They carry their torch wherever they go and illuminate the way forward.

SaLuSa 18-February-2011Followers

Friday, July 29, 2016

Nederlands -- Aartsengel Michaël Verklaart Ascentie

Aartsengel Michaël Verklaart Ascentie
28 juli 2016 door Steve Beckow


Het “Uur met een Engel” programma steeg uit boven het gesprek dat ik met Aartsengel Michaël had via Linda, in mijn laatste reading op 22 juli 2016.
Hier erkent hij dat de Lichtwerkers vermoeid zijn en dat velen misschien overgaan gewoon om te ontsnappen aan de schijnbaar lange wacht-tijd.
Dank aan Dana voor de transcriptie. Gebruikt met toestemming.
Steve Beckow zegt: Ik ben wat verward over Ascentie, en word het nog meer als we verder gaan.
Aartsengel Michaël:  Goed!
Steve: Ik denk dat het geleidelijk is en dan is er weer een plotselinge tik of veel tikken(slag of slagen). Bij voorbeeld, Brahnajnana (1- is zie onderaan) kon gezien worden als een tik/klap. Maar voordien, de manier waarop ik het zag was dat we gewoon door zouden gaan op een geleidelijke manier en dan de Sahaja Samadi  en dan is het voorbij. We zijn opgestegen.
AEM: Nee.

