They carry their torch wherever they go and illuminate the way forward.

SaLuSa 18-February-2011Followers

Monday, October 3, 2016

Nederlands -- Langzame Groei Met Mijlpaal Gebeurtenissen Langs het Pad

Langzame Groei Met Mijlpaal Gebeurtenissen Langs het Pad
October 1, 2016 by Steve Beckow                                           

Ik denk dat velen van ons in de Vijfde Dimensie verwachten te vinden dat we onmiddellijk volledig bewustzijn hebben, samen met diverse andere wonderen die we hoorden, welke bij de Ascentie horen.
Ik ben minder en minder zeker dat dit een accurate visie van de dingen is.
We krijgen zeker een geweldige opening in het bewustzijn, denk ik zeker, maar niet de volledige Vijf Dimensionale ervaring van Sahaja Samadhi. Sahaja is de permanente hartsopening en wordt gezien als moksha of de bevrijding van aardse sages zoals Rama Maharshi.
De Goddelijke Moeder heeft bevestigd dat Sahaja komt in een paar onderlagen in de Vijfde Dimensie.

Laten we luisteren naar haar eerste bevestiging dat Sahaja correspondeert met wat we formeel denken als “Ascentie”.
Steve Beckow: Ik probeer te begrijpen op welk niveau van verlichting Ascentie er mee correspondeert. En ik denk dat die verder dan de zevende chakra verlichting zit. Ik denk dat dit is wat genoemd wordt – en ik zal dit aan de luisteraars duidelijk maken – sahaja samadhi. Ben ik juist?
Goddelijke Moeder: Ja, het is verder dan wat je denkt, je zeven chakra’s. Het is verder, omdat wat je doet met je chakra stelsel, zelfs met dertien, we zijn opgedoken uit het Drie dimensionale rijk, wat het referentie punt is voor het chakra-stelsel, naar de nieuwe. Dus ja, je bent juist met deze vraag en bij deze stelling. (1)
Nu laten we ‘ns luisteren naar haar stelling dat Sahaja ons verder voert in de Vijfde Dimensie dan de eerste onder-laag of hall.
Steve Beckow: Moeder, wanneer gebeurt Sahaja Samadhi?
GM: Die gebeurt met een geleidelijker ontwaken en opheffing. Dus is er het abrupte “Ik ben niet dezelfde,” dan is er de werking en de verankering, de integratie, dan is er nog een sprong, en een volgende sprong, en nog een sprong. En je weet dit niet – nou, sommigen van jullie wel – maar je neemt een kikker-sprong. En dan ben je er.
Steve: Zijn die sprongen gelijkwaardig aan de onder-lagen?
GM: Je kunt er aan denken als onder-lagen, dimensionale onder-lagen, ja.(2)
Dus we stijgen op (of gaan de Vijfde Dimensie) binnen voor het “volledige bewustzijn”(Sahaja).(3) Ik wijs daarop om te voorkomen dat veel mensen wel asccenderen: naar de Vijfde maar nog geen “volledig bewustzijn” ervaren en zich teleurgesteld voelen. Hopelijk zullen sommigen zich herinneren dat we het bespraken.
Wat we gezien hebben, zo ver, is het een geleidelijke opstijging. Uitbarstingen van foton energie komen onze kant op en heffen al ons bewustzijn op, maar langzaam. Aartsengel Michaël bevestigt dat hier:
“Nu zeg je dat de menselijke wezens niet het volle ontwaken hebben ervaren, de [Sahaja] Samadhi. En dat is zo. Maar er is een geleidelijke – nou, vanuit jullie gezichtspunt, geleidelijk – niet vanuit die van ons – een geleidelijk ontwaken en massale uitbreiding in ieder van jullie wezens.
“En gebieden van zorg, van focus, over hoe je voelt, de verschuiving uit je mentale en je emotionele naar je harte-bewustzijn is doorgegaan met groeien, zodat jullie meer en meer  verankerd zijn, soms wetend en soms niet, duidelijker dan ooit in de vijfde werkelijkheid.”(4)
De lagen van dimensies hebben twaalf onderlagen ieder en niet alles wat we verwachten te gebeuren als we er een binnengaan in een laag is de eerste onder-laag.
Het beste voorbeeld waar ik aan kan denken is met de Mentale Laag in het leven hierna. De Mentale Laag correspondeert met wat we de Vijfde Dimensie noemen; er is gewoon een andere naam voor.
Mensen gaan niet in “vol bewustzijn” als ze de eerste onder-laag van het Mentale ingaan.
