They carry their torch wherever they go and illuminate the way forward.

SaLuSa 18-February-2011Followers

Google+ Followers

Wednesday, June 20, 2012

Nederlands -- he-Licht-Agenda door Stephen Cook met Cobra. 2012 June 12 - deel 1 van 2


The-Licht-Agenda door Stephen Cook met Cobra.   2012 June 12                                                                                 deel 1 van 2

 
(vertaling winny)

Gepost door Steve Beckow   De transcriptie van Stephen Cook’s interview is aan gekomen dank aan Ellen. Ik postte het in twee delen, het volgende komt maandag.

De Licht Agenda: met Cobra – gepresenteerd door Stephen Cook
Eerste deel – woensdag 13 juni, Eerste Radio interview met Cobra deel 1 van 2

Stephen Cook: Omdat kortgeleden op 31maart dit jaar mijn eerste gast nog compleet onbekend was, maar door een blog met de titel Portaal 2012 en de boodschappen die er gepost waren, heeft dat allemaal veranderd. In korte tijd van maar twee en een halve maand, is Cobra een sterke en soms controversiële stem gebleken  in de lichtwerker gemeenschap: het organiseren van massale meditaties en visualisaties; e en boodschapper zijn voor de ondergrondse Verzet Beweging;  en het verlenen van informatie voor diverse universele concepten en gevallen van achter de schermen.

Enkele weken geleden leidde ik een interview ‘per email’ met Cobra voor de 2012 Scenario website. Degenen die de site regelmatig bezoeken weten dat Cobra zijn of haar werkelijke identiteit niet wilde prijsgeven, en dat respecteer ik. 
 
In dat interview
 echter, leerden we dat Cobra: zijn of haar identiteit moest beschermen gewoon omdat mensen in de buurt van Cobra door de Cabal waren aangevallen; dat Cobra een geïncarneerde Plejadiër is in een menselijk lichaam; dat hij of zij een lange verbinding had met iemand die Michael heet die ongeveer 35 jaren geleden de verzetsbeweging begon,; en dat Cobra gecodeerde boodschappen post om de Verzetsbeweging te helpen in hun zoektocht om het duister te verwijderen.

We kwamen in de tijd van het interview overeen dat als de juist tijd er was, Cobra mijn eerste gast hier zou zijn bij De Licht Agenda, zo lang als ik zijn of haar stem zou maskeren. En dus, met dat gegeven woord is Cobra nu hier bij ons, met stem veranderingen en zo voorts.

Cobra, welkom bij de eerste episode van de Licht Agenda.

Cobra: Dank je. Dank je dat je me uitnodigt voor dit interview.

Steph: Graag gedaan. Nu we zijn best wat grote dagen verder na de laatste paar dagen, en het is waarschijnlijk ook wat verwarrend voor enigen van ons. We horen van jou en anderen dat de Cabal naar voren is gekomen om onderhandelingen aan te vragen voor hun overgave, en toch, tegelijkertijd hebben we allerlei soorten stemmingen(polls) op diverse websites die ons vragen wat “wij” als burgers van Aarde, de Aarde bondgenoten, de Verzetsbeweging en anderen, inclusief Drake, willen doen met de Cabal.

Voor mij en mogelijk ook voor andere luisteraars nu, is het wat verwarrend geweest. Kun je ons bijbrengen waar we staan zoals het vandaag is?

Cob: Feitelijk zijn de zaken helemaal niet verwarrend. Het is heel gewoon een grote stap voorwaarts in dit planetaire bevrijdingsproces, omdat dit de eerste keer in de menselijke geschiedenis is waarin de Cabal feitelijk hun overgave heeft overwogen. Dus is het wel een grote stap. Het is de eerste reële optie voor vrede op de planeet.

Dus wat er eigenlijk gebeurt is dat enkele segmenten van de Cabal overgave overwegen en dat ze de termen van die overgave willen weten. En de bedoeling van al die polls op diverse websites is om – gewoon een algemeen idee te krijgen over wat het ontwaakte deel van de bevolking wil. Dus is het eigenlijk heel simpel en helder.

Steph: Okay, maar ik ben nog wat in de war, want volgend op de 6 juni transit van Venus, zeiden, ik denk jij en mogelijk een aantal andere mensen, dat op dat moment de Cabal aanstalten maakte om zich over te geven. Dus, wat was dat begin in die tijd, en hoe is het hetzelfde of anders dan wat er gebeurde in de laatste paar dagen?
Cob: Eigenlijk is de Venus transit een zeer krachtig moment, en het is het moment waarop na meer dan 5.000 jaren de Godinnen energie naar deze planeet terug kwam.

