They carry their torch wherever they go and illuminate the way forward.

SaLuSa 18-February-2011Followers

Sunday, July 27, 2014

Steve Beckow met de Goddelijke Moeder: Is Heilige Vereniging deel van het Plan? Lieve Harten, Dat IS het Plan ‘ Deel 1 van 2 met deel 2 van 2


  Divine Mother 5

   
Gepost door Steve Beckow op 11 en 12 juli 2014.
Vertaling: Winny

We gaan door met onze samengestelde interviews, deze keer met de Goddelijke Moeder die praat over de heilige unie met ons. Alle aanhalingen zijn uit Linda Dillons channelingen gehaald. Linda’s website is  http://counciloflove.com/.

Interviewer: Waar komt de wens naar spirituele vereniging vandaan, Moeder?

Goddelijke Moeder: Dat is deel van, niet alleen van wat wij jullie spirituele DNA noemen; het is ook deel van jullie stoffelijke DNA, de wens voor liefde en koestering om te geven en te ontvangen. (1) 

Als jullie geschenken ontvangen, energie, liefde die we jullie zenden door goddelijke beweging, (2) die anderen aan jullie sturen vanuit de diverse rijken van bestaan, en de vele rijken en dimensies, zijn jullie in staat om niet alleen je te verbinden met jezelf maar met ons en met elkaar.
 

Jullie herkennen de patronen van ware relatie, en hoe dat eruit ziet en voelt in dit geschenk, het is niet alleen hartebewustzijn en is interdimensionaal, maar   ook  stoffelijk. Terwijl jullie omhoog gaan, ben je meer in staat om duidelijk niet alleen het idee of het concept te snappen, de constructie van creatie in zijn volle soort, maar dan zijn jullie in staat om je bij ons te voegen.

Is dit deel van het Plan? Lieve harten, dat is het Plan. Er zijn veel details, veel aspecten, veel afstemmingen, maar het Plan is altijd een van vereniging en hervereniging geweest. En jullie hebben dit geweten in je basische begrip van je spirituele reis, jullie spirituele reis terug naar ons, terug naar de Ene, terug naar de Bron, hoe je dat ook hebt gedefinieerd. (3)

Interv: Hoe is de vorm en het gevoel van heilige verenigingen aan het veranderen?

Godd.Moed: Terwijl jullie aan het oprijzen zijn in je heilige zelf, zeg maar, in een helderder evenwicht van je Goddelijke Mannelijke en Vrouwelijke, als dat gebeurt, krijgen heilige partnerschappen, heilige verenigingen, Goddelijke Kwaliteiten.

Nu, in het verleden hebben we daarnaar gewezen. Vrouwen zijn getrouwd of trouwden, en mannen zijn getrouwd om diverse redenen: economie, sociaal, politiek,  veel ervan uitsluitend van liefde en van ware bewondering. Bewondering is een zeer belangrijke kwaliteit van partnerschap. Als je degene waar je bij bent, niet bewondert, als je geen eerbied voor ze hebt voor wie ze zijn, is het heel moeilijk om daar dag in dag uit mee verder te gaan.

De sleutel voor de nieuwe vorm van liefdesrelaties – en velen van jullie, de meesten van jullie zullen in feite een vorm van relatie ingaan omdat die ook deel is van de patronen en ontwerp van het Nova Zijn. Er zijn een paar die alleen willen reizen. Er wordt niet geoordeeld op de een of andere manier – maar de patronen die over het algemeen is om in een partnerschap te zitten van een of ander soort. En er zijn veel uitdrukkingen daarvan. We bedoelen niet dat het  een gender-specifiek is.

Dit houdt geen oordelen in maar dit houdt ontzag in, bewondering, waardering, dankbaarheid, ruimtelijkheid. Dit is iets dat vaak afwezig is in veel relaties die wij observeren. Het is geen eigenaar zijn om in partnerschap te zijn en er hoeft geen ruimte tussen jullie te zijn, dat ieder doet waar hij/zij voor is ontworpen, wat je wilt doen, en wat je vreugde brengt en om dat mee terug te nemen.

