They carry their torch wherever they go and illuminate the way forward.

SaLuSa 18-February-2011Followers

Sunday, August 10, 2014


Lightworkers(vervolg van deel 1 van gisteren)
(vertaling winny)
Lichtwerkers die Samen Komen

Saul brengt een ander puntje naar voren door te zeggen dat wij lichtwerkers samen moeten komen.) Dat betekent niet dat ik dat ook moet doen. Ik heb genoeg werk op mijn bordje liggen om me meer of minder op mijn plek vast te pinnen)

Waarom zou hij ons nu aanmoedigen om ons te verbinden en om samen te gaan werken? Weet hij niet dat we op de (Reval)Herwaardering wachten?

“Er zijn in deze tijd enorm veel Lichtdragers, werkers en wegwijzers op Aarde. Maak de bedoeling om elkaar te ontmoeten,  stoffelijk of via het internet en wees open om nieuwe contacten te leggen.

“De Liefde die jullie hebben en delen wordt constant getrokken naar het Zelf in anderen, dus worden jullie goddelijk geleid om anderen te ontmoeten die ook op het spirituele pad zitten wat helpt bij het ontwakingsproces indien je jezelf ervoor kunt openen. Nieuwe contacten met mensen leggen op het pad naar ontwaken versterkt je eigen vertrouwen en bedoeling, en voegt toe aan de goddelijke stuwkracht die jullie allemaal meeneemt naar ontwaken.” (1)

Benoemt hij dat omdat de omstandigheden die in de weg zitten voor de Herwaardering worden opgelost en dat dit de laatste boodschappen zijn voordat het gebeurt? Eerlijk gezegd, ik weet het niet. Maar ik geloof dat het Gezelschap van de Hemel de grond voorbereidt voor wat volgt op de Herwaardering, dat is dat lichtwerkers beginnen met hun taak op de wereld.

Saul wordt dan de derde bron vandaag om te zeggen dat de chaos op de wereld misschien in het proces van beëindiging zit:

“We zijn ons zeer bewust van jullie voortdurende twijfel en ongerustheden, specifiek bij het nieuws van oorlog en conflicten samen met aardbevingen en overstromingen die schijnen aan te wijzen dat alles niet is zoals het moet zijn. Het schijnt dat aan vrede korte metten gemaakt  wordt over de hele wereld en dat er geen eind zichtbaar is aan haat en boosheid die velen naar verder conflict voert.

“Maar zoals jullie is verteld door een aantal betrouwbare channels, dit is allemaal vanwege de enorme hoeveelheid begraven of ontkende zaken waar de Tsunami van Liefde eist dat de mensheid zich daarop richt omdat het moment van ontwaken steeds dichterbij komt.

“Deze zaken zijn oud maar versterken nog steeds boosheid en wrok die mensen, welke werden misbruikt en verraden door degenen die ze blind vertrouwden – bijna iedereen op Aarde  op enige tijd in hun leven – welke mensen bijna niet in staat waren onder ogen te zien omdat ze zo ontzettend pijnlijk waren toen ze gebeurden.”

Mikt hij op een grote toename van de Tsunami van Liefde die spoedig komt, welke de sleutel en het missende onderdeel zal verzorgen voor al die gebeurtenissen die gaan gebeuren?

Ascentie

Terugkerend naar SaLuSa, hij legt uit dat:

“Jullie volgende stap in je evolutie zal zijn als jullie vol bewustzijn verkrijgen, en dit is niet zo ver weg dan jullie misschien aannemen. Als jullie eenmaal deze fase hebben bereikt, zijn jullie een totaal vrije geest en zullen jullie creatieve krachten onbeperkt zijn …

“Jullie huidige leven is ver verwijderd van dat wat je kunt verwachten in de tijd die komt.  Jullie staan in feite op het punt om je ervaringen in de lagere dimensies af te sluiten en je zult die verlaten met een enorm verbreed niveau van bewustzijn.”(2)

Het verwerven van volledig bewustzijn kan in het algemeen twee dingen betekenen. Het kan betekenen het begin van sahaja samadi na de Ascentie, wat voor mij is “volledig” ( goed en voller) bewustzijn. Maar ik denk niet dat het dat is wat SaLuSa bedoelt.

