They carry their torch wherever they go and illuminate the way forward.

SaLuSa 18-February-2011Followers

Monday, August 20, 2012

Dutch - Steve Beckow in Een Uur met een Engel, Ashtar

Steve Beckow in Een Uur met een Engel, met Ashtar op 13 aug. 2012: Erkenning van onze aanwezigheid heeft geen maanden nodig… slechts minuten….Bron: http://the2012scenario.com/2012/08/ashtar-acknowledgement-of-our-presence-need-not-take-months-only-minutes 
 
Ashtar legde ons op 13 augustus de diverse coalities uit die de galactische aanwezigheid uitmaakt, die op dit moment rond de Aarde is. De plannen om de grote moederschepen te onthullen aan de nachthemel, de ‘containment’ van de wereldleiders en de inslag ervan op de wereld gemeenschap, politiek en financiën, hoe de galactics het aanpakken om bedachtzaam met zaken als geheimhouding, en vele andere zaken om te gaan die ons helpen te weten hoe onze sterrenbroeders en zusters met ons werken en wat ze, in de huidige tijd aan het doen zijn ten behoeve van ons. Werkelijk een zeer informatief interview. Dank aan Ellen die de transcriptie zeer snel deed terugkomen.

Een Uur met een Engel met Ashtar, op 13 augustus 2012  

Graham Dewyea: Hallo en welkom bij Een Uur met een Engel, met Linda Dillon, het kanaal voor de Raad van Liefde en schrijfster van De Grote Ontwaking, en met Steve Beckow van het 2012 Scenario. Ik ben Graham Dewyea. Onze gast vandaag is Commander Ashtar. Dus hiermee geef ik het aan jou door, Steve.
 
Steve Beckow: Dank je zeer, Graham. En welkom in onze show, Ashtar, zoals altijd.
 
Ashtar: Het is mij een genoegen om hier te zijn, en om weer samen met jullie te zijn. En ja, ik geef de voorkeur aan het me gewoon Ashtar te noemen.
 
Steve: Dank u, Ashtar. Voordat we beginnen wil ik u graag twee eerste vragen stellen. De eerste is: waarom de galactics er voor kozen om niet te verschijnen tijdens de sluitingsceremonie van de Olympische Spelen, en de tweede is om ons iets te vertellen als u kunt, over het zogenaamde Andromedaanse schip wat verondersteld wordt, zichtbaar te zijn aan de zuidwestelijke hemel van de Stille Oceaan van Noord Amerika en over Australië.
 
Ashtar: Wij wilden niet tussenbeide komen, om onze aanwezigheid kenbaar maken of op een showachtige manier tijdens de Olympische Spelen. Onze aanwezigheid werd opgemerkt bij diverse gelegenheden maar dat was niet bedoeld om tussenbeide te komen met wat gezien zou worden als een wereld gebeurtenis van grote vreugde waarin velen groot behagen vinden, en het was geen situatie waarvan we voelden dat onze aanwezigheid verwelkomd zou worden. Dus zo simpel is het gewoon.
 
Steve: All right.
 
Ashtar: Was het een gelegenheid waarin we onze volheid van aanwezigheid konden bekendmaken? Ja. Maar het zou niet gezien worden als verwelkomend of niet beledigend of gezellig zoals met buren. Het zou gezien worden als het zich bemoeien met een sluitingsgebeuren waarbij heel veel inspanning en een aantal mensen door grote testen waren gegaan om het een leuk gebeuren te laten worden. En dus is dat waarom we gekozen hebben om ons niet te vertonen, of te “show up”, zoals jullie dat genoemd hebben.
 
Steve: Okay. En het 150 mijl (= 225 km) lange Andromedaanse schip – kunt u ons daarover iets vertellen?
 
Ashtar: Dat is een prachtig schip. En ja, het maakt haar aanwezigheid bekend, zoals veel andere schepen doen, feitelijk. Dus is het niet alleen aan degenen in Australië zichtbaar en boven de Stille Oceaan, het wordt op diverse plaatsen gezien. En er zullen een aantal schepen van die maat zich laten zien aan jullie nachthemel zodat de mensen gewend raken aan het idee, méer gewend raken aan het idee.

Er zijn een aantal zeer grote schepen die hun aanwezigheid bekend maken, die deel zijn van diverse vloten die hun positie hebben rond de Aarde, rond Gaia, rond jullie wereldbol, zodat de aanwezigheid van objecten, zullen we zeggen, aan de nachtelijke hemel meer duidelijk wordt. Dus is het gewoon deel van een zeer subtiele werkelijkheid die we introduceren in het bewustzijn van de mensen.
 
Steve: En kunt u ons vertellen waar mensen kunnen gaan kijken om die andere schepen te zien, welke positie die hebben?
 
Ashtar: Aan de oostkust, je kunt naar het oosten kijken, aan de noordoostelijke hemel tussen twaalf en een o’clock, en je zult dan wat op een eivormig schip lijkt te zijn zien, wit van kleur – opnieuw een Andromedaans voertuig. En dat is.. als je naar de hemel kijkt die lijkt op een klok, dan zou dat ongeveer liggen .. op tien of elf uur. In het midwesten (Amerika natuurlijk.w) zit het direct boven je hoofd. Dit is een schip van de intergalactische vloot. Er zijn een aantal ervan die ook verschijnen. Deze ene heeft een meer blauwige schijn en de positie ervan is vroeger in de avond, zodat je je daarin niet kunt vergissen, als de Avondster(dat is Venus.w), of de vroege sterren van de avond. Maar die ligt direct boven je hoofd alsof je achterover moet kijken. Als je in Kansas was of in Iowa zou het de zaak zijn van direct boven je hoofd te kijken in de vroege uren van de avond. Je hoeft daar niet op te wachten tot de middernachtelijke hemel. Als je in de zuidelijke hemisfeer bent dan zie je ook al Andromedaanse schepen. En er is een aantal toenames gewoon van het aantal schepen dat al onthuld is of die zichzelf toegankelijk maken om met het blote oog gezien te worden, niet de maat van die massale voertuigen maar heel zeker duidelijk zichtbaar. Specifiek waar je aan denkt als rood.. regenboogschepen – rood, groen, blauw, geel – en die zijn ook eivormig. En we benadrukken dat omdat die buisvormig lijken, maar ze zijn gekromd aan de uiteinden. Dus is het net een ei op zijn kant, niet omhoog en naar onderen. Dus doen we dit als deel van onze missie en bedoeling, om ons gewoon duidelijker te laten zien voor de mensen om er aan gewend te raken, en om dit op een manier te doen die niet beangstigend is, gewoon om te merken wat er is en wat nog nooit eerder werd gezien of geobserveerd.
 
