They carry their torch wherever they go and illuminate the way forward.

SaLuSa 18-February-2011Followers

Sunday, August 10, 2014


9 augustus 2014

Draks


 Waarom noemen we de Draconiërs nu?
Ik denk dat er op dit moment zeer betekenisvolle zaken gebeuren en ik wil niet graag dat jullie “de tekenen” missen.  Voor ieder van ons die proberen om de puntjes te verbinden, er was gisteren (8 aug) een nieuws verhaal en drie gechannelde boodschappen waarvan ik denk dat die best een aantal tekenen had en nog enkele puntjes om die te verbinden aan Ascentie, Opwaardering en wat in hun weg staat.
En vergeet niet om een puntje toe te voegen voor de Wereld Meditatie voor Vrede die gisteren plaats vond. Sprekend over het omhoog gaan van de vibraties op de planeet! Wat kon meer hebben bijgedragen daaraan dan de vredes meditatie?
ISIS/ISIL
Laat me beginnen door een deel van een reading te herhalen die ik had met Aartsengel Michaël op 11 juli ’14:

Steve: Wat houdt de herwaardering momenteel op?

AEM:  ISIS.


Steve:  ISIS! Zijn die echt?

AEM: Ja, ze zijn echt,.

Steve: Dit is geen CIA creatie?

AEM: Nee, dit is een achterban organisatie. Het zijn ontevreden ex-militairen.

Steve: O, zullen ze in staat zijn om het lange tijd vol te houden?

AEM: Nee. Hun doel is om stabiliteit te scheppen maar het is stabiliteit ten koste van veel pijn.

Steve: Ja, zeker.

AEM: Er is geen geweten. Ze denken dat zij handelen voor Allah en om een Moslim staat te vestigen. Maar ze doen dat met veel geweld. 

Nu, is dit deel van waar de Moeder op wees als een grote chaos die op de voorgrond komt. Zullen ze dit onbegrensd kunnen volhouden? Nee. Maar het probleem is dat, bij de Herwaardering, als ze nog meer geld krijgen, dat ze dit zouden gebruiken om zeer gevaarlijke wapens te kopen.

Steve: Right. Betekent dat dat ze in staat zijn om dit onbegrensd vol te houden?

AEM: Nee, niet noodzakelijk. [de volgende verklaring werd door aanvraag verwijderd]
Steve: Dus dit zal niet in juli zijn.

AEM: Het zal meer waarschijnlijk dichter bij september worden.

Steve: Meer progressie bij de Draconiërs?

AEM: Oh, ja. Er is heel veel progressie bij de Draconiërs. Ze zijn voorbereid en klaar om te gaan maar ze willen ook niet een terroristische organisatie toestaan, ondanks hun missie en bedoeling, zo menselijk als dat is, om geld aan te nemen en om menselijke wezens te beschadigen.” (1)

Steve: Denk eraan wat hij zei als we ons nu wenden om naar dat nieuws verhaal te kijken die over ISIS of ISIL gaat (die zijn hetzelfde)

We horen nu dat: “President Obama luchtaanvallen heeft toegestaan in Irak voor de verdediging van de staf van de Verenigde Staten en voor vluchtelingen die door de Islamitische Staat van Irak werden belegerd en Levant militairen op de Sinjar bergen in het noorden.”(2) 

Betekent dat, dat president Obama feitelijk ISIS zal bombarderen? Niet noodzakelijk nee. Legers van de US kunnen een paar bommen gooien op een geïsoleerde plek, voor de show, zodat we zien dat die afgaan. Maar ik denk dat dit alleen maar een cover verhaal bewijst te zijn.

Steve: Ik denk dat wat het betekent dat de chef bij de ISIS krachten zal worden verwijderd door … uhhh, wat Poof graag noemt de jongens op de rafters(vlotten).(winny: commando troepen?)

