They carry their torch wherever they go and illuminate the way forward.

SaLuSa 18-February-2011Followers

Friday, August 8, 2014

Steve Beckow: De Gouden Eeuw van Gaia: ‘De meesten van Ons zijn, of zijn Engelen geweest. Deel 2van 2 18 juni 2014

  
(vervolg van deel 1)

WORDPRESS1549512_1395545024034098_1478367571_n
Met degenen die Afdaalden uit het Engelen Koninkrijk om te helpen bij de Ascentie, voordat we terugkeren naar onze identiteit van engelen, wil ik graag wat tijd doorbrengen om te kijken waarom de hemelsen ons dit niet eerder hebben verteld. En ik wil ook graag kijken naar hoe ze het steeds meer nodig vinden om te stoppen met tussenbeide te komen in onze zaken en om onze vleugels te laten testen, zeg maar.

De hemelsen schijnen hun weg naar boven te gaan om te onthullen dat een groot aantal van lichtwerkers die hier zijn om bij de Ascentie te helpen, engelen zijn.


Aartsengel Michaël vertelde ons dat hij dit feit niet eerder heeft onthuld omdat wij nog niet klaar waren dat te aanhoren:

“Dit is de cirkel van 6 miljard en meer waar ik mee gewild heb dit te doen. Dus, ja. Jullie zijn van wijd en ver gekomen, serafijnen, aartsengelen, zij die uit de Buitenste Krachten komen. Het is een bijeenkomst van de grootte van wie jullie net een glimp zien. Dus dan zeggen jullie tegen me:  “Nou, Lord, waarom hebt u hier niet eerder over gesproken?’ Omdat jullie nog niet klaar waren om dit gesprek te hebben. Punt. In de zin van gebrek aan zelf respect en het ego dat buiten controle is, jullie waren nog niet klaar om dit gesprek te hebben Jullie waren nog niet klaar om op die plek van evenwicht te zitten, die de plek is waar vanuit jullie scheppen.”

Laten we denken dat alleen de hemelsen dit zeggen, hier is een Arcturische Groep die het ook zegt:

“Jullie zijn in je ware identiteit Goddelijke wezens,  en hebben daarom oneindige bronnen van  ideeën en manieren om te doen en te zijn. Het probleem is geweest dat jullie dit niet hebben geweten en de meesten waren niet klaar om dit tot nu toe te weten. In jullie onwetendheid hebben jullie gedacht dat je het minste van het laagste was. Kerken hebben jullie geleerd dat jullie wormen in de stof waren totdat je bepaalde rituelen uitvoerde of bepaalde doctrines geloofde. In jullie onwetendheid accepteerden jullie dit, en gaven vrijelijk je macht weg aan degenen die dit voor zichzelf opeisten, ze overtuigden jullie ervan dat alleen zij wisten wat het beste voor jullie was.”

Het feit dat we klaar zijn heeft ook een impact op de manier waarop gebeurtenissen zich afspelen. Terwijl de mensheid nog in zijn kindertijd zat, konden de hemelsen tussenbeide komen in onze zaken.

Maar nu we in een partnerschap zitten van hun binnengaan, is het nodig voor hen dat ze een stap terugzetten en ons onze zaken laten uitwerken. (Dat schijnt een van de redenen te zijn voor het stoppen van de Opwaardering, dat de hemelsen het aan ons moeten overlaten om onze hebzucht kwijt te raken en te werken voor de Opwaardering (Reval). Ze zullen het gewoon niet aan ons overgeven op een bordje, nu we zijn “opgegroeid”.

Aartsengel Michaël bespreekt dit hier:

“We geven jullie een kleine wenk. We geven jullie een klein duwtje. Soms geven we jullie een hele grote duw. Maar als het gaat over jullie besluiten, van het collectief en van het individu, komen wij niet tussenbeide. Er waren keren, specifiek in de dichtheid van hele duistere tijden, toen de illusies van de mensheid zo duister waren en zo verstrikt dat ons werd toegestaan om meer te doen waar jullie van denken dat tussenbeide komen is en waar wij van denken wat bescherming en tussenkomst is. Maar die voorbeelden, die valse roosters, die valse geloofsstelsels desintegreren zelfs terwijl we spreken, toen jullie begonnen – en jullie zijn al onderweg in jullie Ascentie proces. Dus zitten we in een groter partnerschap? Ja. Zitten wij in minder dan waar jullie van denken dat bemoeienis of tussenkomst is? Ja.”

In heel 2013 begonnen de hemelsen, de galactics en de opgestegen meesters meer en meer te onthullen dat het grootste aantal van lichtwerkers in feite uit het engelen koninkrijk kwamen.

In april 2013 noemden de engelen, die spraken via Tazjima ons “onze menselijke engelen, die moedig incarneerden op moeder aarde in deze tijd van glorieuze overgang.”