Steph: Um.hmm

Cob: En als je echt de menselijke geschiedenis kent, weet je dat vóór die tijd er een lange periode met vrede was op de planeet. In de Neolithische tijd waren er geen oorlogen. En nu, ten slotte, als deze energie terugkomt, beïnvloedt deze energie iedereen, niet alleen de lichtwerkers, maar ook de doorsnee menselijke populatie en de Cabal. Dus..

Steph: Mensen zoals jij en ik dus ook. [lacht]

Cobra: Iedereen. Iedereen. Dus wat er gebeurde is dat de Cabal voor de eerste keer zich begon te realiseren dat ze welzeker hun macht gingen verliezen en dat ze beter konden onderhandelen. Het is net zo iets als met misdadigers, als ze zich realiseren dat ze gevangen worden, beginnen ze te denken aan overgave, zodat ze een lichtere straf kunnen krijgen. Dus dat  is precies wat er gebeurde, direct na de Venus transit.

En wat er de laatste paar dagen gebeurde is gewoon het proces van onderhandelen, het proces van proberen te ontdekken wat we werkelijk willen en hoe de Cabal er op zal antwoorden.

Steph: Okay

Cob: Ik kan niet garanderen dat ze de overgave zullen accepteren maar dat zou heel goed zijn als ze dat deden.

Steph: Hoe ontdekten jullie eerst, of hoe ontdekten jullie dat de Cabal dacht over overgave, na de Venus transit? En toen, welke actie werd er ondernomen, of hoe kwam de Cabal naar voren, en naar wie, in die tijd?

Cob: Okay. Dus, ik hoorde enkele maanden geleden over die onderhandelingen. Ik nam ze toen niet serieus. Ik werkte niet met die specifieke groep, en ik hoorde er eigenlijk van door Drake’s interview. En ik was eerst heel sceptisch. Dus ik besloot om het mijn contacten te vragen. En die zeiden: “Ja, dit is echt aan het gebeuren.” Ik geloofde het eerst niet, en ik zei opnieuw: “Is dat echt aan het gebeuren?” En zij zeiden: “Ja.”

Ik was niet blij met het idee dat de massa arrestaties niet zouden gebeuren zoals het gepland was, maar toen legden ze me uit dat wat er gebeurt, eigenlijk beter is. Ze gaven me info en wat achtergrond hierover en toen zei ik okay en postte dat op mijn website.

Dus wat er nu feitelijk gebeurt is dat er een bepaalde groep binnen de Rothschilds is en in het gedeelte van de Rockefellers die zich willen overgeven, waarschijnlijk de centrale bankiers. Dit is niet de hele Cabal, dit is maar een deel.

Steph: Ja.

Cob: Ze hebben onderhandeld, specifiek met Keenan. En Drake is in contact met Keenan en die onderhandelen daarover.

Steph: Dus, als jij zegt: “Keenan”,  dat is Neil Keenan die…

Cob: Ja.

Steph: … Ik denk dat David Wilcock eerst zei dat die de rechten hadden gediend niet alleen in de Federale Reserve maar dan ook de 12 Federale Reserve banks in Amerika, en ook enige van de centrale banken in Europa. (w: banktaal..?)

Cob: Precies.
Steph: Dus, heb je contact gehad met Drake om dit uit te vinden of heb je je eigen info-bronnen die je die informatie hebben gegeven.

Cob: Ik heb geen contact met Drake. Ik werk onafhankelijk. Maar ik heb wel mijn eigen bronnen en deze zeiden dat dit aan het gebeuren is, dit is waar.

Steph: Okay. Dus, weet jij hoe de Cabal naar voren is gekomen? Zoals, wat zeiden ze? Wat deden – zoals wie het deed – maakten ze direct contact met Neil Keenan en zeggen ze dan: “Wij zijn geïnteresseerd in een soortement deal.”?

Cob: Ze legden contact met Neil Keenan en ik denk dat ook Drake een telefoontje van hen kreeg. En ze .. gewoon – ze zijn bang, ze willen zich overgeven. En er is geen nieuws nog hoe dit allemaal verder ging, omdat ze er nog steeds over moeten denken, misschien enige dagen.

Steph: Okay.