Merk dat die aankondiging komt op dezelfde dag dat lichtwerkers, door aandrang van Deepak Chopra en Patricia Cota-Robles (die samenging met Deepak zijn oproep) om een Wereld Meditatie te houden voor Vrede. Als zo’n wereld expressie door wensen van de mensheid voor vrede de handen niet vrijmaakt van het Gezelschap van de Hemel, weet ik niet wat het wel zou doen.

Denk aan verklaringen van kort geleden door SaLuSa en Matthew Ward over president Obama’s missie. SaLuSa zei op 4 juli: “In het grotere plaatje gaat hulp dus ook op voor Rassen of zelfs hele naties als ze een nieuwe richting moeten vinden. Dit houdt ook vaak speciale zielen in met de nodige ervaring en wij moeten verder gaan dan de rol van Barack Obama te noemen. Hij is maar net in staat geworden om zijn plan te volgen om vrede aan de wereld te brengen, omdat hij worstelde tegen de machtige oppositie die hem zolang tegenzat. (3)

En Matthew zei erbij op 3 augustus: 

“Het meesterplan van de Gouden Periode werd ontworpen zodat als Barack Obama de VS president werd in 2008, jullie wereld vurig zijn pogingen zou ondersteunen om alle volkeren in vrede en harmonie te verenigen met de Natuur in overeenstemming met Gaia’s visioen.”(4)

Als dit het geval was, waarom zou president Obama zo’n controversiële maatregel nemen om weer te beginnen met bommen in Irak terwijl er praktisch geen voorbereiding van het publiek was of een publiek debat van die grootte was? Het is gewoon te groot die verandering voor het publiek om dit te slikken behalve als het een blinddoek is voor iets anders.

Het artikel over president Obama voegt er aan toe:

“De lucht aanvallen zouden de eersten zijn die werden uitgevoerd door het VS leger in Irak sedert de terugtrekking van hun legers aan het eind van 2011, maar Obama stond erop dat hij geen grondkrachten zou toestaan en had geen bedoeling om de VS daar weer in een oorlog te storten.”

De VS doet moeite om de mensen te herverzekeren dat dit niet het begin is van een nieuwe oorlog. Ik denk dat dit allemaal is ontworpen om een bemiddeling te maskeren door onconventionele krachten.

Draconiërs/Illuminati

De aanwezigheid van legers zoals ISIS die Herwaarderingsgeld zouden misbruiken is gewoon een bron van zorg voor hen die de groene vlag in handen hebben.

Laten we ISIS even aan de kant zetten en naar de diverse gechannelde boodschappen kijken die in een heel stel binnen kwam gisteren, kijkend naar ‘de Duisteren, de “Illuminati” en de “Draconiërs”, een tweede geval van zorg.

Laten we beginnen bij SaLuSa’s boodschap van 8 augustus, waarin hij ons informeert: “De wereld gaat verder in beroering te zijn terwijl lang aanwezige zaken worden opgelost. Ze zijn karmisch van aard en die moeten hun pad naar voltooiing volgen.”(5)

Maar, vertelt hij ons, het bewind van het duister komt spoedig aan zijn eind.

“Het woord is gegeven dat er geen verdere bemoeienis wordt toegestaan bij het plan voor jullie bevrijding van de duistere Mensen. Hun pad is voorgeschreven en spoedig zal hun macht zo verminderd zijn dat hun bestemming heel anders dan hun plannen zullen zijn.

“Zeker zullen sommige mensen nog voldoende macht hebben om obstructie te plegen maar ze handelen met bepaalde beperkingen. Ze zullen niet worden toegestaan om de loop te veranderen van de mars van de mensheid naar de Nieuwe Periode en de vrijheid die deze  vergezelt.”(6)

In de oude tijd zou deze verklaring worden gegeven om een goddelijke krijtstreep aan te geven. (7) We schijnen er nu een gepasseerd te zijn die het duister zal tegenhouden om zich niet langer meer te bemoeien met het werk van het Licht, schijnt SaLuSa te zeggen.

