They carry their torch wherever they go and illuminate the way forward.

SaLuSa 18-February-2011Followers

Saturday, July 7, 2012

Bulgarian - Архангел Михаил: Масовите арести никога не са състрадателни и няма да бъдат използвани с кабал
Както читателите знаят, аз имах лично общуване с Архангел Михаил днес (4ти юли) чрез Линда Дилън (вж аудио-записа по-долу)

Аз го помолих да ни каже защо имаше несъответствия между казаното от него и това, което казва галактическият източник, който ние всички (СаЛуСа) така много почитаме. Ето неговите отговори.

СаЛуСа казва, че арестите ще се случат, а ААМ каза, че ограничаване ще се случи. Защо се различават версиите? Помолих за колкото може повече подробности в неговия отговор.

Тук е записът: Той отговори, че той не иска да изглежда, че противоречи на СаЛуСа. Той каза, че каквото той е давал, когато дискутира ограничаването, беше много свещена информация за това как Компанията на Небето действат и ще продължат да действат в божествена намеса да се обърнат и да удържат една голяма система от реакции на егрегори, която никога не е била от любов и правда.

Нашата планета, каза той, има много бедна история по отношение справянето с подобни неща като масови арести по любезен, любящ и благотворен начин. Той цитира холокоста като един пример, а аз добавих японските, американските и канадските лагери за интерниране. Хората бяха събирани по такъв начин, че никога не е било с любов или мило. Тези действия никога не са били в съответствие с вселенския закон. Независимо колко хора казват, че искат да направят масовите арести по спокоен и мирен начин, много хора ще търсят отмъщение и отплата.

Механизмите за такива масови арести (задържания), обикновено, общо казано и исторически, са включвали духовно насилие и бруталност. Къде възнамерявате да сложите тези хора (кабал), попита той. (спомнете си колко много хора са казали да ги сложат в същите лагери на FEMA, където те са възнамерявали да сложат нас). Как възнамерявате да се грижите за тях? Нашите планове не бяха любящи или такива от реалност от по-висока размерност.

Архангел Михаил е помолил да не правим масови арести, но те не могат да пренебрегнат нашата свободна воля. Но той моли да подходим със съчувствие и прошка. Той ни напомня, че говорим за масово действие. Няма доказателство за архангелите, че ние няма да създадем още повече жестокост по време на изпълнението му.

Архангелите са чули спора, че ние се нуждаем да видим арести, за да се почувстваме в безопасност и така нашето колективно сърце да започне да лекува, знаейки, че сме в безопасност и е въздадено наказание. Той попита дали това не е точно онова, което нашите поробители биха казали?

Той ни попита кой би бил командващ при такова масово начинание? Това биха били онези, които търсят власт (контрол), а това е, от което искаме да се освободим. Възможно ли е да има масови арести(задържания)? Да. Това в съответствие ли е с архангелското желание? Не.

Попитах го дали би имало някакви арести и той каза, че ще има, защото ние сме ги поискали. Ток ни помоли да гледаме онези, които са били задържани и да видим какво те правят с тази сърдечна промяна. Попитах го дали Джон Робъртс беше един от тях (водейки се от въпрос на читател) и той отговори „Да.“. Попитах го дали може да разкрия тази информация и той отново отговори „Да.“.

Той каза, че онези, които са задържани, не могат да се върнат към Божествения План на техните сърца. Попитах дали някой може да бъде задържан и да продължи да изпълнява функциите си на съдия във върховния съд и той каза „О, да. Фактически те могат да бъдат много полезни, нали?“ ако действието е от любов, светлина, мир или трансформация, тогава тази любов може да се прояви в света. Ако е от омраза, алчност или ограничение, не може. Мислете за задържанията като за „небесна рехабилитация“. Те са проникнати, повече, отколкото можем да си представим, от светлина и любов, докато всичко, което остане, са само те.

Те не искат непременно хората да бъдат отстранени от техните длъжности. Ако те останат на тези си длъжности и станат истинна светлина на любовта, тогава те ще са в уникална позиция да създават масирана промяна и това може да бъде от голяма полза за цялото.

Има някои, които просто ще бъдат арестувани, защото ние това искаме да се случи. Техният брой вероятно ще бъде по-малко от сто човека, защото повечето кабалисти ще бъдат задържани, а не арестувани.