Cob: En toen ik mijn bronnen in het Verzet raadpleegde, zeiden ze dat er een bepaalde deadline is die moet worden neergezet en dat ze zich voor die dag moeten overgeven. En dit was – die voorgestelde dag was 21 juni. De zomer zonnewende.

Steph: Ja, de zomer of winter zonnewende, afhankelijk van waar we op Aarde wonen.

Cob: Juist.

Steph: dus , weet je op dit moment dan, wat die overgave inhoudt, hoe dat feitelijk kan gebeuren?

Cob: Er zijn diverse condities neergezet, en dit is nog niet klaar, maar vanuit het perspectief van de Verzetsbeweging, is een van de hoofd condities dat ze naar de massa media moeten gaan en publiekelijk hun overgave moeten aankondigen en uitleggen, in het kort, wie zij zijn en wat ze deden. Dit is de eerste conditie.

Steph: Ja?

Cob: En de tweede conditie is dat ze compleet en absoluut en voor altijd van hun macht afstand doen. Dus dit geeft ons vrijheid om eindelijk onze bestemming op de planeet vorm te gaan geven.

Steph: En zijn dat de enige twee condities in deze tijd?

Cob: Dit zijn de twee belangrijkste condities die door de Verzetsbeweging zijn uitgegeven. Er zijn vele meer die uitgegeven zijn door de onderhandelingsgroep.

Steph: Juist. En weet jij wie dat…

Cob: Dit is best een gedetailleerd voorstel op dit  moment. Ik heb niet alle details maar die twee voornaamste condities. Er zijn vele, vele meer.

Steph: Juist. Weet jij ook wie die onderhandelingsgroep kan zijn? Want een van de dingen die je tegen me zei toen we ons email interview deden op het 2012 Scenario was dat jij in het verleden was betrokken bij onderhandelingen van overdracht van bepaalde leden van de Cabal?

Cob: Ja, maar dat was een ander onderdeel. Ik was meer betrokken bij de onderhandeling van de overgave van de Jezuïten factie en enig andere Archon soort entiteiten.

Steph: Juist.

Cob: Dus ik ben niet direct in contact met deze groep.

Steph: Juist. Maar die leden van de Cabal waarbij jij hielp bij hun proces van onderhandeling, ben je in staat om te zeggen wie – zou iemand van ons weten wie zij zijn?

Cob: Ik heb geen toestemming om enige naam te geven. Voor hen, voor sommigen van hen. Ik kende de namen niet  en van sommige van hen ken ik de namen maar ik mag daar niet over spreken.

Steph: Okay. Maar als jij… okay. Dus als, bijvoorbeeld, als jij een onderhandeling zou doen, ben jij dan letterlijk de persoon in het midden die zegt: “Ze bieden dit aan, accepteer je dat?” “Ze zeggen nee,”en je gaat dan zo verder? Is dat hoe het eigenlijk gaat, op dezelfde manier als onderhandelen…

Cob: Het is eigenlijk een onderhandeling met iemand dit tegenover je staat en je moet weten – je moet dan de tactieken  kennen hoe je met hen omgaat. Je moet hun psychologie begrijpen, hun manier van denken, hoe ze zullen reageren, waar je moet tegenaan duwen, waar je naar voren moet komen en waar je een stap terug moet doen, hoe je dat moet doen. Weet je, het zijn gekke (crazy) mensen.  Ze zijn niet – ze denken niet zoals gewone menselijke wezens. Dus je moet begrijpen hoe ze reageren en wat hun zwakke plekken zijn.

Steph: Dus is dat…

Cob: Een van de voornaam…

Steph: Yeah, sorry,

Cob: Een van de voornaamste factoren hier is om alleen info te verzamelen over wat hun zwakke plekken zijn. Dit is een van de hoofdzaken hier.

Steph: Juist. Maar als je eigenlijk die onderhandeling doet, is dat duidelijk een spel van psychologisch oorlogvoeren tot op bepaalde hoogte?

Cob: Ja.

Steph: Ja. Dus is dat iets dat jij, als Cobra getraind hebt in het verleden, of dat je jezelf hebt aangeleerd? Of is dat iets dat gewoon natuurlijk komt naar Cobra?

Cob: Feitelijk, mijn contacten met het Verzet, vele, vele jaren geleden, leerde me hierover. En ik ging naar enkele, ik zou zeggen – er was geen formele training maar een soort van training, ja.

