They carry their torch wherever they go and illuminate the way forward.

SaLuSa 18-February-2011Followers

Friday, August 24, 2012

DUTCH --Steve Beckow: Ascentie – “Wat als?” 23 aug. 2012

Volgens Aartsengel Michaël hebben velen van ons “wat als”- angsten rond Ascentie. Wat, als Ascentie wordt uitgesteld, wat als onze geliefden niet met ons mee komen, wat als…? Onze vragen gaan maar door. In mijn laatste reading met hem op 17 augustus vroeg hij:

“Praat over deze zorg en vrees die velen voelen over het “wat, als” rond Ascentie. Omdat … dit op de loer ligt in de schaduwen.

“Waar wij over praten is de angst van mensen. De angst voor ‘wat, als’. Er is geen ‘wat als’. Maar alleen de vrees voor ‘wat, als’… Wat, als dit alles alleen maar een kosmische grap is… Het is niet zo dat wij niet van grappen houden. We vinden grappen heerlijk. Maar ons idee van een grap kan heel verschillend zijn dan dat van jullie. Maar het zal nooit een grap zijn door zo veel mensen pijn te doen.”(1)

Dus, laten we ons even op enige algemene “wat, als’sen” richten.

Vraag: Is er enige kans op dat ascentie zal worden uitgesteld tot na de gegeven tijd van
21 december 2012, of daarvoor?

Aartsengel Michaël: Dit is het plan van de Moeder. Het is niet ons plan. Het is niet jullie plan. Ja, wij zijn de vervulling van dat plan. Maar er is geen plan voor uitstel of vertraging. (2)

Vraag: Is er enige mogelijkheid dat ik op de verkeerde plek zit, of op de verkeerde tijd ben, voor Ascentie?

Salusa: Wees ervan verzekerd dat jullie allemaal op de juiste plek zijn voor de eindtijd en volg je ingevingen als je een sterke drang voelt om jezelf te verplaatsen. In zulke tijden zul je heel waarschijnlijk de wens voelen om dicht bij je familie te zijn en om die wens op te volgen, als je dat kunt. (3)

Vraag: Zullen families samen ascenderen/opstijgen?

Salusa: Veel families zullen samen ascenderen alhoewel het niet voor iedereen toepasselijk is, omdat er rekening gehouden moet worden met de vrije wils-keuzen van iedere ziel. Houd in gedachten dat we wijzen op groepen van verschillende zielen die samenkomen met de bedoeling om hun evolutie voort te zetten.

Er zal altijd een komen en gaan zijn bij hen en erg weinig zielen zullen permanent leven na leven blijven. Wees blij met al de contacten die je gemaakt hebt of ze nu kort of anders waren, omdat zij bedoeld waren als deel van je ervaring, en omdat ieder contact waardevol was op hun eigen wijze. (4)

Vraag: Zullen de huisdieren van de familie ascentie doen en met de familie opstijgen?

Matthew Ward: Aarde’s dieren en plantenleven zullen automatisch met de planeet meegaan en als zij opstijgt, zal het dierenkoninkrijk opnieuw vredelievend zijn. (5)

De onschuld van hun dierenzielen zal hen automatisch met haar [Gaia] laten meereizen.

Dieren waarvan wordt gehouden en voor gezorgd wordt, zullen met hun families reizen. (7)

Vraag: Ik heb wat geschilpunten met sommige familieleden. Moet ik bij hen blijven?

Salusa: Er is geen tijd zoals de huidige om relaties met je vrienden of familie opnieuw te bekijken. Vaak, als je incarneert, word je bij zielen geplaatst die je in vorige levens hebt gekend, en om deze reden is het dat je waarschijnlijk kwesties met hen hebt die je opnieuw onder ogen moet zien.

Omdat er een blokkade zit tussen jullie gaat dit naar ieder leven verder mee totdat het is opgelost. Als je opnieuw samen in een familie wordt gezet, weet je niet waarom, maar je kunt een weerstand voelen voor elkaar. Omdat van familieleden verwacht wordt dat ze doorgaan en met elkaar verder gaan, wordt er gehoopt dat verschillen makkelijker worden overstegen. Maar, dat is niet altijd het geval en ze kunnen erger worden.