Ik denk dat het verwijst naar wat Aartsengel Michaël en de Goddelijke Moeder bedoelen met “ontsteking”. Hier is AEM over die zaak:

Steve: Gewoon in het algemeen, niet specifiek, dus om onze overeenkomst met het kanaal niet te breken, wanneer zal de ontsteking gebeuren voor de massa van de bevolking?
Aartsengel Michaël : Dat zal zijn voor de Herfst [van 2014].

Steve: Hoeveel langer is dat nadat de massa van de lichtwerkers zijn hersteld voor hun natuurlijke krachten?

AEM: Dan zal in de grond aardig tegelijk zijn. Het is nogal lijkend op een domino effect. Dus het is niet zo dat iedereen in een klap omdraait, maar het is wel een snelle ontsteking. (3)

En hier is de Goddelijke Moeder: 

“Hoe, als alles op een rij staat, nu , hoe stijgen jullie op, hoe vindt de collectieve ontsteking plaats, als er geen liefde is?

“Hoe gebeurt dit? Jullie – en ik bedoel niet wie er nu luistert, dus opnieuw zeg ik tegen jullie, ik spreek en roep naar de mensen van de Aarde – jullie hebben gevraagd om als één op te stijgen. Jullie hebben gevraagd om de belichaming te zijn van het hoogste rijk van bewustzijn, in de vorm, collectief, scheppend, en Nova Aarde, Terra Gais bewonend. Dit kan niet gebeuren zonder collectieve liefde.

“Nu, wie draait die ontstekingssleutel om? Het is niet louter ik, of ons. Het zijn niet louter de aartsengelen of wat jullie zien als mijn Gezelschap van de Hemel. Het zijn niet louter jullie sterrenbroeders en zusters, het is niet louter Gaia zelf. Jullie hand ligt op de ontsteking zo duidelijk als die van mij dat is.

En de energie om die sleutel om te draaien is liefde. Dat is het altijd geweest, dat zal het altijd zijn. Dit zal nooit meer veranderen ..

“En als jullie er op die manier over willen denken, al jullie handen liggen op de ontstekingssleutel. Jullie die het meest zijn toegewijd en trouw – en dit is geen oordeel, het is een weerspiegeling van hoe jullie toegewijd zijn en gedreven en gefocust zijn in jullie leven – jullie zijn klaar om te gaan, niet gewoon er doorheen vliegend en weer terug in het portaal [als poortwachters]. (4)

En hier maakt de Goddelijke Moeder het onderscheid tussen ontsteking en sahaja samadhi:

Steve Beckow: Sommigen zeggen dat ascentie geleidelijk is; anderen zeggen dat ascentie plotseling is. Ascentie is geleidelijk en plotseling, niet waar? Kunt u hier wat meer over spreken over het plotselinge aspect van ascentie, alstublieft?

Goddelijke Moeder: Het is dat gevoel – nou, het is meer dan een gevoel; het is weten; het is ontsteking – het is het gevoel dat je werd aangedraaid in een andere frequentie, en het gebeurt plotseling. Je kunt er aan werken, er aan werken, er aan werken en dan ontwaak je op een morgen, en zie je, merk je, voel je, weet je anders te zijn.

Je kunt uit een meditatie komt en de meesten van jullie zijn verrast! Je denkt: “Ik zie kleuren,” of schepselen, of licht, “op een andere wijze. Je weet, gisteren, dacht ik niet dat ik dat kon en vandaag denk ik, ik kan die taak doen en nog 20 meer.” 

