They carry their torch wherever they go and illuminate the way forward.

SaLuSa 18-February-2011Followers

Sunday, October 2, 2016

Transcriptie van ~Aartsengel Michaël: Begrijp het Goddelijke Geschenk van Wil, Een Uur met Aartsengel Michaël 22 sept. 2016

Goddelijk Geschenk van de Wil,  22 sept. 216  
Transcriptie van ~Aartsengel Michaël: Begrijp het Goddelijke Geschenk van Wil, Een Uur met Aartsengel Michaël  22 sept. 2016        

[Dank aan Kate en Mary voor deze transcriptie}

Begrijp Het Goddelijke Geschenk van Wil,
Aartsengel Michaël      Een Uur met een Engel ~ Link to show.   22 sept. 2016
Linda Dillon: Kanaal voor de Raad van Liefde.
Steve: Goedenavond iedereen en welkom bij Een Uur met Een Engel. Ik ben Steve Beckow, editor en stichter van de Gouden Eeuw van Gaia, en met mij zijn vandaag Linda Dillon, schrijver van het Jezus Boek, Linda, ik begrijp dat het Jezus boek is verzonden.
Linda: het is verzonden. Interessant genoeg is het verzonden, wonderlijk genoeg is het verzonden over de hele wereld: naar China, duidelijk naar Canada, naar Spanje, naar Portugal, naar Denemarken. Het is gewoon een prachtig antwoord. En dus kun je het boek bestellen – of in zwart en wit of in grotere vorm met gekleurde illustratie – of bij de Council of Love website of op Amazon.com. Dus het is echt verbazend! Ik kan niet wachten dat de mensen het echt zijn beginnen te lezen en hun reactie, de veranderingen die Jezus heeft gepland als mensen dit beginnen te doen, als het begint uit te komen.
Steve: Het boek gaat terug naar zijn vroegste leringen via jou denk ik. Is dat juist?

