They carry their torch wherever they go and illuminate the way forward.

SaLuSa 18-February-2011Followers

Google+ Followers

Wednesday, July 18, 2012

Magyar - Michael Arkangyal - Tömeges letartóztatások , 11_7_122012. július 11., szerda


Michael Arkangyal - Tömeges letartóztatások
Köszönet a fotóért GooRoo-nak!
Michael Arkangyal:

A Tömeges Letartóztatások Soha Nem Könyörületesek, és Nem Fogják Alkalmazni a Cabalnál

Copyright / All Rights Reserved [Minden jog fenntartva!]
Archangel Michael: Mass Arrests are Never Compassionate and Will Not be Used with the Cabal [Posted by Steve Beckow - http://the2012scenario.com/]


Amint azt az olvasók tudják, volt egy személyes felolvasásom Michael Arkangyallal ma (2012. július 4.-én) Linda Dillonon keresztül (lásd a lenti hangfelvételt).
Megkértem, hogy mondja el nekünk, miért voltak ellentmondások abban, amit ő mond, és amit az általunk igen nagy becsben tartott galaktikus forrás (SaLuSa) mond. Íme a válaszok.

SaLuSa azt mondja, hogy a letartóztatások meg fognak történni, és Michael Arkangyal azt mondta, hogy visszaszorításra sor fog kerülni. Miért különböznek az egyes verziók? Kértem, hogy adjon annyi részletet, amennyi csak lehetséges.

Íme a hanganyag:
Archangel Michael on Containment, July 4, 2012
https://s3.amazonaws.com/files.the2012scenario.com/Archangel+Michael+on+the+Containment.mp3

Azt válaszolta, hogy nem akarta, hogy úgy tűnjön, ellentmond SaLuSanak. Azt mondta, hogy amit adott, amikor fejtegette a visszaszorítást [megfékezést], az egy nagyon szent információ volt arról, hogyan jár el a Mennyei Társaság, és hogyan fog eljárni isteni közbeavatkozással, hogy kezelje és visszafogja az égbekiáltó viselkedés hatalmas rendszerét, mely soha sem a szeretetből vagy a fényből fakadt.

Azt mondta, hogy a bolygónkon eme dolgok kezelése, mint a kedvességből, szeretetből, jótékonyságból elkövetett „tömeges letartóztatások”, nagyon rossz [silány] múltra tekintenek vissza. Hivatkozott példaként a Holokausztra, és hozzátette a japán, amerikai és kanadai internálásokat. Az embereket úgy terelték össze, hogy abban soha sem volt kedvesség, vagy szeretet. Ezek a cselekedetek soha nem voltak összhangban az egyetemes [univerzális] törtvénnyel.

Függetlenül attól, hány ember mondja, hogy a tömeges letartóztatásokat higgadt, és békés módon akarják végrehajtani, az emberek még mindig bosszúállást, és büntetést várnak.

Azok a mechanizmusok, melyek érvényben vannak a tömeges letartóztatásoknál, „rendes” körülmények között rendszerint történelmileg magukba foglalták a tényleges és spirituális erőszakot, és brutalitást. Hova szándékozzátok tenni ezeket az embereket [a cabal tagjait]? – kérdezte. (Emlékezz, hogy mennyi ember mondta azt, hogy tegyék őket ugyanazokba a FEMA táborokba, melyekbe ők szándékoznak tenni bennünket.) Hogyan akartok elbánni velük? A terveink nem a szeretetből, vagy a magasabb-dimenziójú valóságokból fakadtak.

Michael Arkangyal arra kért (minket), hogy a tömeges letartóztatásokra ne kerüljön sor, azonban nem bírálhatják felül a szabad akaratunkat. Ellenben arra kért (minket), hogy amit teszünk, azt együttérzésből, és megbocsátásból tegyük. Emlékeztetett minket arra, hogy beszéltünk egy tömeges akcióról. Nem volt rá bizonyíték, hogy az arkangyalok látnák, hogy a végrehajtás során nem keltenének [generálnánk] több kegyetlenséget.

Az arkangyalok hallották azt az érvet, hogy nekünk látnunk kell a letartóztatásokat, ahhoz, hogy biztonságban érezzük magunkat, azért, hogy a kollektív szívünk gyógyulásnak induljon, tudva, hogy védve vagyunk, és a büntetés ki lett szabva.

Azt kérdezte, hogy ez nem pontosan az, amit a rabszolgatartóink mondanának?

Megkérdezte tőlünk, hogy ki lenne szerintünk az, aki ilyen hatalmas vállalkozás végrehajtásáért felelős lenne? Azok, akik irányításra törekednek, pedig ez az, amitől igyekszünk elszakadni. Lehetséges, hogy lesznek tömeges letartóztatások? Igen. Az arkangyali akarattal összhangban van ez? Nem.