Steve: Maar nu zullen we door Brahmajnana gaan in 2017 en ik neem dat we dan nog niet zijn opgestegen? Dus realiseer ik me dat ik echt niet begrijp waar we naar uitkijken op de wijze van ascentie.
AEM: Denk er op deze manier over. Jullie hebben progressief perioden van eenheid, van transformatie liefde, van ecstasie, van verrukking ervaren die je voelt(en ik benadruk voelt) die komt en gaat.
Maar telkens als je die ervaring kreeg, heeft die je naar de rand gebracht van een niveau. Zodat je nu tegen me zegt: “Michael ik voel dat ik een nieuwe grondlijn hebt. Ik heb een nieuwe fundering van geluk.”
Maar jullie hebben ook een nieuwe fundering van weten bereikt, van begrijpen, van wijsheid, van nederigheid, van tolerantie, van vriendelijkheid gekregen. Dit heeft jullie allemaal naar een uitgebreide zin van ‘t zelf gebracht en een uitgebreide zin van niet alleen hoe we werken maar hoe het collectief werkt.
Het is duidelijker geworden op een niet-oordelende manier hoe de dingen zich ontvouwen en, lief hart, ze ontvouwen zich. Je ziet bijvoorbeeld met je ervaring door je vriend, dat er situaties naar de oppervlakte moeten gebracht worden en duidelijk gemaakt, niet alleen op een wijze van algemene wanorde zoals oorlogen of vreselijke toestanden die plaats vinden maar op manieren die heel persoonlijk zijn.
Dus zie je wat er overblijft voor de mensheid om dat collectief op te pakken, niet alleen die progressieve stap, maar de klik. Denk aan elke keer dat je specifiek in de transformatie liefde binnenging. Dat is een klik. Het is niet de volle dramatische klik, maar het is een klik. Telkens als je voortgaat, verder gaat, in wat jullie denken dat een niveau is.
Denk aan het ingaan in je liefde als je heen en weer vliegt door het portaal. Nu, soms ben je daar je bewust van en soms ben je in slaap en soms ben je weg met mij. Dat is wat je aan het doen bent en dat is wat de mensheid doet.
Dit kost meer tijd omdat je nog steeds collectief probeert te doen als een. Nu, die tijd van mogelijke scheiding is heel dichtbij. Dat is waarom we tegen jullie allemaal spreken met misschien een grotere drang dan je ooit hoorde of voelde.
Steve: Wat bedoelt u precies met tijd van scheiding, Lord? Dat is al besproken. SaLuSa sprak er jaren geleden over.
AEM: Toen jullie het collectieve besluit namen om als één op te stijgen was dat spiritueel een zeer volwassen en geëvolueerde beslissing. Jullie zijn individueel en collectief getuige geweest van hoeveel mensen er verzaakt hebben aan die belofte, dat besluit.
Dat betekent niet – ja, in het oneindige en eeuwige bestaan van de Moeder – dat zij, voor altijd, zal wachten omdat dit de ontvouwing is van haar Plan. Dit is waar de penetratie van al onze legers/krachten in ieder van jullie, over gaat.
Er zullen degenen zijn die er voor kiezen te vertrekken, om hun stoffelijke vorm in de steek te laten, eerder dan op te stijgen in de stoffelijke vorm.
Steve: Dat is wat u bedoelt met scheiding – vertrekken?
AEM: Dat is wat ik bedoel en ik bedoel niet weggesponnen naar een andere wereld of Aarde, of Gaia, of planeet. Ik bedoel gewoon het lichaam verlaten, sterven, en vertrekken en thuis komen. Er is geen straf of schaamte of schuld. Het is gewoon een besluit.
Maar het is niet de wens van de Moeder dat dit gewoon doorgaat omdat wat zij ook ziet, (wat we allemaal zien) en wat je herhaaldelijk tegen ons gezegd hebt, ook al werken we vaak met termen in eonen liever dan in jaren, velen van jullie zijn vermoeid.
Steve: Uh-Huh.  Hm-Hm.
AEM: Dus we willen niet voor degenen die dapper zijn doorgegaan en die verdergaan en standvastigheid en volharding beoefenen samen met liefde om het punt te bereiken waarop ze hun lichaam verlaten. En dat zien jullie bij velen.
Steve: Ik kan aan één mens specifiek denken die er aan denkt om zijn lichaam te verlaten, dus ja.
AEM: Als het komt op een punt van beslissing waar de tegen stribbelenden blijven of zij die er zeker van zijn om de Moeder’s droom te vervullen, maak daar geen fout mee . Zij die in de waarheid zijn geweest van hun hart en dienst zullen zegenrijk zijn. Ik kan daar niet duidelijker over zijn.
Steve: Ik kom even terug op wat u zei over “opstijgen als één” mijn eigen begrip van “opstijgen als een” is: de Moeder klapt in haar handen en we stijgen allen als een op. Maar u zegt dat dat niet de manier is waarop het zal gebeuren.
AEM: Nee, dat is niet waar. Laten we daar duidelijk over zijn. Bedenk dat jullie allemaal getraind hebben voor een marathon, het trainen voor de pole vault (doel paal?) Dus hebben jullie allemaal geoefend, kracht verkregen, het niveau verhoogd van je energievelden maar er zal een keer komen als het de laatste paal is van de ‘vault jump’. En dan zullen jullie allemaal samen op het veld zijn en als één springen.
Steve: OK. U zei dat sommigen hebben verzaakt en daaruit versta ik dat sommigen het programma niet volgen, het Plan, zeg maar, het Goddelijke Plan. Wat bedoelde u? Wijst u op de diverse chaotische episodes die in de wereld gebeuren?
AEM: Julie zien er veel vertrekken en dat zijn niet noodzakelijkerwijs degenen die toestemden om te vertrekken omdat die te vermoeid zijn of ze zijn deel van de chaos. Er zijn overeenkomsten geweest, zielen overeenkomsten, om te handelen als de katalysator voor mensen om te ontwaken.
Steve: Het maakt me niet uit om dit in een toekomstig programma te vervolgen zodat wij begrijpen dat ascentie als…
AEM: Dat wil ik wel graag doen.
Steve: Wat, de volgende keer? Dat werkt zeker voor me. Ik denk dat alles dat ik verduidelijkt wil hebben verduidelijkt is en ik voel me meer ontspannen nadat ik met u gesproken heb waarover we vandaag spraken, Lord.
AEM: Laat me je dan vullen met vrede.
Steve: Vul me met verrukking, vrede, vreugde…. Ik ben klaar!
AEM: Ja, dat ben je.
Steve: Misschien is dit het wat ik tegen u moet zeggen. Is het slecht om te zeggen: “Versnel het?”
AEM: Nee, dat is niet slecht. Het is gewoon een verklaring van opwinding, van bereidheid, van voorbereidheid. Ik versnel het voor je, mijn vriend!
Steve: Dank u en zeg tegen de Galactics dat hun rode licht me ook al elke dag hebben gewekt en dat ik het heel erg waardeer!
AEM: Ze zeggen hallo tegen je!
Steve: Prachtig en pik me overdag op, dus ik dank jullie hierom.
AEM: Je bent welkom en ga met mijn liefde. Vaarwel.

Voetnoot:

(1)  Brahmajnana of God-Realisatie gebeurt als de kundalini het zevende of kruin chakra bereikt. Het is de eerste ervaring van transcendentie. Dat resulteert in een tijdelijke hartsopening.
Sahaja Samadhi ziet de kundalini terugkeren naar het hart (niet het hart chakra) en resulteert in een permanente harteopening. Sahaja, geen Brahmajnana is moksha, of bevrijding van de noodzaak om te worden her-geboren in een stoffelijk lichaam. Daarna veranderen we onze vorm door eigen inspanning. 


