They carry their torch wherever they go and illuminate the way forward.

SaLuSa 18-February-2011Followers

Google+ Followers

Sunday, April 10, 2011

Norwegian - Hatonn: Vi begrenser den radioaktive strålingen så mye som det er mulig.

Hatonn: Vi begrenser den radioaktive strålingen så mye som det er mulig.
6 april 2011
av Steve Beckow


I og med at det er så bekymring om at radioaktivt nedfall pastås å være på vei mot Nord-Amerika, så spurte jeg Suzy Ward om hun kunne spørre Hatonn om å gi en kommentar til denne situasjonen. Hatonn er flåtekommandør for den intergalaktiske flåten og har ansvaret for all kommunikasjonene mellom Jorden og andre steder.


Matthew Ward har allerede kommentert situasjonen med radioaktivitet i Japan, men spørsmålet om radioaktivitet som driver mot Nord Amerika har han ikke sagt noe om. Hatonn har her sett på problemet og vurdert tenkemåten til vitenskapsmennene som har “målt” den radioaktive trusselen mot vestkysten og den teknologien som er brukt.


Han peker på at vitenskapsmennene ikke vet noe om tiltakene fra den Galaktiske Flåten for å begrense strålingen og legger videre til, at så snart de kan lande, så vil den gjenværende radioaktiviteten kunne renses opp temmelig raskt. Mest av alt oppfordrer han oss til ikke å frykte eller bekymre oss.

Jeg har ingen forventning om at vitenskapsfolk som har varslet om alvorlig risiko tror på våre kilder. Men det bekymrer meg ikke. Jeg tror på våre kilder og det styrer mitt tankesett. På et punkt må vi likevel ta spranget og lære å ha tillit til våre venner i Rommet. Vi kan ikke vente at hvert eneste av våre spørsmål kan bli besvart, eller når vi får et svar, at det blir besvart så utfyllende som vi kunne ønske. Dette vil først kunne skje etter Avsløringen og ved direkte kontakt. På et tidspunkt må vi få øynene opp for at våre venner fra galaksen holder øye med oss og ser til at vi har det bra så langt det er mulig innefor rammene av Naturens Lover. Og så må vi bare legge vekk vår vane med å bekymre oss unødig hele tiden om fremtiden.


Ja, Jorden vil fortsette å gjennomgå forandringer og ingen kan forhindre disse, selv om den Galaktiske Føderasjon vil mildne dem overalt hvor det er mulig. Men det står ingen verdenskatastrofe for døren. Og ja, våre galaktiske venner gjør alt som er mulig og tillatt for å sikre at vi har det bra.


Så her er Hatonn som forsikrer oss om at vi ikke trenger å frykte en radioaktiv sky eller radioaktivitet i havstrømmene el. I morgen kan det dukke opp en ny artikkel som antyder en eller annen ny fare. Men jeg tror vi er i de beste hender, innenfor rammen av Naturens Love og den Guddommelige plan for denne tiden. “Hatonn her. Hallo, Steve! Ja, radioaktiviteten bekymrer dere, og oss også, på grunn av den stadig stigende frykten det skaper. Husk at de mørke makter får sin næring fra deres frykt! Vi forstår at situasjonen akkurat nå synes å være altfor alvorlig til at det skal kunne gå an å rette den opp, men vi forsikrere dere; det er den ikke. De dystreste rapportene som kommer fra USA er basert på måleinstrumenter som ikke er gode nok, i motsetning til våre, og de viser altfor høye tall.

“Det er jo meningsløst å påstå at radioaktiviteten som har blåst over stillehavet er på same nivå som nær reaktoren. Og ja, vi holder kontroll på denne så langt det er mulig, samtidig som vi reduserer strålingen så mye som mulig i samarbeid med en liten gruppe av våre folk på bakken nær reaktoren. Selvfølgelig ville vi kunne gjort en mye bedre innsats hvis tekologien vi har på våre skip kunne benyttes på stedet, men leiesoldatene til de mørke kreftene er satt i alarmberedskap for ”angrep av romvesener” og vi kan ikke risikere folkets sikkerhet, eller mannskapenes, ved å lande i fullt dagslys.


“Jeg vil også nevne, at selv om situasjonen er ufattelig trist for Japan, så har den likevel en positiv virkning på hele verden. Atomenergiens hersketid er ute. I hendene på 3.dimensjons hjerner har den alltid vært farlig og i de høyere dimensjoner har den overhodet ingen plass. Men det er ikke opp til oss å stenge ned eksisterende atomkraftverk og hindre byggingen av nye. Det må dere selv gjøre og bare når dere står sammen om det vil dere lykkes. Energikilder som kan erstatte kjernekraften finnes allerede, den har bare vært holdt skjult for dere fordi den ikke er noen ”pengemaskin” slik som oljen og kjernekraften. Dere vil se at denne ”hemmeligholdte” teknologien vil begynne å dukke frem bare dere går inn for det.