Kérdeztem tőle, hogy volt-e néhány letartóztatás, azt mondta, hogy volt néhány, mert mi akartuk. Arra kért minket, hogy ügyeljünk azokra, akiket megfékeztek, és vizsgáljuk meg, hogy milyen lelki változást idézhet ez elő. Megkérdeztem, vajon John Roberts volt az egyik (idézve egy olvasó kérdéséből), és azt felelte „Igen”. Megkérdeztem, vajon kiadhatom-e ezt az információt, és ismételten „Igen”-t mondott.

Azt mondta, hogy azok, akiket sikerült visszafogni, visszatérhetnek most a szívük Isteni Tervéhez. Megkérdeztem, hogy meg lehet-e olyan valakit fékezni (visszatartani), aki még mindig a Legfelső Döntéshozóként folytatja, erre ezt mondta: „Ó, igen. Tulajdonképpen ez nagyon jótékony lehet, ugye? Ha a cselekedet szeretetből, fényből, és békességből vagy átalakulásból fakad, akkor az a szeretet kiléphet a világba. Ha ez gyűlöletből, kapzsiságból, vagy a korlátok közé szorításból fakad, akkor ez nem történhet meg. Gondoljatok úgy a megfékezésre, mint egyfajta „mennyei rehabilitációra” [A fordító megjegyzése: akaratlanul is az Otthonunk (Nosso Lar) című film ugrott be. Talán segít jobban megérteni, átérezni, miről is van itt szó: http://www.youtube.com/watch?v=g6Olu9cl5FQ] Annyira átitatódnak szeretettel és fénnyel, hogy azt el sem tudjuk képzelni, egészen addig, amíg semmi más nem marad (csupán a fény, és a szeretet).

Nem akarnak embereket eltávolítani szükségképpen a pozíciójukból. Ha abban a pozícióban maradnak, és a szeretet igaz fényévé válnak, akkor kiválóan alkalmasak arra, hogy erős változást hozzanak létre, és hasznossá válhatnak egészében nézve.

Vannak, akik egyszerűen le lesznek tartóztatva, mert szeretnénk, hogy ez (esetükben) megtörténjen. Lesznek néhányan, talán száznál is kevesebben, mert a több cabal [titkos szövetkezés] tag lesz visszatartva, mint letartóztatva.

Megkérdeztem, hogy SaLuSa miért nem említi ezt az üzeneteiben. Azt mondta, hogy ez az információ nem volt azonnal elérhető számára. Megkérdeztem, vajon SaLuSa nem tudott erről, és azt válaszolta, nem, nem ez volt a helyzet. Nem SaLuSa hatáskörébe tartozott erről beszélni, vagy belekezdeni. Ez egy olyan akció volt (melyet kivételesen ritkán) az arkangyalok vállaltak magukra, amit ő „Hatalmasoknak”, Mennyei Társaságnak nevez.

Megkért minket, hogy ne feltételezzük, hogy a galaktikusoknak hozzáférésük van mindenhez, amit az arkangyalok tesznek. Nincs megosztott erőfeszítés. Ez egyszerűen nem az, amivel egy SaLuSa pozíciójában levőnek foglalkozni kellene, éppúgy, ahogyan Michael Arkangyal sem szeretné a tömeges letartóztatások ügyét magára venni. A galaktikusok tudatában vannak ennek, azonban ez nem olyan dolog, melyben azt állítják, amit tesznek.

Azt kérték, hogy figyeljük a változásokat. Nem tart sokáig. Arra kérnek, hogy legyünk megfigyelők, nem pedig polgárőrség vagy katonai szervezetszerűségek, akik letartóztatásokat végeznek. A munkánk, hogy megfigyeljünk, és jelentsünk. Arra kért minket, hogy figyeljük a változásokat, milyen módokon tolódik el a vezetés egyetértéseikben (összhangjaikban) és cselekvéseikben. Ezek a mi lakmuszpapírjaink. Szövetségben vagyunk az arkangyalokkal, jelentjük, mi történik az emberi közösséggel. Mi vagyunk a megfigyelők, és a tudósítók. (Szóval indítsátok be a blogjaitokat, emberek!)
Ahogy a galaktikusok és az intergalaktikusok elindulnának, hogy összegyűjtsék azokat, akik sérelmet okoztak az emberiségnek, figyelmen kívül hagyták az egyetemes [univerzális] törvényt, mely egészen más, és sokkal szelídebb, békésebb, mint bármi, amit az emberiség tenne. Az arkangyalok tartózkodtak attól, hogy az emberi nyelvet használják a bevésődések, és a kollektív emlékek (emlékezet) miatt, valahányszor „tömeges letartóztatásokról” beszélünk.

