They carry their torch wherever they go and illuminate the way forward.

SaLuSa 18-February-2011Followers

Google+ Followers

Thursday, April 7, 2011

SWEDISH - We are Beginning to Understand the Purpose of Life by Steve Beckow‏Vi börjar förstå meningen med livet


Steve Beckow den 6 april 2011

Source:


Mask 33Som han så ofta gör så har SaLuSa gett oss mycket näring för tankarna idag och jag skulle vilka utveckla några av de saker han tar upp.

Först av allt vill jag utvidga en sak han säger:

”Vi ser en förändring i många människors attityder så snart de förstår den sanna meningen med livet då ni hittills har gått omkring med era ögon stängda.  Det har inte nödvändigtvis varit ert fel men ni har gett efter för idén att ni är separerade från varandra och Gud. Nu börjar ni se hur beroende ni är av varandra och att ert agerande påverkar alla andra.  Det visar hur ni är kollektivt ansvariga för er verklighet.”

mask 4

Vad är ”Meningen med livet?”  Som jag förstår det så är den sanna meningen med livet för alla skapade varelser att inse dess fundamentala identitet som Gud. Föreställ er att vi alla är på en 1700-talsmaskerad bal, var och en av oss bär den mest förtjusande kostym med en underbar fjädermask på.  Klockan slår midnatt och det är tid för oss att ta av masken och, när vi gör det – då har allihop samma ansikte!  Och den upptäckten är målet vi alla rör oss mot.

Först vet vi inte att livet har en mening.  Sedan börjar vi känna några vanliga grunddrag eller mönster för livet.  Sedan börjar vi undra över vad som verkar vara en slumpmässig process – kan den ha någon mening, orsak, anledning?  Sedan börjar vi höra om att det har den.

Det nästa vi gör är att undersöka några av livets lagar, strukturer och processer.  Slutligen accepterar vi att livet har en mening och börjar arbeta med det på ett sätt som lovar den slutliga insikten om den meningen.  Och så fortsätter livet när vi rör oss vidare och framåt längs vägen för att inse målet och avsikten med livet.

Nu står vi vid en kollektiv vägkorsning där vi alla som delar samma intention håller på att lämna bakom oss ett sinnestillstånd i vilket vi alla verkar vara separerade från varandra, för att gå in i ett sinnestillstånd i vilket vi ser oss själva som en. Att ”Uppstigningen” till en högre nivå av medvetenhet kommer att följas av dussintals, även hundratals fler tills till slut all uppenbar skillnad mellan oss och Det som vi är försvinner och vi inte längre är separerade på något sätt från Gud.

En sådan resa kan ses som en båge som rör sig ut från Gud och sedan långsamt vänder tillbaka och återvänder till Gud.  Bågen följer en spiralform när vi återvänder igen och igen till samma lektioner till vi slutligen lär oss dem.  Ut vi går från Gud och tillbaka vi kommer igen, spiralformat hela tiden.

Från min synpunkt sett så är detta vad SaLuSa menar när han säger: ”Så snart vi förstår meningen med livet”.  Så snart vi verkligen förstår ser vi att. även då det återstår endast en tanke snarare än en upplevd erfarenhet inom oss, så vet vi åtminstone någonting om varför vi är här.

”Ljusarbetare leder vägen och använder sina energier till att dra ner mer ljus till Jorden.  Genom deras förmåga att hålla lugn och fokus var än de behövs så har de på så sätt renat mycket av de lägre energierna som pluggade igen Moder Jords ådror. Ju mer framgång de har, ju lättare kommer det att bli för att helt och hållet bryta greppet som de Mörka har haft på er”.

Även om vi rör oss mot Uppstigningen är det nödvändigt att väcka en kollektiv medvetenhet och det är ljusarbetarna som gör det arbetet.  Såsom med den genomträngande insikten och den stadiga handen leder vi resten av kroppen på resan tillbaka.  I det här fallet organiserar vi den och fokuserar på arbetet med att släppa det separerande, dualistiska tänkandet med överlevnadsmentaliteten som går tillsammans med det.

Vi är uthållighetens källa och energi som orsakar en kollektiv avsikt att drivas framåt på planeten tillsammans med miljarder individer med fri vilja.  Den kollektiva avsikten eller intentionen är att stiga upp.  Han avslutar med att berätta om vad resultatet blir av vårt arbete:

Den underbaraste gåva håller på att tilldelas er och kommer med höjningen av ert medvetande:

1 Med en sådan expansion kommer en bättre insikt och förståelse av kraften i kärlek och hur den kan användas för allas bästa.  Att vara i frid med sig själv och ett med världen är något underbart att ha som mål och helt uppnåeligt.

2 Med tiden kommer ni att bli mer mediala och er kunskap kommer inte att ha några gränser.

3 Ni kommer att kunna resa vart ni önskar och bli en del av den underbara familjen av Rymdvarelser.  Som en medlem av den Galaktiska Federationen kan ni utforska Universum och tjäna andra människor som precis som ni just nu söker sin väg hem till de högre dimensionerna.

4 Det förflutna och framtiden kommer att vara ett och tiden upphör att existera när ni nu förstår den.

5 Det kommer att återstå väldigt lite som relaterar till era tredjedimensionella erfarenheter och livet kommer att vara så annorlunda och glädjefyllt utan de rutinarbeten ni nu står ut med.

6 Kanske den mest attraktiva aspekten för er just nu skulle vara tanken på att ha en ljuskropp, en som inte åldras och lider av några sjukdomar.  En som ni också kan förändra genom rent kreativa tankar som ger er möjligheten att se ut precis som ni önskar.