Linda: Dat is zo. Het is een compilatie van de laatste 29 en meer jaren waarin ik Jezus heb gechanneld. Hij was heel duidelijk over wat Hij wilde dat ik deed, dat is om alle channelings die ik nog had, omdat ik een computer crash had – maar om alle channelingen die ik had en om die te organiseren in acht onderwerp-hoofdstukken waar Hij zich op wilde richten. En het was verbazend feitelijk omdat toen ik begon dat te doen, de channels van Jezus hebben me altijd heel diep aangeraakt, maar als je ze allemaal samen neemt, is de kracht van die liefde en die lering, en om gewoon in die energie te zitten dat is fenomenaal. Dus ik ben er echt blij mee!
Steve: Nou, ik weet het, ik bestelde een en mijn kopie zit in de mail. Zijn er nog nieuwe channelings in het boek? Wat is de opzet/plan van het boek? Is het geschiedkundig of...?
Linda: Oh,, nee. Het is helemaal niet historisch. In feite is de sub-titel van het boek: ‘Boodschappen voor de 21ste Eeuw’. En zo wordt het boek in stukken gebroken; het begint met een uitleg van Jezus’ perspectief over wat liefde is. En dan gaat het naar liefde met je Heilige Zelf, liefde in termen van Geheiligde Eenheid, liefde in termen van familie en vriendschappen, wat te doen met moeilijke mensen en families die niet heen en weer gaan in termen van liefde, ‘t gaat naar de gemeenschap en eenheid en Goddelijke Kwaliteiten en dan naar het opbouwen van Nova Aarde.
Steve: Oh, wow!
Linda: Yeah! Nee, het is niet geschiedkundig. Het is geschiedkundig in termen van het smeden van de weg voor een nieuwe wereld!
Steve: Prachtig. Nou ik kan niet wachten om er in te gaan. Ik denk dat we nog informatie hebben op het blog over hoe dat te bestellen, of we hebben dat in de volgend een, twee dagen.
Linda: Dat waardeer ik echt, Steve. Dank je.
Steve: Luister, je bent heel welkom, lieve. Waarom laat ik jou er niet in ‘settelen’, of eruit ‘settelen’?
Linda: Zoals het kan zijn!
Steve: Zoals het gaat! En vandaag gaan we Aartsengel Michaël verwelkomen en we hopen om echt in het onderwerp van de wil te gaan. Wat is willen, wil? En is er een collectieve wil? Als dat zo is hoe genereren we die, hoe richten we ons erop en hoe houden we het tegen om naar ongelukkige wegen af te dalen; zoals de dictators van de wereld ons naar beneden hebben gehaald. Hoe temmen we de wil, enz? Hiermee verwelkom ik Aartsengel Michaël.
Aartsengel Michaël: En ik verwelkom jullie, ik ben Michaël, Aartsengel van Vrede, Strijder van Liefde, Brenger van Nieuws en zal ik zeggen, de brenger van gesprek over dit controversiële onderwerp van wil. En ik hoop te brengen en ik bedoel te brengen – merk mijn woorden op, lieve vrienden – intenser begrip, licht, wijsheid, om jullie harten te activeren, jullie denken en je wil betekent, om te begrijpen wat dit concept, maar wat de werkelijkheid is van je Goddelijke Macht, geboren uit liefde, in actie, wat betekent dit onderwerp van wil? Want het heeft niet, zoals je genoemd hebt, beste Steve, wil heeft een problematische geschiedenis in termen van gebruik of misbruik of verkeerd gebruik van de wil in de loop van menselijke zaken. En er zijn velen die het gebruik van de wil openlijk afkeuren omdat dat is wat zij denken, wat zij vrezen.
Maar in feite is het goede gebruik van de wil een Goddelijk Geschenk. Niet zo veel als jullie zouden denken als een Goddelijke Kwaliteit omdat de wil gebaseerd is op actie. Er zijn veel dictators geweest – en we zullen dit gesprek gewoon beperken naar de planeet van Gaia, van Aarde – maar er zijn veel dictators, martelbrengers, die grote en kleine, bekende en niet bekenden die deze toepassing gebruikt hebben van hun menselijke wil om echt chaos te brengen, haat, hebzucht, controle, agressie, oorlog, uitroeiing naar deze planeet en ook naar het menselijke ras.
Toen de Moeder in de vorm het oorspronkelijke Schepper Ras voortbracht  – wat zelfs soms een negatieve smaak heeft – we praten niet over het Meester Ras, mijn vrienden, we praten over het Schepper Ras. En wat dit betekent voor degenen die louter energie waren of Engelachtigen van diverse vormen, en zelfs sommige hybriden, die vorm voortbrachten. En de bedoeling van de Moeder, eenvoudig gezegd, was om een plek van zulke schoonheid te hebben en diversiteit, waar Haar Engelen konden spelen, met  hun ervaring om in de vorm te zijn en de heerlijkheid om in de vorm te zijn. Dat oorspronkelijke plan hield niet in en dat houdt het nog steeds niet in, menselijke wezens, die menselijke vorm, van mensen die vast zitten in de stoffelijkheid.
Nu, deel van dat oorspronkelijke ras, van die eerste wezens op de planeet, was dat ze het vermogen hadden om te scheppen. En jullie hebben enig monumentale voorbeelden gehad en enkele kleinere voorbeelden van dit vermogen om te scheppen, door de menselijke geschiedenis heen. En misschien zijn de Lemuriërs een volmaakt voorbeeld die konden scheppen uit louter ideeën of gedachten. Maar zelfs dat was niet volmaakt.