Milyen sokáig kell várni, mielőtt a galaktikusok beszélnek, és az arkangyalok egyeztetnek? Azt mondta, hogy az arkangyalok most azonnal beszélnének a galaktikusokkal, és várhatjuk, hogy megjelennek majd a csatornázott üzenetekben, hogy nemsokára érkezik néhány változás a magyarázatokban arról, mi várható.

Elmondtam neki, hogy voltak olvasók, akik nagyon bosszankodtak, mert olyan régóta várnak valamilyen kézzelfogható, látható bizonyítékot arról, hogy valami történik (John Roberts példája segít), és most hallják, hogy az arkangyalok azt mondják, hogy ezek a megfékezések megtörténnek, azonban mégsem szolgáltatnak semmilyen kézzelfogható bizonyítékot. Az olvasók és hallgatók türelmetlenek. Elmondanád ezt, kérlek?

Azt mondta, hogy az arkangyalok megértik, mit jelent az, hogy várni kell, viszont emlékeztetett arra minket, nem kell korszakokat vagy életeket, sem életszakasznyi időt várni. Aztán arra kért minket, hogy változásokat Önmagunkban keressük, a Családunkban, és Városainkban. Azt mondta, hogy közülünk néhányan hallani szeretnék ezt a kívánságot. Ellenben ő az Igazság Arkangyala, és ugyanúgy a Béke Arkangyala is. Azt tanácsolta, hogy figyeljük az eget, és azt, ami elérhető számunkra a másodlagos médiákból. Figyeljük, hogy az emberiség hitrendszerében milyen változásoknak vagyunk szemtanúi.

Arra kért minket, hogy tartsuk fenn egyensúlyunkat. Tudomásul vette, hogy mi vagyunk a tűzvonalban, és belefáradtunk abba, hogy azt mondogatják, hogy a dolgok változnak, miközben nincsenek nagy, kézzelfogható bizonyítékok. A kézzelfogható bizonyíték azonban bennünk van: abban, ahogy látunk, ahogy érzünk, és ahogy tudunk.

Bízik abban, hogy korrekt volt, mikor azt mondta, hogy nem akarjuk, hogy a dolgok olyan gyorsan változzanak, hogy azok nehézségeket, és szűkösséget okozzanak. Azt javasolta, hogy sok helyzetet kapunk a mindennapokban – közösségi és privát szinten – és megnevezett számos ilyet – melyek kézzelfoghatóak voltak. Azt tanácsolta, hogy gondoljunk arra, hogy mindig zajlik (valamilyen) esemény, azonban nem az ő színterükön vagy az emberek színterén.

Még ha néhány új forrásunk bizonytalan is, tekinthetünk rájuk úgy, mint bizalomra méltókra, és akik jegyzik a változásokat. Megkérdeztem, hogy kit követhetünk. Azt mondta, hogy ezt a „platformot” követhetjük (the 2012 Scenario = A 2012-es forgatókönyv), BBC Hírek, Stephen Cook, – és itt elnevettem magam, mire azt felelte „Igen, ellenben el kell mondanom ezt, mert tudniuk kell, hogy az igazságnak, az egyensúlynak, és a valóságnak vannak hangjai” – és megemlítette még Diana Sawyert.

Arra kért, hogy ne habozzak, ha valahányszor nehéz kérdéseket akarok feltenni, mellyel (most) befejeztük. Szóval remélem, hogy ez a plusz információ áthidal néhány hézagot, mely az eredeti interjúban maradt. Nincsen folyamatos, vagy állandó hozzáférésünk olyan valakihez, mint Michael Arkangyal, és tudom, hogy ez zavaró helyzetekhez vezethet.

Van itt viszont elég, úgy vélem, hogy kezdjünk körbenézni, és észrevegyük a végbemenő változásokat. Ne várjatok tömeges letartóztatásokat, mert az nem támogatott az Arkangyali Birodalom által. Helyesbítsétek ki azokat az embereket, akik azt mondják, hogy a tömeges letartóztatások elmaradása bizonyíték arra, hogy mindez csalás, és szélhámosság. Nem az. Az arkangyalok egy másik tervet követnek, mely az egyetlen, amit akarunk.

Ez jótékonyabb, együttérzőbb, és igazságosabb.

Kétségtelenül, a cabal [titkos szövetkezés] uralmáról a planetáris szabadság átállására a megfékezésen keresztül, és nem a tömeges letartóztatásokon keresztül fog sor kerülni.

Leközlünk egy átiratot, amint az elérhető lesz.