Steve: All right. Dank u. We hebben nog vier en een halve maand over voor de Ascentie. Veel mensen vragen zich af wat er nog kan worden bereikt in zo’n korte periode? Kunt u met ons Disclosure bespreken vanuit dit uitzichtpunt, Ashtar?
 
Ashtar: Nou, Disclosure (=onthulling) zoals jullie dat kennen en zoals ik daarover heb gesproken, door dit kanaal en via andere kanalen, is reeds begonnen. En wat jullie aan de nachthemel zien, en sommigen van jullie zelfs aan de hemel overdag, en wat jullie aan de hemel overdag zullen zien, wordt meer en meer onloochenbaar. Er is een overeenkomst aan onze kant en met jullie, met wat jullie denken dat jullie politieke leiders zijn, dat de verschijning van schepen en de erkenning ervan – wat veel belangrijker is dan de verschijning van een schip, bijvoorbeeld - het is de erkenning van onze aanwezigheid en de erkenning van onze aanwezigheid op een vredige, collegiale, helpende manier. Dat soort erkenning neemt maar enige minuten, weet je. En dat wordt op diverse manieren gedaan.

Maar weet ook dat als dit eenmaal heeft plaats gehad, dan begint jullie hele planeet, jullie gehele collectieve psyche, jullie begrip van hoe de dingen werken en jullie positie in het universum en in de planeet, te veranderen. Dat heeft geen maanden nodig, en zeker helemaal geen jaren. En we weten dat we proberen om jullie geen valse verwachtingen te geven. Maar we lopen vol vooruit, laten we het zo zeggen, dat het zal gebeuren, nog in de zomermaanden, in de top van de zomer.
 
Steve: All right. Voor terug te keren naar wat werkelijk het voornaamste onderwerp is van de show, wil ik u graag nog een vraag stellen alleen om sommige dingen op te helderen. Ik denk dat mensen… sommige mensen vragen zich af wat nou precies coalities zijn – en ik verwacht een groot aantal, maar misschien kunnen we ons beperken tot de voornaamste coalities. De Galactische Federatie is hier, het Ashtar Command, de Verenigde Krachten van de Buitenste Galaxies. Kunt u ons vertellen wat de relaties zijn tussen hen? Bijvoorbeeld, is het Ashtar Command deel van de Galactische Federatie van Licht?
 
Ashtar: Ja, dat is zo!
 
Steve: Dus wat onderscheidt in het algemeen het Ashtar Command van de Gal.F.van Licht ?
 
Ashtar: Nou, ik zou graag zeggen dat ik dat ben, maar ik denk niet dat dit helemaal aanvaardbaar is voor mijn collega’s. Ik word door sommigen [Steve: feitelijk, bijvoorbeeld door de Goddelijke Moeder] een onstuimige jonge man genoemd, maar in feite is dat mijn manier helemaal niet. Ik ben veel meer een schaapherder en vredesbewaarder. We zijn collega’s, we zijn bondgenoten. En wat jij niet schijnt te denken is dat we vrienden zijn. In veel gevallen is er een afkomst met nakomelingen en is er een verbinding in termen van hoe we gereisd hebben en uitgestraald zijn/hebben door het universum heen. Dus zijn het zeer coöperatieve relaties. Het is niet wat sommigen denken dat de ene iets doet en de ander zich daar niet bewust van is. Dat is gewoon helemaal niet het geval. We zijn een zeer samenhangende alliantie. En daarin zitten natuurlijk weer allianties.

Dus het Ashtar Command, zoals jullie dat denken, is een arm, of een vloot. Zoals jullie weten zijn er miljoenen schepen – nee, niet allemaal direct boven jullie planeet, maar zeker in een circulatie, in een omloop er heel dicht bij. En dus is er heel veel logistiek waar aan gewerkt moet worden tussen de intergalactics en de Galactische Federatie van Licht. En mijn command is daar een integrerend onderdeel van.

We dragen bij in het werk als een onafhankelijke arm want we hebben onze eigen missie en bedoeling. En onze missie en bedoeling zit zeer specifiek in het werken met Disclosure en met het werken van de aankomst van veel krachten – die wij krachten noemen(forces) – op planeet Aarde en om dat proces van cohabitation (samenwonen) te beginnen, en van collegialiteit, van uitwisseling en van technologische opwaardering. Maar denk niet dat we niet allemaal samenwerken. Dat zou gewoon een ernstige misvatting zijn.
 
Steve: Okay. Dank u.
 
Ashtar: En dan is het aardig omvat. Het zijn paraplugroepen, weet je. De Intergalactics, de Verenigde Krachten van de Buitenste Galaxies, de Federatie van Licht en ja, mijn command.
 
Steve: Nu is… sommige mensen zeggen dat de Galactische Federatie en de Galactische Federatie van Licht verschillend zijn. Is dat het geval?
 
Ashtar: Ja. Maar het is … een onderscheiding die wij maken maar dat hoeven jullie niet te doen.
 
Steve: All right. Kunt u dat alsjeblieft uitleggen?
 