Jullie omhelzen je multidimensionale talenten zelf. Dus op die manier is het heel abrupt. Het is dat gevoel: “Ik ben niet dezelfde persoon dan ik gisteren was.” Je kunt misschien niet weten hoe of waarom, maar het is heel duidelijk en zeer een streep in het zand.

Steve: Maar dat is geen sahaja samadhi, Moeder, wel? Wanneer gebeurt sahaja samadhi?
GoddMoed: Dat gebeurt door een meer geleidelijk ontwaken en omhoog gaan. Dus is er een abrupt ”Ik ben niet dezelfde,” en dan is er het werken en verankeren, de integratie, dan is er nog een sprong, en nog een sprong en weer een sprong. En je weet het niet – nou, sommigen van jullie weten het wel – maar je springt als een kikker. En dan zul je er zijn.
Steve: Nu, zijn die sprongen gelijk aan sub-lagen?

Godd.Moed: Je kunt er over denken als aan sub-lagen, dimensionale sub-lagen, ja.” (5)
Ik herhaal die passages om iemand te verhinderen om door de “ontsteking” of door “de eigenlijke Ascentie” te gaan en zich af te vragen waarom zij geen sahaja of “natuurlijke staten” hebben ervaren. 

Toen SaLuSa zei: “als jullie eenmaal deze fase hebben bereikt, zijn jullie een totaal vrije spirit en jullie creatieve krachten zullen onbeperkt zijn,” denk ik dat hij wijst op sahaja.

Ten slotte een laatste punt: Denk eraan dat Herwaardering en Ascentie verwant zijn, zoals de Galactische Groep toevertrouwde.

Steve: Ik neem aan dat de Reval (Herwaardering) zal gebeuren voor de Ascentie.

Galactische Groep: Dat zal er een deel van zijn. Het zal de springstart zijn, zogezegd.” (6)
Dit alles samengesteld laat me denken aan de maand augustus die een van de meest betekenisvolle maanden van onze reis tot zover zijn. Maar dan, geen prognose maker heeft tot nu toe een ‘home-run’(thuisloop in honkbal) gemaakt. Of bereikte de thuisbasis onder enige  omstandigheid, daarom.

We weten dat zaken niet afhangen van timing maar van frequentie dus de volgende opmerking van de Galactische Groep is allermeest relevant als we de tekenen, punten en onderwerpen overdenken: “Wat iemand gelooft van alles, onze gegronde mensen worden het best gediend door zich te concentreren op hun frequentie.”

Het is het omhoog gaan van onze frequenties door dergelijke gebeurtenissen als de Wereld Meditatie voor Vrede  die vrijdag gebeurde, dat al het andere – het vertrek van het duister, het komen van de Reval, en de advent van Ascentie – in beweging zal zetten.

Voetnoten
Footnotes
(1) “Saul: There Are Emormous Numbers of Light bearers, Workers, and Way-Showers On Earth At This Time,” channeled by John Smallman, August 5, 3014, athttp://www.johnsmallman.wordpress.com.


(3) Archangel Michael in a personal reading with Steve Beckow through Linda Dillon, July 11, 2014.

(4) “The Divine Mother: Beloveds, You are at a Critical Juncture – Part 2,” July 25, 2014, athttp://goldenageofgaia.com/2014/07/25/the-divine-mother-beloveds-you-are-at-a-critical-juncture-part-2/.

(5) “The Divine Mother: We are Creating a New Species of Humans,” channeled by Linda Dillon, July 10, 2014, at http://goldenageofgaia.com/2014/07/12/the-divine-mother-we-are-creating-a-new-species-of-humans/.


(6) Personal reading between Steve Beckow and the Galactic Group, July 22, 2014.

No comments:

Post a Comment

The Declaration of Human Freedom

The Declaration of Human Freedom

http://stevebeckow.com/wp-content/uploads/2011/02/Earth1.jpg


Every being is a divine and eternal soul living in a temporal body. Every being was alive before birth and will live after death.