Dus er zijn zaken die je samen zult creëren en co-creëren en dan zijn er dingen die belangrijk zijn om te doen door je heilige zelf en om die dan mee terug te brengen op de manier waarop een kind een tekening naar zijn moeder brengt en dan wordt dat gevierd en gewaardeerd en gekoesterd.

Dit is onvoorwaardelijke steun, geen liefde, die zonder spreken gaat maar afwezig was in veel menselijke relaties en dat is onvoorwaardelijke steun. En ik hoor dit steeds: “Nou, het spijt me, maar daar kan ik je niet in steunen.” En ik hoor dat en ik vraag me af waarom? Kind, denk je dat er iets kan zijn dat je naar me toe brengt en ik zeg dat ik je daarin niet ondersteun? (4)

Een zeer belangrijke kwaliteit van nieuwe relaties… is de verwijdering van conditie.  Het is de verwijdering van ‘ik zal van je houden als je..’ De ‘als’ is verdwenen, de ‘maar’ is verdwenen en de stroom is eeuwig. Dat is wat verandering is. 

En als je ondersteunt en als je in vereniging komt met een vriend of met je Goddelijke ander, is dat het hoe je het zult ervaren/beleven. Dus is dat heel anders dan het paradigma van relaties die tot nu toe op Aarde aanwezig waren.

Denk aan Gaia. Ze heeft nooit tegen je gezegd: ‘Nou ik zal je gaan steunen en laat je op mijn planeet blijven als je mijn aangezicht niet bezoedelt.” Nee, zij heeft jullie altijd ondersteund. (5)

Interv: Waar gaan heilige unie en partnerschap over?

Godd.Moed: Overgave is waar heilige unie en partnerschap over gaan.

Op veel manieren, ontmoet je je geliefde en jullie zien elkaar omdat je nieuwe ogen hebt. Je hebt je uitgebreid, en voor sommigen van jullie is dit zo geleidelijk gegaan en zo subtiel, dat jullie je niet realiseren dat je verbreed bent. Desondanks is dat zo. 

Dus je herkent je geliefde, en dan val je op de grond van opgetogenheid en je geeft je over. Je geeft je over aan verrukking en het wonder, niet alleen dat dit gebeurt, maar dat het zelfs maar mogelijk is.

En als je weer op opstaat, als je geliefde de hand uitsteekt om je omhoog te helpen, ben je nog sterker uitgebreid, meer vollediger, meer in staat om dit met vrienden, met familie te delen. 

En hoe meer je deze eenheid op je neemt, niet alleen creëer je dan Nova Aarde, maar weerspiegel je, gedraag je je, heb je de belevenis van wat het is om goddelijk te zijn. (6)

Interv: Nou Moeder, ik denk dat veel van onze luisteraars, als zij AE Michaël horen praten over het plan, waarschijnlijk tegen zichzelf zeggen, als ik juist ben: “Hoe kan dit niet geleidelijk gaan? Hoe kunnen we onze spirituele partners ontmoeten op zo’n snelle wijze?” En anderen zullen zich misschien afvragen waar ze naar toe gaan om de middelen te vinden om een andere relatie te creëren, laten we zeggen, dan die met degenen waar ze aan gewend waren. Wat kunt u tegen hen zeggen?

Godd.Moed: Het begint met je heilige zelf. Denk je dat ik je hart penetreer, je geest, je mentale lichaam, je gehele veld, en het hele veld van de ruimte tussen de ruimtes in, het gehele veld van Gaia en ver daarbuiten, en dat ik niet in staat ben om jullie te assisteren met details en allerlei middelen? 