Ashtar: Jullie hebben een situatie op Aarde waar je diverse armen hebt van jullie … jullie exploratie krachten/legers. Dus, bijvoorbeeld, je hebt dan de Marine die werkt met de Navy. Nou, de Galactische Federatie werkt met de Galactische Federatie van Licht. Dus denk dat het een … dat het een arm is, coöperatief is maar die onafhankelijk is in termen van hun organisatie, hun richtlijnen, hun missie en bedoeling.
 
Steve: All right. En u noemde de galactics en de intergalactics. Kunt u aan ons uitleggen wat het verschil is tussen die twee?
 
Ashtar: Dat is heel eenvoudig. Het is gewoon een zaak van afstand. Het is een zaak van hoe ver je gekomen bent en wat de band is en wat de ervaring is geweest. Begrijp, dat we verzameld zijn vanuit het multiversum, en sommigen van ons zijn onafhankelijk gekomen, lang geleden al. Maar dat betekent niet dat we ons niet bewust waren van elkaars wens om te komen en om deel te worden van deze ontvouwing van jullie planeet. Dus is het meer een onderscheiding van hoe ver, dan iets anders.
 
Steve: En als u zegt “hoe ver” dan bedoelt u vanaf de Aarde?
 
Ashtar: Ja, dat is juist.
 
Steve: All right. Dank u. en ….
 
Ashtar: En vanuit welke dimensies en van welke universums. (universa)
 
Steve: Dat is weer voor een volgende show, Ashtar, ben ik zeker van. Kunt u ons iets vertellen over de Verenigde Krachten van de Buitenste Galaxies? (Unified Forces of the Outer Galaxies) Ik denk niet dat iemand behalve mensen die van Grener gehoord hebben, van hen weten. Het zegt ”de buitenste galaxies”. De buitenste galaxies in relatie tot wat? Waar komen die vandaan, Ashtar?
 
Ashtar: De buitenste galaxies zijn waarvan jullie denken dat de verre uithoeken zijn van het universum. Dus wat er veel gebeurt is alhoewel er ook heel veel Plejadische energie zit bij de Verenigde Krachten van de Buitenste Galaxies, maar hun rekruten en families en hun krachten zijn verzameld vanuit vele planeten en stelsels waar jullie je niet bewust van zijn, zoals [Zeres?] of CCC, planeten die niet helemaal makkelijk gekend worden door de mensen van Aarde.
 
Steve: Okay. Dank u. Misschien kunnen we nu naar het voornaamste onderwerp gaan van de show.
Onze sterrenbroeders en zusters die hier rondom de Aarde zijn, komen uit vele dimensies en zoals u zegt, uit vele universums en denkwijzen die verschillend van ons zijn. Het is belangrijk voor ons om te weten hoe jullie denken over situaties en problemen. Dus ik wilde een zaak nemen om te illustreren hoe jullie denken. En die zaak die ik uitkoos was de noodzaak/behoefte van geheimhouding. Er is vaak gezegd dat er noodzaak is om niet over sommige onderwerpen te praten. Ik had een ander gebied kunnen kiezen, maar dit scheen ons te laten zien hoe onze sterrenbroeders en zusters overleggen/beraadslagen.
Kan ik u wat vragen stellen over de noodzaak tot geheimhouding?
 
Ashtar: Ja, absoluut. Ik ben heel blij om daar over te spreken, of over elke andere zaak die je naar voren wilt brengen.
 
Steve: Dank u. All right. Wat is in het algemeen de aanleiding voor de galactics als ze de noodzaak voelen om iets geheim te houden en waarom? En u hoeft niet te antwoorden als dit een geheim is.
 
Ashtar: [lacht] Oh, maar je kunt niet beperken wat ik wel of niet zeg, mijn beste vriend!
 
Steve: Dat is waar! [lacht]
 
Ashtar: Maar, ik zal niet zeggen dat dit een geheim is. Maar weet je wat? Er zijn dingen die we niet willen bespreken. Maar laat ons dat in de geest van coöperatie doen, en de geest van coöperatie die we je luisteraars(en lezers) nog zullen laten begrijpen en ook jouw aardige zelf. Ten eerste, voor alles, neigen wij niet te denken aan veel informatie die geheim is. Dus dat is een voorafje die we willen dat je voorin je denken houdt terwijl we dit bespreken.

Er zijn dingen die we niet bespreken met de mensen gewoon omdat je dat misschien niet begrijpt. Nu, ik zeg dit in geen geval om aan jullie afbreuk te doen, maar er zijn gewoon manieren waarmee we opereren, zoals technologie, die zoveel verder ligt dan wat er heden beschikbaar is voor jullie, dat je dat niet zult begrijpen.
Maar nu je over geheimhouding praat, en wat je echt zegt is: “Waarom houden jullie zoveel informatie vast over waar jullie zijn, hoe jullie zijn, wanneer jullie komen, hoe jullie opereren, wat jullie precies gaan brengen, wat jullie precies gaan doen? Waarom wordt dit allemaal zo geheim gehouden?”

De grootste reden die wij voor geheimhouding hebben, en ik denk dat ik hier spreek voor al mijn broeders en zusters van de diverse krachten, de grootste reden is dat we geen informatie delen over bepaalde onderwerpen omdat we geen enkele soort vrees willen scheppen. Dus hebben we zachtjes gelopen, zoals jullie goed weten en jullie zeggen soms dat we te langzaam zijn gegaan, maar we zijn zeker al honderden jaren zachtjes aan het lopen, zodat jullie, als menselijk ras dat langzaam ging - niet nu maar in het verleden – op een nogal langzaam tempo, zodat jullie gewend zouden raken aan bepaalde ideeën en concepten.

Nu, we hebben ook een niveau gehandhaafd van geheimhouding, en in dit geval kun je zelfs denken aan het nog steeds verborgene, omdat we niet enig soort van geweld willen oproepen, of uitlokken. Dat is tegen alle, niet alleen tegen de universele wet, maar tegen de wetten aan wie we allen getrouw zijn. En ieder van ons heeft codes van gedrag, of regelingen, niet van wat jullie denken dat gedrag is, alhoewel die niet zijn gesystematiseerd zoals sommige waarvan jullie weten dat je wetten zijn.

