They carry their torch wherever they go and illuminate the way forward.

SaLuSa 18-February-2011Followers

Monday, August 20, 2012

Swedish An Hour with an Angel 13 augusti 2012Ashtar: Bekräftelsen på vår närvaro behöver inte ta månader ... Bara några minuter

(Utskrift från det amerikanska radioprogrammet ”An Hour with an Angel”)

Graham Dewyea: Hej och välkomna till programmet ”En Timma med en Ängel”, tillsammans med Linda Dillon, kanalen för Kärlekens Råd och författaren till ”Det Stora Uppvaknandet”, och till Steve Beckow, Scenario 2012. Jag är Graham Dewyea.

Vår gäst idag är Commander Ashtar. Så med detta lämnar jag över till dig, Steve.

Steve Beckow: Tack så mycket, Graham. Och välkommen, som alltid, till vårt program, Ashtar.

Ashtar: Det är helt och hållet en glädje att vara här och tillsammans med er ännu en gång. Och jag föredrar verkligen - kalla mig helt enkelt Ashtar.

SB: Tack, Ashtar. Innan vi börjar, skulle jag vilja ställa två inledande frågor. Den första är varför man från galaxen valde att inte dyka upp under OS:s avslutningsceremonier, och den andra är att berätta det du vet om det påstådda 250 km stora skeppet från Andromeda som förmodligen syns på himlen i sydväst vid Nordamerikas Stillahavskust och över Australien.

A: Vi valde att inte störa eller göra vår närvaro känd på något sätt under en prålig show under Olympiaden. Vår närvaro noterades vid flera tillfällen under OS, men det var inte för att störa det, som anses vara en global händelse med stor glädje i och som många finner stort nöje i. Det var inte en situation, där vi kände att vår närvaro skulle vara välkommen. Det är faktiskt så enkelt som så.

SB: Okay.

A: Var det ett tillfälle där vi kunde låta vår fulla närvaro presenteras? Ja. Men det skulle inte ses som välkommet eller icke påträngande eller något som anstår en god granne. Det skulle ha betraktats som att lägga sig i en avslutning där en hel del ansträngningar och ett antal personer gått igenom stora prövningar för att göra den till en vacker händelse. Det är därför vi valde att inte göra någon uppvisning, eller "visa upp oss" som ni kallar det.

SB: Okay. Och det 250 km stora Andromeda-skeppet, kan du berätta något om det, tack?

A: Det är ett underbart skepp. Och ja, det ger sig tillkänna liksom många andra skepp, faktiskt. Det syns inte bara för dem i Australien och i Stilla havet. Det har setts på olika platser. Och det finns ett antal skepp av den storleken som kommer att dyka upp på er natthimmel, så att människor vänjer sig vid tanken, blir mer vana vid tanken.

Det finns ett antal mycket stora skepp som ger sig tillkänna, en del från de olika flottorna som finns placerade runt Jorden, runt Gaia, runt jordklotet, så att förekomsten av objekt på natthimlen blir, skall vi säga, mer uppenbara. Så detta är helt enkelt en del av en mycket subtil verklighet som vi håller på att introducera inom människors medvetande.

SB: Och kan du berätta för oss vart människor kan titta för att se dessa andra skepp som kommer att placeras ut?

A: På östkusten, kan ni titta österut, mot nordöstra himlen mellan kl. 24:00 till 01:00, och ni kommer att se något som verkar vara ett äggformat skepp, vitt till färgen - återigen, ytterligare ett skepp från Andromeda.

I Mellanvästern är det, som ni ser det, rakt upp ovanför huvudet. Detta är ett skepp från den intergalaktiska flottan. Det finns ett antal av dem som också visar sig. Detta skepp verkar ha en blåaktig nyans och visar sig tidigare på kvällen, så ni kan inte missta er på det och ta det för aftonstjärnan eller kvällens tidiga stjärnor. Dessutom finns det direkt ovanför, så ni måste tippa huvudet bakåt. Om ni skulle befinna er i Kansas, eller Iowa är det fråga om att titta direkt ovanför huvudet under kvällens tidiga timmar. Ni behöver inte vänta ända till midnattshimlen.

Om ni befinner er på södra halvklotet kan även ni redan se skeppen från Andromeda. Där finns en ökning av antalet skepp som avslöjar sig eller gör sig tillgängliga för att upptäckas med blotta ögat, inte så stora som dessa stora farkoster, men absolut mycket tydligt synliga, särskilt dem ni ser som röda ... regnbågsskepp - röda, gröna, blå, gula – liksom även äggformade.

Och vi betonar detta eftersom det ser rörformat ut, men skeppet är rundat i ändarna. Så det är som om ni lägger ett ägg på sidan, inte upp och ner.

Vi gör detta som en del i vårt uppdrag och syfte, för att helt enkelt visa upp skeppen tydligare för människor så att de blir vana vid dem. Vi vill göra det på ett sätt som inte väcker rädsla, utan bara för att lägga märke till vad som finns där och vad som inte setts eller observerats tidigare.

SB: Okay. Tack. Vi har fyra och en halv månader kvar innan Uppstigningen (Ascension). Många undrar vad man kan uppnå på så kort tid? Kan du tala om Disclosure (Avslöjandet) utifrån den här synvinkeln, Ashtar?