Steph: Ja. Okay. Dus in termen van overgave of geen overgave van de Cabal, als ze zich niet overgeven…. Er was een periode waar we allen die massa arrestaties verwachtten die zouden gebeuren, en we wachtten maar en wachtten. April kwam en ging, mensen dachten, oh, misschien is het in mei. Mei kwam en ging. Toen hoopten we dat het ging gebeuren rond de tijd van 6 juni, bij de Venus overgang. Waarom wordt dit nu steeds vertraagd?

Cob: Dat komt omdat niemand alles weet. En dit is zo in elke oorlog, niets gaat zoals gepland. Feitelijk kreeg ik de datum van april 2012 tien jaren geleden al. En ik verwachtte dat het in april ging gebeuren. En toen april kwam en ging, werden aan mij verklaringen gegeven waarom het waarom het nu niet gebeurt, en meer en meer factoren die erbij zijn betrokken, werden onthuld. Dus, feitelijk weet niemand wanneer en hoe dit zal gaan gebeuren. Het enige waar ik de verzekering van kreeg was dat het zal gebeuren, op de een of andere manier. Deze planeet zal worden bevrijd.

Dus toen het Verzet me vroeg om de Cobra blogsite op te zetten, zeiden ze dat het de bedoeling was om de algemene bevolking te informeren, omdat nu de tijd daar is waarop de planeet wordt bevrijd.

En ik zou de website niet hebben opgezet als dit niet was gegarandeerd.

Steph: Okay, maar nu in termen van de massa arrestaties zelf, zoals, je zei het net, dat de tijd – ik veronderstel dat het tijdsframe is veranderd. Wat werkt eigenlijk in op dat tijdsframe? Wat vertraagt het? Of wat kun jij ons vertellen over wat er misschien achter de schermen aan het gebeuren is dat de verschuiving laat uitstellen?

Cob: De eerste factor hier is de zorg van positieve lichtkrachten voor de reactie hierop van de algemene bevolking. Niemand weet hoe de algemene bevolking zal reageren als zoiets als dit gebeurt.

Er zijn sommige projecten, er zijn modellen gemaakt, computer simulaties, maar niemand weet het werkelijk omdat niets zoals dit ooit eerder op de planeet is gebeurd. En deze planeet is zo moeilijk te bevrijden juist omdat de algemene bevolking zo intens is gebrainwashed. Dit is de voornaamste factor hier. En een groot deel van de algemene bevolking zal misschien niet meewerken met het plan. Dus is dit een van de voorname factoren hier.

Steph: Denk jij dat dit het geval is, dan? Omdat, zeg, bijvoorbeeld – ik bedoel, ik weet dat het gewoonlijk mensen van hun stuk brengt. Ik bedoel ik praat regelmatig met mensen, vrienden en zelfs familie, en zeg, kijk, weet je, er zijn bepaalde dingen gebeurd, en dit zijn dingen die mogelijk kunnen zijn.

De meeste mensen zeggen dan: “Oh, ik wou dat mijn vrouw anders was! Ik wou dat ik geen tegenwerking kreeg. Ik wou graag dat er geen oorlog was. Ik zou het fijn vinden dat ik – weet je, dat ik geen geldzorgen had en dat ik niet hoefde te werken en mijn kinderen achter laten.

Dus, denk jij niet dat de algemene bevolking zelf niet werkelijk zou waarderen dat ze eindelijk werden bevrijd?

Cob: Ze zullen zich bevrijden – ze zullen het waarderen nadat dit over is, maar niet tijdens het proces, omdat het proces zelf misschien niet helemaal vredig zal zijn, of gesmeerd zal verlopen. En ze zullen het niet waarderen er actief in mee te werken, ze willen gewoon graag dat het zal gebeuren. Maar iemand moet dit doen.

En als er een kleine, maar machtige groep dit doet, moeten we het heel voorzichtig doen.

Steph: En als jij zegt “klein maar krachtig,” zei je me in het verleden, dat er ongeveer 300 leden van de Verzet Beweging op de oppervlakte zijn. Betekent dat er duizenden andere Verzet leden van de Beweging dan ondergronds gaan, en dan…

Cob: Er zijn er momenteel 20 miljoen ondergronds.

Steph: Oh, wow. Okay. Ik wist dat niet! [lacht]. En zijn het menselijke wezens of zijn het Plejadische wezens?