Het vermogen om te scheppen voor die Engelen om in de vorm om voort te brengen was een heerlijkheid die bijna het tableau konden afmaken. Deze prachtige creatie die Gaia, de Moeder, de Vader, de Ene hadden samen gebracht maar dat het compleet was maar ook niet-compleet. Dus dat eerste Ras had het vermogen om de ‘finishing touch’ voort te brengen, zoals je dat kunt denken. Nu, hoe vindt die schepping plaats? En ja Sanat Kumara heeft je geleerd, heeft met jullie gedeeld, hij zegt ‘ad nauseum’ de formules en de methodes, de instrumenten van hoe je dat voort moet brengen. Maar denk er zo aan: uit de liefde waarvan je denkt dat die in je hart ankert, maar in feite is die in je gehele wezen verankerd, maar het hart is een goede plek om aan te denken, is daaruit geboren, in samenwerking met de energie die in elk wezen is ingebracht, in waar jullie denken dat je stoffelijke, cellulaire, sub-atomische partikeltjes en jullie esoterische, spirituele, mentale, emotionele partikeltjes zijn, geboren uit liefde dat is ook de wil.
Laat me nu praktisch zijn; denk aan een auto of een ander soort voertuig wat je maar wilt, liefde is de bestuurs stoel, het stuurwiel, maar wil zijn de wielen van de auto. Als je de motor aan of uitzet, maar specifiek als je die aanzet, zullen de wielen gaan draaien en ben je in staat om door de actie van de wil, om te gaan naar waar je wilt gaan, te scheppen en voort te brengen wat je wilt beleven, wat je wilt delen in termen van je mooie, unieke ontwerp, en wat je gepland hebt, van de oorspronkelijke bedoeling en zielen ontwerp, en voor de specifieken van deze en elke incarnatie.
Er is een neiging geweest – en we proberen dit niet te zeggen dat het niet juist is, maar wat we zullen doen is je begrijpen verbreden – omdat mijn geliefde vrienden, jullie spiritueel evolueren en groot worden, dus kunnen we een veel bredere conversatie hebben in deze tijd. Maar, ik dwaal af. Er is een neiging geweest om over de wil te denken, de Goddelijke Wil, menselijke wil, als een meer mannelijke of Goddelijk Mannelijk aspect of kwaliteit. En dat is een goed begrip geweest, een praktisch begrip in termen van hoe het mannelijke en Goddelijk Mannelijke is begrepen, verstaan, voortgebracht. Maar laten we je zeggen, laten we met je delen omdat jullie verder gaan, die wil, Goddelijke Wil, is een samenstelling van de Moeder en de Vader omdat er geen een, er is geen scheiding.
Nou, we willen niet dat jullie je aandacht richten op hoeveel engelen er op een speldenknop kunnen dansen, maar we willen je wel aanmoedigen om niet te denken aan – omdat dat neigt naar een mentaal proces – te denken aan de Goddelijke Wil als gewoon ’t Goddelijke Mannelijke. Als je niet denkt dat de geboorte van het multiversum, het omniversum, van vele vele rassen door de Moeder dat dit geen daad van de wil is dan natuurlijk zijn jullie ernstig fout. Dus dat is de Goddelijke Wil.
Nu schudt je je hoofd – en we zullen in dat gesprek gaan – en je zegt tegen me: “Dan Mi-ka-el als dit een Goddelijke Aspect is wat gebeurde er dan? Waarom hebben we zovelen gehad die echt een afwijking hebben geschapen van wat Heilig was, Goddelijk Geschenk was en deel van wie ik ben?” Toen de mensheid viel, en daarmee bedoel ik tegelijkertijd recht wilden en arrogant en controle wilden hebben waar dat geheel niet nodig was, dat is fantasie. Maar toen dat gebeurde was er een aftakking, een divisie van hen die konden controleren en zij die vielen onder de controle, krachteloos. Beiden zijn afwijkingen, een wegvallen van het Goddelijke Plan. Dus hiermee werd de wil gebastardeerd en de menselijke wil, die niet in overeenstemming met de Goddelijke Wil was, begon verloren te raken. Nou die ging niet geheel verloren. En velen van jullie hebben je wil opnieuw ontstoken, en stonden toe dat de wil opnieuw werd ontstoken en voortgebracht om te herstellen, niet alleen voor het Moeder’s Plan en Ontwerp, maar voor jullie eigen plan en ontwerp. Als jullie in verbinding zijn, niet alleen met de Goddelijke Wil, maar de Goddelijke Wil in jullie, dat is deel van wie jullie zijn, dan wat je doet is dat voort te brengen, dat is in feite de kracht van de wil gebruiken – en dat is iets waar velen van jullie van wegvluchten en van weg vluchtten – jullie gebruiken de kracht van de wil, de kracht van liefde, om te scheppen en om in actie te brengen. Het is een beweging energie. Dus denk aan de Moeder. Jullie brengen tot actie en tot vervulling wat je wenst. Dat is waarom we gezegd hebben: “Wees voorzichtig waar je je op richt want dat is deel van wat je voortbrengt.” Nu dat is een heel korte introductie. Liefste vriend, waar wil je beginnen?
Steve: Je hebt zoveel opgenoemd, Lord, dat is heel moeilijk. Laat me gewoon een van de vragen uit de weg halen. Heel, heel kort antwoord hierop; is het Schepper Ras hetzelfde als de Elohim?
AEM: Nee.
Steve: Nee, okay. Wat is het Schepper Ras precies? Zijn het transcendente wezens, is dat juist?
AEM: Het zijn wezens die een menselijke vorm hadden aangenomen waarover je kunt denken als vol bewustzijn; dus niet met beperkingen, de oogkleppen die het huidige ras mensen heeft.
Steve: En met het vermogen om te scheppen. Dus nu zegt u, wezens.
AEM: Menselijke wezens.
Steve: Menselijke wezens. De Moeder schiep dit ras?
AEM: Ja.
Steve: De novo. Zoveel voor Darwin. Darwin verlaat het plaatje bij zoveel gelegenheden.
AEM: Maar denk niet op deze wijze, want hij heeft wel een rol gespeeld. Want ik wil hier niet te veel tijd aan besteden – omdat ik het vuur hier ook niet wil aansteken van de rechter vleugel creationisten.
Steve: Dat begrijp ik. Nu, ik probeer weer enige correspondentie neer te hameren. Dus zijn de sub-atomische deeltjes die u noemde het zelfde als wat u adamantine deeltjes noemt van Ronna Herman?
AEM: Ja, die lijken er veel op. Ja.
Steve: OK, heel goed. Is het heel ontrouw om uw metafoor lichtjes te veranderen en liefde voor de bestuurder van een auto te hebben en dat wij de auto zijn?