A: Ja, Disclosure som ni känner till den, och som jag har talat om både genom den här kanalen och genom andra kanaler, har redan börjat. Det ni ser på natthimlen, och en del av er även i dagsljus och det ni kommer att se i dagsljus, blir alltmer obestridligt.

Det finns en överenskommelse både på vår sida och med er, med dem hos er som ni ser som era politiska ledare, att skeppen visar sig och bekräftas - som förresten är långt viktigare än utseendet på alla skepp, - det är fråga om bekräftelsen av vår närvaro och erkännandet av vår närvaro på ett lugnt, kollegialt och hjälpsamt sätt. Den typen av bekräftelse tar bara några minuter, som ni vet. Och detta görs på en mängd olika sätt.

Men var också medvetna om att så snart detta skett, börjar hela planeten, hela ert kollektiva psyke, er förståelse för hur saker och ting fungerar och er position i universum och inom er planet, att skifta. Det tar inte månader, och det tar absolut inte år.

Vi försöker att inte inge er några falska förhoppningar, men vi har fortfarande en fullständig förväntan, låt oss uttrycka det så, att det kommer att ske inom sommarmånaderna, under högsommaren.

SB: Okay. Innan jag verkligen går in på det som är huvudämnet för programmet, skulle jag vilja ställa ytterligare en fråga bara för att klargöra en del saker. Jag tror att folk är ... vissa människor undrar exakt vilka koalitioner som finns här - och jag förväntar mig att det finns ett stort antal, men kanske vi kan begränsa oss till de större koalitionerna.

Den Galaktiska Federationen finns här, Ashtar Command, de Yttre Galaxernas Förenade Styrkor. Kan du berätta hur relationerna är bland dessa? Är till exempel Ashtar Command en del av den Galaktiska LjusFederation?

A: Ja. Det är den.

SB: Vad skiljer Ashtar Command från den Galaktiska LjusFederationen rent allmänt?

A: Jag skulle vilja säga att det är jag, men jag tror inte att detta alls skulle accepteras av mina kollegor!

Jag har kallats en impulsiv ung man av en del (Steve: av den Gudomliga Modern, Gaia faktiskt), men i själva verket är det inte alls mitt sätt. Jag är väldigt mycket herden och fredsbevararen. Vi är kollegor, vi är allierade. Och det ni inte tänker på är att vi är vänner. I många fall finns det en härkomst och en förening i fråga om hur vi har rest och sänts ut över hela universum.

Så det är mycket samarbetsrelationer. Det är inte som vissa tror, att en person gör någonting och den andre inte är medveten om det. Så är det helt enkelt inte alls. Vi är en mycket sammanhängande allians. Och inom den finns naturligtvis allianser.

Så, Ashtar Command, som ni ser på den, är en arm, en gren eller en flotta. Som ni vet finns där miljontals skepp - nej, inte alla precis ovanför er planet, men absolut i omlopp i närheten. Och sedan finns det en hel del logistik, som måste bearbetas mellan den Intergalaktiska och Galaktiska LjusFederation. Och mitt kommando är en del i detta.

Vi brukar fungera som en oberoende gren eftersom vi har vårt eget uppdrag och syfte. Och vårt uppdrag och syfte är mycket specifikt och vi arbetar med Disclosure och ankomsten av många styrkor, det ni brukar kalla styrkor, till planeten Jorden. Vi börjar den process som innebär samboende, kollegialitet, utbyte och tekniska uppgraderingar.

Men tro inte, att vi inte alla arbetar tillsammans. Det skulle helt enkelt vara ett allvarligt missförstånd att tro något annat. Och ni har tystat ner det ganska mycket. De där är paraplyorganisationerna, som ni vet. De Intergalaktiska, de Yttre Galaxernas Förenade Styrkor, den Galaktiska LjusFederationen, och ja, mitt kommando.

SB: En del människor säger att den Galaktiska Federationen och den Galaktiska LjusFederationen är olika. Är det på det sättet?

A: Ja. Men det är en åtskillnad som vi gör, men som ni inte behöver göra.

SB: Kan du förklara det där, tack?

A: Ni har en situation på Jorden där man brukar ha olika grenar hos er ... hos era utforskande styrkor. Så, till exempel, brukar ni ha personer från Kustartilleriet som arbetar med Flottan. Tja, den Galaktiska Federationen fungerar tillsammans med den Galaktiska LjusFederation. Se det som en ... en gren som fungerar kooperativt, men är oberoende i fråga om sin organisation, sitt direktiv, sitt uppdrag och syfte.

SB: Och du nämner galaktisk och intergalaktisk. Kan du förklara för oss vilken skillnaden är mellan de två, tack?

A: Det är mycket enkelt. Det är bara en fråga om avstånd. Det är bara en fråga om hur långt ifrån du har kommit, och vilken din lojalitet och erfarenhet har varit. Inse att vi har samlats från hela multiversum, och en del av oss har kommit på egen hand för länge sedan. Men det betyder inte att vi inte är medvetna om varandras önskan att komma och att vara en del av den här utvecklingen hos er planet.

