They carry their torch wherever they go and illuminate the way forward.

SaLuSa 18-February-2011Followers

Wednesday, July 16, 2014

Steve Beckow: De Drie Fases vanAscentie 16 juli 2014Steve:  “Ik kan nu drie fases zien naar Ascentie. Waarschijnlijk zijn er meer, maar dit is gewoon wat ik nu zie.”

StaircaseDe eerste fase is Ascentie Lite (Licht), het autowassen, door het Ascentie portaal gaan en de terugkeer. Dit is de fase waar de poortbewaarders, wegwijzers, her-rooster-aars en andere vroege opstaners doorheen gaan en dan terug keren in een bocht om ons te vertellen wat ze zagen.

De tweede is de eigenlijke Ascentie die voor het eind van de zomer moet gebeuren, zoals Aartsengel Michaël kortgeleden aan me onthulde:

Steve: Gewoon in het algemeen, niet specifiek, om ook uw overeenkomst met het kanaal (Linda Dillon)  niet te breken, wanneer zal dat ontsteken gebeuren voor de massa van de bevolking?

Aartsengel Michaël(AEM) : Dat zal zijn voor de herfst [2014]  (1)


Dit is het volledige  binnengaan in de eerste onderlaag van de Vijfde Dimensie. Maar dit is niet het eind van de reis of zelfs het eind van die poot van de reis.

De derde fase is Sahaja Samadhi, de fase van verlichting die betekent Mukthi, bevrijding van geboorte en dood. De Goddelijke Moeder heeft gezegd dat Sahaja enige tijd gebeurt na onze Ascentie in de Vijfde.

Steve Beckow: Wanneer gebeurt Sahaja Samadhi?

Goddelijke Moeder: Die vindt plaats met een meer geleidelijk ontwaken en omhoog gaan. Dus is er het abrupte: “Ik ben niet dezelfde,” dan is er het werken en het verankeren, de integratie, dan is er nog een sprong, weer een sprong, en weer een sprong. En jullie weten het niet – nou, sommigen van jullie doen dat wel – maar jullie zijn aan het kikker-springen. En dan zullen jullie hier zijn.

Steve: Wel, zijn die sprongen gelijk aan onderlagen?

GoddMoed: Je kunt er over denken als onderlagen, dimensionale onderlagen, ja. (2)
De Moeder ging door te zeggen dat “De Ascentie... zit op het middelpunt.” (3)  Ik denk, als zij dit zegt, ze op de eigenlijke Ascentie wijst, de opheffing naar de Vijfde Dimensie, zeker niet  op het verkrijgen van Sahaja.

Het verkrijgen van Ascentie schijnt een zeer steile J-bocht te zijn. De voorbereiding is langzaam geweest, tientallen jaren, zelfs eeuwen en millennia, maar nu is dat begonnen als een steile curve omhoog. Ze gebruikt het voorbeeld: om een wereld te scheppen die werkt voor iedereen, om dit te illustreren.

“Er zijn er tussen jullie in die de hoogste bedoeling hebben, die tegen jullie zeggen dat de verandering waarover ik spreek, de creatie… van een wereld die voor iedereen werkt, ieder wezen, tientallen jaren of millennia duurt. Dat spreekt niet goed over mijn vermogens, wel? Ik zeg dan tegen jullie, dat ik jullie leidt : dit is niet juist.

“Kan dit in een oogwenk gebeuren? Ja. Is dat zo? Nou, voor sommigen van jullie is dat feitelijk zo. Die knop ging aan, en jullie zeiden ‘Ah, ik snap het. Ik ben het.’ (4)

Maar velen van ons denken dat ISIS pas is opgekomen en chaos in Irak veroorzaakte, ze laten het drama schijnen alsof dat voor altijd doorgaat.  De Moeder geeft de wenk dat ook zij langs die J curve worden geveegd:

“Ik roep naar de extremist die de raket draagt, of het geweer hanteert, of obsceniteiten schreeuwt in de naam van God. Waar is de liefde? Waar is liefdadigheid? Het medeleven?

