They carry their torch wherever they go and illuminate the way forward.

SaLuSa 18-February-2011Followers

Wednesday, June 1, 2016

Nederlands -- Steve Beckow met Aartsengel Michaël: Een Overzicht van wat er nu gebeurt – deel 1 van 2 28 mei 2016

Steve Beckow met Aartsengel Michaël: Een Overzicht van wat er nu gebeurt – deel 1 van 2    28 mei 2016

Ik had een persoonlijke reading met Aartsengel Michaël op 27 mei 2016, via Linda Dillon. Dank aan Dana die een transcript voor ons maakte.  Dit transcript is van belang om twee redenen. Een die laat zien hoe het Gezelschap van de Hemel ziekte heeft gebruikt, in mijn geval, om te her-roosteren, om opnieuw een grondwet te maken en om een lichtwerker weer in te werken om hem uit te rusten voor Ascentie.
Indien anderen nu ziekte beleven, kun je er over na denken wat hij hier zegt, dat ziekte gebruikt werd  om me langzamer te maken en me opnieuw in evenwicht te brengen als voorbereiding voor de grote komende gebeurtenissen. Jij ook misschien.
Twee is dat hij veel heeft te zeggen over “Het Gebeuren” (echt een aantal gebeurtenissen), de Reval (Opwaardering){die heel, heel spoedig komt), de Soevereine Verhoudingen (die zullen niet eens dichtbij zitten zoals de informatie goeroes ons vertellen), Onthulling (gemakkelijker gemaak door de Opwaardering), enz.
Meer en meer klinken readings voor mij alsof hij materiaal geeft dat hij wat meer algemeen wil laten delen. Het probleem met deze reading was dat hij andere gebeurtenissen erdoor heen mengde en het zou niet gewerkt hebben om de draden te scheiden. Dus ik post het grootste deel nu in een twee-delige serie. Er kunnen meer gesprekken volgen later in dezelfde reading.
AEM: Gegroet, ik ben Michaël!
Steve: Gegroet, Heer.
AEM: En een welkom aan jullie, gegroet aan mijn geliefde broeder, vriend en bondgenoot…
Het is belangrijk voor jullie om in deze tijd te weten, in dit stuk van een nieuwe constitutie, herbouw, her-roosteren, her-verankeren naar een breder spectrum – dit is ongeveer het beste zoals we dat kunnen uitleggen – dat jullie wezen vergroot is en dat je lichaam zich aanpast, her-huisvest, klaar gaat komen om volledig naar voren te stappen in een nieuw rijk van bestaan.

Ja, het is een nieuw rijk van bestaan van Ascentie maar het is ook een nieuw rijk van bestaan van Terra Gaia, van de mensheid, van een nieuwe wijze van zijn op deze planeet samen met niet alleen elkaar maar met de geziene en ongeziene koninkrijken en met jullie sterren familie.
Dus het is alsof jullie nu knipperen, en ja, ik weet dat je vaak tegen me gezegd hebt: “Michaël, dit gaat te langzaam.”Nou, het is een heel langzame knipoog wat betreft jullie waarneming, maar vanuit die van ons is het een knipoog, en jullie gehele wereld zoals je die gekend hebt, is veranderd.
Vaak hebben we tegen jullie gezegd, wat velen “Het Gebeuren” genoemd hebben, dat dit een serie gebeurtenissen zou zijn en of deze gebeurtenissen, of ze nu erkend of herkend worden doet er niet toe, of al in de laatste paar jaren gebeurd zijn. Maar in deze dramatische verschuiving, in deze buitengewone verschuiving zijn wat er gebeurt, de serie gebeurtenissen bijna zoals wat jullie een domino effect noemen. Dus het is 1…2…3…4… en het is niet 1………..2………….3………12
Dus het gebeurt  zoals wat gelijktijdig voelt, maar dat is niet zo.
Ze zijn opeen volgend.
Nu zeg je tegen me: “Maar lieve Heer, wat zijn die gebeurtenissen?”