Maar we willen niet een gewelddadig antwoord uitlokken. Dus blijven we geheim bij veel van onze ondernemingen, gewoon – dat was in het verleden – dat er geen vergelding zou komen. Omdat dit compleet niet alleen onze missie en bedoeling zou verhinderen, maar het zou enorm schadelijk zijn voor de planeet en voor de menselijke ontwikkeling. Dus wat wij geheim hebben gehouden in termen van onze plannen is ook vaak geweest dat we geen valse verwachtingen wilden wekken, vanwege het aantal, de miljoenen en triljoenen van variabelen waar we mee werken, niet alleen in termen van onze eigen krachten en onze eigen vloten maar ook in termen van menselijke varianten – en jullie veranderen je denken zo snel als jullie weerspatronen.
 
Steve: Daar ben ik me heel bewust van.
 
Ashtar: Dus we zeggen niet vaak: “Op deze tijd en datum….” Alhoewel we wel gezegd hebben: “Kijk naar de hemel nu, in deze tijd, en jullie zullen het observeren.” Maar dat is waarom we vaak handhaven wat jullie denken als aan geheimhouding. Maar in termen van onze eigen uitwisseling, en zelfs uitwisselingen tussen de vloten, er is heel weinig dat feitelijk geheim wordt gehouden.
Wat jullie denken dat een geheim is – en laten we even zeker stellen dat we over hetzelfde praten, omdat dit ook een van die gebieden is… ik ben meer gewend om met menselijke wezens te praten dan velen – als jullie zeggen dat je een geheim hebt, is het gewoonlijk omdat je die informatie niet wilt delen omdat het iemand zou beschadigen of kwaad doen, of dat iemand je iets in vertrouwen heeft gegeven waarvan zij vroegen om dit vertrouwelijk te houden.

Nou, er zijn situaties waarin we praten over bepaalde wezens op jullie planeet en wij zeggen: “Hier is wat informatie, maar kun je het bij jezelf houden want we zijn niet helemaal voorbereid op dat de massa’s dit weten….”Omdat we geen disharmonie of vrees willen scheppen of om onze hand in sommige situaties te steken. Omdat, zelfs in deze tijd zijn er diegenen op jullie planeet die werkelijk willen vergelden.

Welnu, wordt dat toegestaan? Nee. Want voor het meeste ervan is al gezorgd. Dus is dat een onbetekenende poging, als bepaalde regeringen of krachten vergelding willen, en dan zouden ontdekken dat hun capaciteit om te vergelden al betekenisloos zou zijn, zou het wanorde, vrees en verwarring veroorzaken. Dus dat is waarom wij gewoon soms niet over deze dingen praten, omdat we geen menselijke ongerustheid willen scheppen.

Wat er aan het gebeuren is met jullie collectief – en ik moet jullie loven, jullie allemaal, niet alleen die naar dit programma luisteren/lezen, maar jullie allemaal op de planeet die je ongerustheid op een snel tempo al hebben verwerkt, en vrees hebben losgelaten en moed en vertrouwen en je bestemming hebben omhelsd - die jij, beste Steve de Goddelijke Kwaliteiten hebt genoemd, maar wat wij simpel als de ervaring van het bestaan beschouwen.
 
Steve: Ik weet dat jullie goddelijke autoriteit hebben om tussenbeide te komen bij een ‘valse vlag’ operatie, maar soms lijkt het dat als er bij een valse vlag operatie tussenbeide werd gekomen, of bij andere omstandigheden die omhoog komen, dat de cabal (de kliek) tot een Manchurian kandidaat moordpartij komen, bijvoorbeeld, zoals in Denver en zoals bij de vader van of de producer of de directeur van Steven Greers’ aanstaande film.
Is het geval dat de galactische krachten geen goddelijke autorisatie hebben om tussenbeide te komen bij een Manchurian-kandidaat voor moord? (= een gebrainwashte kandidaat. Zoek op Google.w)
 
Ashtar: Wij hebben die autorisatie wel, zoals je dat zegt, om tussenbeide te komen. Maar gewoon autorisatie hebben om tussenbeide te komen betekent niet altijd dat we dat zullen doen. De consequenties van zo’n tussenbeide komen…. En geef niet alle schuld aan de cabal. Er is ook gewoon nog heel veel menselijk chaotisch gedrag op de planeet die niet wordt beheerst door wat jullie denken dat de cabal is of door ongeziene krachten. Het zijn gewoon menselijke wezens die scheef gaan. Maar laten we dat even aan de kant zetten.
Gewoon omdat we permissie hebben betekent niet altijd dat we die autoriteit ook uitvoeren. Die bijverschijnselen waarvan jullie, opnieuw, niet het aantal variabelen van kennen. En ik zeg dat niet op een manier waarbij ik me daar van afmaak, het is gewoon dat jullie niet de technologie hebben of tot nu toe de middelen hebben om te kunnen omgaan met het aantal variabelen waar die tussenbeide komst in kan resulteren.
En het andere waarover we zouden praten terwijl we spreken over geheimhouding is dat jullie niet weten – en dit zijn geheime operaties van grote omvang – dat jullie niet het niveau kennen waarbij wij heel vaak tussenbeide komen. Omdat we niet willen dat het willen tussen beide komen gezien wordt als komend vanuit buiten het menselijke rijk.
Soms wordt die tussenbeide komst uitgevoerd en wordt er verantwoordelijkheid genomen door sommige van onze troepen, onze krachten die reeds op de grond zijn, en soms wordt dat als tussenbeide komst gedaan direct vanuit een van de vloten. Maar ondanks dat, er is veel meer tussenbeide komst dan jullie je bewust van zijn. En dat is een goede zaak. Omdat tussenbeide komst werkt, en de situaties niet escaleren of de gebeurtenissen vinden dan niet plaats als die tussenbeide komsten succesvol zijn.
 