“Ik wenk naar jullie allen en ik penetreer jullie allen. Zal er dus een crisis van geloof zijn, van oprecht geweten? Voor velen, ja. Want die krijger, die soldaat zal zeggen ‘Ik voel me hier niet goed bij. Ik voel dat ik mijn wapenen moet neerleggen.’ En ze zullen zeggen ‘Hoe word ik verondersteld te dienen?’ (5)  

Ze zegt tegen ons, misschien om ons besluit te sterken: “Ik spreek tegen jullie.. die aan de kop van de golf staan, maar ik roep ook naar ieder persoon op aarde… Begrijp dit, jullie hebben een door mensen gemaakt beeld van God en van wat wij willen, gediend,. Jullie hebben het verkeerd gezien. Ik wil geen bloedbad of wanorde. Chaos is vervelend. Laat dat los en laat dat nu los!” (6)

Jaren geleden was ik gewoon om over een uitbreiding te schrijven met de betekenis van menselijkheid – wie wist in die tijd waarom de betekenis van menselijkheid. Maar de Moeder zelf sprak over een uitbreiding in de menselijkheid zelf. “Deze creatie waarover wij spreken is een nieuw menselijk wezen, van een oorspronkelijke vorm, ietwat verbeterd.”

“Ik praat niet alleen over het geven aan jullie van meer gerei. Ik praat, richt me tot jullie, naar ieder van jullie op deze planeet, ik praat over een fundamentele verandering – geen evolutie, verandering – wat het betekent om mens te zijn. Jullie zeggen tegen mij: ‘Moeder, kunt u dat doen?’ Wij zijn de Schepper Kracht.” (7)

Ik denk niet dat wij volledig de betekenis begrijpen van wij zij zegt.

In ieder geval, als wij omhoog gaan, indien groeiende aantallen van ons door het Ascentie portaal gaan in het Ascentie Light, dan zal ons begrip van wat er gebeurt, ongetwijfeld groeien.

Maar meer ‘to the point’, het begrip van iedereen op Aarde zal groeien terwijl de Tsunami zijn crescendo bereikt. ISIS, de Syriërs, de Israëli’s en Palestijnen, en ieder ander op de planeet die of vechten of aanzetten tot geweld, zullen die acties moeilijker en moeilijker vinden totdat het vechten op Aarde stopt.

AEM zei dat Ascentie en de Onthulling zal gebeuren vóór de Herfst.  Dat is niet ver weg. Het missende stuk om te begrijpen hoe dit zo snel kan gebeuren is dat ik denk dat de weerstand-bieder en de recalcitrant weten met wie ze te maken hebben.

We zitten nu in de eerste fase van Ascentie terwijl de poortbewaarders en de wegwijzers door de autowas heen gaan, stralend en helder opduiken, en terugkomen om de anderen op te pikken. Voor het eind van de zomer gaan we door de tweede fase van Ascentie, de sprong naar de Vijfde Dimensionaliteit.

En dan wat later, niet lang, zoals de tijd gaat, weet ik zeker dat we doorgaan naar Sahaja, eenheidsbewustzijn, de natuurlijk status. In die staat zal het begrip en de wijsheid die we hebben, ons een wereld laten bouwen die voor iedereen werkt, eenvoudig laten worden, duidelijk en helder.

Voetnoten

Footnotes

(1) Archangel Michael in a personal reading with Steve Beckow through Linda Dillon, July 11, 2014. ‘Ontsteking’ is de sprong naar de Vijfde Dimensionaliteit

(2) “The Divine Mother: We are Creating a New Species of Humans,” July 12, 2014, at http://goldenageofgaia.com/2014/07/12/the-divine-mother-we-are-creating-a-new-species-of-humans/.

(3) Loc. cit.
(4) Loc. cit.
(5) Loc. cit.
(6) Loc. cit.

(7) Loc. cit.

 vertaling winny 

No comments:

Post a Comment

The Declaration of Human Freedom

The Declaration of Human Freedom

http://stevebeckow.com/wp-content/uploads/2011/02/Earth1.jpg


Every being is a divine and eternal soul living in a temporal body. Every being was alive before birth and will live after death.

