They carry their torch wherever they go and illuminate the way forward.

SaLuSa 18-February-2011Followers

Friday, June 10, 2016

Nederlands -- Steve Beckow met Aartsengel Michaël -- 31 mei 2016


[Opnieuw bedankt aan Jeri voor zijn transcriptie]   Aartsengel Michaël: Energie golf niet meer gezien sedert Aarde’s begin.
bron:  Channeled by Linda Dillon, at http://inlightuniversal.com/archangel-michael-ahwaa-energy-surge-not-seen-since-earths-beginnings/
Een uur met een Engel op 17  mei 2016 .       Link to show audio
Linda Dillon: Kanaal voor de Raad van Liefde / Steve Beckow: Gastheer, InLicht Radio.
 Steve: Welkom Linda.
Linda: Welkom aan jou, Steve. Welkom terug na jouw chirurgie-operatie. 
LD: Welkom  terug van de dood, hè?
Steve: Ja, inderdaad!
Linda: Herrijzenis en Lente, niet?
Steve: Absoluut. Het helpt me zeker te begrijpen waar jij doorheen ging met je twee schouder operaties. Dat is zeker. Dus, hoe lang duurde het om je uit de pijn weg te krijgen?
Linda: maanden en maanden en maanden.
Steve: Oh, geen grap. Oh mijn God!

Linda: ik denk dat ik nu aan het eind zit, maar dat heeft 11 maanden gekost. Het is echt een lange toestand maar nu voel ik me herboren, weet je en er is dat gevoel van dat ik door de donkere nacht van de ziel heen gegaan ben… zoals: “Wat op Aarde? En waar ging mijn leven naar toe?” En voor mij, het meest belangrijke was mijn gevoel van, zelfs als ik in die donkere plek van de ziel was, dat ik altijd een blij mens ben. En die zin van blijdschap, van wat ik mijn glimlach in mijn buik noem, die was weg. En ik wist niet of dat terug zou komen. Hoe verging het jou?