Steve: Ik vraag me af of jullie kunnen waarderen als wij horen dat jullie geen, zeg maar geen valse vlag operaties toestaan te gebeuren, maar dan zien we een monsterachtige massa schietpartij in Denver en mensen vragen zichzelf dan af: “Nou, wacht even. Ik dacht dat de galactics er op zouden toezien dat dit soort dingen niet meer gebeuren.” En dan zeggen ze ook: “Nou, ik dacht dat de duistere mensen ‘gecontained’ waren.”(in een container zaten) en “Ik dacht dat ze werden gearresteerd,” en dan zijn we in de war.

Wij weten niet wat deze massa schietpartij in Denver betekent, of de galactics in staat zijn om tussenbeide te komen of niet, of ze ons beschermen of niet. Kunt u daar commentaar op geven?
 
Ashtar: Ja, we kunnen tussenbeide komen. Niet iedereen is een kandidaat voor een containment, en dat staat zeker onder de auspiciën van Aartsengel Michaël, onze Lord en zijn legioenen, waarbij ik ook ben bij ingesloten. Maar wat jullie ook zien, buiten dat – en ja, we kunnen over Denver praten – buiten die gruweldaad dat die ook miljoenen mensen doet wakker worden.
 
Steve: Ja, het is een hele pijnlijke manier om wakker te worden voor mensen.
 
Ashtar: …Ja, dat is zo…. En het is een menselijke beslissing die deze situatie heeft geactiveerd – menselijk besluiten, niet onze besluiten, en zeker geen goddelijke besluiten. Is dit een situatie waarin wij hadden kunnen tussenbeide komen? Ja, maar er zijn ook iedere dag beschietingen in jullie straten, en slachtpartijen in jullie straten waarbij we kunnen tussenbeide komen.
 
Steve: U bedoelt, dat u daar ook voor geautoriseerd bent om tussenbeide te komen?
 
Ashtar: Ja. Wij zijn geautoriseerd en vaak doen we het. Maar soms zijn de situatie en het resultaat en het niveau van bewustzijn, en de opoffering… Vergeet de opoffering niet. En we weten dat dit waarschijnlijk iets is dat velen van je luisteraars/lezers, niet willen horen. Maar in opoffering van die wezens die hun leven hebben verloren, en de families die opgeofferd zijn, zit er ook een niveau van zielenovereenkomst. Dus is het geen verspilde opoffering. Het zit nergens dichtbij verspilling zoals bij sommige van jullie oorlogsuitvoeringen.
Op dezelfde manier als jullie denken aan een tragedie, waar een aantal van mensen samen sterven, of dat ze samen de planeet verlaten, is er een zielenovereenkomst dat dit gebeurt om het bewustzijn te verheffen, om medeleven op te bouwen, om vertrouwen op te bouwen. En jullie zeggen dan: “Nou dit vergrootte ons vertrouwen niet.” En wat ik tegen jullie zeg is dat ik denk dat het dat wel deed. We zien dat het jullie vertrouwen in elkaar vergroot, en het heeft zeker jullie medeleven vergroot – en jullie waakzaamheid voor waar de menselijke chaos toe in staat is.
 
Steve: Impliceert u nu dat de Denver schietpartij geen cabal actie was maar het resultaat was van een gestoord mens?
 
Ashtar: Alles dat ik tegen je zeg is dat het complexer is dan je denkt. En het was niet alleen een actie van de duistere krachten van of van de cabal. En ja, er waren zekere individuen hierbij betrokken.
 
Steve: En dit is een voorbeeld van een zaak die moet worden geheim gehouden?
 
Ashtar: Ja, dat is het.
 
Steve: All right. Terwijl ik niet probeer om dat geheim geweld aan te doen, kunt u praten over de redenering achter deze selectie als een zaak die geheim moet worden gehouden, zodat we uw denken kunnen begrijpen?
 
Ashtar: Er is een neiging bij menselijke wezens en hybride wezens om naar een situatie te kijken die verschrikkelijk is – en we weten dat deze situatie compleet afschuwelijk is en dat er veel lichtwerkers en sterrenwezens zijn die hier als hulpkrachten zijn geweest om te assisteren – maar er is een neiging om onmiddellijk de fout en de schuld te geven aan, en dàt zijn de duistere krachten van de cabal. En wat die doen is om het buiten je te leggen, alsof er een kracht van buiten is die controleert, eerder dan te zeggen: “Dit is nu een van het ergste menselijke gedrag dat je kunt zien. En zo ziet chaos en omhelzing van geweld eruit.”

En een van de dingen die jullie als collectief leren. Jullie zeggen dat je geweld verafschuwd en we weten dat jullie dat doen, maar in feite hebben de meesten van jullie geweld ver weg gezet. Dus is het makkelijk te oordelen en te verafschuwen wat duizenden mijlen ver weg is. Het maakt de werkelijkheid van dat geweld niets minder werkelijk. En dus kijken jullie naar situaties en zeg je: “Nou, dit zijn wij niet. Dit is niet het menselijk collectief. Dit zijn zeker niet de Lichtwerkers. Dit zijn niet de troepen op de grond. Dit is de cabal.”
En wat ik tegen jullie zeg – en het is belangrijk dat jullie begrijpen wat ik zeg, ook al is het niet aangenaam voor jullie – niet alles kan aan de voeten van de cabal gelegd worden. Het is te makkelijk om het buiten jezelf te zetten.
Wij hebben deze les geleerd. En wat het doet is dat het nog meer afscheiding creëert.
 
Steve: Ik zou dat heel graag willen vervolgen met u in een toekomstig programma. Dat zou waarschijnlijk een heel vruchtbaar gebied zijn om te exploreren.
U zei dat niet iedereen een kandidaat is voor containment.(= in een lichtcontainer zetten)Wat zijn de criteria voor containment, Ashtar?
 