Så det är mer en skillnad på hur långt borta, snarare än någonting annat.

SB: Och när du säger "hur långt bort", menar du då från Jorden?

A: Ja, det är riktigt. Och från vilka dimensioner, och från vilka universa.

SB: Det där blir ett annat fullt program, Ashtar, det är jag säker på. Kan du bara berätta litet om de Yttre Galaxernas Förenade Styrkor? Jag tror inte att någon, förutom personer som hört talas om Grener känner till dem. Man säger "de yttre galaxerna." Yttre galaxer i relation till vad? Var kommer de ifrån, Ashtar?

A: De yttre galaxerna är det som ni tänker på som universums mycket avlägsna delar. Även om det finns en hel del energi från Plejaderna också hos de Yttre Galaxernas Förenade Styrkor, så sker det mycket ofta att deras nya medlemmar och familjer och deras styrkor samlats in från många planeter och system som ni inte är medvetna om, såsom Xares eller CCC, planeter som människor på Jorden inte riktigt så lätt känner till.

SB: Okej. Tack. Nu kanske vi kan gå över till programmets huvudämne.

Våra stjärnbröder och systrar som finns här runt Jorden kommer från många dimensioner, och som du säger, många universa och tänker på sätt som för oss är annorlunda. Det är viktigt för oss att veta hur ni tänker om situationer och problem.

Så jag skulle vilja ta upp en fråga för att illustrera hur ni tänker. Och ämnet jag valde var behovet av sekretess. Ofta säger man att det finns ett behov av att inte samtala om vissa ämnen. Jag kunde ha valt ett annat område, men det här verkar lovande för att visa oss hur våra stjärnbröder och systrar rådslår.

Får jag ställa några frågor om behovet av sekretess?

A: Ja, absolut. Jag är mycket glad över att få samtala om detta, eller vilken annan fråga som helst som du lägger fram.

SB: Tack. Okay. Rent allmänt, känner galaxens invånare att de behöver hemlighålla, och varför? Och du får inte svara att det är en hemlighet.

A: [skratt] Åh, men du kan inte begränsa vad jag säger eller inte får säga, min käre vän!

SB: Det är sant! [Skrattar]

A: Men jag vill inte säga att det är en hemlighet. Men vet du vad? Det finns saker som vi väljer att inte diskutera. Men låt oss göra detta i en anda av samarbete och på ett sätt som är förståeligt för våra lyssnare och även för dig.

Först och främst brukar vi inte anse mycket information som hemlig. Det är en förutsättning som vi vill att ni ska hålla i minnet när vi pratar om detta.

Det finns saker som vi inte samtalar med människor om helt enkelt därför att ni kanske inte förstår det. Jag säger nu inte detta som något nedsättande på något sätt, men det finns helt enkelt områden där vi är verksamma, till exempel inom teknologin, som är så långt bortom det som för närvarande finns tillgängligt för er så ni skulle inte förstå det.

Men nu talar du om sekretess, och det du verkligen säger är: "Varför håller ni inne med så mycket information om var ni finns, hur ni är, när ni kommer, hur ni arbetar, vad ni exakt har med er, vad exakt ni tänker göra? Varför hålls detta så hemligt? "

Den största anledningen som vi har för sekretess, och jag tror att jag kan tala för alla mina bröder och systrar inom de olika styrkorna, den största anledningen till att vi inte utbyter information med er inom vissa ämnen är bara för att vi inte vill skapa någon typ av rädsla. Så vi har gått försiktigt fram, som ni väl vet, och ni brukar ofta säga att vi har gått fram alltför mjukt. Vi har faktiskt gått fram mjukt under hundratals år, så att ni som människosläkte, som haft en tendens att röra på er i en ganska långsam takt, - inte nu men i det förflutna - för att ni skulle bli vana vid vissa idéer eller koncept.

Vi har även nu behållit en sekretessnivå, och i det här fallet kan ni även tro att vi hållit oss dolda, eftersom vi inte velat väcka upp eller provocera fram något som helst våld. Det skulle i så fall inte bara vara mot universell lag, utan mot de lagar som vi alla följer. Och var och en av oss följer uppförandekoder inom det man brukar kalla beteenden. Kalla det förordningar, även om de inte kodifieras likadant som en del av det ni ser som laglydnad.

Men vi vill inte provocera fram någon våldsam reaktion. Så vi förblir hemliga med många av våra uppdrag, helt enkelt - i det förflutna var det så - för att det inte ska bli någon vedergällning. Detta skulle fullständigt motverka inte bara vårt uppdrag och syfte, utan det skulle bli oerhört skadligt för planeten och för den mänskliga utvecklingen.

Så det vi har hållit hemligt vad beträffar våra planer har även ofta varit att vi inte vill skapa falska förväntningar, eftersom antalet, miljonerna och biljonerna med variabler som vi arbetar med, inte bara vad gäller våra egna styrkor och våra egna flottor, utan när det gäller mänskliga variabler - och ni ändrar era tankar lika snabbt som era vädermönster.

SB: Jag är mycket medveten om det.