Waar beginnen jullie? Jullie beginnen met de wens. Jullie beginnen met een droom. Jullie beginnen niet met een idee, maar met een diepe, hartverwarmende – want dit is jullie kern – wens om er bij betrokken te zijn. 

Nu spreek ik tegen jullie als Moeder. Als je tegen me zegt dat je niet verder kunt gaan vanwege deze of die omstandigheid, dan is wat jullie onbewust doen, mijn kinderen, dat je barrières opstelt. 

En wat jullie echt doen is dat je tegen mij zegt: “Ik geloof niet dat ik waardig ben. Ik geloof niet dat ik waardig ben en verdien dat jullie adequaat aandacht aan mij besteden zodat, ik mijzelf eerst kan liefhebben en mij koesteren, en mijn goddelijkheid kan erkennen, zodat ik vrij ben en mezelf kan blootstellen met – ja, die “etherische naaktheid” waar Michaël over heeft gesproken en wat ik ieder van jullie vraag om te doen!

Jullie stellen die barrières op omdat jullie bang zijn. Je zegt: “Het kan niet snel gebeuren.” En ik vraag jullie: waarom niet? Welke reden heb je daarvoor?  En geef die valse illusies aan mij. Geef ze aan jullie vrienden. Geef ze aan je gidsen. Geef ze aan jullie sterrenbroeders en zusters. 

Je kunt zeggen: “Ik zet de rationaliteit aan de kant, want als ik eerlijk ben, als ik angst aan de kant zet, is alles dat ik wil – alles dat ik wil! -  liefde, zodat die gezien en gekend en gekoesterd wordt. En dat geeft me kracht, waarheid en vertrouwen om verder te gaan en om te scheppen.” 

Dus, als je merkt dat je zegt: “Hoe?” laat dat los. Ik onthul niet alle details van het plan. Er is geen menselijke computer.. zelfs jullie sterrenbroeders hebben geen adequate technologie voor alle details van het plan. En daarbij, de reis, de reis terug naar ons begint met jullie ‘ja’ er tegen zeggen.

Nu, er zijn er onder jullie – en ik hoor jullie; ik hoor jullie iedere nacht en iedere dag – en jullie zeggen : “Maar Moeder, ik heb geprobeerd dit aan u te geven. En ik heb geschreeuwd in de nacht. En ik houd van mijzelf en ik waardeer mijzelf, en ik accepteer mijzelf. Maar het schijnt niet dat iemand anders dat doet.”

Ik vraag jullie om dieper te gaan. Jullie hebben ieder een diepte en een wijdte en een grootsheid die jullie nog maar pas zijn begonnen te exploreren en te gebruiken.

Dit is jullie tijd. Het doet geen pijn als je naar de hemel schreeuwt en ja, ik heb je zelfs horen zweren. Er is zelfs een plek voor momenten van wanhoop en desillusie, als het jullie verder brengt. 

Omdat op die plek van geloven dat je niet wordt geholpen, dat je hopeloos bent, en dat je niet begrijpt hoe dit kan verder gaan, dan geef je je over.
(7)

Alle aanhalingen zijn genomen uit de First Contact (Eerste Contact) wiki, georganiseerd door Brian R, die hier kan worden gevonden:   


(Vervolg in deel 2)
Voetnoten

 (1) “Transcript: The Divine Mother on Grace on Heavenly Blessings, April 30, 2013,” at http://goldenageofgaia.com/2013/05/transcript-the-divine-mother-on-grace-on-heavenly-blessings-april-30-2013/.

(2) The distinction between the Mother and the Father is the distinction between movement and rest. The Mother moves; the Father does not. Thus the Mother saying that the love washing the planet now is “coming from divine movement” is equivalent to saying “coming from me.” 