Ze moeten door het Oordeel gaan en de Tweede Dood voordat ze zichzelf vinden in hun lichtlichaam, met vol bewustzijn. (5)
Het Oordeel is een vol-leven her-zicht die we uitvoeren met onze gidsen en spirituele directeur. Het is een opstapeling van het vorige leven en een opmerken van welke lessen voor ons liggen, in de volgende incarnatie. Hier is een niet genoemde communicator die terug kijkt naar die van haar:
Toen ik mezelf terug zag – zag ik de fouten, het verkeerde denken en fout doen van mijn aardse leven – een onthulling gevuld met verslagenheid. Het is deze laatste onderscheiding van ons eigen aardse leven die de oude lering vervult van het ‘dag van het oordeel”.
“Herinner je dat elke goede daad, alle liefhebben, niet-egoïstische dienst, geregistreerd wordt bij de spirit en helpt om een helderder toekomst voor te bereiden voor de ziel als die hier aankomt. Waarom zullen de aardemensen zo blind zijn? Hoe kunnen we sterker de waarheid benadrukken dat stervelingen hun toekomstige leven nu voorbereiden en dat hun hemelse staat voor hen is om te kiezen?”(6)
De Tweede Dood is de oplossing van het astrale lichaam, die ons in ons lichtlichaam laat. Het is geen dood zo als de geboorte. Hier is een onbekende leraar in het ‘leven na dit leven’ die deze van hem beschrijft:
“Indien men verder gaat door de diverse niveaus van de hogere lagen, is er een inwijding die plaats vindt die de ziel toestaat om zijn “buitenste laag” af te schudden (zoals hij zijn stoffelijke lichaam heeft afgelegd/geschud). De zware materie die je jas maakt voor een niveau wordt afgeschud voor een lichtere jas als je haar het volgende gaat. Je werpt je oude geloof en lessen af en past je aan bij je nieuwe lichaam, een beetje als een slang die zijn huid afwerpt.”(7)
Maar het punt is dat bewoners van dit na-leven volledig in het leven binnengaan van het Mentale Plan of de Vijfde Dimensie, maar alleen als ze voorbij de eerste sub-onderlaag zijn gegaan.
Ik denk dat het ’t zelfde voor ons is. Mijn beste gis is dat “volledig bewustzijn” komen zal in een aantal onderlagen.
Als we de Vijfde Dimensie ingaan, denk ik dat we doorgaan met een langzame ascentie of evolutie, met opmerkelijke mijlpaal gebeurtenissen langs de weg, zoals Sahaja.
Onze langzame, evolutionaire ascentie zal nooit stoppen totdat wij en God op allerlei manieren weer Een zijn.
Voetnoten
(1) “De Goddelijke Moeder: Kom Bij Mij zoals Ik naar Jou komt – Deel1/2,” 17 okt, 2012 op: at http://goldenageofgaia.com/2012/10/the-divine-mother-come-to-me-as-i-come-to-you-part-12/.
            (2) “The Divine Mother: We scheppen een Nieuw Soort Mensen,” gechanneled door Linda Dillon, July 10, 2014, athttp://goldenageofgaia.com/2014/07/12/the-divine-mother-we-are-creating-a-new-species-of-humans/.
Ook AEM bevestigde dit:
Steve: We stijgen op voor Sahaja Samadhi en mijn begrijpen is dat Sahaja Samadhi de tijd is waarin de verrukking permanent wordt? Is dat juist begrepen?
AEM: Dat heb je correct begrepen. (Aartsengel Michaël tot Steve Beckow in een persoonlijke reading via Linda Dillon.  5 febr. 2016.)
(3) De term “vol bewustzijn is een verkeerde benaming. Ons bewustzijn wordt niet vol totdat we weer samensmelten met God, een lange weg voorbij de Vijfde Dimensie.
 (4) “Archangel Michael: Expect Miracles – Part 2 The Event and the Chaotic Node,” channeled by Linda Dillon, August 5, 2013, athttp://goldenageofgaia.com/2013/08/arc
(6) Unnamed spirit communicator to Charlotte E. Dresser, medium, and Fred Rafferty, editor, Spirit World and Spirit Life. Los Angeles: Rafferty, 1922, 9-10.
(7) Unnamed spiritual teacher in Betty Bethards, medium, There is No Death. Novato, CA: Inner Light Foundation, 1976; c1975, 17.No comments:

Post a Comment

The Declaration of Human Freedom

The Declaration of Human Freedom

http://stevebeckow.com/wp-content/uploads/2011/02/Earth1.jpg


Every being is a divine and eternal soul living in a temporal body. Every being was alive before birth and will live after death.

