They carry their torch wherever they go and illuminate the way forward.

SaLuSa 18-February-2011Followers

Friday, October 14, 2016

Nederlands -- Na de Ascentie: Hoe reizen we dan??

Oktober 13, 2016 by Steve Beckow              

   LA to San Francisco in 35 minutes? Yes please. © Andrew Hawkins

“Na de Ascentie” ziet eruit wat we winnen door de Vijfde Dimensie.
Laten we eens zien welke transport zal zijn in de Vijfde Dimensie, Opnieuw een  vraag en antwoord stuk.


Vraag: Ik veronderstel dat we ons allemaal afvragen hoe de Transportatie zal veranderen.
Antwoord: Engel Gidsen: Transport zal best drastisch veranderen. De huidige vormen van transport die jullie hebben,  zijn best beschadigend voor de omgeving maar zal ook specifieke tijd kosten.
Veel van de ontwikkelingen zullen jullie laten reizen naar elk punt op je wereld in een uur of twee op zijn meest. Als meer en meer van jullie je ‘banen’ loslaten en je passies volgen, zul je niet langer de behoefte voelen om zo regelmatig te reizen. Jullie zullen in staat zijn om je diensten te verzorgen vanuit elke locatie. De voertuigen, om een gebrek aan een beter woord, alhoewel ze nauwelijks anders gezien zullen worden, zullen best efficiënt zijn en lopen op kristal energie. (1)
Antwoord: Matthew Ward: Jullie huidige manieren van transport en de energie die deze bekrachtigt zal langzamerhand leiden naar nieuwe voertuig ontwerpen. Energie bronnen die zelfs nu worden ontwikkeld zullen naar een algemeen gebruik leiden. (2)
De technologie zal jullie drastisch stuwen naar een wereld waarin de ruimte niet langer meer een grens geeft. We bedoelen niet alleen de ‘buitenste ruimte’ maar ook de ruimte op jullie planeet. Tegenwoordig is jullie planeet een heel grote plaats waarin niet alle wezens het vermogen hebben om naar elke plek te reizen die ze wensen te bezoeken. Dit zal veranderen…

