitterende denken, en denk en onderzoek.

Kijk gewoon naar de laatste twee jaren, naar het rijk van keuzes die je gemaakt hebt en waarin je anderen geobserveerd hebt die deze maakten. Maar nog beter om zelf dat te doen, met de ‘input’ van anderen zoals je wilt, en de impact, de wijsheid die werd vergaard uit die keuzes, of je dacht dat het volmaakte keuzes waren of misschien gemiste keuzes.
Dit is waar de menselijke broosheid binnenkomt, want zo vaak wordt de menselijke ervaring geobsedeerdheid met: “Oh, jee. Ik heb een fout gemaakt en ik straf mezelf daarom de volgende 10 jaren.”
En dan vergeten ze dat, of ze zien het over het hoofd, wat ze denken dat een onbetekenende keuze is die in feite de bepaling is van hun gehele levensrichting.
Jullie hebben altijd je keuze vastgehouden van het platform en de blog…
Nu moet je niet neigen om dat als een keuze te denken want je voelt goed. “Nou, die keuze maakte ik jaren geleden.” Maar mijn broeder, je maakt die keuze elke dag.
Het is een keuze als iemand je benadert en zegt: “Wil je samenwerken?” dit zegt wat tegen je ziel en er zijn samenwerkingen die scheef zijn geworden en samenwerkingen die zo intens verrijkend kunnen zijn dat je denkt dat je in de hemel bent.
Dus gebruik je eigen rijk van ervaring om te antwoorden: “Wat is het met dit goddelijke geschenk van de vrije wil van keuze dat ons niet gewoon mens maakt, maar goddelijk?
Als er geen vertrouwen was, geen geloof, geen erkenning van je goddelijkheid en vermogen om liefde te kiezen, zou de Moeder dan een ras hebben gekozen om te scheppen met de vrije keuze? Wij denken van niet.
Dus ondanks alle dramatische omwegen die de mensen heerlijk vinden om te nemen, er is een weten van het plan van de Moeder en een weten in haar hart van jullie ware keuze om je met liefde bezig te houden en in dienst tot haar.
(AE Michaël aan Steve Beckow in een persoonlijke reading via Linda Dillon op 21 augustus 2015. Gebruikt met toestemming.)


(vertaling winny) 

No comments:

Post a Comment

The Declaration of Human Freedom

The Declaration of Human Freedom

http://stevebeckow.com/wp-content/uploads/2011/02/Earth1.jpg


Every being is a divine and eternal soul living in a temporal body. Every being was alive before birth and will live after death.

Every soul enters into physical life for the purpose of experience and education, that it may, in the course of many lifetimes, learn its true identity as a fragment of the Divine.

Life itself is a constant process of spiritual evolution and unfoldment, based on free choice, that continues until such time as we realize our true nature and return to the Divine from which we came.

No soul enters life to serve another, except by choice, but to serve its own purpose and that of the Divine from which it came.

All life is governed by natural and universal laws which precede and outweigh the laws of humanity. These laws, such as the law of karma, the law of attraction, and the law of free will, are decreed by God to order existence and assist each person to achieve life’s purpose.

No government can or should survive that derives its existence from the enforced submission of its people or that denies its people their basic rights and freedoms.

Life is a movement from one existence to another, in varied venues throughout the universe and in other universes and dimensions of existence. We are not alone in the universe but share it with other civilizations, most of them peace-loving, many of whom are more advanced than we are, some of whom can be seen with our eyes and some of whom cannot.

The evidence of our five senses is not the final arbiter of existence. Humans are spiritual as well as physical entities and the spiritual side of life transcends the physical. God is a Spirit and the final touchstone of God’s Truth is not physical but spiritual. The Truth is to be found inward.

God is one and, because of this, souls are one. They form a unity. They are meant to live in peace and harmony together in a “common unity” or community. The use of force to settle affairs runs contrary to natural law. Every person should have the right to conduct his or her own affairs without force, as long as his or her choices do not harm another.

No person shall be forced into marriage against his or her will. No woman shall be forced to bear or not bear children, against her will. No person shall be forced to hold or not hold views or worship in a manner contrary to his or her choice. Nothing vital to existence shall be withheld from another if it is within the community’s power to give.

Every person shall retain the ability to think, speak, and act as they choose, as long as they not harm another. Every person has the right to choose, study and practice the education and career of their choice without interference, provided they not harm another.

No one has the right to kill another. No one has the right to steal from another. No one has the right to force himself or herself upon another in any way.

Any government that harms its citizens, deprives them of their property or rights without their consent, or makes offensive war upon its neighbors, no matter how it misrepresents the situation, has lost its legitimacy. No government may govern without the consent of its people. All governments are tasked with seeing to the wellbeing of their citizens. Any government which forces its citizens to see to its own wellbeing without attending to theirs has lost its legitimacy.

Men and women are meant to live fulfilling lives, free of want, wherever they wish and under the conditions they desire, providing their choices do not harm another and are humanly attainable.

Children are meant to live lives under the beneficent protection of all, free of exploitation, with unhindered access to the necessities of life, education, and health care.

All forms of exploitation, oppression, and persecution run counter to universal and natural law. All disagreements are meant to be resolved amicably.

Any human law that runs counter to natural and universal law is invalid and should not survive. The enactment or enforcement of human law that runs counter to natural and universal law brings consequences that cannot be escaped, in this life or another. While one may escape temporal justice, one does not escape divine justice.

All outcomes are to the greater glory of God and to God do we look for the fulfillment of our needs and for love, peace, and wisdom. So let it be. Aum/Amen.

http://stevebeckow.com/worldwide-march-millions/declaration-human-freedom/.


WikiLeaks
Help us fight the extrajudicial US banking embargo: have you contributed to WikiLeaks this month?

Don’t Abandon Julian Assange Now

Messages of Love and Light

Messages of Love and Light
Index

Galactic Family and Keshe

Click the button CC to choose your language subtitles

JAIL THE BANKERS

The 2012 Scenario

FEBRUARY 7, 2013 - 7:00PM EST

FEBRUARY 7, 2013 - 7:00PM EST
T O R O N T O

Profile for Fran Zepeda

オバマが国際刑事裁判所に再加入・・・米国はもはやならず者国家ではない 2012年5月3日

オバマが国際刑事裁判所に再加入・・・米国はもはやならず者国家ではない 2012年5月3日
Japanese

Qu’est ce qu’être humain? par Steve Beckow