Steve: Oh, ja, ik herinner me dat.. veel meer ineen gedrukt dan dat van jou. In de tijd van de pijn toen was mijn donkere nacht van de ziel. Mijn God, hoe komen we daar doorheen?
Linda: Nou het was voor mij een grote tijd van persoonlijke reflectie en specifiek toen ik begon beter te worden, de Raad zei telkens tegen me, soms een paar keer per dag, “Wat wil je gaan doen? Wat wil je gaan doen? Wat wil je gaan doen?” En dat heeft zeker geleid naar een verandering in mijn werk… en in mijn spel… en om de andere delen van mijn leven weer op te eisen.
Steve: Verandering van werk?
Linda: Ik vind het heerlijk om te schrijven. Ik vind het absoluut heerlijk om boeken samen te stellen, en dat is gewoonlijk wat op mijn ‘doen’ lijst staat, want ik doe individuele channelings en geef klassen. En het schrijven schoon naar onderaan de lijst. En dat is het een van de dingen samen met deze shows, eigenlijk, die me het grootste plezier geven. Dus, zoals: “Zo, wat ben je aan het doen, Linda?” Dus ik heb wat individuele channelings weg geschreven. En ik merk ook dat de individuele channelings zijn toegenomen… dat de energie en de informatie die doorkomt zoveel groter, zoveel meer substantie heeft.
Linda: Oh, heerlijk! Ik heb zo’n geweldige tijd met Jezus! Grappig dat je dat vraagt, want de vorige nacht sprak hij met me en eik vroeg om wat dagen vrij te hebben in het begin van juli. En Hij zei: “Nee! Nee, nee, nee… dat is de tijd waarop we het boek gaan lanceren. En dan krijg je het echt druk.” Dus dat leek op: “Nee.” Dus Hij zit daar bij me terwijl we deze channelingen redigeren. En dan ben je gewoon door Zijn energie omgeven en in zijn energie opgevouwen, en de verwerkelijking dat de boodschap zo direct is en zo eenvoudig. En, toch, ik kijk om me heen en ik denk – de menselijke Linda denkt – “Waarom hebben we dat niet gedaan?”
Steve: Oh, die gedachte heb ik zo vaak gehad.
Linda: Yeah, dus het gaat echt komen. Ik moet zeggen we hebben het meeste al gedaan. Dit zijn Zijn boodschappen. Letterlijk denk ik dat de hoofdzaak (tag line) zal zijn: “Boodschappen voor de 21se eeuw.” Dit zijn Zijn woorden. Dat wordt een prachtig, prachtig boek.
Steve: Waarom laat ik jou niet doorgaan, Linda en terwijl je dat doet (je instelt, dus.w.) bedank ik de lezers voor Linda’s vermogen om het aantal channelingen te verminderen, wat ze heeft moeten doen om haar living te verdienen terwijl ze herstelde. En denk niet dat ik in bed heb gelegen, denkend dat de donaties van de lezers ons beiden hebben laten herstellen zo snel als we gedaan hebben, en zo goed we gedaan hebben. Dus, mijn hart gaat naar jullie allen uit. Dank je zeer. Jullie hebben ons echt ondersteund in deze tijd.
En hiermee denk ik dat Linda haar overgang al heeft gemaakt. Dus, laten we Aartsengel Michaël verwelkomen.
Aartsengel Michaël: En welkom aan jou! Ja, ik ben Michaël, Aartsengel van Vrede, Strijder van Liefde, Brenger van Nieuws. Welkom mijn geliefde familie, mijn geliefde vrienden, mijn geliefde bondgenoten, mijn geliefde cirkel/kring. En ik verwelkom ook en zendt vanavond ook dit uit aan alle Gaianen over de planeet, over deze wereld. En ze zullen horen, achten, misschien niet mijn stem, maar de energie die wordt overgedragen als we samen zijn.
Want dit is niet gewoon dat ik kom en predik en deel en klets met jullie allemaal. Wij zijn het, als gemeenschap, als familie, als een, die samen komen in deze heilige vereniging, in dit heilige partnerschap, in dit heilige partnerschap dat liefde wordt genoemd, om onze harten te delen, onze wijsheid, onze begrippen, ons plan, het Plan van de Moeder, en de inzichten om jullie bij te staan, ieder van jullie, op diverse manieren om door te gaan op je reis naar ontvouwing.
Vaak heb ik jullie horen zeggen: ”Ik weet dat dit programma speciaal naar mij was gericht.” en als ik velen van jullie dat hoor zeggen, dat laat ons hart zingen. Niet alleen dat van mij, maar dat van de Moeder, van Lao Tzu, Sanat Kumara – het doet er niet toe. Als jullie voelen dat deze boodschappen voor jou zijn, dan hebben wij ons werk gedaan.
Maar laten we deze dag ook beginnen door jullie te prijzen. Velen in deze tijd, zijn eruit gehaald, zullen we zeggen, aan de kant gezet om te her-samenstellen, te her-bedraden, je weer te roosteren… sommigen leren gewoon om hoe je weer ademhaalt. En ja, jullie geliefde lezers, luisteraars, deel nemers bij de schepping van Nova Aarde, hebben gedeeld uit de mildheid van jullie harten en zielen en pocketboeken. Vaak hebben we jullie gekoesterd en velen die we nooit hoefden te koesteren omdat jullie medeleven en overvloedigheid al in volle kracht was.