Dat zijn de gebeurtenissen waarover jij en wij en de Moeder gesproken hebben en vooruit gezegd hebben, (Nee, niet voorspeld, geen psychische werkelijkheid) Maar er is een weten in velen, inclusief in julliezelf, van de opeenvolgende aard van ontvouwing en dat wat jullie denken dat tijd is, die versneld is en meer vloeibaar is geworden in de “nieuwe tijd” van de Moeder, dat zijn voorbodes van andere gebeurtenissen die de aanvaarding van die verschuivingen meer smakelijk en, meer acceptabel, meer uitvoerbaar ingesteld. (1)
Dat is precies wat er op en in jullie planeet gebeurt, van wat jullie denken dat de dimensionale of interdimensionale werkelijkheid is, op dit moment.  Dus bijvoorbeeld, jullie hebben een verschuiving in wat je ziet als je gezondheid, je stoffelijke stamina/weerstand gezondheids omstandigheden, de manier zoals je je voelt.
En wat dit gedaan heeft, alhoewel op nogal dramatische manieren, (en dit is ook waar voor Linda(het medium)) dat heeft je teruggezet en je vooruit gebracht in het nu, tot een groter evenwicht.
En terwijl we dit zeggen bedoelen we niet gewoon een middel dat mentaal, emotioneel of spiritueel of oorzakelijk is. We bedoelen de  totaliteit, het evenwicht van al je lichamen, van jullie meridianen, van jullie chakras maar ook het evenwicht van jullie leven.
Mijn geliefde broeder, als jullie door de snelheid van licht en liefde gegaan waren waarmee jullie reisden eerst voor deze indringende operatie, en dat dan alle verschuivingen waren begonnen, dan zouden jullie een tijdje gesneld hebben met de snelheid van licht en liefde maar jullie stoffelijke lichaam zou problemen hebben gekregen om dat bij te houden.
Dus, twee dingen zijn er gebeurd. Nou, een aantal dingen zijn gebeurd. Ten eerste zijn jullie allemaal  gedwongen – uitgenodigd?- in een periode van her-constitutie (herbouw) van een stuk, door je te herinneren hoe een rest voelt; niet door pijn.
En alhoewel jullie het lethargie noemen – en ja, je zult een grotere sterkte bereiken na de volgende paar weken – jullie hebben het evenwicht her-steld van weten dat er diverse elementen in je leven zijn: lopen, ademen, rusten, schrijven, slapen, je bezig houden met anderen. Die zijn belangrijk voor dat evenwicht en ze moeten weer worden her-kend, weer worden geapprecieerd , weer omhelst worden om je weer te versnellen en dan om de veranderende wereld te overwinnen.
Dus dit heeft je eigen waardevolle tijd opnieuw prioriteiten gegeven en een waarmee je je tijd wilt doorbrengen. En dat was absoluut nodig.
Dus, was het belangerijk om de zaden van kanker te laten verwijderen? Ja.
Maar nog meer belangrijk was dat jullie aardig tot stilte kwamen, niet tot aan een stiltemoment (maar dat hadden jullie ook) (2) maar om tot stilte te komen en tot een nieuwe opstarting.
En dat hebben jullie gedaan en dat DOEN jullie.
De andere gebeurtenissen die plaats vinden natuurlijk zijn eerst, de verschuiving in wat we de economische omstandigheden van velen zouden noemen.
Merk nu op wat ik gezegd heb: de economische aanpassing. En jullie weten goed waar ik over praat, maar dat is de manier waarop ik dat wil uitspreken, en het is de herwaardering van niet alleen geld of currency/valuta.
Het is de her-evaluatie van de bedoeling van geld, de bedoeling van leven, waar de waarden liggen, dat die weerspiegelingen kunnen zijn van de heilige goddelijke kwaliteiten en in verbinding met de Universele Liefde eerder dan de menselijke neiging die voorbij gaat, maar niet voorbij is, van hebzucht en controle van gierigheid, enz.
Dus dat is een van wat wij de eerste stappen noemen. We brengen het lichaam en de waarden tot evenwicht.
We balanceren de economische situatie van leiderschap tot evenwicht, van bestuurderschap en dat zit in veel verschillende straatjes. Dan, als de dingen onderweg zijn is er grotere bereidheid. (3)
Zij die in de positie zitten van bestuurderschap, van beginnende projecten die de weg banen voor de opbouw en de her-schepping van waar Nova Aarde echt over gaat… worden de spreker-wezens voor velen. Dan de veiligheid, de zekerheid, en dan wordt de welkomst factor voor de sterren familie meer duidelijk.
En dan wordt de verankering van de steden van licht gemakkelijker, meer enorm vergemakkelijkt.
En dan de aanpassing van zullen we zeggen, de achterblijvers/de dwalenden van degenen die geweigerd hebben of die zelfs recalcitrant waren, die gekozen hebben om te blijven, dat werk is [ook] bereikt en onderweg.
En dan, door die verschuiving van wat velen denken als het verruimde hart bewustzijn, het weten, de verrukking, en ja, momenten van ecstasie , dan hebben jullie een planeet die niet langer hetzelfde is.
(wordt voortgezet in Deel 2)
Voetnoten
(1) Dus, de her-waardering/Reval maakt de Onthulling meer aangenaam, enz.
(2) Als ik dat deed, zou hij de ervaring hebben beknot.
(3) Grotere bereidheid om onze sterrenbroeders en zusters te willen ontmoeten en te accepteren.