Попитах защо СаЛуСа не споменава тов в неговите съобщения. И той каза, че това е била информация, която не му е била достъпна (налична). Попитах го дали СаЛуСа не е знаел за това и той отговори - не, не беше така. Просто не беше от компетенцията на СаЛуСа да говори за това или да го предприеме. Това беше действие, предприемано (много рядко) от архангелите, които ние наричаме „мощните“ („сили“), Компанията на Небето.

Той ни помоли да не приемаме, че галактиките имат достъп до всичко, до което архангелите имат. Няма разделено усилие. Това просто не е нещо, което СаЛуСа е в позиция да съобщи така, както ААМ не желае да съобщи за масови арести. Галактиките знаят за това, но това не е нещо, което те искат да вършат.

Той ни моли да наблюдаваме промените. Няма да трае дълго. Моли ни да бъдем наблюдатели, а не милиции или парамилиции, извършващи масовите арести. Нашата работа е да наблюдаваме и да докладваме. Той ни моли да търсим промени в начините, по които водачите променят своето разбиране и действия. Те са нашият тест с лакмус. Ние сме в сътрудничество с архангелите, докладвайки какво се случва на човешкото цяло(колектив). Ние сме наблюдателите и докладчиците(репортерите). (Така, че започвайте вашите блогове, хора)

Как галактиките и интергалактиките биха подходили към събирането на онези, които са объркали човечността и са изоставили вселенския закон, би било много различно и далеч по-нежно и мирно от всичко, което хората правят. Архангелите са престанали да ползват човешки език заради внушенията(щампите,инпринтите) и колективните спомени винаги, когато говорим за „масови арести(задържания)“.

Колко дълго трябва да чакаме преди да кажем, че галактиките и архангелите са съгласувани. Той каза, че архангелите биха говорили с галактиките веднага и много скоро можем да очакваме да видим в съобщенията някои промени в обяснението на това, какво се очаква.

Казах му също, че има читатели, които са силно обезпокоени, защото са чакали толкова дълго за някакво осезаемо или видимо доказателство, че нещо се случва (примера с Джон Робертс ще помогне) и сега те чуват, че архангелите казват, че тези задържания ще се случат, но те не представят осезаемо доказателство. Читателите и слушателите стават нетърпеливи. Бихте ли се обърнали към тях, моля?

Той каза, че архангелите разбират какво значи да чакаш, но ни напомниха, че нашето време на чакане не е било еони или цял живот или дори част от този цял живот. И ни помоли да се оглеждаме за промени вътре в себе си, в нашите семейства и в нашите градове. Той каза, че много малко от нас биха искали да чуят такова искане. Но, че той е архангел на Истината, както и архангел на Мира.

Посъветва ни да гледаме в небето и във второстепенните медии. Погледнете промените, на които ние сме свидетели в системата от вярвания на хората.

Той поиска да подобрим баланса си. Увери ни, че ние сме на бойната линия и уморени да казваме, че нещата се променят и да няма голямо осезаемо доказателство. Но осезаемото доказателство е вътре в нас: как виждаме, как чувстваме, как знаем.

Но то вярва, че бил прав, казвайки, че ние не сме искали нещата да се променят толкова бързо, че да създадат страдания и страх. Той предложи да ни бъдат дадени много ситуации всеки ден – обществени и лични – и назова някои от тях – осезаеми. Той ни посъветва да мислим, че винаги има план (заговор), но не от тяхна страна, нито от страна на човеците.

Дори толкова ненадеждни, каквито са някои от нашите източници на новини, ние можем да се обърнем към онези, на които се доверяваме и отбелязват промените. Попитах го кои можем да следим. Той каза, че можем да следим тази „платформа“ (Сценария 2012), новините на BBC , Стивън Кук – и тук аз се подсмихнах и той отговори „Да, но трябва да кажа това, защото те имат нужда да знаят, че има гласове на истина и баланс, и реалност" - и добави Диан Сойер.

Той ме помоли да не се колебая никога да му задавам трудни въпроси и с това приключи.

И така, надявам се, че тази допълнителна информация запълва някои дупки, които първоначалната информация остави. Ние нямаме непрекъснат достъп до някой като Архангел Михаил и аз знам, че това може да доведе до объркващи ситуации.

Но ние имам достатъчно тук, вярвам, за да започнем да се оглеждаме около нас и да наблюдаваме промените, които се случват. Не очаквайте масови арести, защото те не са подкрепени от архангелската сфера. И поправяйте хората, които казват, че отсъствието на масови арести е доказателство, че всичко това е измама и фалшиво. То не е. Архангелите следват различен план от онзи, който ние искаме. Той е по-ползотворен, състрадателен и справедлив.