Cob: Het zijn wezens in stoffelijke lichamen, ze lijken op mensen, maar het zijn – hun oorsprong is van andere sterrenstelsels, en in de grond woonden ze op Planet X, minstens in de laatste incarnaties. Sommigen ervan zijn al op deze planeet geïncarneerd in het verleden, sommigen niet. Maar ze begrijpen goed onze situatie hier. En ze lijken zeer op mensen.

Steph: Okay. Planet X? Planet X – ik weet het niet zeker over planeet X. Kun je me iets vertellen wat dat is?

Cob: Planet X is een planeet in de uiterste serie – het zit in de buitenste laag van dit zonnestelsel, achter Pluto.

Steph: Um-hmm.

Cob: Het is een planeet die iets groter is dan deze planeet. En er is een bepaalde beschaving die onder de oppervlakte leeft van die planeet. En zij kwamen – het zijn eigenlijk degenen die de Verzetsbeweging creëerden, of, feitelijk hernieuwden zij de Verzetsbeweging, omdat die bijna werd vernietigd ongeveer 12, 13 jaren geleden.

Steph: Okay, dus dat zijn mensen die feitelijk zullen helpen, ik veronderstel om de Cabal in te brengen?

Cob: Ze zullen helpen, maar feitelijk is die job om dat te doen, van de positieve militaire groep. De Verzetsbeweging zal achter de schermen helpen, en ze zullen actief worden op de oppervlakte alleen als er noodzaak toe is.

Steph: Okay. Voorzien jullie dat daar noodzaak voor zal zijn, gebaseerd op het feit dat we nog steeds slepend doorgaan, maand na maand zonder een overgave of, weet je, capitulatie namens de Cabal?

Cob: Ze kunnen nodig zijn. Dat is nu nog niet bekend.

Steph: Okay.
Cob: Dus ik geef een vijftig procent kans dat de Cabal zich gaat overgeven, en nog een vijftig dat ze het niet zullen doen. Dus we zullen wel zien of het gebeurt.

Steph: Nou, als ik naar jou luister, zien je dan dat dit een verschrikkelijke strijd wordt… of hopen we ernstig dat dit een vredige en rustige en in de grond, algemene, kalme oplossing wordt?

Cob: Ik weet het niet. Op dit moment, ligt alles op tafel. Dingen zijn nog niet besloten. Er zijn veel mogelijke toekomsten op dit moment. We doen alles wat wij kunnen voor een vredige overgang maar dit wordt niet gegarandeerd.

Er zijn feitelijk wat plannen van de Plejadiërs die een dag of twee geleden binnen kwamen, die nog niet zijn afgerond. Ze zullen binnen enkele dagen worden afgerond. En als dat gebeurt mag ik er over spreken, en die  plannen kunnen de situatie aardig goed verbeteren.

Steph: Okay. Nu, als we over de Cabal praten en ik denk dat vrees en gevaarlijke zaken en de verschrikkelijke dingen die ze gedaan hebben, die jou, jou zelf, de reden dat je jouw identiteit moet beschermen is, omdat je feitelijk stoffelijk bent aangevallen in het verleden. Is dat juist?

Cob: Ja, dat is juist. En ook, mensen die heel dicht bij me staan werden evenzeer heel erg, zeer, zeer, zeer drastisch aangevallen. En ik wil dat dit nooit meer gebeurt.

Steph: Dus, betekent dat, dat je een leven geleid hebt, met , met angst?

Cob: Er was een – er was een bepaalde periode tijd waarin ik erg bang voor hen was, maar toen realiseerde ik me dat ik moest vechten. En ik verzamelde contacten, en dus ben ik hier. NU.

Steph: Okay. Dus doordat je in staat bent dat te doen, ik bedoel dat betekent dat je constant over je schouder kijkt, denkend dat iemand nog achter je aan zit? Of een lid van…

Cob: Nee. Nee, nee.

Steph: Nee?

Cob: Nee, ik heb mechanismes van bescherming gecreëerd die heel sterk zijn en feitelijk voel ik me heel safe en nogal zeker nu. Ik weet gewoon dat ik voorzichtig moet zijn als ik bepaalde dingen doe. Ik weet hoe ze werken, en dat is het normaal.

Steph: Okay. Dus in termen van je dag tot dag bestaan, ben je niet noodzakelijkerwijs weerhouden, of ik veronderstel, je voelt je zelf niet gevangen, en houdt je verborgen zodat niemand je opnieuw kan pakken?