 Nog een grote verandering zal zijn met hoe jullie rond je wereld gaan reizen. Transport zal best drastisch veranderen. De huidige vormen van transport die jullie hebben zijn aardig beschadigend voor het milieu maar nemen ook specifiek tijd in beslag.
Veel van de ontwikkelingen zullen jullie laten reizen naar elk punt op jullie wereld in een zaak van een of twee uur op zijn meest. Als meer en meer van jullie je banen verlaten en je passies volgen, zul je niet langer meer de behoefte hebben om zo regelmatig te reizen. Jullie zullen kunnen zorgen voor diensten uit elke locatie. De voertuigen, en door gebrek aan een beter woord alhoewel die nauwelijks gezien worden als zodanig, zullen best efficiënt zijn en met kristal energie werken. (3)
Vraag: Zullen we onze auto’s houden?
Antw: Ashira: Jullie houden van jullie auto’s! Jullie houden net zo veel van jullie auto’s zoals wij houden van onze kleine ‘heen en weer’ schepen, zullen we zeggen…
…naar onze kleine onderzoek schepen. Dus we zeggen niet dat je jullie auto’s verliezen, maar we zullen helpen – heel snel – om ze te reinigen. Jullie kunnen je auto houden – ze zullen worden aangepast, laten we het zo zeggen!...
Maar dan zullen er andere vormen van transport zijn die meer efficiënt zijn of effectief, maar dat haalt niet de ‘liefdeszaak’ weg die de menselijke wezens hebben voor hun auto’s. (4)
We realiseren ons dat in veel gebieden van jullie planeet auto’s en verkeer, vliegtuigen en luchthavens, en alle middelen van transport minder wenselijk worden. Wij hebben technische oplossingen voor die problemen. Ik wil jullie verzekeren dat dit een gebied zal worden die jullie het meest gunstig zullen vinden. We weten dat jullie bekommerd wachten op deze nieuwe wijzen van rond bewegen. We kunnen niet wachten om die te laten zien als de tijd het meest juist is. (5)
Vr: Hoe zien jullie onze menselijke transport technologie?
Antw: de Hathors: De huidige methoden van de Mensheid van transport kunnen als achterhaald gezien worden vergeleken met de ontwikkelde reis mogelijkheden waar je de komende tijd van kunt genieten, zoals veel ontwikkelde technologie die wacht op het gebruik van de mensheid, die het gaan van jullie huidige bestaan veel gemakkelijker maakt en veel meer vrij-stromend. (6)
Vr: Wat zullen we gebruiken voor ruimte reizen?
Antw: SaLuSa: Wat jullie ‘Vliegende Schotels’ noemen – die planetaire voertuigen zijn – die zijn niet geschikt om de Diepe Ruimte in te gaan en die zijn niet nieuw in jullie ZonneStelsel.
Als de kennis en het begrip over hen groeit, zo zullen jullie merken dat ze heel ‘gerieflijk’ zijn als jullie Inter-planetaire voertuigen. De zaken versnellen zich zo dat als jullie ‘in de leeftijd komen’ (ouder worden)dat alles dat je nodig hebt beschikbaar voor je is. Jullie zijn Kosmische Wezens in je kindertijd nog en ontwikkelen zich erg snel zodat als je vol bewustzijn hebt, het Universum van jullie is om te onderzoeken. (7)
Antw: Sheldan Nidle: Jullie gaan leren hoe je schepen schept die gemakkelijk en snel de ruimte kunnen doorkruisen, en daarbij van de ene wereld naar de andere reizen.
Deze reizen nemen maar enkele minuten en verdrijven grondig begrippen die jullie lang hebben gehad. Gebruik deze tijd om je ware geschiedenis opnieuw te leren met de interstellaire oorsprong. Deze werkelijkheden zijn van jullie als jullie meer bewust worden. De sleutel hiervoor is hoe je jezelf toestaat om verder te gaan. Het gaat allemaal over Spirit en niet welke jullie materiële energieën noemen.(8)
De Gidsen: Technologie zal drastisch jullie naar een wereld stuwen waarin de ruimte niet langer een grens is. We wijzen niet op de ‘buitenste ruimte’ maar ook de ruimte op jullie planeet. Heden is dit voor jullie een heel grote plaats waarin niet alle wezens het vermogen hebben om naar elke plaats te reizen die ze willen bezoeken. Dit zal veranderen…
Nog een grote kans zal zijn in hoe je over jullie wereld reizen. Transport zal echt drastisch veranderen. De huidige vormen van transport die jullie hebben zijn best beschadigend voor het milieu maar zal ook specifiek tijd kosten.
Veel van de ontwikkelingen zullen jullie laten reizen naar elk punt op je wereld in een of twee uren op zijn meest. Als meer en meer van jullie je ‘banen’ loslaten en je passies volgen, zul je niet langer de behoefte hebben om zo regelmatig te reizen. Jullie zullen in staat zijn om je diensten uit elke locatie te halen. De voertuigen, door gebrek aan een beter woord alhoewel ze nauwelijks zo gezien zullen worden, zullen best efficiënt zijn en met kristal energie gaan.
(9)
Antw: SaLuSa; Afstand heeft weinig consequentie omdat jullie door gedachten zullen reizen, en kon je als ’t nodig was onderhandelen via wormholes met andere Universa.