AEM: (Lachend) Als het meer te begrijpen wordt voor je, of voor iemand van je, kun je doen wat je wilt. Weet je, we neigen niet om in termen van auto’s te denken, of geld, of tijd, zoals jullie zo vaak aan ons gewezen hebben, dus als je de bestuurder van de auto wilt zijn, of zelfs de snelweg of de vieze weg, kun je dat ook doen.
Steve: (lachend) Alleen niet de carburateur of de muffler. Ok, heel goed.
AEM: Je kunt de versnelling veranderaar zijn. mijn vriend.
Steve: (lachend) Dat is goed! Nou, dat punt dat u maakte, dat absoluut fascinerend is over de Goddelijke Moeder en het Goddelijke Vrouwelijke. Bij een gelegenheid vroeg ik u of wil een attribuut was van het Goddelijke Mannelijke en het gesprek heeft nu het punt bereikt waar… Nu, u zegt als we over het Goddelijke Vrouwelijke spreken, praten we eigenlijk over de Goddelijke Moeder, toen we praatten over het Goddelijke Mannelijke… nee, nee, dat is niet juist omdat het niet over de Goddelijke Vader gaat als we over het Goddelijke Mannelijke praten, dus hier ben ik wat verloren. Maar het punt dat ik wilde maken is dat er geen wil hier is, maar zij is de schepper, bewaarder en transformerende van gehele werelden, dus is ze erg wil-vol, heel actief. Dus, vanaf dat perspectief zegt u dat wil als liefde is, gewoon een aspect van het Goddelijke die in ons allen is dat moet worden geactiveerd.
AEM: Ja.
Steve: Is dat juist?
AEM: Laat me je nu corrigeren. En ik plaag je vandaag. We hebben een speelse conversatie, nietwaar?
Steve: Ja, dat hebben we.
AEM: Nu, jij zegt en je begrijpt dat de Goddelijke Moeder alles heeft geschapen.
Steve: Ja.
AEM: Nu, als mensen praten over en ja, zoete vrienden, ik praat over velen van jullie die lichthouders zijn, liefdeswerkers, jullie neigden te denken over het Goddelijke Vrouwelijke – en ik splijt hier haar, maar het is belangrijk – dat dit meer het koesteren is geweest, ja, de geboorte-maker, de zorg energie, maar jullie hebben niet gedacht aan de gusto(smaak) of wil van de Goddelijke Moeder die neigde om meer in het Goddelijke Mannelijke – niet de Goddelijke Vader – Goddelijke Mannelijke arena te zijn. Dus ik wil niet dat je denkt aan een dergelijke strenge schildering.
Nu, om het nog meer verwarrend te maken, de Goddelijke Vader, Goddelijke Moeder in dat samengaan, op die plek van uiteindelijke liefde en het voortbrengen van Alles naar waar jullie allen terugkeren, is het samengaan van energieën die niet of/of zijn maar waar je over denkt als Een en het Al. En dat was de onderscheiding die ik hoopte te elimineren in termen van Mannelijk, Vrouwelijk, Vader, Moeder. Het is belangrijk als jullie Nova Wezens worden, wat al goed, goed onderweg is, is dat jullie je realiseren in je kern wezen, in jullie sub-atomische deeltjes, in jullie organen, in je centrale kolom, in jullie spirituele DNA, hoe je dit ook wilt dit construeren, is dat je dat samengaat met de Goddelijke Vader, de Goddelijke Moeder, het Goddelijke Mannelijke, het Goddelijke Vrouwelijke.
Er is een scheiding geweest in die elementen, die kwaliteiten, die aspecten omdat door de overwegende geschuinde mannelijke, de geschuinde wil op de planeet. Dus natuurlijk is er in de her-balansing meer aandacht geweest door het weten van de Goddelijke Moeder, de invullende Goddelijke Moeder en de aanvulling en de verankering van het Goddelijke Vrouwelijke dat komt van de Moeder. Maar in de terugkeer naar niet alleen wie jullie zijn, maar naar iedereen, probeer niet een deel van de Goddelijke Vader af te scheiden, die van de Goddelijke Moeder. Omhels de totaliteit in je.
Je kunt het niet allemaal weten. Je kunt het niet helemaal begrijpen. Mijn geliefden, dat hoef je ook niet. Jullie moeten het allemaal toestaan te groeien, zich te verbreden, uit te drukken, te leren en mee door te gaan. Er zijn veel geschenken die ontvouwd worden dus beperk je begrijpen niet. Nu, is daardoor het water nog meer bemodderd, mijn vriend?
Steve: Ik denk dat de voornaamste bemoddering van het water is, Heer, dat … ik kan het niet eens zeggen wat ik wilde zeggen maar laat me denken dat ik het wel kan… dat u dingen kunt zeggen over de Moeder maar u kunt geen dingen zeggen over de Vader – de Vader is alles. En dus als ik probeer te praten over de Moeder en de Vader ik een appel vergelijk met ‘alles’ zeg maar. Dat kun je niet doen, echt. Ik snap de futiliteit ervan. Nu, heeft het Goddelijke Mannelijke betrekking op de Vader en heeft het Goddelijke Vrouwelijke betekenis op de Moeder? Of worden er zinnen gebruikt voor andere zaken, andere dingen, in de eenvoudige betekenis van de Vader en de Moeder.
AEM: Het Goddelijk Mannelijke, Goddelijke Vrouwelijke zijn wat jullie denken als de uitdrukkingen van die entiteiten, specifiek het Mannelijke, die je voelt te kennen. Dus jij zegt: “Nou, ik kan het niet weten” … en dat kun je ook niet … “alles weten”. Maar je kunt de kwaliteiten, de uitdrukkingen van Goddelijke Mannelijkheid wel weten. En wat nog meer is, je kunt accepteren dat die energie – ja, in alle bescheidenheid zou je zeggen: “Maar zo’n klein deeltje.” Maar het zit nog steeds in je.