Every soul enters into physical life for the purpose of experience and education, that it may, in the course of many lifetimes, learn its true identity as a fragment of the Divine.

Life itself is a constant process of spiritual evolution and unfoldment, based on free choice, that continues until such time as we realize our true nature and return to the Divine from which we came.

No soul enters life to serve another, except by choice, but to serve its own purpose and that of the Divine from which it came.

All life is governed by natural and universal laws which precede and outweigh the laws of humanity. These laws, such as the law of karma, the law of attraction, and the law of free will, are decreed by God to order existence and assist each person to achieve life’s purpose.

No government can or should survive that derives its existence from the enforced submission of its people or that denies its people their basic rights and freedoms.

Life is a movement from one existence to another, in varied venues throughout the universe and in other universes and dimensions of existence. We are not alone in the universe but share it with other civilizations, most of them peace-loving, many of whom are more advanced than we are, some of whom can be seen with our eyes and some of whom cannot.

The evidence of our five senses is not the final arbiter of existence. Humans are spiritual as well as physical entities and the spiritual side of life transcends the physical. God is a Spirit and the final touchstone of God’s Truth is not physical but spiritual. The Truth is to be found inward.

God is one and, because of this, souls are one. They form a unity. They are meant to live in peace and harmony together in a “common unity” or community. The use of force to settle affairs runs contrary to natural law. Every person should have the right to conduct his or her own affairs without force, as long as his or her choices do not harm another.

No person shall be forced into marriage against his or her will. No woman shall be forced to bear or not bear children, against her will. No person shall be forced to hold or not hold views or worship in a manner contrary to his or her choice. Nothing vital to existence shall be withheld from another if it is within the community’s power to give.

Every person shall retain the ability to think, speak, and act as they choose, as long as they not harm another. Every person has the right to choose, study and practice the education and career of their choice without interference, provided they not harm another.

No one has the right to kill another. No one has the right to steal from another. No one has the right to force himself or herself upon another in any way.

Any government that harms its citizens, deprives them of their property or rights without their consent, or makes offensive war upon its neighbors, no matter how it misrepresents the situation, has lost its legitimacy. No government may govern without the consent of its people. All governments are tasked with seeing to the wellbeing of their citizens. Any government which forces its citizens to see to its own wellbeing without attending to theirs has lost its legitimacy.

Men and women are meant to live fulfilling lives, free of want, wherever they wish and under the conditions they desire, providing their choices do not harm another and are humanly attainable.

Children are meant to live lives under the beneficent protection of all, free of exploitation, with unhindered access to the necessities of life, education, and health care.

All forms of exploitation, oppression, and persecution run counter to universal and natural law. All disagreements are meant to be resolved amicably.

Any human law that runs counter to natural and universal law is invalid and should not survive. The enactment or enforcement of human law that runs counter to natural and universal law brings consequences that cannot be escaped, in this life or another. While one may escape temporal justice, one does not escape divine justice.

All outcomes are to the greater glory of God and to God do we look for the fulfillment of our needs and for love, peace, and wisdom. So let it be. Aum/Amen.

http://stevebeckow.com/worldwide-march-millions/declaration-human-freedom/.


WikiLeaks
Help us fight the extrajudicial US banking embargo: have you contributed to WikiLeaks this month?

Don’t Abandon Julian Assange Now

Messages of Love and Light

Messages of Love and Light
Index

Galactic Family and Keshe

Click the button CC to choose your language subtitles

JAIL THE BANKERS

The 2012 Scenario

FEBRUARY 7, 2013 - 7:00PM EST

FEBRUARY 7, 2013 - 7:00PM EST
T O R O N T O

Profile for Fran Zepeda

オバマが国際刑事裁判所に再加入・・・米国はもはやならず者国家ではない 2012年5月3日

オバマが国際刑事裁判所に再加入・・・米国はもはやならず者国家ではない 2012年5月3日
Japanese

Qu’est ce qu’être humain? par Steve Beckow