Ashtar: Criteria voor containment zijn dat je in een situatie moet zitten waar je pijn, lijden kunt krijgen, dat je daden zo verschrikkelijk zijn geweest en dat je niet probeert de energie te accepteren die naar de Aarde wordt gezonden en naar alle menselijke wezens.
Maar voornamelijk is het niet dat je een kleinere speler bent. Het zijn zij die in posities zijn van wat wij zeggen, betekenisvolle autoriteit, sommigen gekend, anderen onbekend; dat zijn de mensen die de eerste kandidaten zijn voor containment. Met de rest wordt gewerkt, zoals jullie weten – maar misschien weet niet iedereen dat – maar er wordt met hen gewerkt in een variëteit van andere manieren of wat we kunnen zeggen misschien minder containment.
Maar waar wij naar verwijzen als we de term ‘containment’ gebruiken is waar Aartsengel Michaël op wijst als de lichtdoos, door gebrek aan een betere metafoor.
 
Steve: Ik begrijp dat Bashar al Assad niet in een containment zit. En ik denk dat toen de luisteraars dat hoorden, ze misschien gezegd hebben, bijvoorbeeld, dat hij past in de criteria die u hebt geschetst. Kunt u het voorbeeld gebruiken van Bashar al Assad om ons meer te helpen begrijpen?
 
Ashtar: Nou, in feite is hij nu wel in containment.
 
Steve: Hij zit wel in containment. All right.
 
Ashtar: Omdat, vergeet dit niet, iedereen wordt niet onmiddellijk in containment gezet. Er wordt met hen gewerkt, er wordt met hen gewerkt, er wordt met hen gewerkt, en dan als er gewoon geen teken van verandering is, dan worden ze daarin gezet – ten gunste van het collectief. Denk er op die manier aan. En wij zien onszelf – ik weet dat jullie ons niet altijd zien als deel van het collectief, maar we beschouwen onszelf wel als deel van het collectief.

En als er afschuwelijke misdaden zijn, en er is geen spijt, en er is een vastberadenheid om er mee door te gaan, ondanks discussies die hebben plaats gehad aan boord van een schip, en op Aarde, dan wordt de volgende stap gezet.
 
Steve: Right. Nou, ik bekijk het verschil tussen aardlingen en galactics eerder als betekenisloos.
 
Ashtar: Zo zien wij dat ook, lief hart. Dat doen wij ook.
 
Steve: Dank u. Ik weet dat veel mensen zich afvragen hoe snel containment verder gaat, of het nu een manier blijkt te zijn die gruwelijke daden van sommige mensen op de planeet een halt toebrengt. Ik denk in het algemeen dat het ons allemaal aangaat, de snelheid waarop dingen gebeuren. Kunt u ons iets vertellen over de progressie van containment?
 
Ashtar: De containment gaat feitelijk heel snel. En die is ook versneld in termen van wat jullie denken dat snel is of wat wij denken dat snelheid is. We zijn naar het tweede niveau gegaan. De meeste van de grootste overtreders, laten we het zo zeggen – zij die gewoon niet willen veranderen – zijn gecontained in de cylinders, de lichtboxen, en we werken nu aan wat jullie zouden denken de tweede reeks. En we vermoeden dat dit eigenlijk bijna aan het eind van jullie week feitelijk voltooid is.

Dus de veranderingen die plaats vinden en die jullie zullen zien in termen van maatschappelijke verandering en politieke verandering en financiële verandering zijn feitelijk heel dichtbij en snel.
 
Steve: Nou dat is goed nieuws.
 
Ashtar: En als je denkt dat je bezorgd bent over de snelheid waarop de dingen zich ontvouwen, dan ben je daar niet alleen in. We hebben gewacht en gewacht en een hele lange tijd gewacht op deze ontvouwing en deze Ascentie, deze verschuiving van bewustzijn, op de terugkeer van het oorspronkelijke plan. We kwamen vanwege de potentie om deel te nemen, en om te zien, en om van hulp te zijn over hoe we dat in dit proces kunnen zijn – het was een te grote gelegenheid om te laten schieten! Laten we het zo zeggen.
 
Steve: U kwam naar de Aarde, maar er moeten heel veel planeten zoals de Aarde zijn geweest waar de diverse coalities naar toe kwamen om te helpen. Als u zegt dat het een te grote gelegenheid was om te laten schieten, bedoelt u dan de Aarde of het geheel van de Ascentie inspanning?
 
Ashtar: Het geheel van de Ascentie inspanning. Het feit dat het de koninkrijken zijn, de mensen, de planeet en de liefde, en dat jullie dan nog een vorm van stoffelijkheid zullen hebben en dat jullie heel erg op ons lijken wat vibratie betreft. Dus is het… voor ons, is het om te komen voor assistentie als van een broeder en zuster.
En misschien wisten jullie niet dat julliee een broeder of zuster hadden, maar dat doen jullie.
 
Steve: Dank u. Ik vroeg ooit aan Aartsengel Michaël in een persoonlijke reading wat het volgende was, en hij zei: nou, je moet een 200 jarige vakantie hebben hierna, nadat jullie doorgaan naar een Ascentie van de 7de dimensie, en het zelfde weer overnieuw doen.
Is het zo dat volgend op deze Ascentie er nog andere Ascenties zijn? Is het een soort van rimpeling van dingen? Of hoe werkt het dat er een Ascentie is op een niveau en dan een Ascentie op een ander niveau? Wat is, wat dit betreft, het Goddelijke Plan?
 
Ashtar: Je kunt er aan denken als aan een rimpeleffect, en dit rimpeleffect gaat door naar buiten. Dus als je denkt aan een rimpeleffect dat naar buiten gaat, als je opstijgt, en als Gaia opstijgt dat er een rimpeleffect is door alle, niet alleen door de menselijke dimensies, maar ook door het universum… Dus dat rimpeleffect gaat veel verder door dan jullie je kunnen voorstellen.
En dus ja, de zaak is dat er altijd een voortdurende beweging is, en je weet dit van je moeder. En dus, als je verdergaat, er weer een volgende ontwikkeling zal zijn, en weer een volgende en een volgende ontwikkeling.
 