Dus, deel van je ontwikkeling – en ik wil je niet te ver wegtrekken van het gesprek van de wil – maar deel van jullie ontwikkeling, deel van jullie evolutie, deel van jullie komen, is de aanvaarding dat dat te kennen deel, ook deel van jullie is. Zie je, er is zoveel nadruk op het weten op zichzelf en tot vervulling brengen het Schepper aspect van de Goddelijke Moeder – niet het Goddelijke Vrouwelijke – de Goddelijke Moeder. Maar er is ook een deel van je dat gewoon kan, als je dat wilt, accepteren dat er een deel van je is dat je niet volledig kent; misschien in dit leven, misschien levenslange levens niet, maar dat betekent niet dat het niet aanwezig is.
Waar je nu precies bent in termen van deze evolutionaire stap is in de her-activering, de volle activatie, van jullie wil in termen van je Goddelijke Wil, omdat dat de verbinding is van het Nova Wezen. Het is geen afwijking van de wil dat mensen dit gingen mis begrijpen en een heel slechte reputatie hebben.
Steve: Lord, kunnen we ons nu richten op het aspect van de praktijk? Vlak voordat ik aan luisteraars wil opnoemen over iets dat u eerder zei. U zei: “Naar wie jullie allen zullen terugkeren… alles naar wie jullie allen zullen terugkeren.” Ik wilde alleen maar zeggen – en verbeter me alstublieft als ik hier een fout maak, Lord – maar u praat niet over ascentie u praat over de uiteindelijke terugkeer naar God, nadat we weer naar buiten komen, begrijp ik. Is dat juist?
AEM: Ja, dat is correct. Ik praat over de uiteindelijke reis in die auto, lieve mens.
Steve: Waar u op rijdt, op de motorkap! (lachend)
AEM: Ik ben jullie ornament op de motorkap, ja.
Steve: U ruimt voor me op, dank u zeer! Kunnen we – praktisch gesproken, omdat we in het praktische denken zitten – kunnen we terugkeren naar de generatie en handhaving en de transformatie van de collectieve wil? Is er zoiets als de collectieve wil?
AEM: Heel zeker wel! En jij zegt: “Nou, Lord, zal dat werken? Hoe werkt dat?” Omdat op veel manieren, juist nu, het net weer begint te werken herhaaldelijk op zoete Gaia. Denk aan de collectieve wil op sommige manieren als een heel krachtige in de trein stappen. Nu, dat betekent niet dat je bug-a-bear bent, dat je niet aan de leiding bent van je wil. Omdat dit aspect van aan de leiding zijn, van niet besluiten te hoeven maken voor jezelf, van in staat zijn om vrijelijk verder te gaan – en dit is een thema geweest waarover we heel veel hebben gesproken – het betekent niet dat de collectieve wil de individuele wil overweldigt. Jullie hebben die wrijving telkens weer zien komen. Nu laten we daar heel duidelijk over zijn, als je in verbinding bent met jouw Goddelijke Wil – die werkt en weerspiegelt en letterlijk in verbinding is met de Goddelijke Wil – betekent dat niet zoals zoveel mensen in de voorbije paradigma’s dat hebben vertaald, dat ‘ik juist ben en jullie verkeerd’. Dat is het oude paradigma en daar is geen ruimte voor.
Maar denk er over op deze wijze… collectieve wil is in feite gevonkt, geactiveerd, geladen door die mensen die willig zijn en in staat en klaar zijn, en feitelijk in actie gaan om de weg te wijzen. Nu, dat betekent niet- denk aan een school vissen – dat jullie altijd vooraan in die school zitten van de vissen. Omdat er veel rollen zijn, inclusief die midden in de school zitten en niet wegbreken maar doorgaan met dat prachtige pad van samenwerking en harmonie, en zij die in de  staart zitten en die niet zitten te mokken en denken “Oh, ik zit achteraan hier.” Dus is de schoonheid gevonkt met de individuele wil.
Nu, hoe dat werkt? En hoe men verandert wat de oude wil is geweest, die niet de Goddelijke Wil is in de verbinding met de Goddelijke Wil? Dit is een van jullie voornaamste acties, activiteiten, in termen van het zijn van Moeder’s uitvoering van Nova Aarde en het voortbrengen van het bouwen, de schepping, de verankering, de vestiging – niet alleen van de Nova Wezens – maar van Nova Aarde, Nova Collectief, Nova Mensheid. Als er genoeg van jullie zijn en ik zeg ook dat jullie er in de grond al zijn, om te zeggen: “We vullen gaten met een door de wil gegenereerde liefde. We gaan al in deze richting.”
Nu, de rest van de mensheid kan niet de hele fijn-tuning kennen, alle details, maar het is voldoende dat ze zeggen: “Ja, dit voelt goed, op elk niveau, iedereen. Dit voelt goed genoeg voor me om in harmonie met deze groep te gaan.” Dat is het bouwen van eenheid en gemeenschap. En in feite, wordt het gedaan niet alleen met liefde, maar als een handeling, een actie van de wil. Dus zeggen jullie: “Nou hoe doen we het?” En wat ik voorstel aan jullie, er is ten eerste een aanvaardingsstuk. Het is de aanvaarding dat jullie in verbinding zijn – en dat jullie werk gedaan hebben, natuurlijk – dat je in verbinding bent met de Goddelijke Wil. En dat je een stap vooruit wilt zetten, en of je vooraan staat, in het midden, achteraan of ergens er tussenin, neem een bepaalde richting die verbinding heeft met wil en liefde en alle Goddelijke Kwaliteiten, want dat is maar een ding in ieder geval.
Nou, wat ik verder voorstel aan jullie, mijn geliefde vrienden, is dat bewust of onbewust, zonder dat je er een label aanhangt, dat je dit gedaan hebt. En je hebt het eigenlijk al enige tijd gedaan. En ik bedoel niet gewoon vanaf 2012, dat een kenmerk besluit was en een kenmerk her-sturing, maar als een collectief – niet iedereen, maar voldoende van jullie – hebben dit al enige tijd gedaan. Nu, is er onderzoek geweest en een groei van vertrouwen, niet noodzakelijk in ons maar in je geliefde zoete zelven, en vandaaruit in en met elkaar? Ja. Nu weet ik dat dit voedsel voor gesprek is, lieve.