“En annen faktor når det gjelder skremselsmeldingene er at vitenskapsmennene ikke har noe begrep om vår hjelp og at når vi kan arbeide på bakken i tilstrekkelig antall, så kan teknologien vår dematerialisere reaktorene og det radioaktive avfallet. Likeså kan vi rense luft, vann og jord fullstendig. Det er heller ikke kjent at Jordens bane går gjennom frekvensområder der radioaktivitet bli brutt ned. Ikke regner dere inn Moders Jords egne fabelaktige evne til healing heller.


“Med hjelp av vår teknologi, kan hun få tilbake sin fulle helse i løpet av måneder, og ikke de århundrer som dere beregner ved hjelp av de radioaktive elementenes “halveringstid”. Så se fremover med en positiv holdning – undervurder ikke kraften i deres tanker, eller kall det for bønner, for Jorden vil være strålende ren om ikke altfor lenge. Mye kan og VIL bli oppnådd i tiden som gjenstår frem til slutten av neste år.”


Kilde:

Oversetter: Leif

No comments:

Post a Comment

The Declaration of Human Freedom

The Declaration of Human Freedom

http://stevebeckow.com/wp-content/uploads/2011/02/Earth1.jpg


Every being is a divine and eternal soul living in a temporal body. Every being was alive before birth and will live after death.

Every soul enters into physical life for the purpose of experience and education, that it may, in the course of many lifetimes, learn its true identity as a fragment of the Divine.

Life itself is a constant process of spiritual evolution and unfoldment, based on free choice, that continues until such time as we realize our true nature and return to the Divine from which we came.

No soul enters life to serve another, except by choice, but to serve its own purpose and that of the Divine from which it came.

All life is governed by natural and universal laws which precede and outweigh the laws of humanity. These laws, such as the law of karma, the law of attraction, and the law of free will, are decreed by God to order existence and assist each person to achieve life’s purpose.

No government can or should survive that derives its existence from the enforced submission of its people or that denies its people their basic rights and freedoms.

Life is a movement from one existence to another, in varied venues throughout the universe and in other universes and dimensions of existence. We are not alone in the universe but share it with other civilizations, most of them peace-loving, many of whom are more advanced than we are, some of whom can be seen with our eyes and some of whom cannot.

The evidence of our five senses is not the final arbiter of existence. Humans are spiritual as well as physical entities and the spiritual side of life transcends the physical. God is a Spirit and the final touchstone of God’s Truth is not physical but spiritual. The Truth is to be found inward.

God is one and, because of this, souls are one. They form a unity. They are meant to live in peace and harmony together in a “common unity” or community. The use of force to settle affairs runs contrary to natural law. Every person should have the right to conduct his or her own affairs without force, as long as his or her choices do not harm another.

No person shall be forced into marriage against his or her will. No woman shall be forced to bear or not bear children, against her will. No person shall be forced to hold or not hold views or worship in a manner contrary to his or her choice. Nothing vital to existence shall be withheld from another if it is within the community’s power to give.

Every person shall retain the ability to think, speak, and act as they choose, as long as they not harm another. Every person has the right to choose, study and practice the education and career of their choice without interference, provided they not harm another.

No one has the right to kill another. No one has the right to steal from another. No one has the right to force himself or herself upon another in any way.

Any government that harms its citizens, deprives them of their property or rights without their consent, or makes offensive war upon its neighbors, no matter how it misrepresents the situation, has lost its legitimacy. No government may govern without the consent of its people. All governments are tasked with seeing to the wellbeing of their citizens. Any government which forces its citizens to see to its own wellbeing without attending to theirs has lost its legitimacy.

Men and women are meant to live fulfilling lives, free of want, wherever they wish and under the conditions they desire, providing their choices do not harm another and are humanly attainable.

Children are meant to live lives under the beneficent protection of all, free of exploitation, with unhindered access to the necessities of life, education, and health care.

All forms of exploitation, oppression, and persecution run counter to universal and natural law. All disagreements are meant to be resolved amicably.

Any human law that runs counter to natural and universal law is invalid and should not survive. The enactment or enforcement of human law that runs counter to natural and universal law brings consequences that cannot be escaped, in this life or another. While one may escape temporal justice, one does not escape divine justice.

All outcomes are to the greater glory of God and to God do we look for the fulfillment of our needs and for love, peace, and wisdom. So let it be. Aum/Amen.

http://stevebeckow.com/worldwide-march-millions/declaration-human-freedom/.


WikiLeaks
Help us fight the extrajudicial US banking embargo: have you contributed to WikiLeaks this month?

Don’t Abandon Julian Assange Now

Messages of Love and Light

Messages of Love and Light
Index

Galactic Family and Keshe

Click the button CC to choose your language subtitles

JAIL THE BANKERS

The 2012 Scenario

FEBRUARY 7, 2013 - 7:00PM EST

FEBRUARY 7, 2013 - 7:00PM EST
T O R O N T O

Profile for Fran Zepeda

オバマが国際刑事裁判所に再加入・・・米国はもはやならず者国家ではない 2012年5月3日

オバマが国際刑事裁判所に再加入・・・米国はもはやならず者国家ではない 2012年5月3日
Japanese

Qu’est ce qu’être humain? par Steve Beckow