They carry their torch wherever they go and illuminate the way forward.

SaLuSa 18-February-2011Followers

Google+ Followers

Monday, February 21, 2011

NEDERLANDS - Oproep voor een Wereldwijde Mars van Miljoenen op 6 maart 2011

Oproep voor een Wereldwijde

Mars van Miljoenen op 6 maart 2011

door Steve Beckow
14 februari 2011,- de Dag van Liefde
(transl. winny)
Nauwelijks had ik de “Oproep voor een Mars van Miljoenen” naar Washington op 6 maart 2011, uitgebracht toen ik emails begon te krijgen die vroegen waarom ik dat had beperkt tot Amerika en of ik niet wilde overwegen om de oproep tot de wereld uit te breiden.
Van ganser harte stem ik overeen met die vraag om de oproep naar de rest van de wereld uit te breiden.
Daarom roep ik de hele wereld op om mee te doen met een “Wereldwijde Mars van Miljoenen” die gehouden wordt op 6 maart 2011, om 12:00 uur lokale tijd, in alle grote steden, staat- of provinciale hoofdsteden, nationale steden over de hele wereld.
De bedoeling van deze Wereldwijde Mars van Miljoenen is om in vrede en liefdevol onze eisen neer te leggen bij alle regeringen voor effectieve maatregelen om een eind te maken aan onderdrukking, exploitatie en vervolging van mensen; en om nog specifieker een eind te maken aan:
(1) Tirannieke en dictatoriale regeringen overal.
(2) Onbillijke distributie van rijkdom op de planeet.
(3) Oorlogen en genocide.
(4) Georganiseerde misdaad.
(5) Mensenhandel, seksuele slavernij, kinderarbeid en alle andere vormen van georganiseerde uitbuiting.
(6) Erosie van burgerrechten, de invasie van privacy, censuur, en alle andere vormen van sociale controle over mensen van de planeet.
Wij erkennen dat elites, klassen, machtsblokken en klieken toegenomen zijn rondom de planeet die de bevolking als geheel beheersen/controleren en die de rijkdom van de wereld van hen weghouden.
We verklaren dat alle omstandigheden die sommige mensen achterstellen bij het welzijn van een kleine elite groep, nu op de planeet moeten eindigen en dat nu sociale uitkeringen van alle mensen ons heersende hoofdzaak moeten worden.
Wij verklaren opnieuw onze overeenkomst met de principes die in de Universele Verklaring van de Menselijke Rechten (Universal Declaration of Human Rights) vastgelegd zijn en de oorkondes en verdragen die daaruit voort zijn gekomen.
We erkennen zuster- en broederschap tussen alle mensen, zonder aanzien van godsdienst, ras, nationaliteit, taal of andere verschillen.
We erkennen het recht van alle mensen voor vrede, vrijheid en gelijkheid voor gelegenheid.
We streven naar een wereld zonder armoede, honger, gebrek aan onderwijs, dakloosheid en ziekte.
We willen dat er een wereld geboren wordt die werkt voor iedereen en niet alleen voor een paar. We zullen niet stoppen om samen te komen en ons uit te drukken totdat alle dictatorschap, misdaad en corruptie op de planeet is ge(be)ëindigd.
Namens een wereld die smacht om vrij adem te halen,
Steve Beckow, Vancouver, Canada
unity22@telus.net

No comments:

Post a Comment

The Declaration of Human Freedom

The Declaration of Human Freedom

http://stevebeckow.com/wp-content/uploads/2011/02/Earth1.jpg


Every being is a divine and eternal soul living in a temporal body. Every being was alive before birth and will live after death.

Every soul enters into physical life for the purpose of experience and education, that it may, in the course of many lifetimes, learn its true identity as a fragment of the Divine.

Life itself is a constant process of spiritual evolution and unfoldment, based on free choice, that continues until such time as we realize our true nature and return to the Divine from which we came.

No soul enters life to serve another, except by choice, but to serve its own purpose and that of the Divine from which it came.

All life is governed by natural and universal laws which precede and outweigh the laws of humanity. These laws, such as the law of karma, the law of attraction, and the law of free will, are decreed by God to order existence and assist each person to achieve life’s purpose.

No government can or should survive that derives its existence from the enforced submission of its people or that denies its people their basic rights and freedoms.

Life is a movement from one existence to another, in varied venues throughout the universe and in other universes and dimensions of existence. We are not alone in the universe but share it with other civilizations, most of them peace-loving, many of whom are more advanced than we are, some of whom can be seen with our eyes and some of whom cannot.

The evidence of our five senses is not the final arbiter of existence. Humans are spiritual as well as physical entities and the spiritual side of life transcends the physical. God is a Spirit and the final touchstone of God’s Truth is not physical but spiritual. The Truth is to be found inward.

God is one and, because of this, souls are one. They form a unity. They are meant to live in peace and harmony together in a “common unity” or community. The use of force to settle affairs runs contrary to natural law. Every person should have the right to conduct his or her own affairs without force, as long as his or her choices do not harm another.

No person shall be forced into marriage against his or her will. No woman shall be forced to bear or not bear children, against her will. No person shall be forced to hold or not hold views or worship in a manner contrary to his or her choice. Nothing vital to existence shall be withheld from another if it is within the community’s power to give.

Every person shall retain the ability to think, speak, and act as they choose, as long as they not harm another. Every person has the right to choose, study and practice the education and career of their choice without interference, provided they not harm another.

No one has the right to kill another. No one has the right to steal from another. No one has the right to force himself or herself upon another in any way.

Any government that harms its citizens, deprives them of their property or rights without their consent, or makes offensive war upon its neighbors, no matter how it misrepresents the situation, has lost its legitimacy. No government may govern without the consent of its people. All governments are tasked with seeing to the wellbeing of their citizens. Any government which forces its citizens to see to its own wellbeing without attending to theirs has lost its legitimacy.

Men and women are meant to live fulfilling lives, free of want, wherever they wish and under the conditions they desire, providing their choices do not harm another and are humanly attainable.

Children are meant to live lives under the beneficent protection of all, free of exploitation, with unhindered access to the necessities of life, education, and health care.

All forms of exploitation, oppression, and persecution run counter to universal and natural law. All disagreements are meant to be resolved amicably.

Any human law that runs counter to natural and universal law is invalid and should not survive. The enactment or enforcement of human law that runs counter to natural and universal law brings consequences that cannot be escaped, in this life or another. While one may escape temporal justice, one does not escape divine justice.

All outcomes are to the greater glory of God and to God do we look for the fulfillment of our needs and for love, peace, and wisdom. So let it be. Aum/Amen.

http://stevebeckow.com/worldwide-march-millions/declaration-human-freedom/.


WikiLeaks
Help us fight the extrajudicial US banking embargo: have you contributed to WikiLeaks this month?

Don’t Abandon Julian Assange Now

Messages of Love and Light

Messages of Love and Light
Index

Galactic Family and Keshe

Click the button CC to choose your language subtitles

JAIL THE BANKERS

The 2012 Scenario

FEBRUARY 7, 2013 - 7:00PM EST

FEBRUARY 7, 2013 - 7:00PM EST
T O R O N T O

Profile for Fran Zepeda

オバマが国際刑事裁判所に再加入・・・米国はもはやならず者国家ではない 2012年5月3日

オバマが国際刑事裁判所に再加入・・・米国はもはやならず者国家ではない 2012年5月3日
Japanese

Qu’est ce qu’être humain? par Steve Beckow