Steve: De duidelijk volgende plek om hiermee te gaan en de duidelijke reden waarom ik het u vraag is dat lichtwerkers spoedig zich inspannen om niet alleen hun eigen wil uit te oefenen, maar zullen antwoorden op oproepen om de collectieve wil te genereren rondom zulke dingen als het beëindigen van de honger in Afrika of de seksuele slavernij in de wereld, enz. Dus iets ervan dat u ons kunt vertellen zal werken, of wat de valkuilen zijn, of hoe we onszelf kunnen rehabiliteren wier vertrouwen zo enorm beschadigd is geworden door al onze regeringen en militairen en politie legers. Dus alle coaching voor deze nieuwe fase die lichtwerkers ingaan waarbij de wil zo’n belangrijk aspect zou zijn, wordt gewaardeerd.
AEM: Dat wil ik graag doen. Nu, er is geweest – en ik zeg je dat zijn al duizenden jaren geweest, duizenden en duizenden en duizenden jaren – een vertrouwensbreuk geweest in autoriteiten, ja? Nou, jullie weten volmaakt goed dat dat heeft bestaan, dat is geweest. Besteed je pogingen niet aan het terugkijken. Nu, ik zeg niet dat jullie, iemand van jullie, om naïef te zijn, of om de geschiedenis te negeren en de valkuilen van de geschiedenis. Maar als je je tijd besteedt om achteruit te kijken in de tijd, en ik praat hier in termen van jullie begrip van de tijd, eerder dan gewoon de Moeders tijd, dan is wat je doet dan, wat je nu doet. Je besteedt je tijd om te kijken naar vorige misstappen, missers en je probeert altijd om jezelf te beschermen.
Nu, natuurlijk is er een niveau van voorzichtigheid, van gevoeligheid die altijd op zijn plek moet zitten. Maar als je verdergaat, individueel en collectief, want het is een of/of, dat is waarom ik het voorbeeld heb gebruikt van het in een school vissen zitten…. Het is geen aparte vis die op en af de golven gaat, het is een grote, grote groep van jullie die samen gaan… en er is kracht en veiligheid en wijsheid en talent en een hele variëteit van vermogens in die school. Dus als je doorgaat, besteed dan je inspanningen en je tijd niet aan voorbije gruwelijkheden.
Nu, het grootste element wat je persoonlijk en collectief moet kennen en waakzaam voor moet zijn is de verhoging van superioriteit, van aanspraak te hebben op en van ego. Nooit willen wij of zou het van liefde zijn, om je heerlijke, zoete, krachtige – soms verontrustende – kwaliteiten weg te halen van je persoonlijkheid. Maar je kunt niet doorgaan op een egoïstische wijze die een weerspiegeling is van oude valkuilen van: ‘Ik heb het antwoord. Ik ben de leider. Ik heb het juist, jij hebt het verkeerd.’ Niets zal je voorwaartse vertrouwen sneller vernietigen dan dat. Dus de herinneringen die belangrijk zijn, van de geschiedenis van valkuilen, zijn aanwezig zodat de terugkeer in het oude derde niet gebeurt.
Maar als jullie verder gaan, smeed je letterlijk nieuwe paden. Denk aan – in Noord Amerika zijn veel van die voorbeelden, maar we gebruiken Noord Amerika – toen jullie ‘settlers’ kwamen naar jullie oost kust en ze begonnen hun trek naar het westen, toen wisten ze niet wat voor hen lag. Ze waren niet zeker welke rivier of welk pad te nemen. Het was een reis. En terwijl er vele misstappen waren, was er ook een collectieve wil om door te gaan, om te onderzoeken en om nieuwe plaatsen van thuis te creëren, om te ontsnappen aan wat op veel manieren een economische of politieke slavernij was geweest. Ja, er werden veel fouten gemaakt, maar om nieuwe paden te smeden. En dat is wat jullie doen. En hiermee zijn er van jullie die gidsen worden vooraan de wagon trein, en er zullen koks zijn en wie op kinderen let en leraren, en zij die gaan zitten en het landschap schilderen. Iedereen is nodig. En niemand heeft een meer belangrijke rol dan een ander.
Voor sommigen is het een individuele act van de wil: “Ik doe dit en ik breng mijn stuk naar deze onderneming. Ik wil niet het grotere plaatje. Ik wil gewoon werken met 12 vrouwen die verkocht zijn in de slavernij en om hen te helpen hun zin van wie ze zijn terug te winnen en om hun leven op te eisen.’ Dat is net zo belangrijk als het grotere plaatje. Iedereen moet gerespecteerd worden – ja die moet worden gerespecteerd en op waarde geschat! Omdat wat er gebeurt bij de terugkeer van het oude is dat die zin van respect en eer verloren raakte. En zo is een van de grootste dingen waar ik jullie naar toe leid, de belangrijkheid om te handhaven, niet alleen de zin van gemeenschap, maar de waarde en de eer en het respect van elk wezen.
Er zal zo’n overvloed zijn van ondernemingen. Afhankelijk van jullie tendentie, je voorkeur, je leiding, je missie, zul je voelen dat jouw project, jouw onderneming de meest belangrijke is op de planeet. En dat is brandstof voor je. Dat, met de liefde voor je onderneming, geeft brandstof aan je wil om door te gaan. Maar het geeft niet zo’n eerste belang in het weefsel en in de tapisserie van het geheel. Elke aparte draad is belangrijk, Dus het evenwicht – en om over balans te praten – we geven je niet de raad om zo gedreven te worden, zo veel gefocust te worden op projecten dat je de balans vergeet van wie jij bent. En dat je weerspiegelt die balans en volmaaktheid en dat evenwicht naar iemand anders spiegelt.
Er zijn keren waarop, als gemeenschap, zul je met volle kracht ijverig werken. Maar als er geen evenwicht zit in de consequentie van het geheel, de tijd voor het zelf, voor reflectie, tijd voor gebed, tijd om te spelen, tijd voor liefde, dan is wat jullie scheppen niet in overeenstemming met de Ene. Het is niet in verbinding met liefde. Nu, in dit alles – ja, kun je denken aan het derde stuk van leiding – vitaal belangrijk is de duidelijkheid van communicatie. Nu dit is waar wil nodig in evenwicht moet worden gebracht en getemperd met liefde.