In juni 2014, noemde Jezus ons “de engelen van de nieuwe eeuw” en onthulde dat:

“Jullie zijn gekomen naar de Aarde om de nieuwe tijd binnen te leiden, en jullie komen in Vrede. Jullie komen niet langer hier met het zwaard uit de schede van het ego, jullie komen hier in vrede. Nu is het tijd om opnieuw je kracht op te nemen en om in je zelf te durven geloven. Ja, jullie zijn die engelen van vrede, omdat in jullie de cyclus van het leven tot voltooiing is gekomen.: van het duister naar het licht, van het ego naar het hart, en jullie willen nu het hart omhelzen dat gebaseerd is op bewustzijn en dat is het resultaat van al die ervaring.”

De Plejadiërs via Bella Capozzi informeerden ons dat 

“jullie zijn ieder kostbare engelen in menselijke vorm. Jullie zijn hier met een bedoeling, ieder van jullie – een bedoeling zo uniek en zo anders dan elk ander. Jullie zijn op Aarde vertegenwoordigers van de vele culturen en rassen die naar jullie kijken met gretige fascinatie.” Geleidelijk valt de sluier weg en onthult de waarheid voor/over ons.

“Jullie zijn minstens een diverse gemeenschap. Met de ontmanteling van die sluier, worden die diversiteit en hun vergezellende ingewikkeldheden geleidelijk aan onthuld aan jullie samen met je herinneringen, je contractuele verplichtingen, je oorsprong en de ware feiten over jullie geschiedenis. Voor degenen die een grotere omslachtiger sluier van vergeten wilden, hebben jullie jezelf gekend alleen als je huidige, waarnemend beperkte menselijke zelf…

“Het is moeilijk geweest, daar is geen kwestie over. Maar de waarheid is dat jullie zoveel meer zijn dan je je ooit kon voorstellen!”

En Aartsengel Michaël heeft ook de waarheid onthuld:

De meesten van jullie komen zeker uit het engelen rijk. Dat is waar jullie vandaan zijn gekomen, niet als een stap naar beneden, maar als heilige dienst om de oude illusies van de Aarde te doorbreken, zodat de nieuwe derde werkelijkheid kan opduiken.”

Ik vroeg hem of hij zei dat veel mensen eerder engelen waren en hij antwoordde daar bevestigend op:

“En ze zullen engelen zijn als ze hun stoffelijke vorm loslaten en hun missies op de planeet voltooien.”

“Weet dat jullie agenten zijn en engelen van verandering,” verzocht hij ons. “Jullie zijn Nova Aarde aan het verankeren.”

Hij stelde voor dat “er velen van jullie zijn die de kwaliteit hebben vastgehouden van jullie engel-zelf. En jullie kennen hen. Je kijkt om je heen. Je zegt zelfs tegen hen: ‘Je bent zo’n engel!’ Er is een zoet, lief licht over deze wezens.”

En die lijken te weten wie ze zijn. En ze lijken te weten dat ze een tijdje een  Aarde engel zijn in menselijke vorm en zij zullen gewoon terugkeren. En terwijl ze de mantel van menselijke vorm afwerpen, zullen zij hun engelvorm herkrijgen en gewoon doorgaan.”

Durf Volledig Engelachtig te zijn.

Nu roept de Goddelijke Moeder ons op om te ontwaken voor de kennis van wie wij zijn en om de volheid van ons wezen te omhelzen.

“Lieve engelen, het is tijd voor jullie om te weten, te omhelzen, om de volheid van je wezen voort te brengen, de heerlijkheid, de pracht, de onschuld en het wonder en de kracht, de wil, de waarheid van wie jullie zijn.”

“Mary” via Pamela Kribbe daagt ons uit: “Durf volledig hier als engel te zijn die jullie zijn en om volledig te ontvangen wat je nodig hebt om je licht te schijnen.”

Aartsengel Michaël vertelt ons hoe je dat kunt doen: om je engel-zelf terug uit te nodigen met:

“Vergeet niet om je eigen engel-zelf bij je uit te nodigen. Dit is niet je hoger zelf. Als je wilt denken op de manier dat je doet, in termen van lagen, denk dan aan je engel-zelf als boven je  hoger zelf en trek ze allemaal naar binnen – in je kern, in je hart, je voeten, in je tenen. Want onze bedoeling hierover te spreken is voor jullie om te erkennen en om ook je eigen wezen te kennen.”

Alles over ons proces van Ascentie schijnt zich geleidelijk te ontvouwen – totdat het een kritiek punt bereikt, nadat  ons wordt verteld dat de dingen sneller zullen gaan. Onze ontvouwende kennis over onszelf is geen uitzondering.