Steve: Nou, laten we er wat tegenover stellen, wat Kuthumi zei en wat Aartsengel Michaël zei. Kuthumi zei: “Als jullie ascenderen, stijgen wij ook op.” En hij wees op de Opgestegen Meesters. Maar Aartsengel Michaël zei: “Jullie hebben een 200 jarige vakantie en dan zullen jullie naar een ascentie gaan in…” een andere dimensie.
Nou dat houdt in dat er een doorgang van tijd is. Ik kan begrijpen hoe, als we in de derde dimensie opstijgen, dat anderen boven ons kunnen opstijgen. Maar ik heb wat meer moeite een periode tijd te begrijpen tussen de twee en dan een volgende Ascentie. Dat lijkt op de oppervlakte geen rimpeleffect te zijn. Kunt u me dat helpen begrijpen?
 
Ashtar: Waar Michaël op wees in jullie geval, en in het geval van velen, zijn de 200 jaar of zo die je wilt wonen in de vijfde, de zesde, zevende dimensie en een Gouden Periode hebben; dat jullie volledig aanwezig willen zijn om de vruchten te plukken van je arbeid.
 
Steve: All right. Nou laat me het dan nog anders zeggen. Zijn Ascenties voortdurend aan het gebeuren ergens in het universum? Ik bedoel massa ascenties.
 
Ashtar: Kleine en grote.
 
Steve: Ja, ik bedoel massa.
 
Ashtar: Je kunt er op die manier over denken. Omdat er altijd persoonlijke Ascentie en bewegingen zijn. Maar een grote, zoals de Ascentie waar jullie nu allemaal doorheen aan het gaan zijn, dat is een voldoende groot gebeuren, dat is een zeldzaamheid. Dus, denk als je een steentje gooit in het universum, dan verandert dat alles. En het verandert niets. Maar de inslag van dat steentje wordt helemaal door gevoeld.
Nu, in sommige gevallen, geeft het een omhoog rijzen – omdat het de wijze waarop is – geeft het een omhoog rijzen van wat jullie kunnen denken als aan opgestegen meesters. Maar dat betekent niet dat die achter zich laten wie ze zijn, hun kern essentie. Het kan resulteren in een uitbreiding van hun wezen, die ze verwelkomen en integreren. Dat zet hen niet buiten jullie bereik, omdat jullie in een nieuwe werkelijkheid zitten, waar dat bereik volledig mogelijk is. Dus, jullie energie gaat omhoog; de energie van het universum is aan het omhoog gaan. Maar dan zijn er nog situaties waar.. denk als aan een trog of de kalmte, als daar een rimpel naar buiten gaat. De inslag wordt gevoeld, maar die is niet betekenisvol. Dat is een kleine aanpassing. Daarom kwamen wij naar het hart van waar die steen zal worden ge’dropt’. Wij willen deel zijn van die ervaring en om die ervaring te assisteren, omdat jullie hulp nodig hebben.
En dat is deel van onze reis. Onze verplichting is om in dit stuk ervan te helpen. Dus als de mensen, als de wezens van de Aarde zich gaan realiseren dat ze niet gewoon alleen zijn in het universum, dit wakker worden, die verandering is zo fundamenteel, zelfs als je niet van dimensie verschuift, dat ontwaken is zo fundamenteel dat het alles verandert.

En wat het doet is dat het jullie niet alleen dichter bij ons brengt, maar dichter bij elkaar. Het schept geen isolatie; het creëert geen situatie waar je voelt dat je jezelf moet beschermen, het is de erkenning dat jullie deel zijn van een gemeenschap waarvan velen niet eens wisten dat die bestond. En die factor, die ene factor van besef… En dat is waarom zo velen vurig Disclosure willen. het is niet alleen een zaak van schepen die opduiken. Dat is bijna onbetekenend. Het is het besef dat jullie deel zijn van een grotere gemeenschap, een groter universum, dat jullie in een gemeenschap zitten op een manier waaraan de meeste menselijke wezens nooit gedacht hebben.
 
Steve: Als u zegt: “Daarom kwamen wij naar het hart ervan,” wat bedoelt u dan, “het hart ervan”? U wijst dan niet op de Aarde, wel? Waar wijst u dan op?
 
Ashtar: We kwamen naar het hart van waar deze Ascentie plaats vindt. Dus, als je nu denkt aan de hele onderneming – de planeet, de energie, het plan van de Moeder, de beweging die in de mensheid plaatsvindt – wij hebben onszelf in het centrum van die activiteit gezet. Jullie zijn je niet altijd bewust ervan dat wij in het centrum van die activiteit zijn gezet, maar dat zijn we. En dat zijn we al een lange tijd geweest.
 
Steve: Dat is heel interessant. Als lichtwerkers, antwoorden wij niet altijd op manieren die voldoen of goed zijn doorgedacht. We kunnen door desinformatie worden weggeslagen of ons aansluiten zoals met president Obama. En dus denk ik dat we moeten worden onderwezen in bepaalde mate over hoe we op sommige dingen moeten reageren. Als u zich onthoudt van commentaar over iets, als u zegt dat het moet worden geheim gehouden, wat is dan de reactie die u hoopt te krijgen van de lichtwerkers?
 
Ashtar: De reactie die wij hopen te krijgen van lichtwerkers is neutraliteit die je hebt en beoefend. Het is geen onderscheiding, gewoon respect dat er sommige dingen zijn die we niet zo vrijelijk en openlijk willen bespreken, en zeker in de ethergolven.
 
Steve: En respect voor wat, Ashtar? Welke kwaliteiten of welke situaties vraagt u aan lichtwerkers om te respecteren?
 