Te vaak in veel van jullie gemeenschappen heeft de wil een eerste plaats in de gesprekken. Dat eerder dan echte conversatie van geven en nemen, niet alleen met informatie, maar van liefde, uit het hart, van begrip of verwarring, jullie neigen om door je conversatie heen te gaan omdat alles dat je wilt is, je punt maken, de ander overtuigen en doorgaan. Dat is geen communicatie, en dat is zeker niet van liefde. De communicatie, ja Saedor, die we bemoedigen – Saedor heeft voor jullie sterren families gewerkt duizenden en duizenden jaren.
Dus, wat betekent deze communicatie? Op veel manieren, mijn geliefde vrienden, betekent het ook toestemming, veiligheid, zekerheid, open hart-heid. Het is het vermogen om niet alleen jezelf uit te drukken en om je zelf echt gehoord te hebben, het is ook het vermogen van luisteren, van horen – zonder een gevoel van gezegd te worden wat te doen of een standje te krijgen of gestuurd te worden – maar echt horen, luisteren naar wat is gezegd geworden. Niet om alleen je agenda door te drukken, of je wensen, maar dat er een echte uitwisseling is. Er zijn keren mijn vrienden – en jullie hebben me beiden serieus gehoord en in humor tegen je gezegd als er iets niet juist of niet compleet is – jullie hebben nodig, ja nodig – dit is deel van liefde en wil, jullie hebben het nodig om tegen elkaar te zeggen, als er ontvangst is – omdat dit alles is waar je mee moet omgaan – ja, soms zeg je: “Oh dit is een weten, Lord.” en dan stel ik voor aan je dat alles de ontvangst is waar iemand, misschien waar je tegen spreekt, van weg veert of niet op het juiste pad zit of dat ze je niet echt horen of luisteren naar je. Jullie hebben het nodig om stilzwijgendheid toe te staan en actieve toestemming in jullie nieuwe wereld om echt te communiceren op het mentale niveau, op het emotionele niveau, op het hart niveau, op het wil niveau.
En om duidelijk te zijn, niet alleen met wie je communiceert, maar met jezelf: ‘Ik wil dit echt graag gedaan hebben!’ Dat is jullie wil die voortbrengt ‘Ik wil in actie gaan’. Nu, is dat Goddelijke Wil of is dit jouw ego wil? En als het de ego wil is, ben je dan bereid om iemand te horen zeggen; “Langzaam aan. We hebben al met x, y, z of die of dat persoon al rekening gehouden.” Nu, ik zeg dit niet op de manier om te zeggen dat je gaat discussiëren, discussiëren en nog eens en er komt nooit iets klaar. Dat is ook een patroon geweest en dat was ook een patroon van lichtwerkers en liefdeshouders. Nee, dit is een tijd van actie. In elk rijk zeggen we: “Laten we het gaan doen!” Maar niet om echte communicatie op te offeren. Dus dat is onze leiding… dat is het begin van onze leiding. Ben ik duidelijk lieve vriend?
Steve: Heel duidelijk, Lord. Laat me gewoon bevestigen, zegt u dat een van de elementen om de collectieve wil te scheppen in dat moment zit waarin iemand een oproep doet of een idee brengt om te luisteren naar andere mensen, en zeker te  stellen dat ze voelen dat ze gehoord worden zonder de discussie toe te staan om alsmaar door te gaan, maar om ook anderen de gelegenheid te geven om hun missie tegenstellingen te presenteren, misschien verfijningen. Is dat het geval?
AEM: Dat is precies het geval want in gemeenschap, gaat de samenwerking zich vergroten – niet onbegrensd vertragen – maar vergroten. Want wat jullie doen is samenkomen met de beste delen van je zelf om werkelijk te creëren voor het zelf en voor het collectief. Dat is hoe het in de trein stappen gebeurt. Iedereen zegt: “Ja, dit is de goede richting. Laten we gaan!”
Steve: Ik denk dat ik het plaatje begin te pakken. Lord, ik moet me verontschuldigen voor het lawaai op de achtergrond. De werkmensen zijn begonnen aan de buitenkant van het gebouw. Wat – door de laatste dingen heen te komen, omdat we dichtbij het eind van het programma komen – wat raadt u de lichtwerkers aan die naar voren kijken om spoedig te beginnen te werken, wat is het meest belangrijke ding om je te herinneren over het onderwerp om de wil te genereren, misschien de collectieve wil, maar misschien de wil in jezelf, wat is het ene ding dat ze moeten onthouden als we de nieuwe fase van activiteit naderen.
AEM: Wat ik van jullie vraag, wat ik aan je voorstel en dat is aan ieder van jullie, wacht niet. Begin te omhelzen en te werken met dit aspect van de wil dat je misschien aan de kant hebt gezet. Je zegt: “Nou, we zitten niet in de volledige positie.” Wat ik aan je voorstel is dat veel schepping gebeurt omdat jullie het willen. Dus begin te werken met je Goddelijke Zelf Wil. Speel ermee. Zie de harmonie tussen je hart en je solar plexus, je hoofd en je solar plexus. Begin te omhelzen wat al altijd in je is geweest. Verwelkom het als een lang verloren vriend, omdat je een extra set ogen of een extra set handen hebt waarvan je niet eens wist dat je die had… of een gloed nieuwe auto, mijn vriend.
Steve: (Lachend) Dank u zeer. Gaat u nog op de motorkap zitten van elke auto, Lord? Kunt u dat?
AEM: Oh, zeker kan ik dat!
Steve: U kunt dat, dat is een verbazend talent.
AEM: Een van de paar. Ga met mijn liefde.
Steve: Dank u, Lord.
AEM: Vaarwel.
Steve: Vaarwel.
Gechanneled door Linda Dillon
©2016 Council of Love, Inc.