Archangel Michael: Mass Arrests are Never Compassionate and Will Not be Used with the Cabal

Source / Forrás: http://the2012scenario.com/2012/07/archangel-michael-mass-arrests-are-never-compassionate-and-will-not-be-used-with-the-cabal/#more-132774

Date / Dátum: 2012/7/4
Posted by Steve Beckow

Translated by / Fordította: Elinor

Fényvilág Press
http://fenyvilag.blogspot.com/

Translator: Elinor

No comments:

Post a Comment

The Declaration of Human Freedom

The Declaration of Human Freedom

http://stevebeckow.com/wp-content/uploads/2011/02/Earth1.jpg


Every being is a divine and eternal soul living in a temporal body. Every being was alive before birth and will live after death.

Every soul enters into physical life for the purpose of experience and education, that it may, in the course of many lifetimes, learn its true identity as a fragment of the Divine.

Life itself is a constant process of spiritual evolution and unfoldment, based on free choice, that continues until such time as we realize our true nature and return to the Divine from which we came.

No soul enters life to serve another, except by choice, but to serve its own purpose and that of the Divine from which it came.

All life is governed by natural and universal laws which precede and outweigh the laws of humanity. These laws, such as the law of karma, the law of attraction, and the law of free will, are decreed by God to order existence and assist each person to achieve life’s purpose.

No government can or should survive that derives its existence from the enforced submission of its people or that denies its people their basic rights and freedoms.

Life is a movement from one existence to another, in varied venues throughout the universe and in other universes and dimensions of existence. We are not alone in the universe but share it with other civilizations, most of them peace-loving, many of whom are more advanced than we are, some of whom can be seen with our eyes and some of whom cannot.

The evidence of our five senses is not the final arbiter of existence. Humans are spiritual as well as physical entities and the spiritual side of life transcends the physical. God is a Spirit and the final touchstone of God’s Truth is not physical but spiritual. The Truth is to be found inward.

God is one and, because of this, souls are one. They form a unity. They are meant to live in peace and harmony together in a “common unity” or community. The use of force to settle affairs runs contrary to natural law. Every person should have the right to conduct his or her own affairs without force, as long as his or her choices do not harm another.

No person shall be forced into marriage against his or her will. No woman shall be forced to bear or not bear children, against her will. No person shall be forced to hold or not hold views or worship in a manner contrary to his or her choice. Nothing vital to existence shall be withheld from another if it is within the community’s power to give.

Every person shall retain the ability to think, speak, and act as they choose, as long as they not harm another. Every person has the right to choose, study and practice the education and career of their choice without interference, provided they not harm another.

No one has the right to kill another. No one has the right to steal from another. No one has the right to force himself or herself upon another in any way.

Any government that harms its citizens, deprives them of their property or rights without their consent, or makes offensive war upon its neighbors, no matter how it misrepresents the situation, has lost its legitimacy. No government may govern without the consent of its people. All governments are tasked with seeing to the wellbeing of their citizens. Any government which forces its citizens to see to its own wellbeing without attending to theirs has lost its legitimacy.

Men and women are meant to live fulfilling lives, free of want, wherever they wish and under the conditions they desire, providing their choices do not harm another and are humanly attainable.

Children are meant to live lives under the beneficent protection of all, free of exploitation, with unhindered access to the necessities of life, education, and health care.

All forms of exploitation, oppression, and persecution run counter to universal and natural law. All disagreements are meant to be resolved amicably.

Any human law that runs counter to natural and universal law is invalid and should not survive. The enactment or enforcement of human law that runs counter to natural and universal law brings consequences that cannot be escaped, in this life or another. While one may escape temporal justice, one does not escape divine justice.

All outcomes are to the greater glory of God and to God do we look for the fulfillment of our needs and for love, peace, and wisdom. So let it be. Aum/Amen.

http://stevebeckow.com/worldwide-march-millions/declaration-human-freedom/.


WikiLeaks
Help us fight the extrajudicial US banking embargo: have you contributed to WikiLeaks this month?

Don’t Abandon Julian Assange Now

Messages of Love and Light

Messages of Love and Light
Index

Galactic Family and Keshe

Click the button CC to choose your language subtitles

JAIL THE BANKERS

The 2012 Scenario

FEBRUARY 7, 2013 - 7:00PM EST

FEBRUARY 7, 2013 - 7:00PM EST
T O R O N T O

Profile for Fran Zepeda

オバマが国際刑事裁判所に再加入・・・米国はもはやならず者国家ではない 2012年5月3日

オバマが国際刑事裁判所に再加入・・・米国はもはやならず者国家ではない 2012年5月3日
Japanese

Qu’est ce qu’être humain? par Steve Beckow