Jullie zullen natuurlijk de nodige kennis krijgen zodat je veilig kunt rond reizen. (10)
Laten we zeggen, in plaats hiervan, als je je eigen toestel zou hebben – nou, ook dat kan door jullie gecreëerd worden.
Zoals met de Galactische Federatie, er zijn keren waarop stoffelijke toestellen nodig zijn om in de lagere dimensies te reizen, en het is slechts in het hogere dat gedachte schepping mogelijke is.
(11)
Vr: Zullen wij verwelkomd worden in andere gangen van de Kosmos?
Antw: SaLuSa: Denk eraan dat jullie de Meesters zijn geworden die jullie echt zijn, en zullen worden verwelkomd in andere levensstromen.
Het leven is overvloedig en bestaat overal en gaat zijn weg langs het evolutionaire pad zoals jullie gedaan hebben. Veel ervan is onzichtbaar voor jullie ogen omdat dit op een andere niveau vibreert dan dat van jullie.
Als opgestegen Wezen en door de kracht van gedachte zullen jullie in staat zijn om je er aan aan te passen zoals wij soms doen. (12)
Vr: Wat kan onze volgende stap zijn als we een ruimte reiziger wilden zijn?
Antw: SaLuSa: Als je graag een Ruimte Reiziger wilt zijn, zul je in staat zijn om dat te doen, als je eenmaal een bepaald spiritueel niveau hebt bereikt, zoals de staat van Ascentie hebt. (13)
SaLuSa: Er zijn mysteries in overvloed in het Universum waarvoor je gemotiveerd zult zijn om te onderzoeken. (14)
Ker-On: Waar je jezelf ook bevindt, er is steeds ervaring wat je zoekt, en er is een dwingende drive naar het verkrijgen van kennis over alles in de grote Kosmos.(15)
SaLuSa: Jullie zullen de vrije wil hebben om je volgende ervaring te kiezen en de vrijheid om te reizen overal in de Kosmos. Jullie kunnen je bij ons voegen of ergens anders heen willen in dienst van andere zielen die het voordeel van jullie ervaring nodig hebben, als dit jouw keuze is. (16)
Vr: Hoe is het leven aan boord van jullie ruimte toestellen?
Antw: SaLuSa: Onze Ruimte Tuigen zijn totaal zelf-onderhoudend en verzorgen al onze noden. In feite konden we er gemakkelijk diverse honderden jaren in overleven, zoals jullie tijd begrijpen.
Tijd is geen constante en je zou inter stellair reizen eerst vreemd vinden, maar jullie snappen nu het idee dat het verleden, het heden en de toekomst allen in het Nu zijn. (17)
Vr: We zijn nooit in staat geweest om vrijelijk te zwerven.
Antw: SaLuSa: In de toekomst zullen jullie vrij zijn om rond te reizen van de ene plek naar de andere, in het verleden, of vooruit in de toekomst en jullie ervaringen zullen echt anders zijn dan die van nu. Het leven zal opwindend zijn en vol uitdagingen zitten, omdat er zoveel te ontdekken is dat buiten jullie huidig bestaan ligt.
Het leven zal zeker niet waardeloos zijn op Aarde, maar jullie zullen nooit totaal vrij zijn om te doen wat je wilt. Echte vrijheid is zoals de Galaxy van jullie is om doorheen te reizen en dat zal ‘in good time’ zijn van jullie. Met onze ontwikkelde vormen van transportatie is afstand geen probleem en we kunnen frequentie reisjes maken naar ver-weg sterren wanneer we maar willen.
(18)
Vr: Wij hebben niet veel gezien van onze eigen wereld, en dan helemaal nog niet de buitenste ruimte.
Antw: de Hathors: Iedere ziel verdient om rond jullie wereld te reizen en om de meest mooie plaatsen te beleven die Zij heeft te bieden, maar dit recht is jullie ontkend omdat jullie reizen beperkt werden tot handelsvliegtuigen, auto’s en treinen voor het grootste deel van de mensen.
De technologie waarbij je je transport kunt zien naar andere locaties is onderdrukt geworden om redenen waarvan jullie cabals jullie zouden laten geloven dat ze horen bij de nationale veiligheid en deze technologieën zullen wijd worden ontsloten en begrepen door iedereen als jullie collectieve ontworteling de krachten van corruptie en tirannie door jullie wereld en bloot leggen wat ze voor jullie hebben verborgen.
(19)
Vr: Spoedig zullen we tijdreizen bespreken.
Antw: SaLuSa: We weten dat velen van jullie begrijpen dat in werkelijkheid alles in het Nu is en dat als jullie een bepaald niveau bereiken door de macht van gedachte, jullie in staat zijn om achteruit of vooruit in de tijd te kunnen gaan.
De Duisteren hebben individuen die op zo’n niveau kunnen opereren, en als je daar een gedachte aan geeft is het niet te moeilijk om je voor te stellen wat van belang voor hen zou zijn. En ook dit: Zij zijn niet toegestaan om overal heen te reizen waar ze maar willen, hun activiteiten worden voortdurend gemonitoord en zij hebben niet de vrijheid om te doen wat ze willen. Omdat wij technologieën hebben die door vaste stof heen kunnen zien, zul je begrijpen waarom wij vertrouwen hebben dat er voor hen geen verbergplaats zal zijn. (20)