Maar het valt ons op dat we onze dank willen uitdrukken voor de myriaden ondersteuning die je aan elkaar geeft. Ja, voor deze twee kunnen we zeggen kreupele engelen, maar te veel. (???) Dus terwijl we vandaag beginnen, laten we nu jullie mildheid vieren en onze dank aanvaarden voor de waarheid en de zoetheid wie jullie zijn.
Dit is een voornaam voorbeeld, omdat we er later vandaag nog over spreken, over de schepping van Nova Aarde en Nova Wezen. Nu, ik bedoel geen conclusie te trekken dat mildheid afwezig is geweest op de planeet zelfs in de malaise van de oude derde dimensie, maar het heeft wel in ‘pockets’ gezeten.
Wat jullie allemaal gedaan hebben is verankeren, uitdrukken, naar voren stappen met de waarheid van je hart, en meedelend wat je had. En het doet er niet toe of het een dollar was of een miljoen. Het is uit je hart gekomen. Het is uit de wens voortgekomen om gemeenschap te creëren en om deel te nemen. En zoete engelen, we hebben niet alleen dank voor jullie. We zijn trots op jullie. Jullie handelen als echte Gaianen.
Nu, geliefde Steve, waarmee wil je beginnen vandaag/
Steve: Nou, Lord, u hebt me echt een goede intro gegeven voor het onderwerp van de opbouw van Nova Aarde, en ik wil er direct naar toe gaan, na een vraag. En die gaat over de energieën die ons nu raken. De vorige week sprak de Boeddha er maar heel even over en zei dat ze de sterkste waren van ooit. Linda zei dat ze aan de kant werd geslagen. Ik werd ook neergeslagen in ieder geval, dus ik weet niet zeker of ik een goede bron ben daarvoor. Maar kunt u ons iets vertellen over de nieuwe instroom van energieën, alstublieft?
AEM: Nou, de Boeddha heeft gezegd weet je, op zijn gematigde manier: om rustig en zachtjes een zak diamanten laten vallen bij je voeten, en dan vergeten je te vertellen dat het daar was! De energie die niet alleen jullie planeet binnendringt, want soms als we wijzen op de energie die jullie planeet binnendringt, jullie je niet volledig realiseren dat die ieder van jullie binnendringt. Het kanaal is correct: het gooit jullie aan de kant, links, rechts, centrum, terug en naar voren, omhoog en omlaag.
Laten we dit uitleggen. Jullie zitten in een tijd van buitengewone verandering. Velen van jullie hebben dat vergeten, maar dankzij de Moeder, zij heeft dat niet. Haar Tsunami van Liefde is nooit gestopt. Er zijn keren geweest waarop die sterker was of zachter, maar dat is nooit veranderd. Maar wat Zij gedaan heeft dat roept ons allemaal op. Nu, jullie weten dat we allemaal een zijn en dat we deelnemen aan de Ene.
Maar naast dat, ging het klaroen geschal van ieder van ons: de aartsengelen, de serafijnen, de cherubijnen, het engelen rijk, de legioenen van licht, de legioenen van louter energie waar we niet vaak over spreken, gingen jullie sterrenbroeders en zusters, het gehele legioen van opgestegen meesters, hele legioenen van waar jullie aan denken dat jullie voorvaderen zijn, op en van de planeet af – ging het klaroen geschal van de Moeder uit naar ons.
En dit is bewaard voor de tijd waarop de laatste duw moest komen. Wij allen – er is geen singel wezen van wat jullie weten het Gezelschap van de Hemel, de Raad van Liefde, alle raden, de Intergalactische Raad – ons is allemaal gevraagd om de volle kracht te sturen van onze liefdevolle energie, onze creatieve kracht, naar ieder van jullie.
Maar de golven die louter jullie hart penetreren, jullie cellen, al jullie lichamen – ontwakende klieren ( hypofyse, pijnappel, thymus, schildklier) de energieën die tot jullie cellen spreken, naar je nano structuur – worden laser-achtig, gevuld met de collectieve energie van ons allen.
Jullie kunnen er hoe dan ook over nadenken. Je kunt er aan denken als de meest woeste donder die je ooit hebt beleefd; als de sterkste gouden regen (wat mijn zuster Gabriëlle’s favoriet is); als een getijde golf, de tsunami; als de volmaakte rustige vrede en stilte. Maar, er is geen van jullie, bewust of onbewust, recalcitrant of onverschillig, die deze inslag niet ontvangt – de volledige inslag – van deze energie.