Vertaling: Het onderscheid tussen de Moeder en de Vader is het onderscheid tussen beweging en rust. De Moeder doet, de Vader niet. Dus zegt de Moeder dat de liefde nu de planeet overspoelt  ”uit goddelijke beweging komt” wat hetzelfde is te zeggen “uit mij komt”.
(3) “The Divine Mother: You Are Experiencing Love in Ways that You Have Not Known Before,” channeled by Linda Dillon, November 14, 2013, at http://goldenageofgaia.com/2013/11/the-divine-mother-you-are-experiencing-love-in-ways-that-you-have-not-known-before/.

(4) “Divine Mother, “Mother Mary Discusses the Divine Quality of Hope-the Foundation, the Bedrock of Human Existence,” February 21, 2013, at http://counciloflove.com/2013/02/mother-mary-discusses-the-divine-quality-of-hope-the-foundation-the-bedrock-of-human-existance/.

(5) Loc. cit.

(6) “The Divine Mother: You Are Experiencing Love in Ways that You Have Not Known Before,” ibid.

(7) “Loc. cit.

Steve Beckow met de Godd. Moeder: Is Heilige Vereniging Deel van het Plan? 
Deel 2 van 2

 (vervolg van Deel 1 Part 1.)  (vertaling winny)We gaan door met onze samengestelde interviews, deze keer met de Goddelijke Moeder die met ons de heilige vereniging bespreekt. Alle aanhalingen zijn genomen uit Linda Dillons’s channelingen.

Linda’s website is http://counciloflove.com/.

Interv: Dat is best opwindend. Veel van ons hadden een geschiedenis, zullen we zeggen – en u hebt eerder gesproken in het programma maar ik hoop dat u het wat meer uitbreidt – dat ging niet veel verder dan kenmerkende benaderingen die niet te gebruiken waren.

En ik weet dat de liefde waar u ons mee overspoelt ons vertrouwen verhoogt, maar als wij onszelf in een moment van angst bevinden, wat raadt u ons dan aan dat we denken of zeggen in die tijdelijke verhoging van vrees rond heilig partnerschap.

Godd.Moed: Erken de vrees. Toen ik eerder sprak over die valse obstakels die de meeste wezens op een bepaald moment kunnen en doen omhooggaan, om liefde weg te duwen, als vrees op komt, kijk er naar. Ken het, weet wat het is, dat is gewoon een innerlijk mechanisme van het oude, zo werkelijk als jullie zijn. Eer de manier waarop je jezelf eert. Wees er eerlijk over met je heilige partner, zodat ze begrijpen wat er gebeurt.

Want wat er gebeurt in die situaties is dat het vaak brandstof zal geven en gevoelens van afwijzing en vrees triggeren in de ander. Dus als je dat gewoon kunt behandelen als : “Ik denk dat ik kou heb gevat,” dan kun je snel wat vitamine C pakken… dus, praat erover, eer het, omhels het. Zie het wat het is. 

Het is niets meer dan een afgedwaalde draad in het gebroken tapijt van je hart. Het is niets meer dan een sliert rook die komt en gaat. Je hoeft dat niet te inhaleren en jezelf te verstikken. En dan, geef dat aan mij. (1)

Interv: Moeder, ik heb een missie om uit te voeren. Help mij om me op de zorg te richten dat in een relatie zit die zich er mee zal bemoeien.

Godd.Moed: Jullie hebben een menselijke uitdrukking. Dat is Pff! Dit is volslagen onzin!
Ja, ik spreek kortaf vandaag, als jouw Moeder. Lieve harten, jullie missie en bedoeling is om te zijn, om te weten en om liefde te beleven. Al het andere komt er uit voort, groeit, wordt er door bevrucht. Als je de vreugde, de verrukking van liefde niet kent, dan zit je niet in je bedoeling. (you are not in purpose)

Velen van jullie hebben je leven toegewijd – ik praat niet over jaren, ik praat over levens – bewust en onbewust, jullie hebben je aan mij toegewijd, eon na eon, voor die missie en bedoeling van liefde. En die heeft veel facetten en uitdrukkingen. Maar nooit – nooit! – vraag ik jullie om je zelf tot slaaf te maken om te werken met dat geen liefde inhoudt. (2)

Interv: Maar moeten we niet ons oog op onze missie houden en op de grotere bedoeling van het leven, om ons de waarheid te realiseren van ons wezen, zelfs in een heilig partnerschap?