Every soul enters into physical life for the purpose of experience and education, that it may, in the course of many lifetimes, learn its true identity as a fragment of the Divine.

Life itself is a constant process of spiritual evolution and unfoldment, based on free choice, that continues until such time as we realize our true nature and return to the Divine from which we came.

No soul enters life to serve another, except by choice, but to serve its own purpose and that of the Divine from which it came.

All life is governed by natural and universal laws which precede and outweigh the laws of humanity. These laws, such as the law of karma, the law of attraction, and the law of free will, are decreed by God to order existence and assist each person to achieve life’s purpose.

No government can or should survive that derives its existence from the enforced submission of its people or that denies its people their basic rights and freedoms.

Life is a movement from one existence to another, in varied venues throughout the universe and in other universes and dimensions of existence. We are not alone in the universe but share it with other civilizations, most of them peace-loving, many of whom are more advanced than we are, some of whom can be seen with our eyes and some of whom cannot.

The evidence of our five senses is not the final arbiter of existence. Humans are spiritual as well as physical entities and the spiritual side of life transcends the physical. God is a Spirit and the final touchstone of God’s Truth is not physical but spiritual. The Truth is to be found inward.

God is one and, because of this, souls are one. They form a unity. They are meant to live in peace and harmony together in a “common unity” or community. The use of force to settle affairs runs contrary to natural law. Every person should have the right to conduct his or her own affairs without force, as long as his or her choices do not harm another.

No person shall be forced into marriage against his or her will. No woman shall be forced to bear or not bear children, against her will. No person shall be forced to hold or not hold views or worship in a manner contrary to his or her choice. Nothing vital to existence shall be withheld from another if it is within the community’s power to give.

Every person shall retain the ability to think, speak, and act as they choose, as long as they not harm another. Every person has the right to choose, study and practice the education and career of their choice without interference, provided they not harm another.

No one has the right to kill another. No one has the right to steal from another. No one has the right to force himself or herself upon another in any way.

Any government that harms its citizens, deprives them of their property or rights without their consent, or makes offensive war upon its neighbors, no matter how it misrepresents the situation, has lost its legitimacy. No government may govern without the consent of its people. All governments are tasked with seeing to the wellbeing of their citizens. Any government which forces its citizens to see to its own wellbeing without attending to theirs has lost its legitimacy.

Men and women are meant to live fulfilling lives, free of want, wherever they wish and under the conditions they desire, providing their choices do not harm another and are humanly attainable.

Children are meant to live lives under the beneficent protection of all, free of exploitation, with unhindered access to the necessities of life, education, and health care.

All forms of exploitation, oppression, and persecution run counter to universal and natural law. All disagreements are meant to be resolved amicably.

Any human law that runs counter to natural and universal law is invalid and should not survive. The enactment or enforcement of human law that runs counter to natural and universal law brings consequences that cannot be escaped, in this life or another. While one may escape temporal justice, one does not escape divine justice.

All outcomes are to the greater glory of God and to God do we look for the fulfillment of our needs and for love, peace, and wisdom. So let it be. Aum/Amen.

http://stevebeckow.com/worldwide-march-millions/declaration-human-freedom/.


WikiLeaks
Help us fight the extrajudicial US banking embargo: have you contributed to WikiLeaks this month?

Don’t Abandon Julian Assange Now

Messages of Love and Light

Messages of Love and Light
Index

Galactic Family and Keshe

Click the button CC to choose your language subtitles

JAIL THE BANKERS

The 2012 Scenario

FEBRUARY 7, 2013 - 7:00PM EST

FEBRUARY 7, 2013 - 7:00PM EST
T O R O N T O

Profile for Fran Zepeda

オバマが国際刑事裁判所に再加入・・・米国はもはやならず者国家ではない 2012年5月3日

オバマが国際刑事裁判所に再加入・・・米国はもはやならず者国家ではない 2012年5月3日
Japanese

Qu’est ce qu’être humain? par Steve Beckow