A: Så vi säger inte ofta, "Vid den här tiden och datumet ...", även om vi sagt, "Se nu upp mot himlen, vid den här tiden, och ni kommer att observera." Så det är därför som vi ofta vill behålla det ni ser som sekretess. Men när det gäller vår egen samverkan, och även samspel mellan flottorna, finns det väldigt litet som faktiskt hålls privat.

Det ni verkar se på som en hemlighet - låt oss vara säkra på att vi talar om samma sak, eftersom detta också är ett av de områden ... - och jag är mer van än många andra att prata med mänskliga varelser - när ni säger att ni har en hemlighet är det oftast för att ni inte vill dela med er av informationen eftersom det skulle såra eller skada någon, eller på grund av att någon gett er ett förtroende som man har bett er hålla hemligt.

Nåväl, det finns situationer då vi pratar med vissa varelser på er planet och vi säger, "Här är en del information, men kan du hålla det för dig själv, eftersom vi inte riktigt är färdiga för att låta massorna få veta ..." eftersom vi varken vill skapa disharmoni eller rädsla, eller ta till med hårdhandskarna i vissa situationer. Eftersom det vid den här tiden till och med finns de på er planet som faktiskt skulle vilja hämnas.

Så kommer det nu att bli tillåtet att hämnas? Nej, och det mesta av de möjligheterna har redan tagits om hand. Så det är ett ... det skulle vara ett fruktlöst försök, men även i ett fåfängt försök, om vissa regeringar eller styrkor ville hämnas och sedan fann att deras förmåga att hämnas var meningslös, skulle det finnas anledning till kaos och rädsla och upprördhet. Så det är därför vi ibland helt enkelt inte talar om vissa saker, eftersom vi inte vill skapa mänsklig ångest.

Det som sker med ert kollektiv - och jag måste berömma er allihop, inte bara er som lyssnar på det här programmet, utan alla ni på planeten som har att processat er ångest i en mycket snabb takt, ni har släppt rädslan och omfamnat modet och tilliten och ert öde – det som du, käre Steve, har kallat de Gudomliga Egenskaperna, men som vi helt enkelt anser vara tillvarons erfarenhet.

SB: Jag vet att ni har gudomlig auktoritet att ingripa i en ”false flag” (förtäckt och vidrig) operation, men ibland verkar det som om, när man ingripit i en ”false flag” operation eller när några andra omständigheter uppstår, att kabalen flyttar över vedergällningsmördandet till en annan kandidat, till exempel som i fallet Denver, eller som med fadern till producenten eller chefen för Steven Greer´s kommande film.

Är det så, att de galaktiska styrkorna inte har den gudomliga auktoriteten att ingripa via en sådan kandidats avrättning?

S: Vi har verkligen befogenheten, som du uttryckte det, att ingripa. Men att bara ha befogenheten att göra ingripanden betyder inte alltid att vi bör göra det. Konsekvenserna hos ett sådant ingripande .... och försök att inte skylla allt på kabalen. Det finns fortfarande helt enkelt också en hel del mänskligt kaotiskt beteende på er planet som inte utgår från det du ser som kabalen eller osynliga krafter. De är helt enkelt människor som det gått snett för. Men låt oss lägga det där åt sidan just nu.

På grund av att vi bara har tillstånd innebär inte alltid att vi utövar den auktoriteten. Det som skiljer oss åt är återigen att ni inte förstår antalet variabler. Och jag säger inte detta på ett nedsättande sätt. Det är helt enkelt så att ni ännu inte har den teknologin eller tillräckliga medel för att ta itu med det antal variabler som det ingripandet skulle kunna resultera i.

En annan sak som vi bör ta upp nu när vi talar om sekretess är att ni inte känner till - och detta är till största delen hemliga operationer - ni känner inte till i vilken omfattning vi ingriper, mycket ofta. Därför vi vill inte att en intervention ska framstå eller ses som om den kommer utifrån och inte från den mänskliga sfären.

Ibland utförs det där ingripandet och ansvaret tas av en del av våra trupper, som redan finns på marken, och ibland görs ingripandet direkt från en av flottorna. Men oavsett detta, det görs en massa ingripanden som ni inte är medvetna om. Och det är bra. Insatserna fungerar, och situationer eskalerar inte eller händelser äger inte rum när de här ingripandena är framgångsrika.

SB: Jag undrar om ni har förståelse för att vi hör er säga att ni inte kommer att tillåta, låt oss säga, att en ”false flag” operation sker, men sedan ser vi en verkligt monstruös massa skjutande i Denver. Människor frågar sig: " Stopp och belägg, jag trodde att galaxinvånarna skulle se till att sådant här inte sker”. De säger också, "Jag som trodde de mörka höll på att sättas i förvar" och ”Jag trodde att de var arresterade". Vi är förvirrade.

Vi vet inte vad detta mass-skjutande i Denver betyder, om galaxinvånarna kan ingripa eller inte, om de skyddar oss eller inte. Kan du kommentera detta, tack?

A: Ja, vi kan ingripa. Inte alla är kandidater för inneslutning (containment), den processen är under säkert överinseende av ärkeängeln Mikael, vår Herre, och hans legioner, till vilka jag också inkluderar mig själv. Men det ni även ser, - ja, låt oss tala om Denver - genom illdådet kommer även uppvaknandet hos miljontals människor.