Er zijn dingen die ik gevraagd heb niet te bespreken maar je kunt best wel deze passage beschouwen: ‘We gaan door alle gebeurtenissen te monitoren op Aarde, en het is goed er aan te denken dat er geen verborgen plek is voor onze technologie die door vaste materie kan kijken.’ Hij voegt er aan toe:  

“We weten dat sommigen van jullie moe worden van het schijnbaar voortdurende geworstel met de duistere Mensen, maar wees verzekerd dat jullie al in de Eind Tijden zitten en de Nieuwe Periode binnen gaan. Wij vinden het niet erg steeds te herhalen dat wij alle gebeurtenissen op Aarde overzien en dat is jullie verzekering dat er geen terugkeer zal zijn van oude manieren van leven.

“Inderdaad trekken die oude manieren zich al naar de achtergrond terug en veel nieuwe ontwikkelingen wachten om te worden geïntroduceerd wat jullie in de Nieuwe Periode zal stuwen. Zoals altijd hangt dat af van timing [Steve: eigenlijk van frequentie] en zullen we jullie toekomst niet in gevaar brengen door te snel te gaan.

“Na de lange periode van duisternis kozen we ons moment om jullie in de Nieuwe Periode te brengen, als de duistere Mensen niet meer in staat zijn om onze plannen te beïnvloeden of zich er mee te bemoeien. Ze zullen uiteindelijk worden verwijderd omdat de Nieuwe Aarde geen plaats zal zijn voor zulke lage vibraties. Wees blij en vreugdevol omdat jullie reis bijna voorbij is, en er wachten jullie geschenken van God, en vrede en welzijn zullen van jullie zijn.”(8)

Dus vertelt SaLuSa ons eigenlijk hier dat : “ze zullen uiteindelijk worden verwijderd omdat de Nieuwe Aarde geen plaats zal zijn voor zulke lage vibraties.”

De Galactics zien waar de laatste resterende duistere mensen op Aarde iets van plan zijn en hebben het vermogen en de autoriteit om hun ergste dwaasheden te stoppen. En laten we zeggen dat ze die al op talloze wijze, zelfs bij recente gelegenheden hébben gestopt.

En nu denk ik dat ze toestemming hebben om die verdere stap te zetten om hen te verwijderen Waarom hebben ze hen niet eerder weggehaald? Nou, wij vroegen voor 21/12/12 of iedereen op de planeet de kans werd gegeven om op te stijgen. En dat kan het duister meer tijd hebben gegeven. Maar nu schijnt die tijd naar een eindpunt te gaan zonder enig teken dat het duister zich laat vermurwen.

Suzanne Lie haar Arcturiërs noemen de Draconiërs bij naam in hun boodschap van 8 augustus:
“Wij hebben ons Away Team (ons team onderweg op Aarde) zien lijden onder de druk die hen opgelegd werd door de Draconiërs die nu vermomd zijn als mensen, in het gevecht in de Galactische Oorlog. Deze oorlog, waarin de Aarde mensen totaal onbewust waren, werd opgelost in de Galactische Ruimte en ging verder op jullie planeet Aarde.
“De Draco’s konden niet langer meer rondzwerven in onze ruimte en brachten ons problemen, maar zij zochten een kwetsbare planeet waarop ze verder konden gaan met hun overheersing over anderen.”(9)

Dit lijkt veel op hetzelfde verhaal dat Sheldan Nidle jaren geleden bracht.

De Arcturiërs vertellen ons dat zij die willen doorgaan met hun lessen van de Derde Dimensionaliteit, de planeet zullen verlaten.
Ze noemen de Draco’s niet bij naam, maar…

“Zij die een stoffelijke vorm willen nemen voor een studie op een ‘planetaire school van oorzaak en gevolg’ zullen op een andere planeet moeten inloggen. De mensen die zich nog niet compleet voelen met hun lessen van oorzaak en gevolg zullen gewoon verschuiven uit Gaia’s holografische projectie naar een andere planetair holografisch project om hun lering te voltooien.”