Nu, waarom heeft de Moeder op dit moment – zo kun je er over denken – haar troepen, haar legioenen ingeschreven? Nu ook, terwijl ik dit zeg, begrijp dat jullie en de planeet, alle Gaianen, ieder van wat jullie als mensheid ziet, zitten in het framework van de Moeders Nieuwe Tijd. We hebben gesproken hierover, maar denk erover als de tijd die eerder vloeibaar is dan bevroren en lineair.
In deze vloeibaarheid van de Nieuwe Tijd, is er een samengaan, een beroering, een smelten van energieën van boven en van onder, van wat jullie gedacht zouden hebben als toekomst en verleden die allemaal wat jullie waarnemen als jullie nu, in samenkomen. En niet alleen de tijdframe van wat jullie denken als nu, wat vreemd is, maar je jullie stoffelijke lichamen en in al jullie andere lichamen.
Dus jullie gaan ervaren, ja, gevoelens van vermoeidheid. Denk hierover als een verveelvoudiging van wat velen van jullie gedacht hebben als ascentie symptomen, of griep. Dus er zal vermoeidheid zijn, er zal opgetogenheid zijn; er zal interesse zijn in nieuwe dingen. Er zal enige levens herbezien zijn, inclusief toekomst herbezien. En er zal een zin van bereidheid zijn om aan de gang te gaan. Jullie zeggen: “Nou Lord, we hebben al een tijd gewacht om te gaan beginnen” Er is een juist moment om in alle bereidheid om vooruit te stappen, terug te stappen, en om stil te staan.
Wat deze energie ook doet, en voornamelijk, een her-ontwaken van je zintuigen, en misschien moet ik zeggen je ‘drive’ je ‘voortstuwing’, voor de vervulling van je missie en bedoeling; het begrijpen van volhouden om met je missie en bedoeling door te gaan.
En ten tweede is de penetratie voldoende brandstof. En wat is de brandstof? Dat is liefde. Dus, denk er zo over: Van jullie wordt gehouden. Jullie zijn gevuld met liefde: jullie voelen de liefde, jullie drukken die uit en beleven liefde. Jullie worden geliefd op manieren die de mensheid nog nooit heeft gevoeld sedert het eerste begin.
Het is het herstel van het Plan van de Moeder. Het is het herstel niet van de planeet – ze doet het goed, het komt – maar het is het herstel van jullie diepe weten, die samengaat met de wijsheid die dat weten kan en doet weerspiegelen, dat jullie hier zijn om liefde in de vorm te beleven, en om te scheppen. Zij heeft jullie het patroon gegeven, het paradigma/voorbeeld.
Kijk naar jullie planeet! Waarom denk je dat zij zo velen naar zich toetrekt? Niet gewoon omdat dit de tijd van herstel is. Maar kijk naar haar! De grandeur, de diversiteit: van weiden en laaglanden, naar de Himalaya’s, naar oceanen, naar de rivieren, naar woestijnen. De Moeder schiep en liet dit patroon geboren worden van een dergelijke diversiteit om jullie te laten zien, om jullie er aan te herinneren wat er mogelijk is. En dat deed zij terwijl zij zichzelf in jullie liet opnemen, omdat alle dingen een patroon hebben van onze Moeder.
Dus jullie zijn niet allemaal hetzelfde. Jullie komen in verschillende maten en vormen en kleuren. En, zelfs in het wonder van deze prachtige stoffelijke vorm, zijn er diverse kleuren van haren en huid, verschil in organen, zelfs een differentiatie van tenen, van vingers, van vingerbreedtes. Het patroon van grandeur is overal om jullie heen. Dus is dit de tijd van echte, intens, groots, tijdeloos ontwaken.
Dus nu zeggen jullie tegen mij: “Heer, wat doe ik met die energie? “Nou, mijn vriend, beste Steve, het is precies zoals ik heb voorgesteld aan jullie in ons privé gesprek. En dat is om toe te staan, om je over te geven, en om te genieten. De geschenken en de veelvoud aan geschenken zijn enorm. Het is heel verdrietig – ja, we weten wat verdrietig betekent, en nee, niet gewoon als “pathetisch” zoals mijn zuster zo vaak zegt. Maar het is verdrietig als jullie komen als wezen, en een wezen dat al hun aspecten terugroept, en hun hele patroon activeert, en dan zeggen ze: ‘Oh, nee, dank je.”
Nou, er is een regel, een Universele Wet, die de Moeder lang geleden heeft neergezet, dat we de vrije wil niet overweldigen. En dat doen we ook niet. Maar de penetratie van alle wezens, alle zeven miljard en meer, gebeurt ondanks de vrije wil. De energie gaat naar binnen als lucht en water. Wat jullie kiezen om er mee te doen, is natuurlijk, waar de vrije wil bij komt kijken. Maar terwijl jullie deze energie laat penetreren en laat settelen in je, dan zul je – en velen van jullie voelen dat al – je betekenisvol anders voelen. Rust als je dat moet doen, omdat dit meer energie is dan je ooit ontving op deze planeet. Punt.