Of we lang geleden uit het Engelen Koninkrijk kwamen om het leven in de vorm te beleven en om als mensen te hebben geleefd sedertdien of dat we kortgeleden uit dat koninkrijk kwamen om te helpen bij de eerste ooit stoffelijke en massale Ascentie, het feit blijft bestaan dat we al een engelen erfenis bij ons dragen.

En de tijd nadert waarin die erfenis verwezenlijkt wordt, door energie die schoonwast, door de trigger van codes in ons DNA en door verwerving van onze lichtlichamen.

Vertaling: Winny 

No comments:

Post a Comment

The Declaration of Human Freedom

The Declaration of Human Freedom

http://stevebeckow.com/wp-content/uploads/2011/02/Earth1.jpg


Every being is a divine and eternal soul living in a temporal body. Every being was alive before birth and will live after death.

Every soul enters into physical life for the purpose of experience and education, that it may, in the course of many lifetimes, learn its true identity as a fragment of the Divine.

Life itself is a constant process of spiritual evolution and unfoldment, based on free choice, that continues until such time as we realize our true nature and return to the Divine from which we came.

No soul enters life to serve another, except by choice, but to serve its own purpose and that of the Divine from which it came.

All life is governed by natural and universal laws which precede and outweigh the laws of humanity. These laws, such as the law of karma, the law of attraction, and the law of free will, are decreed by God to order existence and assist each person to achieve life’s purpose.

No government can or should survive that derives its existence from the enforced submission of its people or that denies its people their basic rights and freedoms.

Life is a movement from one existence to another, in varied venues throughout the universe and in other universes and dimensions of existence. We are not alone in the universe but share it with other civilizations, most of them peace-loving, many of whom are more advanced than we are, some of whom can be seen with our eyes and some of whom cannot.

The evidence of our five senses is not the final arbiter of existence. Humans are spiritual as well as physical entities and the spiritual side of life transcends the physical. God is a Spirit and the final touchstone of God’s Truth is not physical but spiritual. The Truth is to be found inward.

God is one and, because of this, souls are one. They form a unity. They are meant to live in peace and harmony together in a “common unity” or community. The use of force to settle affairs runs contrary to natural law. Every person should have the right to conduct his or her own affairs without force, as long as his or her choices do not harm another.

No person shall be forced into marriage against his or her will. No woman shall be forced to bear or not bear children, against her will. No person shall be forced to hold or not hold views or worship in a manner contrary to his or her choice. Nothing vital to existence shall be withheld from another if it is within the community’s power to give.

Every person shall retain the ability to think, speak, and act as they choose, as long as they not harm another. Every person has the right to choose, study and practice the education and career of their choice without interference, provided they not harm another.

No one has the right to kill another. No one has the right to steal from another. No one has the right to force himself or herself upon another in any way.

Any government that harms its citizens, deprives them of their property or rights without their consent, or makes offensive war upon its neighbors, no matter how it misrepresents the situation, has lost its legitimacy. No government may govern without the consent of its people. All governments are tasked with seeing to the wellbeing of their citizens. Any government which forces its citizens to see to its own wellbeing without attending to theirs has lost its legitimacy.

Men and women are meant to live fulfilling lives, free of want, wherever they wish and under the conditions they desire, providing their choices do not harm another and are humanly attainable.

Children are meant to live lives under the beneficent protection of all, free of exploitation, with unhindered access to the necessities of life, education, and health care.

All forms of exploitation, oppression, and persecution run counter to universal and natural law. All disagreements are meant to be resolved amicably.

Any human law that runs counter to natural and universal law is invalid and should not survive. The enactment or enforcement of human law that runs counter to natural and universal law brings consequences that cannot be escaped, in this life or another. While one may escape temporal justice, one does not escape divine justice.

All outcomes are to the greater glory of God and to God do we look for the fulfillment of our needs and for love, peace, and wisdom. So let it be. Aum/Amen.

http://stevebeckow.com/worldwide-march-millions/declaration-human-freedom/.


WikiLeaks
Help us fight the extrajudicial US banking embargo: have you contributed to WikiLeaks this month?

Don’t Abandon Julian Assange Now

Messages of Love and Light

Messages of Love and Light
Index

Galactic Family and Keshe

Click the button CC to choose your language subtitles

JAIL THE BANKERS

The 2012 Scenario

FEBRUARY 7, 2013 - 7:00PM EST

FEBRUARY 7, 2013 - 7:00PM EST
T O R O N T O

Profile for Fran Zepeda

オバマが国際刑事裁判所に再加入・・・米国はもはやならず者国家ではない 2012年5月3日

オバマが国際刑事裁判所に再加入・・・米国はもはやならず者国家ではない 2012年5月3日
Japanese

Qu’est ce qu’être humain? par Steve Beckow