Opnieuw waarom zeggen ze dat vandaag? We bespraken dit onderwerp van de Anunnaki of van Draconiërs drie jaar gelden al voldoende.

Behalve als een beweging aan de gang is om de overblijvende Draconiërs/Illuminati te verwijderen.

De Galactische Groep vertelde ons in hun reading van 22 juli:

“Er is een zeer ingewikkelde dans die erom heen wordt gedanst. Het is de laatste act van de dans tussen het duister en het licht en, zoals jullie beseffen, de leden van het duister willen dit stoppen [de Reval-Herwaardering of Herschatting]” (10)

Net als AEM deed, leggen ze uit waarom het is dat geld niet kan worden vrijgegeven zo lang het Duister of de Draco’s invloedrijk zijn:

“Want om meer fondsen aan het duister te geven, dan zou het duister het geld gebruiken om meer [wapens] te kopen. (winny: zoals in Irak). Dan zou het juist een herhaling worden van wat er aan het gebeuren is.”

Ze voorspelden ook het vertrek van het duister:

“Daar de Aarde haar frequentie uitbreidt, zullen degenen met een dichtere frequentie niet in staat zijn om deze Aarde te verdragen. Ze zullen ziek worden. Ze zullen sterven. Ze zullen niet meer kunnen leven. Het zal een te hoog licht voor hen zijn om te verdragen.

“Ze zullen hun leden moeten wegtrekken en hen meenemen naar een duisterder planeet.”

SaLuSa, de Arcturiërs en de Galactische Groep wijzen allemaal op het vertrek van het duister in recente boodschappen. Zijn zij ons daarop aan het voorbereiden?

Ik denk dat we op dit moment de verwijdering zien van leiders van het duister, dat gevolgd wordt door het latere vertrek van de troepen.

Dit zijn alleen mijn speculaties en mijn ‘staat van dienst’ is niet van een ster geweest. Noch dat van iemand anders.

Maar, als we de puntjes zullen verbinden, dan moeten we onszelf afvragen waarom we een boodschap ‘out of the blue’(uit de lucht komen vallen) krijgen van president Obama dat ISIS wordt ‘aangevallen’ en diverse boodschappen, allen uit recente tijd, die het vertrek van het duister bespreken? Waar bereidt het Gezelschap van de Hemel ons op voor?

We gaan morgen verder met deze discussie.

Voetnoten: 
 (1) Personal reading between Steve Beckow and Archangel Michael through Linda Dillon, July 11, 2014.
(2) Nick O’Malley with Reuters, New York Times, Lisa Cox, SMH, “President Obama Authorises Targetted Attacks and Humanitarian Drops in Northern Iraq,” Aug. 8, 2014, Sydney Morning Herald, at http://tinyurl.com/mwkjvew.
(4) Matthew’s Message, Aug. 3, 2014, athttp://www.matthewbooks.com/mattsmessage.htm.
(5) SaLuSa, Aug. 8, 2014.
(6) Loc. cit.
(8) SaLuSa, Aug. 8, 2014.
(9) “Arcturian Message – Keeping the Lights ON,” channelled by Suzanne Lie. August 6, 2014, at  http://suzanneliephd.blogspot.co.uk/.
(10) Personal reading between Steve Beckow and the Galactic Group, July 22, 2014.No comments:

Post a Comment

The Declaration of Human Freedom

The Declaration of Human Freedom

http://stevebeckow.com/wp-content/uploads/2011/02/Earth1.jpg


Every being is a divine and eternal soul living in a temporal body. Every being was alive before birth and will live after death.

Every soul enters into physical life for the purpose of experience and education, that it may, in the course of many lifetimes, learn its true identity as a fragment of the Divine.