Så, tre gånger i veckan påminner SaLuSa oss om vad vi enligt vårt livskontrakt skall göra i den här livstiden: att leda denna värld till ett tillstånd högre än det vi nu lever i, vilket gör att vi kommer mycket närmare vårt överväldigande mål av självförverkligande och blir mycket mer fridfulla och kärleksfulla, lyckliga och nöjda än vi var förut.

Och han kommer att göra detsamma i morgon och i morgon, tills vår roll i händelseförloppet blir kristallklart för oss och vår förmåga att ta säkra och övertygande steg ökar.

Vi är embarkerade i en evig process av förflyttning från mörker till ljus, från okunnighet till kunskap, från konkurerande till samarbete och från egenkärlek till universell kärlek. Vi vaknar upp från ett tillstånd av omedveten medvetenhet till medveten medvetenhet. Vi vaknar från åratals sömn, står upp och stegar mot vårt mål.

Och vi är, uppenbarligen, endast en kort stund från en höjning i medvetenhet som kommer att transformera våra liv och våra ansträngningar från tveksamma och långsamma till säkra och snabba.  Vi börjar förstå meningen med livet och våra tankar och handlingar börjar visa den förändrade kraften som även ett minimum av kunskap om livets mening förser oss med.

Steve Beckow den 6 april 2011

Translator: Gertie

No comments:

Post a Comment

The Declaration of Human Freedom

The Declaration of Human Freedom

http://stevebeckow.com/wp-content/uploads/2011/02/Earth1.jpg


Every being is a divine and eternal soul living in a temporal body. Every being was alive before birth and will live after death.

Every soul enters into physical life for the purpose of experience and education, that it may, in the course of many lifetimes, learn its true identity as a fragment of the Divine.

Life itself is a constant process of spiritual evolution and unfoldment, based on free choice, that continues until such time as we realize our true nature and return to the Divine from which we came.

No soul enters life to serve another, except by choice, but to serve its own purpose and that of the Divine from which it came.

All life is governed by natural and universal laws which precede and outweigh the laws of humanity. These laws, such as the law of karma, the law of attraction, and the law of free will, are decreed by God to order existence and assist each person to achieve life’s purpose.

No government can or should survive that derives its existence from the enforced submission of its people or that denies its people their basic rights and freedoms.

Life is a movement from one existence to another, in varied venues throughout the universe and in other universes and dimensions of existence. We are not alone in the universe but share it with other civilizations, most of them peace-loving, many of whom are more advanced than we are, some of whom can be seen with our eyes and some of whom cannot.

The evidence of our five senses is not the final arbiter of existence. Humans are spiritual as well as physical entities and the spiritual side of life transcends the physical. God is a Spirit and the final touchstone of God’s Truth is not physical but spiritual. The Truth is to be found inward.

God is one and, because of this, souls are one. They form a unity. They are meant to live in peace and harmony together in a “common unity” or community. The use of force to settle affairs runs contrary to natural law. Every person should have the right to conduct his or her own affairs without force, as long as his or her choices do not harm another.

No person shall be forced into marriage against his or her will. No woman shall be forced to bear or not bear children, against her will. No person shall be forced to hold or not hold views or worship in a manner contrary to his or her choice. Nothing vital to existence shall be withheld from another if it is within the community’s power to give.

Every person shall retain the ability to think, speak, and act as they choose, as long as they not harm another. Every person has the right to choose, study and practice the education and career of their choice without interference, provided they not harm another.

No one has the right to kill another. No one has the right to steal from another. No one has the right to force himself or herself upon another in any way.

Any government that harms its citizens, deprives them of their property or rights without their consent, or makes offensive war upon its neighbors, no matter how it misrepresents the situation, has lost its legitimacy. No government may govern without the consent of its people. All governments are tasked with seeing to the wellbeing of their citizens. Any government which forces its citizens to see to its own wellbeing without attending to theirs has lost its legitimacy.

Men and women are meant to live fulfilling lives, free of want, wherever they wish and under the conditions they desire, providing their choices do not harm another and are humanly attainable.

Children are meant to live lives under the beneficent protection of all, free of exploitation, with unhindered access to the necessities of life, education, and health care.

All forms of exploitation, oppression, and persecution run counter to universal and natural law. All disagreements are meant to be resolved amicably.

Any human law that runs counter to natural and universal law is invalid and should not survive. The enactment or enforcement of human law that runs counter to natural and universal law brings consequences that cannot be escaped, in this life or another. While one may escape temporal justice, one does not escape divine justice.

All outcomes are to the greater glory of God and to God do we look for the fulfillment of our needs and for love, peace, and wisdom. So let it be. Aum/Amen.

http://stevebeckow.com/worldwide-march-millions/declaration-human-freedom/.


WikiLeaks
Help us fight the extrajudicial US banking embargo: have you contributed to WikiLeaks this month?

Don’t Abandon Julian Assange Now

Messages of Love and Light

Messages of Love and Light
Index

Galactic Family and Keshe

Click the button CC to choose your language subtitles

JAIL THE BANKERS

The 2012 Scenario

FEBRUARY 7, 2013 - 7:00PM EST

FEBRUARY 7, 2013 - 7:00PM EST
T O R O N T O

Profile for Fran Zepeda

オバマが国際刑事裁判所に再加入・・・米国はもはやならず者国家ではない 2012年5月3日

オバマが国際刑事裁判所に再加入・・・米国はもはやならず者国家ではない 2012年5月3日
Japanese

Qu’est ce qu’être humain? par Steve Beckow