SB: Ja. Det är ett mycket smärtsamt sätt för människor ...

A: Ja, det är det...

SB: ... att vakna.

A: Och det har varit ett mänskligt beslut som har satt igång den där situationen - mänskliga beslut, inte våra beslut, och definitivt inte gudomliga beslut.

Är det en situation där vi kunde ha ingripit? Ja, men varje dag pågår skottlossning på era gator, hänsynslöst dödande på era gator, där vi kan ingripa.

SB: Du menar att ni är tillåtna att ingripa?

A: Ja. Vi är auktoriserade, och ofta gör vi det. Men ibland, se på situationen och resultatet, nivån på medvetenheten och offrandet .... Glöm inte offrandet. Och vi vet att det här förmodligen inte är något som många av era lyssnare vill höra, men i offrandet hos dessa varelser som förlorat sina liv, och i de familjer som har offrats har det också funnits en annan nivå, en nivå med själskontrakt. Så det är inget bortkastat offrande. Det är på långa vägar inte lika bortkastat som en del av era krigsinsatser.

Det är på samma sätt när det inträffar, som ni uppfattar som en tragedi, där ett antal människor dör tillsammans, eller de lämnar planeten tillsammans, där finns det ett själskontrakt för att detta ska ske för att höja medvetenheten, för att bygga upp medkänsla, för att bygga upp tillit. Och du säger: "Nåja, det här ökade inte vår tillit." Och det jag säger till er är att jag tror att det gjorde det. Vi ser att det förstärkte er tillit till varandra, och det höjde definitivt er medkänsla - och er vaksamhet inför vad ett mänskligt kaos är kapabelt till.

SB: Antyder du att skjutningarna i Denver inte var en aktion från kabalen, utan var resultatet av en galen person?

A: Jag påstår för er att det är mer komplicerat än ni tror. Och det var inte bara en aktion från de mörka krafterna eller kabalen. Och ja, det var verkligen rubbade individer involverade i detta.

SB: Och är detta ett exempel på en fråga som måste hållas hemlig?

A: Ja, det är det.

SB: Okay. Men utan att bruka våld mot hemligheten, skulle du kunna tala om resonemanget bakom. Varför är detta en fråga som måste hållas hemlig, så att vi kan förstå ditt tänkesätt?

A: Det finns en tendens bland många människor och hybridvarelser att se på en situation som är fruktansvärd - och vi vet att den här situationen är fullständigt fruktansvärd, och att det finns många ljusarbetare och stjärnvarelser som var där som akut hjälp - men det finns en tendens att omedelbart söka fel och skuld, att lägga över detta på kabalens mörka krafter. Vad detta gör är att man lägger det därute. Det är som om det finns en yttre kraft som kontrollerar, snarare än säger: "Detta är något av det värsta mänskliga beteende som man kan bevittna. Och det är så här kaos är och ser ut när man tagit till sig våldet.”

Och en av de saker som ni som kollektiv lär er, ni säger att ni avskyr våld, och vi vet att ni gör det, men faktum är att de flesta av er upplever våldet på mycket långt avstånd. Så det är lätt att döma och avsky det som finns hundratals mil bort. Det gör inte verkligheten i det våldet mindre verklig.

Så ni ser på situationer och säger: "Nåväl, det här handlar inte om oss. Detta är inte det mänskliga kollektivet. Och detta är verkligen inte ljusarbetare. Detta är inte marktrupperna. Detta är kabalen. "

Det jag säger till er är - och det är viktigt att ni förstår det jag säger, även om det inte tilltalar er – att allt inte kan placeras vid kabalens fötter. Det är alltför lätt att lägga det utanför sig själv.

Vi har lärt oss den här läxan. Vad det gör är att det skapar mer separation.

SB: Jag skulle väldigt gärna vilja ägna mig åt detta tillsammans med dig i ett framtida program. Som förmodligen skulle vara ett mycket givande område att utforska.

Du sa att inte alla är kandidater till att bli inneslutna. Vilka är kriterierna för inneslutning, Ashtar?

A: Kriterierna för inneslutning är att du behöver befinna dig i en situation, där du kan orsaka smärta och lidande, där dina handlingar varit motbjudande, och att du inte försöker ta till dig eller acceptera den energi som sänds till Jorden och till alla mänskliga varelser.

Men i första hand gäller det inte de små aktörerna. Det gäller dem som befinner sig i positioner med det vi kan kalla en betydande auktoritet, någon känd, någon okänd. Det är dessa människor som är de primära kandidaterna för inneslutning. Resten arbetas med, som ni vet, men kanske inte alla – men man arbetar med dem på en mängd olika sätt, eller med det vi skulle kunna kalla en enklare form av inneslutning.

Men det vi menar när vi använder termen "inneslutning" är det ärkeängeln Mikael refererar till som ljusboxar, i brist på en bättre metafor.

SB: Jag förstår att Bashar al-Assad inte är innesluten. Jag tror att när lyssnare hör det här kan de ta honom som exempel, han passar in på de kriterier som du har beskrivit.