Dus als je voor jezelf herkent dat je in zo’n situatie zit, realiseer je dan hoe dit is ontstaan en maak een beweging om de schade in je relatie te herstellen. Soms is het moeilijkste stuk om te kunnen vergeven en het is aan jouw kant geen teken van zwakte. Wees de eerste om iemand een olijftak aan te bieden en dat zal de negatieve emoties die je in je hebt, vrijmaken.

Het zal beter voor je zijn om je nu op dat probleem te richten dan het vaster te laten worden en dat het bij je blijft. Zij die het idee vasthouden dat ze het slachtoffer zijn, zouden moeten begrijpen dat karma een uitwerking is van problemen tussen twee mensen en beiden zijn er gelijk bij betrokken. (8)

Matthew Ward: Jullie zijn je eerste verantwoordelijkheid. Dit is geen zelfzucht noch egoïsme, en ook geen gebrek aan liefde en zorg voor anderen. Het is zo dat alleen jij besluiten kunt nemen die in lijn staan met je instinct en intuïtie, de leiding van je ziel naar je bewustzijn die je zachtjes duwt naar wegen die in je zielencontract staan die je koos om in dit leven te beleven. Dit kan veranderingen inhouden in relaties, emplooi, locatie, aansluiting bij een groep of ook andere interesses en activiteiten. (9)

Vraag: Wat als een geliefde niet wil ascenderen?

Salusa: Alles is gepland om te verzekeren dat zoveel mogelijk zielen klaar zijn om op te stijgen. Maar er wordt geen enkele druk gelegd op hen die kozen om in de derde dimensie te blijven, maar om met die ervaring door te gaan zullen ze naar elders gaan.

Noch wordt dit als een falen gezien dat je geen Ascentie hebt bereikt, omdat jullie oneindig leven hebben en een absolute vrijheid om zo lang als je wilt in de lagere vibraties te blijven. Uiteindelijk zal elke ziel omhoog gaan, omdat het onmogelijk is om door te gaan de hogere vibraties te weerstaan in een grote tijdsspanne. (10)

Vraag: Wat kunnen we jonge kinderen vertellen wier ouders liever wilden sterven dan hun godsdienstig denken te veranderen, en wie zal er voor al die kinderen zorgen die wees worden.

Matthew Ward: Velen wier godsdienst of wetenschappelijk denken de fundering van hun leven is, zullen er eerder voor kiezen om te vertrekken dan de waarheden te accepteren die naar voren komen die intens verschillen van wat hen werd geleerd. (11)

De keuze over wanneer je dit leven verlaat wordt op zielenniveau genomen in de oorspronkelijke- of in de veranderde contracten, en niemand kent zelfs zijn eigen contract, en nog minder die van een ander. Alles wat je kunt weten over iemands dood is dat de oorzaak een auto ongeluk was, bijvoorbeeld, of kanker, hartfalen, een slagaderlijk gezwel of een andere medische diagnose. Dus is het doldriest te denken, en nog minder om aan te nemen, dat godsdienstig-devote mensen die sterven als hun kinderen jong zijn. daar liever voor kiezen dan hun geloof te veranderen.

Openlijke devotie voor een godsdienst is niet hetzelfde als wat in iemands hart en denken zit. Personen waarvan je denkt dat ze nooit iets zouden geloven dat in conflict is met leringen van hun kerk, kunnen luisteren naar boodschappen op zielenniveau; en omgekeerd, sommige van de duisterste zielen wonen kerkdiensten bij of houden zelfs ‘high offices’ … [?]

Als beide ouders sterven, wordt er voor hun kinderen gezorgd door dezelfde familieleden, vrienden of wettelijke verzorgers, die daarin stappen, zoals het nu ook gebeurt. Met het bewustzijn dat toeneemt, net zoals trillingsniveau dat doen, zijn kinderen veel bewuster en veerkrachtiger dan je denkt, en als telepathische verbindingen opengaan, kunnen zij en hun ouders bespreken wat ze willen. (12)

Vraag: Zullen in deze tijd veel mensen gaan vertrekken?