Cob: Nee, nee, nee. Helemaal niet. Ik leid gewoonlijk een normaal menselijk leven, een normaal bestaan. Het enige verschil is dat ik bepaalde dingen weet die de meeste mensen niet weten, en dit zet me in een beetje andere positie. Dat kan soms moeilijk zijn, niets over iets te zeggen, maar anders is het gewoon een normaal menselijk leven.

Steph: Okay, nu, in dat licht gezien, sommige van de dingen die je in de laatste paar dagen gepost hebt – en dit heeft niks te maken met de Cabal dit geldt feitelijk lezers van je eigenlijke blog post Portaal 2012 – je bent eigenlijk aangevallen door sommige lezers die zeiden dat je gekloond werd, en is dat waar?

Cob: Hmmm ja, sommige mensen hebben reacties en ik ben daar behoorlijk aan gewend, omdat als je informatie naar het publiek brengt, dan houden enkele mensen ervan, en anderen zullen het haten – en zo is het gewoon.

Steph: Dus, je doet gewoon…

Cob: Maar dit is niks vergeleken met wat de Cabal kan doen, dus daar heb ik geen probleem mee.

Steph: All right. Dus, in antwoord op die mensen die in de laatste dagen rare dingen hebben gepost, zit jij niet vol met desinformatie en ben je feitelijk niet, veronderstel ik, een agent van de Rockefellers of de Rothschilds?

Cob: Nee, dat ben ik niet. Natuurlijk ben ik dat niet. Eigenlijk gebeurde er kloning op (sommige) plaats(en) op deze planeet, maar dit is door het Verzet gezuiverd, mmm, ik denk ongeveer 10 jaren geleden. Dus zijn er geen klonen meer die hier nu rondlopen.

Steph: Maar geen klonen dus, van Cobra, zeker niet. [lacht]

Cob: Nee. Zeker niet.

Steph: Dus, maar als je leest dat, ik denk – en kijk, door met je te praten per email en door het nou te doen, ik weet dat jij heel hard werkt om te krijgen wat je hoopt te doen – maar als je commentaren krijgt zoals die, laat je dat niet denken: “Oh, waarom doe ik dit allemaal?” of laat het je voelen alsof je eigenlijk nog meer moet doen, en om er nog meer bij betrokken te zijn, of je er toe te verplichten?

Cob: Het beïnvloedt mijn besluit niet. Ik heb al lang geleden gezegd dat ik hier ben – gebaseerd op mijn levenservaring, ik deed lange tijd geleden een gelofte om erop te staan de planeet te bevrijden, en ondanks wat ook, totdat dit gedaan is. Dus dit is wat ik zal doen, en kleine commentaartjes op mijn website veranderen er niks aan. Het is geen issue meer.

Steph: Okay. Dus, kunnen we nu wat meer praten over nucleaire wapens? Omdat sommige van onze galactische bronnen, ik bedoel je hebt zeker gehoord van SaLuSa, Matthew Ward, gechanneld door Mike Quinsey en Suzy Ward respectievelijk, dat die gezegd hebben dat de galactici nooit nog een atoomkop zou laten gebruiken. Maar als ik jouw recente post lees, dan zeg jij feitelijk dat de Rockefellers en de Rothschilds nog tot december 2011 toegang hadden tot nucleaire wapens.

Cob: Eigenlijk hadden ze toegang tot nucleaire wapens sedert de tijd van de eerste atoom bom explosie in Hiroshima. En de – wat die kanalen zeggen, daar kan ik geen commentaar op geven, omdat de meeste van die bronnen niet helemaal betrouwbaar zijn. Zie je, gechannelde informatie gaat door het filter van de menselijke geest en alhoewel sommige kanalen behoorlijk zuiver kunnen zijn met bepaalde zaken, wordt de meeste informatie die door een channelingsproces heen komt, vervormd.

Dus de Plejadiërs hebben nooit gezegd dat ze compleet kunnen garanderen dat ze een nucleaire oorlog kunnen voorkomen. Eigenlijk toen ik lange tijd geleden Plejadiërs ontmoette, waren ze nogal bang voor een nucleaire oorlog hier, maar ze zeiden dat ze er alles aan zouden doen om het te voorkomen. En ze hebben veel macht om het te voorkomen, maar weer, ze moeten bepaalde protocollen volgen.