En deze penetratie zal niet stoppen totdat jullie werk, in de naam van de Moeder en de Vader, klaar is.
Steve: Dat is heel interessant wat u zegt, Lord. Ik heb even een persoonlijke vraag. Ik heb me lusteloos en dodelijk vermoeid gevoeld. Ik heb gedacht dat dit bij mijn herstel hoorde, maar zegt u nu dat de energie er ook wat toe doet?
AEM: Ja, beide. Dus jij bent genezen door ons, ja, maar zeker is St. Germain buitengewoon druk met jou geweest en hij laat me enige blauwe vlammen hier en daar insteken, enige blauwe diamanten van de Moeder. En de mensen, natuurlijk, hebben jou geholpen. Maar begrijp dit: wat jij lusteloos noemt, dat soort dat je de ene keer vermoeid noemt en toch krab jij je om te gaan beginnen…
Steve: Ja.
AEM: … is de energie die naar de planeet komt. En er is niemand van jullie die dit vanavond hoort die zich niet zo heeft gevoeld. En, het blije deel voor ons is dat velen van jullie die kunnen we zeggen “zwervers” zijn geweest zich beginnen om zich opnieuw te verbinden, opnieuw zich verwonderen en intens van je stoffelijke lichamen te houden en zich die herinneren. Dus je hoeft niet ziek te worden, je hoeft de energie alleen maar te accepteren. En ja, om te rusten als je voelt dat je er bijna bij neervalt. Wat denk je dat wij doen, je zeggen dat je een 10-K run moet doen? Nee. We zeggen: “Ga alsjeblieft liggen en ontvang.”
Steve: Wow. Is er nog meer dat u wilt zeggen hierover voor we naar een onderwerp gaan om Nova Aarde op te bouwen?
AEM: Ik denk dat ik genoeg gezegd heb, nietwaar?
Steve: Oh, ik dacht dat u een royaal werk had, ik dacht dat echt. Maar telkens als ik denk dat u praat over het blauwe, herinner ik me de grap van een paar weken geleden toen u zei dat zoveel mensen denken aan dingen als zwart en wit terwijl ze zo duidelijk blauw zijn. (Gelach)
AEM: Dat is de waarheid!
Steve: Het is de waarheid. Hallelujah. Nu het onderwerp om Nova Aarde op te bouwen, in onze laatste privé gesprek zei u dat het overkoepelende principe van financiëel wegwijzen na de Reval (de valuta her-valuatie) bestuurder-schap is. Nou, als we dat gebied verwijden, als we een overzicht maken van het hele prospectus om Nova Aarde op te bouwen, zegt u dan dat hetzelfde principe het overkoepelende concept is of is er een andere overkoepeling voor het algemene werk om Nova Aarde op te bouwen?
AEM: Nee, dit concept, van bestuurder-schap brengt voldoende. En laat me daar een aantal gedachten aan toevoegen. Laten we bestuurder-schap samen gaan met leiderschap en verantwoordelijkheid. En laten we dat uitleggen. In de oude wereld was er heel veel aandacht, energie gezet op eigenaarschap. Nu eigenaarschap heeft een relatie met hebzucht en controle en kunnen we zeggen, zelfs gierigheid/hebzucht en het geloof dat er nooit genoeg is. En dat er een subtiel, en niet subtiel niveau is van competitie tussen menselijke wezens, dat ook heeft geresulteerd in jullie terminologie van hebbers en niet-hebbers.
Nu er zijn veel inheemse volkeren over jullie hele planeet die begrijpen dat eigenaars per sé, en eigenaars van land en de planeet en de wateren, en de hemel absurd is. En die zijn correct. Waarom jullie hier zijn, ieder van jullie en er is geen ziel, geen mens, een sterrenzaad, een hybride op deze planeet in deze tijd die geen antiek wijs wezen is ondanks welk masker hij draagt, welke rol ze spelen die naar de planeet kwamen in deze tijd van hernieuwing, van ascentie, van verschuiving, - en dat waren de antieke wijze mensen.
De meesten van jullie, velen van jullie van het oorspronkelijk Schepper Ras – met veel sterrenzaad en ster bezoekers daarin geworpen. Daarin, zit het concept van de Nova Aarde gemeenschap. Ieder van jullie heeft een rol en bedoeling. Het is de reden waarom jullie kwamen. Het is de reden waarom je op deze planeet en op veel planeten telkens en telkens weer kwamen. Maar in deze tijd is het voor de vervulling van deze belofte die je maakte, wat betreft deze tijd en deze onderneming, aan de Moeder.
Het scheppen van Nova Aarde gemeenschap en gelijkheid houdt mildheid in en delen en compassie en onderscheiding. Dat gaat niet over gekte. Er zijn voldoende gedachteloze, gekke mensen geweest – en ik zeg dat van wanorde tot aan chaos, van oorlog tot moord tot verkrachting tot plundering en onverschilligheid. Er is daar voldoende van geweest en dat heeft duizenden en duizenden en duizenden jaren geduurd.