De Arcturische Groep: Velen kiezen ervoor om in deze tijd te vertrekken. Treur daar niet om, maar wens ze het beste op hun reis terug naar huis, want ieder van jullie heeft de keuze gekregen om te blijven of te vertrekken voor de dimensionale verschuiving uit. Jullie weten dat er geen dood bestaat, en er geen reden is om in angst en verdriet te vallen voor hen die willen vertrekken, want ze gaan gewoon naar een andere plaats. Zij aan de andere kant kunnen je altijd horen. Zend hen liefde en licht maar laat ze zich niet steeds met je verbinden want dat dient om ze vast te houden in een band/slavernij met de aarde en met de energie die zij juist wilden loslaten. Het houdt hen af om door te gaan met hun eigen reis.

Als iemand je verlaat met onaf gemaakte zaken is het gepast voor je om alle energetische koorden te verwijderen, vergeef ze als dit moet, en stuur liefde en beschouw de zaak als afgedaan. Onaf gemaakte zaken die ook vergeving inhouden kunnen vaak de geliefde terughouden omdat ze net zoveel afsluiting nodig hebben als degenen die zijn achtergelaten. Afsluiting is altijd mogelijk of ze beiden nu in het lichaam zijn of niet. (13)

Vraag: Wat laat een persoon opstijgen/ascenderen?

Matthew Ward: Het is het licht in een lichaam dat zijn op koolstof gebaseerde cellulaire structuur transformeert in de kristallijnen vorm die het lichaam in staat stelt om in de hogere vibraties te wonen van energielagen verder dan de derde dichtheid. (14)

Salusa: Alleen degenen van jullie die je vibraties genoeg hebben opgeheven, zullen in staat zijn om zich bij die energieën te voegen. Daarin ligt de uitwerking van een waarheid, dat alleen degenen van Licht kunnen bestaan in de nieuwe dimensie. (15)

Vraag: Moet ik minstens veel weten over Ascentie om te kunnen ascenderen?

Salusa: Het is zelfs niet eens nodig om volledig verlicht of ingelicht te zijn over Ascentie om te ascenderen, maar alleen om goede bedoelingen te hebben en om de liefde voor alle levensvormen te leven die in je hart zit. (16)

Vraag: Wat is de situatie van hen die op deze late datum ontwaken?

Salusa: Voor sommige zielen die maar pas zijn ontwaakt, is hun werkelijkheid verbrijzeld/gebarsten. En een tijdje zullen ze zich vastklemmen aan wat zij dachten dat de waarheid is.

Het is belangrijk dat ze zich realiseren dat de komende veranderingen niet gevreesd hoeven te worden. En ook, dat het niet te laat is om hun patroon van denken te veranderen om toe te staan dat hun bewustzijn niveaus worden opgetild en om zichzelf op het pad naar Ascentie te zetten. (17)

Footnotes
(1) Archangel Michael through Linda Dillon, Reading with Steve Beckow, Aug. 17, 2012.
(2) Loc. cit.
(3) SaLuSa, Aug. 5, 2011, at http://www.treeofthegoldenlight.com/First_Contact/Channeled_Messages_by_Mike_Quinsey.htm
(4) Loc. cit.
(5) Matthew’s Message, March 13, 2005, at http://www.matthewbooks.com/mattsmessage.htm
(6) Matthew’s Message, Feb. 8, 2004.
(7) Matthew’s Message, Feb. 8, 2004.
(8) SaLuSa, July 11, 2012.
(9) Matthew’s Message, July 4, 2012
(10) SaLuSa, April 18, 2012.
(11) Matthew’s Message, Jan. 4, 2012.
(12) Matthew’s Message, Mar. 1, 2012.
(13) The Arcturian Group, June 3, 2012, at http://www.onenessofall.com/
(14) Matthew’s Message, Jan. 4, 2012.
(15) SaLuSa, Jan. 9, 2012.
(16) SaLuSa, July 5, 2011.
(17) SaLuSa, May 28, 2012. 