Life itself is a constant process of spiritual evolution and unfoldment, based on free choice, that continues until such time as we realize our true nature and return to the Divine from which we came.

No soul enters life to serve another, except by choice, but to serve its own purpose and that of the Divine from which it came.

All life is governed by natural and universal laws which precede and outweigh the laws of humanity. These laws, such as the law of karma, the law of attraction, and the law of free will, are decreed by God to order existence and assist each person to achieve life’s purpose.

No government can or should survive that derives its existence from the enforced submission of its people or that denies its people their basic rights and freedoms.

Life is a movement from one existence to another, in varied venues throughout the universe and in other universes and dimensions of existence. We are not alone in the universe but share it with other civilizations, most of them peace-loving, many of whom are more advanced than we are, some of whom can be seen with our eyes and some of whom cannot.

The evidence of our five senses is not the final arbiter of existence. Humans are spiritual as well as physical entities and the spiritual side of life transcends the physical. God is a Spirit and the final touchstone of God’s Truth is not physical but spiritual. The Truth is to be found inward.

God is one and, because of this, souls are one. They form a unity. They are meant to live in peace and harmony together in a “common unity” or community. The use of force to settle affairs runs contrary to natural law. Every person should have the right to conduct his or her own affairs without force, as long as his or her choices do not harm another.

No person shall be forced into marriage against his or her will. No woman shall be forced to bear or not bear children, against her will. No person shall be forced to hold or not hold views or worship in a manner contrary to his or her choice. Nothing vital to existence shall be withheld from another if it is within the community’s power to give.

Every person shall retain the ability to think, speak, and act as they choose, as long as they not harm another. Every person has the right to choose, study and practice the education and career of their choice without interference, provided they not harm another.

No one has the right to kill another. No one has the right to steal from another. No one has the right to force himself or herself upon another in any way.

Any government that harms its citizens, deprives them of their property or rights without their consent, or makes offensive war upon its neighbors, no matter how it misrepresents the situation, has lost its legitimacy. No government may govern without the consent of its people. All governments are tasked with seeing to the wellbeing of their citizens. Any government which forces its citizens to see to its own wellbeing without attending to theirs has lost its legitimacy.

Men and women are meant to live fulfilling lives, free of want, wherever they wish and under the conditions they desire, providing their choices do not harm another and are humanly attainable.

Children are meant to live lives under the beneficent protection of all, free of exploitation, with unhindered access to the necessities of life, education, and health care.

All forms of exploitation, oppression, and persecution run counter to universal and natural law. All disagreements are meant to be resolved amicably.

Any human law that runs counter to natural and universal law is invalid and should not survive. The enactment or enforcement of human law that runs counter to natural and universal law brings consequences that cannot be escaped, in this life or another. While one may escape temporal justice, one does not escape divine justice.

All outcomes are to the greater glory of God and to God do we look for the fulfillment of our needs and for love, peace, and wisdom. So let it be. Aum/Amen.

http://stevebeckow.com/worldwide-march-millions/declaration-human-freedom/.


WikiLeaks
Help us fight the extrajudicial US banking embargo: have you contributed to WikiLeaks this month?

Don’t Abandon Julian Assange Now

Messages of Love and Light

Messages of Love and Light
Index

Galactic Family and Keshe

Click the button CC to choose your language subtitles

JAIL THE BANKERS

The 2012 Scenario

FEBRUARY 7, 2013 - 7:00PM EST

FEBRUARY 7, 2013 - 7:00PM EST
T O R O N T O

Profile for Fran Zepeda

オバマが国際刑事裁判所に再加入・・・米国はもはやならず者国家ではない 2012年5月3日

オバマが国際刑事裁判所に再加入・・・米国はもはやならず者国家ではない 2012年5月3日
Japanese

Qu’est ce qu’être humain? par Steve Beckow