Wat jullie doen, en dat komt niet van een plek van het ego; het is een plek van wijsheid en weten en bereidheid om te werken, te spelen, om samen te komen om een wereld te scheppen, een voorbeeld, een patroon voor deze planeet die in partnerschap zit met de planeet zelf, met alle koninkrijken – ja, met jullie sterrenfamilie en ver daarbuiten. Jullie werden uitgenodigd als volledige partner, als volledig deelnemers van de Intergalactische Raad en dat was ongeveer een tiental jaren geleden. En toch is het pas nu dat je jullie leertijd gediend hebben en naar dat volledige lid schap gaan. Maar, even voordien, wat doen jullie om te verschuiven?
Nu het leiderschap. Er zijn er altijd die aan het hoofd van de parade gaan. En zij zijn de rolmodellen en de wegwijzers, en de mentors zodat, in het proces van instappen, het menselijk collectief weet ze welke weg moeten inslaan. Dan is er leiderschap in de gewoel van de massa’s, omdat niet iedereen de aanvoerder kan zien aan het hoofd van de parade. Dus zijn er wegverkenners en wegwijzers in dat algemene collectief – en kan ik tegen je zeggen, dat dit een van de meest moeilijke, uitdagende, lonende en belangrijke banen is die je kunt hebben.
Want wat jullie doen is jezelf, letterlijk soms, in de chaos neerzetten – of dat nu esoterisch is, etherisch, op bi-locatie of inter-dimensionaal is, het doet er niet toe, jullie zetten je in die school van de mensheid - en zeggen: “Laten we die kant uitgaan, en die kant.” En terwijl jullie lopen, en ja, met ons allen lopen, jullie richten dat subtiel aan, en niet subtiel, wat moet worden gedaan om deze nieuwe wereld op te bouwen.
Dan is er leiderschap achteraan de parade. En dat is de schaapherder die gaat en die het verloren lam vindt en het zeker maakt dat ze het terug brengen en die iedereen erbij insluit.
Nu, dit is een tijd waarop velen, velen – vanwege de penetratie van energie – velen eenvoudig kiezen om die te verlaten. Is het verdrietig vanwege het vermogen van hen om terug naar huis te gaan en om hun missie en bedoeling te voltooien, aan deze kant te zien? Nee, Ze worden met open armen verwelkomd.
Maar dit is leiderschap, en deel van dat leiderschap en deel van het ontwaken is weten waar je erin past. Maar weten waar je in past is alleen maar het eerste begin. Het is de deelnemer zijn, de waarnemer zijn om in actie te treden. Zelfs als er geen actie is, als het waarnemen is, als het een pauze is, zit je nog in het proces van deelname. Je kunt Nova Aarde niet scheppen in ons heilige partnerschap met jullie… jullie zijn onze laarzen op de grond, en dus zijn jullie de doeners: Jullie zijn de bouwers: Jullie zijn onze bouw bemanning, jullie zijn onze architecten, jullie zijn onze ingenieurs. Jullie weten hoe je die grote uitrusting bedient.
En dat klinkt gemakkelijk, maar dat is alles behalve dat. Want waar wij over spreken is de massale, massale taak van het veranderen van instellingen, gemeenschappen, de manier waarop gemeenschappen werken, de manier waarop families werken. Dit is fundamentele verandering. Jullie kennen de droom, maar wat jullie doen is in de praktijk stappen van het doen. En soms, staat het doen volmaakt stil; begrijp dat ook.
Maar daarom zijn jullie de Goddelijke Kwaliteiten gegeven, en specifiek helderheid en zuiverheid en gratie. Maar de Boeddha heeft jullie ook passie en medeleven gegeven. Uriël heeft jullie vooruitzicht gegeven. Gabriëlle heeft jullie vreugde gegeven. Jullie hebben  Zegeningen en Deugden om verder te gaan.
Maar in beheer zijn jullie toevertrouwd met het praktische en universele, in termen van hoe je kijkt en waar het op lijkt. Want als dit gebaseerd is op iets dat jullie bepaling eigenaarschap is – dat is uitgesloten. Nu, ik stel niet aan jullie voor dat jullie geen bank rekeningen hebben, of eigen huizen, of een persoonlijk leven. Maar al die uitvoeringen, moeten gebouwd worden het allereerst op: “Wat is het beste? “ Ja, in jullie radicale onderscheiding: “Wat is het best voor het collectief?” En er zijn keren dat het collectief gewoon jullie kleine collectief van de familie is, of jullie blok, of jullie gemeenschap. Maar als je begint met die vraag: Ik ben toe-vertrouwd niet alleen met waarmee, het praktische waarmee, maar met de esoterische Universele Wetten, de Zegeningen, de Goddelijke Kwaliteiten – “Wat is het beste?”
Niet: “Wat zal ik doen?” Daardoor is het waarom de mensheid is terechtgekomen in dit moeras, om mee te beginnen. Er is een zorgeloosheid die buitensporig is geweest en veel te lang. Het is veel beter om geen actie te ondernemen totdat jullie dat weten hebben van wat het beste is, dan gewoon om iets te doen ter wille van het doen. Want dat is niet gebaseerd op weten en liefde; het is gewoon gebaseerd op: “Nou, er is een verwachting voor mij; ik kan beter iets doen.”
Dus, dit soort van toevertrouwd zijn met jullie deel dat zoals puzzelstukjes koppelt met elk ander segment van jullie hele planeet komt nu naar jullie toe. Sommigen van jullie zijn bestuurders voor het dieren koninkrijk. Sommigen van jullie zijn bruggen voor elementalen. Sommigen van jullie zijn bruggen naar het verleden en toekomst. Sommigen van jullie zijn healers of kanalen of leraren.
Je zegt: Nou, ik voel de energie, Lord. Maar ik weet niet zeker waar het over gaat wat ik verondersteld word te doen.:  En wat ik tegen jullie zeg, als aanvulling met de Moeder, die altijd gezegd heeft; “Voelt dit als liefde?” Ik zeg tegen jullie wat is het dat jullie altijd hebben willen doen? Wat is het, als het speelveld wagenwijd open stond, dat je zou willen en je springt naar de kans om dat te doen?
Voor sommigen van jullie is het bouwen en helpen om volledig te helpen en te activeren, in jullie tijd, de Steden van Licht. Voor anderen van jullie is het letterlijk opgeroepen te worden om meer deel te nemen aan jullie sterrenfamilie duidelijk en totaal. Maar het is geen of en of, want de Steden van Licht zijn bevolkt met jullie allen, toekomstige delen, jullie van heden, dieren, elementalen. Dus is het geen of of . Dus is het ook onderscheiding en weten en accepteren.