Ashtar: We vragen jullie onze integriteit te respecteren en de kennis die jullie hebben dat wij hier zijn in liefde en om jullie te assisteren. We hebben al heel veel wanorde voorkomen. We hebben technologie gedeeld. Nee, we vragen geen verdienste, we vragen om wederzijdsheid. Als jullie in een relatie zitten met een vriend, met een collega – maar wij beschouwen ons als veel meer dan collega’s – en zij zeggen gewoon tegen je: “Ik kan dit nu niet volledig met je bespreken. Kunnen we er later dieper op ingaan? Omdat het nog bezig is en ik wil niet in de war brengen wat al in beweging is, “ zou je hen dan niet genoeg respecteren en zeggen: “All right.”
 
Steve: Ja.
 
Ashtar: Dat is wat wij vragen
 
Steve: Als u wist dat we luisterden, en er waren enige karaktertrekken tussen lichtwerkers die niet productief zijn, wat zou u nu waarnemen bij lichtwerkers dat geen noodzakelijke productieve karaktertrekken zijn?
 
Ashtar: Twijfel, boosheid, angst, vrees, teleurstelling en een soort van hulpeloosheid. Dit is misschien de grootste factor die wij verstorend vinden, het is het feit dat zo veel lichtwerkers voelen dat ze hulpeloos zijn, dat ze…..

[de muziek begint]

… dat ze niet volledig of zelfs hun capaciteiten niet erkennen of gebruiken om te scheppen, en dat dit angst creëert, twijfel en droefheid.

Laat dit los, lieve vrienden. En laat ons helpen op de wijze die wij kunnen, en wat we doen.
 
Steve: Dank u Ashtar. Dat was heel verlichtend.
 
Ashtar: Ga in vrede, mijn vriend.
 
Steve: Dank u.
 
Ashtar: Bye.

[einde]
 
Vertaling: Winny  

1 comment:

The Declaration of Human Freedom

The Declaration of Human Freedom

http://stevebeckow.com/wp-content/uploads/2011/02/Earth1.jpg


Every being is a divine and eternal soul living in a temporal body. Every being was alive before birth and will live after death.

Every soul enters into physical life for the purpose of experience and education, that it may, in the course of many lifetimes, learn its true identity as a fragment of the Divine.

Life itself is a constant process of spiritual evolution and unfoldment, based on free choice, that continues until such time as we realize our true nature and return to the Divine from which we came.

No soul enters life to serve another, except by choice, but to serve its own purpose and that of the Divine from which it came.

All life is governed by natural and universal laws which precede and outweigh the laws of humanity. These laws, such as the law of karma, the law of attraction, and the law of free will, are decreed by God to order existence and assist each person to achieve life’s purpose.

No government can or should survive that derives its existence from the enforced submission of its people or that denies its people their basic rights and freedoms.

Life is a movement from one existence to another, in varied venues throughout the universe and in other universes and dimensions of existence. We are not alone in the universe but share it with other civilizations, most of them peace-loving, many of whom are more advanced than we are, some of whom can be seen with our eyes and some of whom cannot.

The evidence of our five senses is not the final arbiter of existence. Humans are spiritual as well as physical entities and the spiritual side of life transcends the physical. God is a Spirit and the final touchstone of God’s Truth is not physical but spiritual. The Truth is to be found inward.

God is one and, because of this, souls are one. They form a unity. They are meant to live in peace and harmony together in a “common unity” or community. The use of force to settle affairs runs contrary to natural law. Every person should have the right to conduct his or her own affairs without force, as long as his or her choices do not harm another.

No person shall be forced into marriage against his or her will. No woman shall be forced to bear or not bear children, against her will. No person shall be forced to hold or not hold views or worship in a manner contrary to his or her choice. Nothing vital to existence shall be withheld from another if it is within the community’s power to give.

Every person shall retain the ability to think, speak, and act as they choose, as long as they not harm another. Every person has the right to choose, study and practice the education and career of their choice without interference, provided they not harm another.

No one has the right to kill another. No one has the right to steal from another. No one has the right to force himself or herself upon another in any way.

Any government that harms its citizens, deprives them of their property or rights without their consent, or makes offensive war upon its neighbors, no matter how it misrepresents the situation, has lost its legitimacy. No government may govern without the consent of its people. All governments are tasked with seeing to the wellbeing of their citizens. Any government which forces its citizens to see to its own wellbeing without attending to theirs has lost its legitimacy.

Men and women are meant to live fulfilling lives, free of want, wherever they wish and under the conditions they desire, providing their choices do not harm another and are humanly attainable.

Children are meant to live lives under the beneficent protection of all, free of exploitation, with unhindered access to the necessities of life, education, and health care.

All forms of exploitation, oppression, and persecution run counter to universal and natural law. All disagreements are meant to be resolved amicably.

Any human law that runs counter to natural and universal law is invalid and should not survive. The enactment or enforcement of human law that runs counter to natural and universal law brings consequences that cannot be escaped, in this life or another. While one may escape temporal justice, one does not escape divine justice.

All outcomes are to the greater glory of God and to God do we look for the fulfillment of our needs and for love, peace, and wisdom. So let it be. Aum/Amen.

http://stevebeckow.com/worldwide-march-millions/declaration-human-freedom/.


WikiLeaks
Help us fight the extrajudicial US banking embargo: have you contributed to WikiLeaks this month?

Don’t Abandon Julian Assange Now

Messages of Love and Light

Messages of Love and Light
Index

Galactic Family and Keshe

Click the button CC to choose your language subtitles

JAIL THE BANKERS

The 2012 Scenario

FEBRUARY 7, 2013 - 7:00PM EST

FEBRUARY 7, 2013 - 7:00PM EST
T O R O N T O

Profile for Fran Zepeda

オバマが国際刑事裁判所に再加入・・・米国はもはやならず者国家ではない 2012年5月3日

オバマが国際刑事裁判所に再加入・・・米国はもはやならず者国家ではない 2012年5月3日
Japanese

Qu’est ce qu’être humain? par Steve Beckow