Bijvoorbeeld, als er massalandingen plaatsvinden, nu op dit moment, dat zou zeker alle wapen arsenalen triggeren die de Cabal heeft. Dus ze moeten heel zorgvuldig zijn om dit te doen, en ja, ze hebben technologie om dit af te stoppen maar nog niet alles, nog niet.

Steph: Okay, nou je-

Cob: Dus..

Steph: Je zei net dat je Plejadiërs ontmoette. Ik kom daar straks op terug. Maar..

Cob: Okay.

Steph: … door te zeggen dat de Rockefellers en de Rothschilds nog in december vorig jaar nucleaire wapens hadden, zei je ook dat dit in januari is veranderd. Dus wat veranderde feitelijk met stoppen, om die nucleaire wapens van hen af te nemen?

Cob: Okay. Er was een bepaald project dat een combinatie was van daden van de Plejadiërs en andere positieve rassen en de Verzetsbeweging om de toegang van de nucleaire wapens voor de Ro – specifiek van de Rothschild factie weg te nemen. En dat was zeer succesvol, en dat gebeurde tussen, ik zeg maar eind november vorig jaar en het midden van januari dit jaar.

En als resultaat hiervan, kon alle informatie over de massa arrestaties en al het andere naar de oppervlakte komen. Zonder dat, zou het niet mogelijk zijn. Het was gewoon te gevaarlijk. Nu, bepaalde zaken zijn vrijgegeven na die tijd, en het is nu veel gemakkelijker om met het plan door te gaan.

Steph: Okay. Dus in termen van nucleaire wapens nu,  ben je er aardig zeker van door jouw informatie dat ze nu geen toegang meer hebben tot nucleaire wapens?

Cob: Ik ben – ik ben 99 procent zeker dat dit is geruimd. Niet alles ervan is opgeruimd, maar het is beperkt geworden in voldoende mate dat ik er 99 procent zeker van ben dat dit – dat zoiets als dit nooit zal gebeuren.

Steph: Okay, omdat ik me herinner, ik…   Cob: Maar ik kan je geen 100 procent garantie geven dat dit werd opgeruimd. Ik kreeg geen bevestiging voor die 100 procent.

Steph: Right. Maar ik was – ik herinnerde me dat ik vorig jaar een zeer – eigenlijk niet vorig jaar, het was een paar weken geleden – dat ik een meest bizar verhaal heb gelezen, dat Kodak, die een foto en film company was, een nucleaire reactor in hun gebouw hadden. Dus misschien is dat hoe de Rothschild’s en de Rockefellers eigenlijk hun nucleaire gelegenheden hadden. Misschien waren ze een onderdeel van een geheim stuk in een van de grootste corporaties.
 
Cob: Oh, het is veel eenvoudiger dan dat. De Rothschild factie heeft mensen die zeer diep in de krijgsmacht zitten en die hebben toegang tot nucleaire codes. Dus was er een bepaald project om dit op een of andere wijze te veranderen, zodat hun codes niet langer meer werken.

Steph: Okay. Nou, je zei dit weekend dat de stoffelijke Archons binnen de Jezuïten ook toegang hadden tot nucleaire wapens. Betekent dat ze ook niet langer meer toegang hebben, voor zover jij weet?

Cob: Dit is een beetje een probleem – zij zijn een beetje een probleem. Ze kunnen nog wat hebben, maar heel weinig. Het is veel minder gevaarlijk dan het was, zelfs een week geleden, dus dit wordt nu gezuiverd.

Steph: All right. Dus ondanks het feit dat onze galactische bronnen zeggen dat er geen nucleaire actie zal zijn, zullen er geen – ik veronderstel nucleaire oorlogen zijn, niet zal er uitbreken, er kunnen wel nog wat in bezit van mensen zijn, maar ze konden goed worden vernietigd op een bepaald moment.

Cob: Precies. dus waren er veel gevallen in de laatste 10 tot 20 jaren, waarop e zeer dicht bij een nucleaire oorlog zaten en door de interventie van de Plejadiërs en andere rassen, werd dit heel, heel vaak voorkomen.

Steph: Okay.      Cob: Dus de situatie nu is zoveel beter dan het in de laatste 50 jaren was. Dit is de reden waarom gechannelde bronnen zeggen dat er geen gevaar is. Ik zeg dat er misschien 1 pct gevaar is, maar die is bijna geheel geschrapt.

The Light Agenda - Wednesdays at 6pm PDT/9PM EDT on InLIght Radio.