Jullie hoeven niet alle antwoorden te hebben – want zelfs als je denkt dat je dat hebt, die heb je niet. Maar het is het toestaan dat jouw stukje van de puzzel volmaakt zal verenigen en passen in het stuk van een andere groep, een ander mens, een ander miljard die dezelfde visie, wens hebben.
Dus zie je, jullie kunnen van jullie project, jullie visie niet de eigenaar zijn. Jullie moeten bereid zijn om dat bestuurder-schap te delen. Omdat er velen, en dat is deel van het plan geweest, die een zelfde visie en missie en bedoeling hebben – en die zal passen bij die van jullie.
Nu ik heb diverse keren gezegd dat er tijden zijn om stil te taan, om de waarnemer te zijn, om niet haastig te zijn. Ja, ik weet, je zegt tegen me: “Lord, ik ga dood want ik wil verder gaan!” Maar dat is wat het is: het is sterven, niet leven. Verleng je tijd. Jullie zitten in de vloeibaarheid van tijd. Kies waar je jezelf neerzet. Bezoek het verleden, bezoek de toekomst, breng die naar de rijkheid van het nu.
Laat de vreugde van wat jullie doen in je botten siepelen. En als dat niet voelt als liefde – en ik bedoel niet dat je gelukkig en glimlachend op elk moment moeten zijn, want er zullen tijden zijn waarop je zult voelen dat je in de gemeenschap werkt en dat je je hoofd stoot tegen de spreekwoordelijke stenen muur – maar het resultaat van jullie visie is wat je vreugde brengt, en je weet dat je op het spoor zit. Dit is de schepping.
Nu, verantwoordelijkheid. Dat is het vermogen om de mantel aan te nemen van gedeelde autoriteit. Ja, zoals veel van jullie Native Americans(indianen) zeggen, het is het vermogen om te antwoorden op een juiste, vriendelijke, nadenkende, liefdevolle manier. En dat is wat zo veel van jullie gedaan hebben. Jullie zeggen: “Ik weet niet waar ik moet beginnen. Beste Michaël, toon me dat.”
Maar, beste vrienden, jullie hebben het ons laten zien! De Moeder zou haar oproep niet uitgestuurd hebben als jullie niet volledig klaar waren om ja te zeggen. Dus, verantwoordelijkheid is de bereidheid om de bestuurder te zijn, om naar voren te stappen, om te doen – en niet te doen wat niet het beste voor jullie en voor iedereen is.
Nee, het is geen of of . Jullie zeggen: “Nou, soms denk ik dat het ’t best voor mij is, maar het schijnt niet echt iemand in Brazilië te dienen, op dit moment. Als jullie niet denken en voelen, en in je innerlijke ware hart weten dat het rimpeleffect iedereen zal begunstigen, her-structureer dan wat je aan het doen bent. Het is een heel eenvoudige, geprobeerde en ware methode die wij gebruiken. En we gaan om met een veel groter universum, en met veel meer variabelen, dan jullie.
Maar wat betekent verantwoordelijkheid? Het betekent vertrouwen: vertrouwen in jezelf, vertrouwen in elkaar. Als je vertrouwt, wat je dan doet is het hoogste, zuiverste deel oproepen, niet alleen van jezelf maar dat waar je je vertrouwen in zet en erbij. En dat is de rol van bestuurderschap dat toevertrouwd is aan jullie en toevertrouwd is aan anderen.
Nu, zullen er vergissingen en fouten zijn, ongelukjes? Een paar. Maar jullie kijken daar niet naar als naar tragedies. Als een ongelukje gebeurt is het een kans om dichter bijeen te komen, om die bond van eenheid en gemeenschap te smeden. “Gossie! wat deden we verkeerd? Hoe stapten we fout hier? Hoe kunnen we nauwer samen komen in onze gedeelde missie om het goed te doen? Om het beter te doen?
Dus is dit een verbredende, blije onderneming! Het is niet afhankelijk alleen voor geld stromen. Het is afhankelijk van jullie die de wijsheid en de visie hebben en nemen welke acties je kunt doen, nu, om deel te zijn van deze prachtige ontvouwing.
Is dit duidelijk, beste Steve?
Steve: Ik wil onze luisteraars laten weten wat voor luizebaan ik heb. U hebt alle vragen beantwoord die op mijn vragenlijst staan, Lord. Ik moest u vragen over verantwoordelijkheid, enz. Dus, dit is niet zo dat dit geen dans van twee is. Dat is heel zeker zo. Dank u.
Voordat u vertrekt, Lord, zijn er nog woorden van verzekering dat u kunt geven aan het Braziliaanse volk die zien dat chaos zich verspreid in de kringen van hun regering?
AEM: Het is een heel sterke afbraak van bestaande systemen. Dus het is niet gewoon het volk van Brazilië aan wie wij ondersteuning en medeleven zenden. Want, wat jullie zien en doorleven, is deze splijting. Nu, we hebben gezegd dat veel mensen vertrekken, en dat ze thuis verwelkomd worden met wijd-open armen en grote fanfare. Maar ook, wat naar het voorfront is gekomen, en jullie zien er veel voorbeelden van op jullie planeet, is die frictie tussen degenen die willen vasthouden aan de oude derde (dimensie) ondanks het feit dat die niet langer meer bestaat. Zij geloven, in hun arrogantie, dat ze die kunnen herscheppen en ze zullen die niet willen loslaten!
Nu, dat is een voorbije keuze, wat dat betreft. We vernieuwen de oude derde niet. Jullie hebben een vage herinnering ervan zodat je de oude derde niet herschept, maar dat zal gewoon niet worden toegestaan op dit punt. Maar zie het, en stuur vrede en kalmte en rust, vertrouwen en geloof naar deze gebieden, als je zo’n moeilijke, moeilijke overgang ziet.
Dat zal worden geregeld en het zal een heel onverwachte oplossing worden. Dus, heb vertrouwen mijn vrienden.
Steve: Nou, dank u daarvoor Lord. Is er nog iets dat u bij de sluiting wilt zeggen?
AEM: Ik denk dat ik genoeg gezegd heb, dus maak je geen zorgen. De enige vreemde troepen die in Noord Amerika zijn, zijn jullie sterren broeders en zusters. En ze zijn meer dan welkom.
Steve: Nou, dat is heel goed. Dank u hiervoor, Lord. Ik zal een verandering maken in het artikel dat ik schreef en dat uw commentaar insluit.
AEM: Ga met mijn liefde.     Channeled door Linda Dillon