Vertaling: Winny

No comments:

Post a Comment

The Declaration of Human Freedom

The Declaration of Human Freedom

http://stevebeckow.com/wp-content/uploads/2011/02/Earth1.jpg


Every being is a divine and eternal soul living in a temporal body. Every being was alive before birth and will live after death.

Every soul enters into physical life for the purpose of experience and education, that it may, in the course of many lifetimes, learn its true identity as a fragment of the Divine.

Life itself is a constant process of spiritual evolution and unfoldment, based on free choice, that continues until such time as we realize our true nature and return to the Divine from which we came.

No soul enters life to serve another, except by choice, but to serve its own purpose and that of the Divine from which it came.

All life is governed by natural and universal laws which precede and outweigh the laws of humanity. These laws, such as the law of karma, the law of attraction, and the law of free will, are decreed by God to order existence and assist each person to achieve life’s purpose.

No government can or should survive that derives its existence from the enforced submission of its people or that denies its people their basic rights and freedoms.

Life is a movement from one existence to another, in varied venues throughout the universe and in other universes and dimensions of existence. We are not alone in the universe but share it with other civilizations, most of them peace-loving, many of whom are more advanced than we are, some of whom can be seen with our eyes and some of whom cannot.

The evidence of our five senses is not the final arbiter of existence. Humans are spiritual as well as physical entities and the spiritual side of life transcends the physical. God is a Spirit and the final touchstone of God’s Truth is not physical but spiritual. The Truth is to be found inward.

God is one and, because of this, souls are one. They form a unity. They are meant to live in peace and harmony together in a “common unity” or community. The use of force to settle affairs runs contrary to natural law. Every person should have the right to conduct his or her own affairs without force, as long as his or her choices do not harm another.

No person shall be forced into marriage against his or her will. No woman shall be forced to bear or not bear children, against her will. No person shall be forced to hold or not hold views or worship in a manner contrary to his or her choice. Nothing vital to existence shall be withheld from another if it is within the community’s power to give.

Every person shall retain the ability to think, speak, and act as they choose, as long as they not harm another. Every person has the right to choose, study and practice the education and career of their choice without interference, provided they not harm another.

No one has the right to kill another. No one has the right to steal from another. No one has the right to force himself or herself upon another in any way.

Any government that harms its citizens, deprives them of their property or rights without their consent, or makes offensive war upon its neighbors, no matter how it misrepresents the situation, has lost its legitimacy. No government may govern without the consent of its people. All governments are tasked with seeing to the wellbeing of their citizens. Any government which forces its citizens to see to its own wellbeing without attending to theirs has lost its legitimacy.

Men and women are meant to live fulfilling lives, free of want, wherever they wish and under the conditions they desire, providing their choices do not harm another and are humanly attainable.

Children are meant to live lives under the beneficent protection of all, free of exploitation, with unhindered access to the necessities of life, education, and health care.

All forms of exploitation, oppression, and persecution run counter to universal and natural law. All disagreements are meant to be resolved amicably.

Any human law that runs counter to natural and universal law is invalid and should not survive. The enactment or enforcement of human law that runs counter to natural and universal law brings consequences that cannot be escaped, in this life or another. While one may escape temporal justice, one does not escape divine justice.

All outcomes are to the greater glory of God and to God do we look for the fulfillment of our needs and for love, peace, and wisdom. So let it be. Aum/Amen.

http://stevebeckow.com/worldwide-march-millions/declaration-human-freedom/.


WikiLeaks
Help us fight the extrajudicial US banking embargo: have you contributed to WikiLeaks this month?

Don’t Abandon Julian Assange Now

Messages of Love and Light

Messages of Love and Light
Index

Galactic Family and Keshe

Click the button CC to choose your language subtitles

JAIL THE BANKERS

The 2012 Scenario

FEBRUARY 7, 2013 - 7:00PM EST

FEBRUARY 7, 2013 - 7:00PM EST
T O R O N T O

Profile for Fran Zepeda

オバマが国際刑事裁判所に再加入・・・米国はもはやならず者国家ではない 2012年5月3日

オバマが国際刑事裁判所に再加入・・・米国はもはやならず者国家ではない 2012年5月3日
Japanese

Qu’est ce qu’être humain? par Steve Beckow