Kan du använda exemplet Bashar al-Assad för att hjälpa oss att förstå mer?

A: Ja, han är faktiskt innesluten nu.

SB: Han är innesluten. Okay.

A: För glöm inte, alla placeras inte i inneslutning omgående. De arbetas med och de arbetas med och de arbetas med, och först därefter, om det inte finns några tecken på förändring, innesluts de - till gagn för det kollektiva. Se det på det sättet. Och vi anser oss - jag vet att ni inte alltid ser oss som en del av det kollektiva, men vi anser oss som en del av det kollektiva.

Och när det handlar om avskyvärda brott, och det inte finns någon ånger utan bara en beslutsamhet att fortsätta, trots de diskussioner som ägt rum ombord på skeppen och på Jorden, då tas nästa steg.

SB: Okay. Jag ser utan tvivel uppdelningen mellan jordemänniskor (”terrestrials”) och galaxens invånare (”galactics”) som ganska meningslös.

S: Det gör även vi, mitt kära hjärta. Det gör även vi.

SB: Tack. Jag vet att många människor undrar hur snabbt inneslutningen framskrider, om den visar sig vara en metod som får slut på vissa människors fruktansvärda handlingar på planeten. Jag tror att generellt sett är vi alla bekymrade över den hastighet med vilken saker och ting sker. Kan du berätta något om hur inneslutningen framskrider?

A: Inneslutningen går faktiskt mycket snabbt. Den har nu ökat takten till det som ni kallar alltför snabbt och som även vi uppfattar som snabbt. Vi har gått över till det som ni kanske skulle kalla den andra nivån. De flesta av de största brottslingarna, låt oss uttrycka det så - de som helt enkelt inte vill ändra på sig - har inneslutits i cylindrarna, i ljusboxarna, och vi arbetar nu med det ni skulle kalla den andra nivån. Och vi misstänker att det arbetet faktiskt kan vara genomfört så snart som vid slutet av veckan.

Så de förändringar som äger rum och som ni kommer att bevittna i termer som social förändring och politisk förändring och ekonomisk förändring ligger faktiskt mycket nära och går mycket snabbt.

SB: Ja, det var goda nyheter.

A: Och om ni tycker att ni är bekymrade över hastigheten, med vilken saker och ting utvecklas, så är ni inte ensamma om det. Vi har väntat, och väntat, och väntat länge på den här utvecklingen och denna Ascension (Uppstigning), detta skifte i medvetandet och återgången till den ursprungliga planen. Vi kom hit på grund av möjligheten att kunna delta, och för att bevittna, och för att vara till hjälp på vilket sätt som helst i den här processen - det var ett alltför fint tillfälle för att bara låta det passera! Låt oss uttrycka det så.

SB: Ni kom till Jorden, men det måste ha funnits många, många planeter lika Jorden, där de olika koalitionerna kommit för att vara till hjälp. När du säger att det var ett alltför fint tillfälle för att bara låta det passera, menar du Jorden eller hela Ascension-satsningen?

A: Hela Ascension-satsningen. Det faktum att det är kungarikena, människorna, planeten och kärleken, och att ni fortfarande kommer att ha fysisk form, och att ni i era vibrationer kommer att vara mycket lika oss. Så för oss är det... som att komma och hjälpa en bror och en syster.

Och kanske ni inte visste att ni hade en bror eller en syster, men nu gör ni det.

SB: Tack. Under en personlig sittning frågade jag ärkeängeln Michael en gång vad som kommer härnäst, och han sa: ”Ja, du får ta dig en 200-årig semester efter detta, efter vilken du går vidare till en Ascension på den 7:e dimensionen och gör om samma sak igen”.

Är det så att efter denna Ascension kommer andra Ascensions? Är det som en slags ringar på vattnet? Eller hur fungerar det? Det finns en Ascension på en nivå och sedan en Ascension på nästa nivå? Vad säger den Gudomliga Planen i det här avseendet?

A: Du kan se det som ringar på vattnet och vågrörelsen fortsätter framåt och utåt. Så om du tänker att vågrörelsen går ut när ni höjer er och när Gaia stiger, och att det blir en vågrörelse av allt detta som sprider sig, inte bara inom de mänskliga dimensionerna utan även genom hela universum .... Så den där vågrörelsen, dessa ringar på vattnet, går långt mycket längre än ni kan föreställa er.

Och saken är den att allting ständigt befinner sig i rörelse, och det har ni fått veta genom Modern. Så när ni fortsätter vidare kommer det ett nytt framåtskridande, och ännu ett framåtskridande, och ännu ett framåtskridande.

SB: Ja, låt oss jämföra vad Kuthumi sa med vad ärkeängeln Mikael sa. Kuthumi sade att: "När ni höjer er, kommer även vi att höja oss". Och han hänvisar till de Uppstigna Mästarna. Men ärkeängeln Michael sa "Ni får en 200-årig semester, och sedan går ni vidare till en uppstigning ..." till någon annan dimension.

Detta innebär att det finns en viss tidsaspekt. Jag kan förstå hur, om vi i den tredje dimensionen höjer oss, så kan andra ovanför oss också stiga. Men jag har lite svårare att förstå en viss tidsperiod mellan de två och sedan ännu en Ascension. Ytligt sett verkar det inte vara en vågrörelse. Kan du hjälpa mig att förstå det där, tack?

