They carry their torch wherever they go and illuminate the way forward.

SaLuSa 18-February-2011Followers

Wednesday, June 1, 2016

Nederlands -- Steve Beckow: Michaël: Een overzicht van Wat er NU Gebeurt. – Deel 2 van 2 28 mei 2016

Steve Beckow: Michaël: Een overzicht van Wat er NU Gebeurt. – Deel 2 van 2               28 mei 2016

Als de Reval/Herwaardering een voorbode is voor de Onthulling, gesprekken zoals dit door Aartsengel Michaël en anderen zijn voorbodes voor de Onthulling/Herwaardering.
Na dit gesprek over Reval, ging Aartsengel Michaël later in de lezing over naar wat ik erna zou moeten doen, na dat hele volledige, stap voor stap.
Dat zoveel nadruk aan de Reval/Herwaardering zou moeten worden gegeven in deze specifieke reading vertegenwoordigt of wat er naar toe ging, wat in mijn ogen, een mijlpaal die bereikt werd of een bewuste verandering van richting in het plan.
Het feit dat de hemelsen over de Reval willen praten schijnt nu te suggereren dat het gesloten kan zijn.
Aartsengel Michaël: Nu, elk van die [gebeurtenissen zoals de Reval/Herwaardering, Onthulling, en Ascentie] kon gezien worden als een apart gebeuren, maar het is echt een keten reactie tegelijkertijd.

De Mensheid en het leiderschap die de bestuurders zijn, zijn ook degenen die de visie vasthouden en het pad leiden zodat dit alles nu kan gebeuren in een ordelijke – nou, ons idee van ordelijk; de Moeders idee van ordelijk – wijze, zodat het niet meer chaos kan creëren, verdere beroering, verdere omwenteling kan creëren.
Nu, het IS omwenteling, maar wij zouden het “opheffing” willen noemen. We zouden het in plaats van revolutie, spirituele ontwikkeling, of evolutie willen noemen. Dat gebeurt in termen van waar de mensheid aan gewend is maar op een best snelle wijze.
Dus ik wilde hier beginnen om jullie een overzicht te geven van wat er op dit moment gebeurt. Dus ik praat niet over een verre toekomst. Ik praat niet over de volgende Jaren. Ik praat over precies nu. (1) Is dit duidelijk?
Steve: Ja, dat is duidelijk, Heer. En er zijn ook veel boodschappen die zeggen dat alle pings (w: geld of gefluit?) over de wereld zijn gegaan. Jacob Rotheschild is afgetreden. Dit en dat en het andere is gebeurd dus schijnt het me dat de Reval heel, heel gauw al gaat gebeuren.
AEM: Dat is correct.
Steve: Goed, ik kom er al klaar voor. Ik heb been groot aantal vragen voor u!
AEM: Dan begin ermee en ik zal snel spreken!
Steve: Zullen de Soevereine Rates (Maatstaven?) worden aangeboden in Canada?
AEM: Als ze worden aangeboden, worden ze overal aangeboden.
Steve: Zijn die echt zo genereus zoals over wordt gesproken pas geleden – duizenden dollars per Zim(?)
AEM: Nee.
Steve: Waarom praten mensen daarover alsof dat wel zo is? Wat zit daarachter, Heer?
AEM: Begrijp dat er nog diverse stukjes zitten die erbij zijn betrokken, sommigen met de beste bedoelingen en sommigen met verstorende bedoelingen, bij dit proces.
Zoals je goed weet is dit nooit een eenvoudig proces geweest voor lichtwerkers en liefdes houders. Er zijn veel verschillende facetten bij deze diverse groepen.
Nu, daarin, door al die jaren, zijn er velen geweest die niet alleen verstorend zijn geweest maar die ook slechte bedoelingen hadden. Zij hebben een geleidelijke stroom verzorgd van informatie met de bedoeling daarvan om mensen af te leiden en ze meer geïnteresseerd te maken in het geld dan in de bedoeling.
Dan zijn er nog degenen geweest die wel een goede bedoeling hadden maar die veel dagdroomden. Dus dat zijn allemaal partijen. Er zijn velen die informatie uitbrengen die niet helemaal accuraat is.
Sommigen baseren hun woorden op om jullie af te leiden en sommigen baseren die op gewoon wishful denken/ (wat je graag denkt). Dus, nee, dat is het geval niet. Het zal wel genereus zijn maar het zal niet zo genereus zijn.

Steve: Nu, als u voor de Soevereine Maatstaven gaat, het gesprek gaat tot nu dat u ook een gestructureerde uitbetaling hebt. Ik word niet zo aangetrokken tot een gestructureerde uitbetaling zelfs als die genereus was. Dat nodigt complexiteit uit.
AEM: Jullie hebben een uitdrukking op je planeet: “Neem het geld aan en ren weg.” Dat is ons advies. (2)
Steve: Dat kan betekenen het gaan voor de Internationale Maatstaf, ja?
AEM: Dat kan ook zijn voor een andere maatstaf maar die zal net zo betekenisvol anders zijn dan waar jij over spreekt [hoeveelheden zijn weggelaten]
Laten we uitleggen waarom. De instellingen waar jullie mee omgaan – nou, ja, ze zullen wel veranderen – zijn instellingen die verankerd zijn in het oude rijk van gebrek, beperking, hebzucht, controle en gierigheid. Dus jullie willen daarop niet afhankelijk zijn om je geld te verkrijgen.
Daarom hebben we zo vaak voorgesteld dat je werkt en denkt in termen van crediet unies, gemeenschapsbanken, dat soort instellingen.