No comments:

Post a Comment

The Declaration of Human Freedom

The Declaration of Human Freedom

http://stevebeckow.com/wp-content/uploads/2011/02/Earth1.jpg


Every being is a divine and eternal soul living in a temporal body. Every being was alive before birth and will live after death.

Every soul enters into physical life for the purpose of experience and education, that it may, in the course of many lifetimes, learn its true identity as a fragment of the Divine.

Life itself is a constant process of spiritual evolution and unfoldment, based on free choice, that continues until such time as we realize our true nature and return to the Divine from which we came.

No soul enters life to serve another, except by choice, but to serve its own purpose and that of the Divine from which it came.

All life is governed by natural and universal laws which precede and outweigh the laws of humanity. These laws, such as the law of karma, the law of attraction, and the law of free will, are decreed by God to order existence and assist each person to achieve life’s purpose.

No government can or should survive that derives its existence from the enforced submission of its people or that denies its people their basic rights and freedoms.

Life is a movement from one existence to another, in varied venues throughout the universe and in other universes and dimensions of existence. We are not alone in the universe but share it with other civilizations, most of them peace-loving, many of whom are more advanced than we are, some of whom can be seen with our eyes and some of whom cannot.

The evidence of our five senses is not the final arbiter of existence. Humans are spiritual as well as physical entities and the spiritual side of life transcends the physical. God is a Spirit and the final touchstone of God’s Truth is not physical but spiritual. The Truth is to be found inward.

God is one and, because of this, souls are one. They form a unity. They are meant to live in peace and harmony together in a “common unity” or community. The use of force to settle affairs runs contrary to natural law. Every person should have the right to conduct his or her own affairs without force, as long as his or her choices do not harm another.

No person shall be forced into marriage against his or her will. No woman shall be forced to bear or not bear children, against her will. No person shall be forced to hold or not hold views or worship in a manner contrary to his or her choice. Nothing vital to existence shall be withheld from another if it is within the community’s power to give.

Every person shall retain the ability to think, speak, and act as they choose, as long as they not harm another. Every person has the right to choose, study and practice the education and career of their choice without interference, provided they not harm another.

No one has the right to kill another. No one has the right to steal from another. No one has the right to force himself or herself upon another in any way.

Any government that harms its citizens, deprives them of their property or rights without their consent, or makes offensive war upon its neighbors, no matter how it misrepresents the situation, has lost its legitimacy. No government may govern without the consent of its people. All governments are tasked with seeing to the wellbeing of their citizens. Any government which forces its citizens to see to its own wellbeing without attending to theirs has lost its legitimacy.

Men and women are meant to live fulfilling lives, free of want, wherever they wish and under the conditions they desire, providing their choices do not harm another and are humanly attainable.

Children are meant to live lives under the beneficent protection of all, free of exploitation, with unhindered access to the necessities of life, education, and health care.

All forms of exploitation, oppression, and persecution run counter to universal and natural law. All disagreements are meant to be resolved amicably.

Any human law that runs counter to natural and universal law is invalid and should not survive. The enactment or enforcement of human law that runs counter to natural and universal law brings consequences that cannot be escaped, in this life or another. While one may escape temporal justice, one does not escape divine justice.

All outcomes are to the greater glory of God and to God do we look for the fulfillment of our needs and for love, peace, and wisdom. So let it be. Aum/Amen.

http://stevebeckow.com/worldwide-march-millions/declaration-human-freedom/.


WikiLeaks
Help us fight the extrajudicial US banking embargo: have you contributed to WikiLeaks this month?

Don’t Abandon Julian Assange Now

Messages of Love and Light

Messages of Love and Light
Index

Galactic Family and Keshe

Click the button CC to choose your language subtitles

JAIL THE BANKERS

The 2012 Scenario

FEBRUARY 7, 2013 - 7:00PM EST

FEBRUARY 7, 2013 - 7:00PM EST
T O R O N T O

Profile for Fran Zepeda

オバマが国際刑事裁判所に再加入・・・米国はもはやならず者国家ではない 2012年5月3日

オバマが国際刑事裁判所に再加入・・・米国はもはやならず者国家ではない 2012年5月3日
Japanese

Qu’est ce qu’être humain? par Steve Beckow