A: Ja. Det Michael syftade på i ditt fall, och i många andra fall, är de c:a 200 åren som ni önskar leva i den femte, sjätte och sjunde dimensionen och få uppleva Den Gyllene Tidsåldern. Ni vill vara närvarande där för att njuta av frukterna av ert arbete.

SB: Okay. Nåväl, låt mig uttrycka det på ett annat sätt. Sker Uppstigningar kontinuerligt någonstans i universum? Jag menar massuppstigningar, mass-ascension.

A: I mindre och större skala.

SB: Jo, jag menar i massor.

A: Du kan se det på det här sättet. Det förekommer alltid personlig Uppstigning och en rörelse. Men en större händelse, sådan som den Ascension som ni alla går igenom just nu, så är den en så stor händelse att den är en sällsynthet. Så, tänk på, att när ni släpper en liten sten i universum så förändrar den allt. Och den förändrar ingenting. Men effekterna av den där stenen känns över det hela.

Så, i vissa fall framkallar den en höjning - eftersom det är så det fungerar – den framkallar en höjning för dem som ni kallar uppstigna mästare. Men det betyder inte att de lämnar efter sig det som de är, sina innersta väsen. Det kan resultera i en expansion av deras väsen, som de välkomnar och integrerar. Detta betyder inte att de placerar sig bortom räckhåll för er, eftersom ni befinner er i en ny verklighet, dit den här räckvidden är fullt möjlig för dem.

Så er energi höjer sig - energin i universum höjer sig.

Men så finns det även situationer där, - tänk dig en balja eller en lugn balja där rippeleffekten dör ut. Effekten känns där men den är inte signifikant. Det är en liten justering. Det är därför som vi kommit till själva hjärtat, där den där lilla stenen ska släppas. Vi vill vara en del av den här erfarenheten, och för att hjälpa till i den erfarenheten, eftersom ni behöver hjälpen.

Och detta är en del i vår resa. Vårt åtagande är att bidra till den delen i det.

Så när människorna, varelserna på Jorden, kommer till insikt om att de inte är ensamma i universum, är det uppvaknandet, detta skifte så fundamentalt att även om ni inte skiftar dimensioner så är detta uppvaknande så fundamentalt att det förändrar allt.

Och vad det gör är, att det inte bara för er närmare oss, utan även närmare varandra. Det skapar inte isolering; det skapar inte en situation där ni känner att ni måste skydda er; den är ett erkännande av att ni är en del i en gemenskap som många av er inte ens visste fanns.

Och den omständigheten, enbart denna enda faktor av medvetenhet .... Och det är därför så många är oroliga inför Disclosure, offentliggörandet. Det är inte bara en fråga om att skepp visar sig, för det är nästan försumbart. Det är medvetenheten om att ni är en del av en bredare gemenskap, ett bredare universum, att ni finns inom en grupp människor på ett sätt som de flesta av er aldrig har kunnat tänka sig.

SB: När du säger: " Det är därför som vi har kommit till själva hjärtat", vad menar du? ”Själva hjärtat”? Du syftar inte på Jorden, eller hur? Vad är det du syftar på?

A: Vi kom till själva hjärtat där denna Ascension äger rum. Så om ni ser på hela åtagandet - planeten, energin, Moderns plan, den rörelse som sker inom mänskligheten – vi har placerat oss mitt i den där verksamheten. Ni är inte alltid medvetna om att vi är placerade i centrum av den där verksamheten, men det är vi. Och det har vi varit under en lång tid.

SB: Det där är väldigt intressant. Som Ljusarbetare reagerar vi ibland på ett sätt som inte alltid är så särskilt genomtänkt. Vi kan piskas igång genom desinformation och åka med på vagnen, som med President Obama. Och därför tror jag att vi måste få utbildning om hur man svarar på vissa saker. När du avstår från att kommentera något, när du säger att det måste hållas hemligt, vilken reaktion hoppas du då få från Ljusarbetare?

A: Den reaktion som vi hoppas få från Ljusarbetare är den neutralitet som ni bör ha och begagna er av. Det är inte urskillningsförmåga, bara respekt för att det finns vissa saker som vi väljer att inte diskutera så fritt och öppet, särskilt inte under radioutsändning.

SB: Ha respekt för vad, Ashtar? Vilka kvalitéer eller vilka situationer ber du oss ljusarbetare att respektera?

A: Vi ber er att respektera vår integritet och vetskapen om att vi är här i kärlek och för att hjälpa er. Vi har redan förhindrat en hel del förödelse. Vi har delat med oss av vår teknologi. Nej, vi ber inte om erkänsla, vi ber om ömsesidighet, om lika behandling.

Om du står i relation med en vän, med en kollega - vi anser oss dock själva långt mer än kollegor - och han eller hon säger helt enkelt till dig: "Jag kan inte prata mer om detta just nu. Kan vi prata djupare om det senare? Därför att det är fortfarande under behandling och jag vill inte störa det som pågår", skulle du då inte respektera dem tillräckligt för att säga: "Okay"?