Dit gechanneld material is beschermd door copyright. We nodigen jullie uit om het te delen onder  voorwaarde dat het in zijn geheel wordt gebruikt, dat er geen verandering is gemaakt, dat ’t net belast wordt en dat de copyright opmerking wordt gezien, de channel credit, website link, and this statement are posted.
“Transcript ~ Archangel Michael: Understand the Divine Gift of Will,” An Hour With An Angel, Channeled by Linda Dillon, September 22, 2016, at http://inlightuniversal.com/archangel-michael-on-ahwaa-the-right-use-of-will-is-a-divine-gift/

(vert. winnyd@stralendetoekomst.nl)

No comments:

Post a Comment

The Declaration of Human Freedom

The Declaration of Human Freedom

http://stevebeckow.com/wp-content/uploads/2011/02/Earth1.jpg


Every being is a divine and eternal soul living in a temporal body. Every being was alive before birth and will live after death.

Every soul enters into physical life for the purpose of experience and education, that it may, in the course of many lifetimes, learn its true identity as a fragment of the Divine.

Life itself is a constant process of spiritual evolution and unfoldment, based on free choice, that continues until such time as we realize our true nature and return to the Divine from which we came.

No soul enters life to serve another, except by choice, but to serve its own purpose and that of the Divine from which it came.

All life is governed by natural and universal laws which precede and outweigh the laws of humanity. These laws, such as the law of karma, the law of attraction, and the law of free will, are decreed by God to order existence and assist each person to achieve life’s purpose.

No government can or should survive that derives its existence from the enforced submission of its people or that denies its people their basic rights and freedoms.

Life is a movement from one existence to another, in varied venues throughout the universe and in other universes and dimensions of existence. We are not alone in the universe but share it with other civilizations, most of them peace-loving, many of whom are more advanced than we are, some of whom can be seen with our eyes and some of whom cannot.

The evidence of our five senses is not the final arbiter of existence. Humans are spiritual as well as physical entities and the spiritual side of life transcends the physical. God is a Spirit and the final touchstone of God’s Truth is not physical but spiritual. The Truth is to be found inward.

God is one and, because of this, souls are one. They form a unity. They are meant to live in peace and harmony together in a “common unity” or community. The use of force to settle affairs runs contrary to natural law. Every person should have the right to conduct his or her own affairs without force, as long as his or her choices do not harm another.

No person shall be forced into marriage against his or her will. No woman shall be forced to bear or not bear children, against her will. No person shall be forced to hold or not hold views or worship in a manner contrary to his or her choice. Nothing vital to existence shall be withheld from another if it is within the community’s power to give.

Every person shall retain the ability to think, speak, and act as they choose, as long as they not harm another. Every person has the right to choose, study and practice the education and career of their choice without interference, provided they not harm another.

No one has the right to kill another. No one has the right to steal from another. No one has the right to force himself or herself upon another in any way.

Any government that harms its citizens, deprives them of their property or rights without their consent, or makes offensive war upon its neighbors, no matter how it misrepresents the situation, has lost its legitimacy. No government may govern without the consent of its people. All governments are tasked with seeing to the wellbeing of their citizens. Any government which forces its citizens to see to its own wellbeing without attending to theirs has lost its legitimacy.

Men and women are meant to live fulfilling lives, free of want, wherever they wish and under the conditions they desire, providing their choices do not harm another and are humanly attainable.

Children are meant to live lives under the beneficent protection of all, free of exploitation, with unhindered access to the necessities of life, education, and health care.

All forms of exploitation, oppression, and persecution run counter to universal and natural law. All disagreements are meant to be resolved amicably.

Any human law that runs counter to natural and universal law is invalid and should not survive. The enactment or enforcement of human law that runs counter to natural and universal law brings consequences that cannot be escaped, in this life or another. While one may escape temporal justice, one does not escape divine justice.

All outcomes are to the greater glory of God and to God do we look for the fulfillment of our needs and for love, peace, and wisdom. So let it be. Aum/Amen.

http://stevebeckow.com/worldwide-march-millions/declaration-human-freedom/.


WikiLeaks
Help us fight the extrajudicial US banking embargo: have you contributed to WikiLeaks this month?

Don’t Abandon Julian Assange Now

Messages of Love and Light

Messages of Love and Light
Index

Galactic Family and Keshe

Click the button CC to choose your language subtitles

JAIL THE BANKERS

The 2012 Scenario

FEBRUARY 7, 2013 - 7:00PM EST

FEBRUARY 7, 2013 - 7:00PM EST
T O R O N T O

Profile for Fran Zepeda

オバマが国際刑事裁判所に再加入・・・米国はもはやならず者国家ではない 2012年5月3日

オバマが国際刑事裁判所に再加入・・・米国はもはやならず者国家ではない 2012年5月3日
Japanese

Qu’est ce qu’être humain? par Steve Beckow