Vertaling: Winny  

No comments:

Post a Comment

The Declaration of Human Freedom

The Declaration of Human Freedom

http://stevebeckow.com/wp-content/uploads/2011/02/Earth1.jpg


Every being is a divine and eternal soul living in a temporal body. Every being was alive before birth and will live after death.

Every soul enters into physical life for the purpose of experience and education, that it may, in the course of many lifetimes, learn its true identity as a fragment of the Divine.

Life itself is a constant process of spiritual evolution and unfoldment, based on free choice, that continues until such time as we realize our true nature and return to the Divine from which we came.

No soul enters life to serve another, except by choice, but to serve its own purpose and that of the Divine from which it came.

All life is governed by natural and universal laws which precede and outweigh the laws of humanity. These laws, such as the law of karma, the law of attraction, and the law of free will, are decreed by God to order existence and assist each person to achieve life’s purpose.

No government can or should survive that derives its existence from the enforced submission of its people or that denies its people their basic rights and freedoms.

Life is a movement from one existence to another, in varied venues throughout the universe and in other universes and dimensions of existence. We are not alone in the universe but share it with other civilizations, most of them peace-loving, many of whom are more advanced than we are, some of whom can be seen with our eyes and some of whom cannot.

The evidence of our five senses is not the final arbiter of existence. Humans are spiritual as well as physical entities and the spiritual side of life transcends the physical. God is a Spirit and the final touchstone of God’s Truth is not physical but spiritual. The Truth is to be found inward.

God is one and, because of this, souls are one. They form a unity. They are meant to live in peace and harmony together in a “common unity” or community. The use of force to settle affairs runs contrary to natural law. Every person should have the right to conduct his or her own affairs without force, as long as his or her choices do not harm another.

No person shall be forced into marriage against his or her will. No woman shall be forced to bear or not bear children, against her will. No person shall be forced to hold or not hold views or worship in a manner contrary to his or her choice. Nothing vital to existence shall be withheld from another if it is within the community’s power to give.

Every person shall retain the ability to think, speak, and act as they choose, as long as they not harm another. Every person has the right to choose, study and practice the education and career of their choice without interference, provided they not harm another.

No one has the right to kill another. No one has the right to steal from another. No one has the right to force himself or herself upon another in any way.

Any government that harms its citizens, deprives them of their property or rights without their consent, or makes offensive war upon its neighbors, no matter how it misrepresents the situation, has lost its legitimacy. No government may govern without the consent of its people. All governments are tasked with seeing to the wellbeing of their citizens. Any government which forces its citizens to see to its own wellbeing without attending to theirs has lost its legitimacy.

Men and women are meant to live fulfilling lives, free of want, wherever they wish and under the conditions they desire, providing their choices do not harm another and are humanly attainable.

Children are meant to live lives under the beneficent protection of all, free of exploitation, with unhindered access to the necessities of life, education, and health care.

All forms of exploitation, oppression, and persecution run counter to universal and natural law. All disagreements are meant to be resolved amicably.

Any human law that runs counter to natural and universal law is invalid and should not survive. The enactment or enforcement of human law that runs counter to natural and universal law brings consequences that cannot be escaped, in this life or another. While one may escape temporal justice, one does not escape divine justice.

All outcomes are to the greater glory of God and to God do we look for the fulfillment of our needs and for love, peace, and wisdom. So let it be. Aum/Amen.

http://stevebeckow.com/worldwide-march-millions/declaration-human-freedom/.


WikiLeaks
Help us fight the extrajudicial US banking embargo: have you contributed to WikiLeaks this month?

Don’t Abandon Julian Assange Now

Messages of Love and Light

Messages of Love and Light
Index

Galactic Family and Keshe

Click the button CC to choose your language subtitles

JAIL THE BANKERS

The 2012 Scenario

FEBRUARY 7, 2013 - 7:00PM EST

FEBRUARY 7, 2013 - 7:00PM EST
T O R O N T O

Profile for Fran Zepeda

オバマが国際刑事裁判所に再加入・・・米国はもはやならず者国家ではない 2012年5月3日

オバマが国際刑事裁判所に再加入・・・米国はもはやならず者国家ではない 2012年5月3日
Japanese

Qu’est ce qu’être humain? par Steve Beckow