Matthew Ward: Met de voortdurende ontwikkeling in intelligentie en spiritualiteit, zullen jullie in staat zijn om rond de planeet te teleporteren en om astraal te reizen naar andere werelden… En ja, iedereen zal het vermogen hebben om telepathisch te communiceren.
(21)
Opmerking van Steve: Ik ga door met deze serie als de tijd het toelaat.
Footnotes
(1) “Angelic Guides: A Whole New World – A Look at What’s to Come,” channeled by Taryn Crimi, September 9, 2014, athttp://www.angelic-guides.com.
(2) Matthew’s Message, Oct. 22, 2008, athttp://www.matthewbooks.com/mattsmessage.htm.
(3) “Angelic Guides: A Whole New World,” ibid.
(4) “Transcript: Heavenly Blessings ~ Commander Ashira Returns for a Further Discussion on Galactic Life,” channeled by Linda Dillon, March 25, 2014, athttp://goldenageofgaia.com/2014/03/30/transcript-heavenly-blessings-commander-ashira-returns-for-a-further-discussion-on-galactic-life-march-25-2014/.
(5) Mira of the Pleiadian High Council. Channelled by Valerie Donner, August 6, 2013, athttp://www.thegroundcrew.com/channeled_messages.htm.
(6) “The Hathors: Influential Awakenings, Accepting Unexpected Truth and Creating Collective Revolution,” channeled by Wes Annac, August 16, 2013 at http://aquariusparadigm.com.
(8) Sheldan Nidle, Aug. 30, 2016, athttp://www.paoweb.com/sn083016.htm
(9) “Guides: A Whole New World – A Look at What’s to Come,” channeled by Taryn Crimi, September 9, 2014, athttp://www.angelic-guides.com.
(11) SaLuSa, Oct. 29, 2010.
(12) SaLuSa, May 28, 2010.
(13) Loc. cit.
(14) SaLuSa, Feb. 4, 2011.
(15) SaLuSa, Feb. 23, 2009.
(16) SaLuSa, Dec. 6, 2007.
(17) SaLuSa, May 28, 2010.
(18) Loc. cit.
(19) “The Hathors: Influential Awakenings, Accepting Unexpected Truth and Creating Collective Revolution,” channeled by Wes Annac, August 16, 2013, at http://aquariusparadigm.com.
(20) SaLuSa, Aug. 7, 2015.
(21) Matthew’s Message, Oct. 22, 2008.