Steve: Zal ik dan problemen krijgen door mijn geld terug te trekken uit de Bank en die, zeg maar, in de Crediet Union te zetten?
AEM: Nee. Ze zijn niet illegaal of oneerlijk. Maar het is niet hun eerste wens. Hun eerste wens, hun bedoeling om te organiseren is om geld te maken. Dus zullen ze je verleiden? Zullen ze je aanmoedigen om te blijven? Willen ze jullie zaken? Zullen ze je goed behandelen? Ja, maar na een tijd herbouw je andere soorten financiële instellingen….
Steve: Hebt u nog woorden van leiding zoals voor mijn eigen Ascentie pad?
AEM: Je doet het buitengewoon goed. En ja, het is belangrijk dat je lichaam geneest en dat het rusten en de meditatie en de vereniging plaats vindt. Je bent goed onderweg! Je bent herhaaldelijk door dat portaal gestroomd en gevlogen.
Steve: Ik wilde dat ik me daar bewust van was!
AEM: Dat zul je.
Steve: Dieper gaan, is dat de wijze voor me om te gaan?
AEM: Ja, dieper, hoger, hoe je dat ook kunt bedenken. Voor jou is het dieper.
Voetnoten
1)     Is deze ‘hint’ dat de Reval “precies nu” aan het gebeuren is? Hij bevestigt later dat dit zo is.
2)     Dit advies kan misschien specifiek in mijn geval zo zijn. Zij die minder vasthouden, indien ze toegestaan worden om naar Soevereine Maatstaven te gaan en naar een structuur uitbetaling, kunnen dat nuttig vinden.
Vervolg van deel 1                                                                                           No comments:

Post a Comment

The Declaration of Human Freedom

The Declaration of Human Freedom

http://stevebeckow.com/wp-content/uploads/2011/02/Earth1.jpg


Every being is a divine and eternal soul living in a temporal body. Every being was alive before birth and will live after death.

Every soul enters into physical life for the purpose of experience and education, that it may, in the course of many lifetimes, learn its true identity as a fragment of the Divine.

Life itself is a constant process of spiritual evolution and unfoldment, based on free choice, that continues until such time as we realize our true nature and return to the Divine from which we came.

No soul enters life to serve another, except by choice, but to serve its own purpose and that of the Divine from which it came.

All life is governed by natural and universal laws which precede and outweigh the laws of humanity. These laws, such as the law of karma, the law of attraction, and the law of free will, are decreed by God to order existence and assist each person to achieve life’s purpose.

No government can or should survive that derives its existence from the enforced submission of its people or that denies its people their basic rights and freedoms.

Life is a movement from one existence to another, in varied venues throughout the universe and in other universes and dimensions of existence. We are not alone in the universe but share it with other civilizations, most of them peace-loving, many of whom are more advanced than we are, some of whom can be seen with our eyes and some of whom cannot.

The evidence of our five senses is not the final arbiter of existence. Humans are spiritual as well as physical entities and the spiritual side of life transcends the physical. God is a Spirit and the final touchstone of God’s Truth is not physical but spiritual. The Truth is to be found inward.

God is one and, because of this, souls are one. They form a unity. They are meant to live in peace and harmony together in a “common unity” or community. The use of force to settle affairs runs contrary to natural law. Every person should have the right to conduct his or her own affairs without force, as long as his or her choices do not harm another.

No person shall be forced into marriage against his or her will. No woman shall be forced to bear or not bear children, against her will. No person shall be forced to hold or not hold views or worship in a manner contrary to his or her choice. Nothing vital to existence shall be withheld from another if it is within the community’s power to give.

Every person shall retain the ability to think, speak, and act as they choose, as long as they not harm another. Every person has the right to choose, study and practice the education and career of their choice without interference, provided they not harm another.

No one has the right to kill another. No one has the right to steal from another. No one has the right to force himself or herself upon another in any way.

Any government that harms its citizens, deprives them of their property or rights without their consent, or makes offensive war upon its neighbors, no matter how it misrepresents the situation, has lost its legitimacy. No government may govern without the consent of its people. All governments are tasked with seeing to the wellbeing of their citizens. Any government which forces its citizens to see to its own wellbeing without attending to theirs has lost its legitimacy.

Men and women are meant to live fulfilling lives, free of want, wherever they wish and under the conditions they desire, providing their choices do not harm another and are humanly attainable.

Children are meant to live lives under the beneficent protection of all, free of exploitation, with unhindered access to the necessities of life, education, and health care.

All forms of exploitation, oppression, and persecution run counter to universal and natural law. All disagreements are meant to be resolved amicably.

Any human law that runs counter to natural and universal law is invalid and should not survive. The enactment or enforcement of human law that runs counter to natural and universal law brings consequences that cannot be escaped, in this life or another. While one may escape temporal justice, one does not escape divine justice.

All outcomes are to the greater glory of God and to God do we look for the fulfillment of our needs and for love, peace, and wisdom. So let it be. Aum/Amen.

http://stevebeckow.com/worldwide-march-millions/declaration-human-freedom/.


WikiLeaks
Help us fight the extrajudicial US banking embargo: have you contributed to WikiLeaks this month?

Don’t Abandon Julian Assange Now

Messages of Love and Light

Messages of Love and Light
Index

Galactic Family and Keshe

Click the button CC to choose your language subtitles

JAIL THE BANKERS

The 2012 Scenario

FEBRUARY 7, 2013 - 7:00PM EST

FEBRUARY 7, 2013 - 7:00PM EST
T O R O N T O

Profile for Fran Zepeda

オバマが国際刑事裁判所に再加入・・・米国はもはやならず者国家ではない 2012年5月3日

オバマが国際刑事裁判所に再加入・・・米国はもはやならず者国家ではない 2012年5月3日
Japanese

Qu’est ce qu’être humain? par Steve Beckow