They carry their torch wherever they go and illuminate the way forward.

SaLuSa 18-February-2011Followers

Google+ Followers

Saturday, February 19, 2011

HEBREW - קריאה ל"מצעד מיליונים עולמי" ב-6 מרץ 2011


קריאה ל"מצעד מיליונים עולמי" ב-6 מרץ 2011
ע"י STEVE BECKOWזמן קצר לאחר יצאתי בקריאה ל" מצעד מיליונים עולמי " בוושינגטון ב-6 מרץ , התחלתי לקבל הודעות דוא''ל השואלים מדוע הגבלתי את הקריאה לאמריקה ואם הייתי מוכן לשקול להרחיב את הקריאה לשאר העולם ?
אני מסכים בלב חפץ עם הבקשה להרחיב את הקריאה לשאר העולם.

לכן אני פונה אל העולם כולו להצטרף ל"למצעד מיליונים עולמי" שיתקיים ב-6 במרץ בשעה 12 זמן מקומי בכל הערים המרכזיות ובבירות הלאומיות ברחבי העולם.

מטרת מצעד המיליונים העולמי, היא למסור בדרכי שלום ובאהבה את דרישותינו לכל הממשלות בעולם לנקוט באמצעים יעילים כדי לשים קץ :

· לצורות שלטון רודני בכל העולם .

· לחלוקה בלתי צודקת של השפע של כדור הארץ

· למלחמות ורצח עם .

· לפשע מאורגן .

· לסחר בבני אדם, לעבדות מינית ,להעסקת ילדים ולכל צורה אחרת של ניצול מאורגן .

· לפגיעה בזכויות אזרח, לחדירה לפרטיות, לצנזורה, ולכל סוג אחר של שליטה חברתית
על עמי העולם.

אנו נוכחים בכך שאליטות, מעמדות, קבוצות כוח וקנוניות פשטו בכדור הארץ ושולטים באוכלוסיות
העולם ומונעים מהם את השפע של הפלנטה .

אנו מצהירים בזאת כי כל הנסיבות המביאות עמים שלמים לעמדת נחיתות לטובת קבוצת אליטה קטנה חייבות להסתיים עכשיו וכי טובת האדם חייבת להיות כעת העיקרון השולט.

אנו מכריזים מחדש על הסכמתנו לעקרונות המעוגנים בהצהרה האוניברסאלית של זכויות האדם ואת מוסכמות אשר צמחו ממנה.

אנו מכירם באחווה של כל בני האדם, ללא הבדל דת, גזע, לאום, שפה, צבע או הבדלים אחרים .

אנו מכירם בזכותם של כל בני אדם לחופש, לשלום ולשוויון הזדמנויות.

אנו שואפים לעולם ללא עוני, רעב, חוסר השכלה, חסר בית, או מחלות.

אנו שואפים ליצור עולם הפועל למען כולם ולא רק עבור מיעוט. לא נחדל להתכנס ולהתבטא עד אשר כל צורה של דיקטטורה, פשע ושחיתות על כדור הארץ יסתיימו .

בשם עולם הכמה להתקיים בחופשיות,

Steve Beckow

Vancouver, Canada unity22@telus.net

Translator: Alain Bonet

No comments:

Post a Comment

The Declaration of Human Freedom

The Declaration of Human Freedom

http://stevebeckow.com/wp-content/uploads/2011/02/Earth1.jpg


Every being is a divine and eternal soul living in a temporal body. Every being was alive before birth and will live after death.

Every soul enters into physical life for the purpose of experience and education, that it may, in the course of many lifetimes, learn its true identity as a fragment of the Divine.

Life itself is a constant process of spiritual evolution and unfoldment, based on free choice, that continues until such time as we realize our true nature and return to the Divine from which we came.

No soul enters life to serve another, except by choice, but to serve its own purpose and that of the Divine from which it came.

All life is governed by natural and universal laws which precede and outweigh the laws of humanity. These laws, such as the law of karma, the law of attraction, and the law of free will, are decreed by God to order existence and assist each person to achieve life’s purpose.

No government can or should survive that derives its existence from the enforced submission of its people or that denies its people their basic rights and freedoms.

Life is a movement from one existence to another, in varied venues throughout the universe and in other universes and dimensions of existence. We are not alone in the universe but share it with other civilizations, most of them peace-loving, many of whom are more advanced than we are, some of whom can be seen with our eyes and some of whom cannot.

The evidence of our five senses is not the final arbiter of existence. Humans are spiritual as well as physical entities and the spiritual side of life transcends the physical. God is a Spirit and the final touchstone of God’s Truth is not physical but spiritual. The Truth is to be found inward.

God is one and, because of this, souls are one. They form a unity. They are meant to live in peace and harmony together in a “common unity” or community. The use of force to settle affairs runs contrary to natural law. Every person should have the right to conduct his or her own affairs without force, as long as his or her choices do not harm another.

No person shall be forced into marriage against his or her will. No woman shall be forced to bear or not bear children, against her will. No person shall be forced to hold or not hold views or worship in a manner contrary to his or her choice. Nothing vital to existence shall be withheld from another if it is within the community’s power to give.

Every person shall retain the ability to think, speak, and act as they choose, as long as they not harm another. Every person has the right to choose, study and practice the education and career of their choice without interference, provided they not harm another.

No one has the right to kill another. No one has the right to steal from another. No one has the right to force himself or herself upon another in any way.

Any government that harms its citizens, deprives them of their property or rights without their consent, or makes offensive war upon its neighbors, no matter how it misrepresents the situation, has lost its legitimacy. No government may govern without the consent of its people. All governments are tasked with seeing to the wellbeing of their citizens. Any government which forces its citizens to see to its own wellbeing without attending to theirs has lost its legitimacy.

Men and women are meant to live fulfilling lives, free of want, wherever they wish and under the conditions they desire, providing their choices do not harm another and are humanly attainable.

Children are meant to live lives under the beneficent protection of all, free of exploitation, with unhindered access to the necessities of life, education, and health care.

All forms of exploitation, oppression, and persecution run counter to universal and natural law. All disagreements are meant to be resolved amicably.

Any human law that runs counter to natural and universal law is invalid and should not survive. The enactment or enforcement of human law that runs counter to natural and universal law brings consequences that cannot be escaped, in this life or another. While one may escape temporal justice, one does not escape divine justice.

All outcomes are to the greater glory of God and to God do we look for the fulfillment of our needs and for love, peace, and wisdom. So let it be. Aum/Amen.

http://stevebeckow.com/worldwide-march-millions/declaration-human-freedom/.


WikiLeaks
Help us fight the extrajudicial US banking embargo: have you contributed to WikiLeaks this month?

Don’t Abandon Julian Assange Now

Messages of Love and Light

Messages of Love and Light
Index

Galactic Family and Keshe

Click the button CC to choose your language subtitles

JAIL THE BANKERS

The 2012 Scenario

FEBRUARY 7, 2013 - 7:00PM EST

FEBRUARY 7, 2013 - 7:00PM EST
T O R O N T O

Profile for Fran Zepeda

オバマが国際刑事裁判所に再加入・・・米国はもはやならず者国家ではない 2012年5月3日

オバマが国際刑事裁判所に再加入・・・米国はもはやならず者国家ではない 2012年5月3日
Japanese

Qu’est ce qu’être humain? par Steve Beckow