SB: Jo.

A: Det är detta vi ber om.

SB: Om du visste att du hade vårt öra och att det finns vissa drag hos ljusarbetare som inte är produktiva, vilka drag skulle du just nu uppfatta som inte nödvändigtvis produktiva?

A: Tvivel, ilska, ångest, rädsla, besvikelse och en känsla av hjälplöshet. Detta är kanske de främsta faktorerna som vi finner störande, det faktum att så många ljusarbetare känner sig hjälplösa, att de ...

[Musiken skruvas upp]

... inte helt erkänner eller ens använder sina förmågor att skapa, och att detta skapar ilska, tvivel och sorg.

Lämna det där, kära vänner. Och låt oss hjälpa till på de sätt vi kan och som vi gör.

SB: Tack, Ashtar. Detta var mycket upplysande.

A: Gå i frid, min vän.

SB: Tack.

A: Hej då.Website: 
Translator: 

No comments:

Post a Comment

The Declaration of Human Freedom

The Declaration of Human Freedom

http://stevebeckow.com/wp-content/uploads/2011/02/Earth1.jpg


Every being is a divine and eternal soul living in a temporal body. Every being was alive before birth and will live after death.

Every soul enters into physical life for the purpose of experience and education, that it may, in the course of many lifetimes, learn its true identity as a fragment of the Divine.

Life itself is a constant process of spiritual evolution and unfoldment, based on free choice, that continues until such time as we realize our true nature and return to the Divine from which we came.

No soul enters life to serve another, except by choice, but to serve its own purpose and that of the Divine from which it came.

All life is governed by natural and universal laws which precede and outweigh the laws of humanity. These laws, such as the law of karma, the law of attraction, and the law of free will, are decreed by God to order existence and assist each person to achieve life’s purpose.

No government can or should survive that derives its existence from the enforced submission of its people or that denies its people their basic rights and freedoms.

Life is a movement from one existence to another, in varied venues throughout the universe and in other universes and dimensions of existence. We are not alone in the universe but share it with other civilizations, most of them peace-loving, many of whom are more advanced than we are, some of whom can be seen with our eyes and some of whom cannot.

The evidence of our five senses is not the final arbiter of existence. Humans are spiritual as well as physical entities and the spiritual side of life transcends the physical. God is a Spirit and the final touchstone of God’s Truth is not physical but spiritual. The Truth is to be found inward.

God is one and, because of this, souls are one. They form a unity. They are meant to live in peace and harmony together in a “common unity” or community. The use of force to settle affairs runs contrary to natural law. Every person should have the right to conduct his or her own affairs without force, as long as his or her choices do not harm another.

No person shall be forced into marriage against his or her will. No woman shall be forced to bear or not bear children, against her will. No person shall be forced to hold or not hold views or worship in a manner contrary to his or her choice. Nothing vital to existence shall be withheld from another if it is within the community’s power to give.

Every person shall retain the ability to think, speak, and act as they choose, as long as they not harm another. Every person has the right to choose, study and practice the education and career of their choice without interference, provided they not harm another.

No one has the right to kill another. No one has the right to steal from another. No one has the right to force himself or herself upon another in any way.

Any government that harms its citizens, deprives them of their property or rights without their consent, or makes offensive war upon its neighbors, no matter how it misrepresents the situation, has lost its legitimacy. No government may govern without the consent of its people. All governments are tasked with seeing to the wellbeing of their citizens. Any government which forces its citizens to see to its own wellbeing without attending to theirs has lost its legitimacy.

Men and women are meant to live fulfilling lives, free of want, wherever they wish and under the conditions they desire, providing their choices do not harm another and are humanly attainable.

Children are meant to live lives under the beneficent protection of all, free of exploitation, with unhindered access to the necessities of life, education, and health care.

All forms of exploitation, oppression, and persecution run counter to universal and natural law. All disagreements are meant to be resolved amicably.

Any human law that runs counter to natural and universal law is invalid and should not survive. The enactment or enforcement of human law that runs counter to natural and universal law brings consequences that cannot be escaped, in this life or another. While one may escape temporal justice, one does not escape divine justice.

All outcomes are to the greater glory of God and to God do we look for the fulfillment of our needs and for love, peace, and wisdom. So let it be. Aum/Amen.

http://stevebeckow.com/worldwide-march-millions/declaration-human-freedom/.


WikiLeaks
Help us fight the extrajudicial US banking embargo: have you contributed to WikiLeaks this month?

Don’t Abandon Julian Assange Now

Messages of Love and Light

Messages of Love and Light
Index

Galactic Family and Keshe

Click the button CC to choose your language subtitles

JAIL THE BANKERS

The 2012 Scenario

FEBRUARY 7, 2013 - 7:00PM EST

FEBRUARY 7, 2013 - 7:00PM EST
T O R O N T O

Profile for Fran Zepeda

オバマが国際刑事裁判所に再加入・・・米国はもはやならず者国家ではない 2012年5月3日

オバマが国際刑事裁判所に再加入・・・米国はもはやならず者国家ではない 2012年5月3日
Japanese

Qu’est ce qu’être humain? par Steve Beckow