Every soul enters into physical life for the purpose of experience and education, that it may, in the course of many lifetimes, learn its true identity as a fragment of the Divine.

Life itself is a constant process of spiritual evolution and unfoldment, based on free choice, that continues until such time as we realize our true nature and return to the Divine from which we came.

No soul enters life to serve another, except by choice, but to serve its own purpose and that of the Divine from which it came.

All life is governed by natural and universal laws which precede and outweigh the laws of humanity. These laws, such as the law of karma, the law of attraction, and the law of free will, are decreed by God to order existence and assist each person to achieve life’s purpose.

No government can or should survive that derives its existence from the enforced submission of its people or that denies its people their basic rights and freedoms.

Life is a movement from one existence to another, in varied venues throughout the universe and in other universes and dimensions of existence. We are not alone in the universe but share it with other civilizations, most of them peace-loving, many of whom are more advanced than we are, some of whom can be seen with our eyes and some of whom cannot.

The evidence of our five senses is not the final arbiter of existence. Humans are spiritual as well as physical entities and the spiritual side of life transcends the physical. God is a Spirit and the final touchstone of God’s Truth is not physical but spiritual. The Truth is to be found inward.

God is one and, because of this, souls are one. They form a unity. They are meant to live in peace and harmony together in a “common unity” or community. The use of force to settle affairs runs contrary to natural law. Every person should have the right to conduct his or her own affairs without force, as long as his or her choices do not harm another.

No person shall be forced into marriage against his or her will. No woman shall be forced to bear or not bear children, against her will. No person shall be forced to hold or not hold views or worship in a manner contrary to his or her choice. Nothing vital to existence shall be withheld from another if it is within the community’s power to give.

Every person shall retain the ability to think, speak, and act as they choose, as long as they not harm another. Every person has the right to choose, study and practice the education and career of their choice without interference, provided they not harm another.

No one has the right to kill another. No one has the right to steal from another. No one has the right to force himself or herself upon another in any way.

Any government that harms its citizens, deprives them of their property or rights without their consent, or makes offensive war upon its neighbors, no matter how it misrepresents the situation, has lost its legitimacy. No government may govern without the consent of its people. All governments are tasked with seeing to the wellbeing of their citizens. Any government which forces its citizens to see to its own wellbeing without attending to theirs has lost its legitimacy.

Men and women are meant to live fulfilling lives, free of want, wherever they wish and under the conditions they desire, providing their choices do not harm another and are humanly attainable.

Children are meant to live lives under the beneficent protection of all, free of exploitation, with unhindered access to the necessities of life, education, and health care.

All forms of exploitation, oppression, and persecution run counter to universal and natural law. All disagreements are meant to be resolved amicably.

Any human law that runs counter to natural and universal law is invalid and should not survive. The enactment or enforcement of human law that runs counter to natural and universal law brings consequences that cannot be escaped, in this life or another. While one may escape temporal justice, one does not escape divine justice.

All outcomes are to the greater glory of God and to God do we look for the fulfillment of our needs and for love, peace, and wisdom. So let it be. Aum/Amen.

http://stevebeckow.com/worldwide-march-millions/declaration-human-freedom/.


WikiLeaks
Help us fight the extrajudicial US banking embargo: have you contributed to WikiLeaks this month?

Don’t Abandon Julian Assange Now

Messages of Love and Light

Messages of Love and Light
Index

Galactic Family and Keshe

Click the button CC to choose your language subtitles

JAIL THE BANKERS

The 2012 Scenario

FEBRUARY 7, 2013 - 7:00PM EST

FEBRUARY 7, 2013 - 7:00PM EST
T O R O N T O

Profile for Fran Zepeda

オバマが国際刑事裁判所に再加入・・・米国はもはやならず者国家ではない 2012年5月3日

オバマが国際刑事裁判所に再加入・・・米国はもはやならず者国家ではない 2012年5月3日
Japanese

Qu’est ce qu’être humain? par Steve Beckow