Stephen’s next guest (June 20) is Suzy Ward - mother of Matthew Ward, receiver ofMatthews’ Messages and author of The Matthew Books.

Vertaling: Winny

No comments:

Post a Comment

The Declaration of Human Freedom

The Declaration of Human Freedom

http://stevebeckow.com/wp-content/uploads/2011/02/Earth1.jpg


Every being is a divine and eternal soul living in a temporal body. Every being was alive before birth and will live after death.

Every soul enters into physical life for the purpose of experience and education, that it may, in the course of many lifetimes, learn its true identity as a fragment of the Divine.

Life itself is a constant process of spiritual evolution and unfoldment, based on free choice, that continues until such time as we realize our true nature and return to the Divine from which we came.

No soul enters life to serve another, except by choice, but to serve its own purpose and that of the Divine from which it came.

All life is governed by natural and universal laws which precede and outweigh the laws of humanity. These laws, such as the law of karma, the law of attraction, and the law of free will, are decreed by God to order existence and assist each person to achieve life’s purpose.

No government can or should survive that derives its existence from the enforced submission of its people or that denies its people their basic rights and freedoms.

Life is a movement from one existence to another, in varied venues throughout the universe and in other universes and dimensions of existence. We are not alone in the universe but share it with other civilizations, most of them peace-loving, many of whom are more advanced than we are, some of whom can be seen with our eyes and some of whom cannot.

The evidence of our five senses is not the final arbiter of existence. Humans are spiritual as well as physical entities and the spiritual side of life transcends the physical. God is a Spirit and the final touchstone of God’s Truth is not physical but spiritual. The Truth is to be found inward.

God is one and, because of this, souls are one. They form a unity. They are meant to live in peace and harmony together in a “common unity” or community. The use of force to settle affairs runs contrary to natural law. Every person should have the right to conduct his or her own affairs without force, as long as his or her choices do not harm another.

No person shall be forced into marriage against his or her will. No woman shall be forced to bear or not bear children, against her will. No person shall be forced to hold or not hold views or worship in a manner contrary to his or her choice. Nothing vital to existence shall be withheld from another if it is within the community’s power to give.

Every person shall retain the ability to think, speak, and act as they choose, as long as they not harm another. Every person has the right to choose, study and practice the education and career of their choice without interference, provided they not harm another.

No one has the right to kill another. No one has the right to steal from another. No one has the right to force himself or herself upon another in any way.

Any government that harms its citizens, deprives them of their property or rights without their consent, or makes offensive war upon its neighbors, no matter how it misrepresents the situation, has lost its legitimacy. No government may govern without the consent of its people. All governments are tasked with seeing to the wellbeing of their citizens. Any government which forces its citizens to see to its own wellbeing without attending to theirs has lost its legitimacy.

Men and women are meant to live fulfilling lives, free of want, wherever they wish and under the conditions they desire, providing their choices do not harm another and are humanly attainable.

Children are meant to live lives under the beneficent protection of all, free of exploitation, with unhindered access to the necessities of life, education, and health care.

All forms of exploitation, oppression, and persecution run counter to universal and natural law. All disagreements are meant to be resolved amicably.

Any human law that runs counter to natural and universal law is invalid and should not survive. The enactment or enforcement of human law that runs counter to natural and universal law brings consequences that cannot be escaped, in this life or another. While one may escape temporal justice, one does not escape divine justice.

All outcomes are to the greater glory of God and to God do we look for the fulfillment of our needs and for love, peace, and wisdom. So let it be. Aum/Amen.

http://stevebeckow.com/worldwide-march-millions/declaration-human-freedom/.


WikiLeaks
Help us fight the extrajudicial US banking embargo: have you contributed to WikiLeaks this month?

Don’t Abandon Julian Assange Now

Messages of Love and Light

Messages of Love and Light
Index

Galactic Family and Keshe

Click the button CC to choose your language subtitles

JAIL THE BANKERS

The 2012 Scenario

FEBRUARY 7, 2013 - 7:00PM EST

FEBRUARY 7, 2013 - 7:00PM EST
T O R O N T O

Profile for Fran Zepeda

オバマが国際刑事裁判所に再加入・・・米国はもはやならず者国家ではない 2012年5月3日

オバマが国際刑事裁判所に再加入・・・米国はもはやならず者国家ではない 2012年5月3日
Japanese

Qu’est ce qu’être humain? par Steve Beckow