©2016 Council of Love, Inc     http://counciloflove.com/  Dit gechannelde materiaal is beschermd door copyright. We nodigen jullie uit om het uit te delen met de  conditie dat het in zijn heelheid wordt gebruikt en dat er geen veranderingen zijn gemaakt, dat het vrij van kosten is en dat copyright, de  channel credit, websitelink en deze stelling gepost zijn.
    vertaling winnyd@stralendetoekomst.nl )   

No comments:

Post a Comment

The Declaration of Human Freedom

The Declaration of Human Freedom

http://stevebeckow.com/wp-content/uploads/2011/02/Earth1.jpg


Every being is a divine and eternal soul living in a temporal body. Every being was alive before birth and will live after death.

Every soul enters into physical life for the purpose of experience and education, that it may, in the course of many lifetimes, learn its true identity as a fragment of the Divine.

Life itself is a constant process of spiritual evolution and unfoldment, based on free choice, that continues until such time as we realize our true nature and return to the Divine from which we came.

No soul enters life to serve another, except by choice, but to serve its own purpose and that of the Divine from which it came.

All life is governed by natural and universal laws which precede and outweigh the laws of humanity. These laws, such as the law of karma, the law of attraction, and the law of free will, are decreed by God to order existence and assist each person to achieve life’s purpose.

No government can or should survive that derives its existence from the enforced submission of its people or that denies its people their basic rights and freedoms.

Life is a movement from one existence to another, in varied venues throughout the universe and in other universes and dimensions of existence. We are not alone in the universe but share it with other civilizations, most of them peace-loving, many of whom are more advanced than we are, some of whom can be seen with our eyes and some of whom cannot.

The evidence of our five senses is not the final arbiter of existence. Humans are spiritual as well as physical entities and the spiritual side of life transcends the physical. God is a Spirit and the final touchstone of God’s Truth is not physical but spiritual. The Truth is to be found inward.

God is one and, because of this, souls are one. They form a unity. They are meant to live in peace and harmony together in a “common unity” or community. The use of force to settle affairs runs contrary to natural law. Every person should have the right to conduct his or her own affairs without force, as long as his or her choices do not harm another.

No person shall be forced into marriage against his or her will. No woman shall be forced to bear or not bear children, against her will. No person shall be forced to hold or not hold views or worship in a manner contrary to his or her choice. Nothing vital to existence shall be withheld from another if it is within the community’s power to give.

Every person shall retain the ability to think, speak, and act as they choose, as long as they not harm another. Every person has the right to choose, study and practice the education and career of their choice without interference, provided they not harm another.

No one has the right to kill another. No one has the right to steal from another. No one has the right to force himself or herself upon another in any way.

Any government that harms its citizens, deprives them of their property or rights without their consent, or makes offensive war upon its neighbors, no matter how it misrepresents the situation, has lost its legitimacy. No government may govern without the consent of its people. All governments are tasked with seeing to the wellbeing of their citizens. Any government which forces its citizens to see to its own wellbeing without attending to theirs has lost its legitimacy.

Men and women are meant to live fulfilling lives, free of want, wherever they wish and under the conditions they desire, providing their choices do not harm another and are humanly attainable.

Children are meant to live lives under the beneficent protection of all, free of exploitation, with unhindered access to the necessities of life, education, and health care.

All forms of exploitation, oppression, and persecution run counter to universal and natural law. All disagreements are meant to be resolved amicably.

Any human law that runs counter to natural and universal law is invalid and should not survive. The enactment or enforcement of human law that runs counter to natural and universal law brings consequences that cannot be escaped, in this life or another. While one may escape temporal justice, one does not escape divine justice.

All outcomes are to the greater glory of God and to God do we look for the fulfillment of our needs and for love, peace, and wisdom. So let it be. Aum/Amen.

http://stevebeckow.com/worldwide-march-millions/declaration-human-freedom/.


WikiLeaks
Help us fight the extrajudicial US banking embargo: have you contributed to WikiLeaks this month?

Don’t Abandon Julian Assange Now

Messages of Love and Light

Messages of Love and Light
Index

Galactic Family and Keshe

Click the button CC to choose your language subtitles

JAIL THE BANKERS

The 2012 Scenario

FEBRUARY 7, 2013 - 7:00PM EST

FEBRUARY 7, 2013 - 7:00PM EST
T O R O N T O

Profile for Fran Zepeda

オバマが国際刑事裁判所に再加入・・・米国はもはやならず者国家ではない 2012年5月3日

オバマが国際刑事裁判所に再加入・・・米国はもはやならず者国家ではない 2012年5月3日
Japanese

Qu’est ce qu’être humain? par Steve Beckow