Vertaling: Winny

No comments:

Post a Comment

The Declaration of Human Freedom

The Declaration of Human Freedom

http://stevebeckow.com/wp-content/uploads/2011/02/Earth1.jpg


Every being is a divine and eternal soul living in a temporal body. Every being was alive before birth and will live after death.

Every soul enters into physical life for the purpose of experience and education, that it may, in the course of many lifetimes, learn its true identity as a fragment of the Divine.

Life itself is a constant process of spiritual evolution and unfoldment, based on free choice, that continues until such time as we realize our true nature and return to the Divine from which we came.

No soul enters life to serve another, except by choice, but to serve its own purpose and that of the Divine from which it came.

All life is governed by natural and universal laws which precede and outweigh the laws of humanity. These laws, such as the law of karma, the law of attraction, and the law of free will, are decreed by God to order existence and assist each person to achieve life’s purpose.

No government can or should survive that derives its existence from the enforced submission of its people or that denies its people their basic rights and freedoms.

Life is a movement from one existence to another, in varied venues throughout the universe and in other universes and dimensions of existence. We are not alone in the universe but share it with other civilizations, most of them peace-loving, many of whom are more advanced than we are, some of whom can be seen with our eyes and some of whom cannot.

The evidence of our five senses is not the final arbiter of existence. Humans are spiritual as well as physical entities and the spiritual side of life transcends the physical. God is a Spirit and the final touchstone of God’s Truth is not physical but spiritual. The Truth is to be found inward.

God is one and, because of this, souls are one. They form a unity. They are meant to live in peace and harmony together in a “common unity” or community. The use of force to settle affairs runs contrary to natural law. Every person should have the right to conduct his or her own affairs without force, as long as his or her choices do not harm another.

No person shall be forced into marriage against his or her will. No woman shall be forced to bear or not bear children, against her will. No person shall be forced to hold or not hold views or worship in a manner contrary to his or her choice. Nothing vital to existence shall be withheld from another if it is within the community’s power to give.

Every person shall retain the ability to think, speak, and act as they choose, as long as they not harm another. Every person has the right to choose, study and practice the education and career of their choice without interference, provided they not harm another.

No one has the right to kill another. No one has the right to steal from another. No one has the right to force himself or herself upon another in any way.

Any government that harms its citizens, deprives them of their property or rights without their consent, or makes offensive war upon its neighbors, no matter how it misrepresents the situation, has lost its legitimacy. No government may govern without the consent of its people. All governments are tasked with seeing to the wellbeing of their citizens. Any government which forces its citizens to see to its own wellbeing without attending to theirs has lost its legitimacy.

Men and women are meant to live fulfilling lives, free of want, wherever they wish and under the conditions they desire, providing their choices do not harm another and are humanly attainable.

Children are meant to live lives under the beneficent protection of all, free of exploitation, with unhindered access to the necessities of life, education, and health care.

All forms of exploitation, oppression, and persecution run counter to universal and natural law. All disagreements are meant to be resolved amicably.

Any human law that runs counter to natural and universal law is invalid and should not survive. The enactment or enforcement of human law that runs counter to natural and universal law brings consequences that cannot be escaped, in this life or another. While one may escape temporal justice, one does not escape divine justice.

All outcomes are to the greater glory of God and to God do we look for the fulfillment of our needs and for love, peace, and wisdom. So let it be. Aum/Amen.

http://stevebeckow.com/worldwide-march-millions/declaration-human-freedom/.


WikiLeaks
Help us fight the extrajudicial US banking embargo: have you contributed to WikiLeaks this month?

Don’t Abandon Julian Assange Now

Messages of Love and Light

Messages of Love and Light
Index

Galactic Family and Keshe

Click the button CC to choose your language subtitles

JAIL THE BANKERS

The 2012 Scenario

FEBRUARY 7, 2013 - 7:00PM EST

FEBRUARY 7, 2013 - 7:00PM EST
T O R O N T O

Profile for Fran Zepeda

オバマが国際刑事裁判所に再加入・・・米国はもはやならず者国家ではない 2012年5月3日

オバマが国際刑事裁判所に再加入・・・米国はもはやならず者国家ではない 2012年5月3日
Japanese

Qu’est ce qu’être humain? par Steve Beckow