Преминаването от управление на кабал към планетарна свобода ще бъде извършено чрез задържане, а не чрез масови арести.

Ние ще публикуваме записа веднага, щом го имаме.Translator: Tauno

No comments:

Post a Comment

The Declaration of Human Freedom

The Declaration of Human Freedom

http://stevebeckow.com/wp-content/uploads/2011/02/Earth1.jpg


Every being is a divine and eternal soul living in a temporal body. Every being was alive before birth and will live after death.

Every soul enters into physical life for the purpose of experience and education, that it may, in the course of many lifetimes, learn its true identity as a fragment of the Divine.

Life itself is a constant process of spiritual evolution and unfoldment, based on free choice, that continues until such time as we realize our true nature and return to the Divine from which we came.

No soul enters life to serve another, except by choice, but to serve its own purpose and that of the Divine from which it came.

All life is governed by natural and universal laws which precede and outweigh the laws of humanity. These laws, such as the law of karma, the law of attraction, and the law of free will, are decreed by God to order existence and assist each person to achieve life’s purpose.

No government can or should survive that derives its existence from the enforced submission of its people or that denies its people their basic rights and freedoms.

Life is a movement from one existence to another, in varied venues throughout the universe and in other universes and dimensions of existence. We are not alone in the universe but share it with other civilizations, most of them peace-loving, many of whom are more advanced than we are, some of whom can be seen with our eyes and some of whom cannot.

The evidence of our five senses is not the final arbiter of existence. Humans are spiritual as well as physical entities and the spiritual side of life transcends the physical. God is a Spirit and the final touchstone of God’s Truth is not physical but spiritual. The Truth is to be found inward.

God is one and, because of this, souls are one. They form a unity. They are meant to live in peace and harmony together in a “common unity” or community. The use of force to settle affairs runs contrary to natural law. Every person should have the right to conduct his or her own affairs without force, as long as his or her choices do not harm another.

No person shall be forced into marriage against his or her will. No woman shall be forced to bear or not bear children, against her will. No person shall be forced to hold or not hold views or worship in a manner contrary to his or her choice. Nothing vital to existence shall be withheld from another if it is within the community’s power to give.

Every person shall retain the ability to think, speak, and act as they choose, as long as they not harm another. Every person has the right to choose, study and practice the education and career of their choice without interference, provided they not harm another.

No one has the right to kill another. No one has the right to steal from another. No one has the right to force himself or herself upon another in any way.

Any government that harms its citizens, deprives them of their property or rights without their consent, or makes offensive war upon its neighbors, no matter how it misrepresents the situation, has lost its legitimacy. No government may govern without the consent of its people. All governments are tasked with seeing to the wellbeing of their citizens. Any government which forces its citizens to see to its own wellbeing without attending to theirs has lost its legitimacy.

Men and women are meant to live fulfilling lives, free of want, wherever they wish and under the conditions they desire, providing their choices do not harm another and are humanly attainable.

Children are meant to live lives under the beneficent protection of all, free of exploitation, with unhindered access to the necessities of life, education, and health care.

All forms of exploitation, oppression, and persecution run counter to universal and natural law. All disagreements are meant to be resolved amicably.

Any human law that runs counter to natural and universal law is invalid and should not survive. The enactment or enforcement of human law that runs counter to natural and universal law brings consequences that cannot be escaped, in this life or another. While one may escape temporal justice, one does not escape divine justice.

All outcomes are to the greater glory of God and to God do we look for the fulfillment of our needs and for love, peace, and wisdom. So let it be. Aum/Amen.

http://stevebeckow.com/worldwide-march-millions/declaration-human-freedom/.


WikiLeaks
Help us fight the extrajudicial US banking embargo: have you contributed to WikiLeaks this month?

Don’t Abandon Julian Assange Now

Messages of Love and Light

Messages of Love and Light
Index

Galactic Family and Keshe

Click the button CC to choose your language subtitles

JAIL THE BANKERS

The 2012 Scenario

FEBRUARY 7, 2013 - 7:00PM EST

FEBRUARY 7, 2013 - 7:00PM EST
T O R O N T O

Profile for Fran Zepeda

オバマが国際刑事裁判所に再加入・・・米国はもはやならず者国家ではない 2012年5月3日

オバマが国際刑事裁判所に再加入・・・米国はもはやならず者国家ではない 2012年5月3日
Japanese

Qu’est ce qu’être humain? par Steve Beckow