Godd.Moed:  De waarheid van jullie wezen, het weten en dan de volle omarming van wie jullie zijn en waarom jullie hier zijn, en niet gewoon met titels, niet gewoon als vredesbewaarder of krijger, communicator of healer, het is aan jullie om de ingewikkeldheden van jullie ontwerp van ieder draadje van jullie wezen, van wat je tere hart raakt, wat je mentale opwinding opwindt, van wat je wezen voedt op ieder niveau, en hoe je de reis voltooit in de grootste volledigheid – is niet genoeg.

En het is niet dat het voor mij niet genoeg is want jullie sfeer is oneindig en eeuwig. Jullie kunnen dat zo lang mogelijk doen als je maar wilt. Maar het is niet genoeg voor jullie om gewoon de reis te voltooien of de race. Iedere stap, elke ademhaling, alles wat je tegenkomt, waar je ogen naar turen, alles is wonderbaarlijk. En daarin is jullie uitwisseling uniek, omdat jij het bent. Het is het ontwerp van je ziel. Het is jouw waarheid. En dat zal nooit, ooit identiek zijn aan dat van een ander.

Dat is waar eenheid komt. Het is niet in alles gelijk of gelijkaardig. Het zit in de viering van die uniciteit en hoe dat ontwerp samenvalt. Dat is het geschenk van heilige vereniging. Dat is het geschenk van partnerschap, van familie (3).

Interv: Wat zal de impact zijn van de liefde die u onze kant opstuurt, door de Tsunami van Liefde, Moeder?

Godd.Moed: Liefde zal jullie en de planeet omhoog vegen, en op veel manieren, lief hart, dat is Ascentie. Omdat wat het ook doet is een groter bewustzijn imploderen/naar binnen storten. Jullie leven niet in het oude rijk. Is er meer? Ja. Maar ja, dat is de wijze waarop jullie naar voren gaan. Het is de manier waarop jullie dat beleven.

En dit veegt jullie weg/mee. Dat is wat ik bedoel met overgeven en verrukking. En vergis je hier niet in, jullie verlaten je lichaam. En jullie bewonen je lichaam. (And, make no mistake about it, you do leave your body. And you inhabit your body.)

Jullie exploderen en je voelt alle energieën van het universum. En dan, omdat je aan dat gevoel raakt aangepast, die verrukking, gaat dat in stappen naar beneden, en dan veranker je dat in je uitgebreide veld.

Maar telkens als je verbinding maakt, breidt dit je meer en meer en meer uit, en jullie vermogen om lief te hebben, om te scheppen, om te doen, te zijn, je te verbinden, meer en meer en meer, totdat er geen herinnering meer is, geen ervaring van afscheiding. Dat was een illusie. Het is een vals rooster. En dat zijn de ketenen geweest. Maar dat is niet werkelijk. Dus, ja. (4)

Interv: Er schijnt een verschil te zijn in de manier waarop ik deze dagen liefde beleef. Wat is dat verschil?

Godd.Moed: Jullie beleven liefde op manieren die je niet eerder hebt gekend en jullie hebben dat in die mate niet gekend of beleefd omdat de frequentie, de vibratie tegenstrijdig was. Dus je kon glimpen vangen en hebben kleine – en ik bedoel kleine – belevingen gehad van de volheid van het hart. En daarmee, zeg je: “Ja, daar is het. En ik wil er meer van.”

En dat heeft gewerkt als een katalysator om je vooruit te brengen. Denk er op die manier over. Er is heel veel discussie, oh, met Sanat Kumara, met Yeshua, met Michaël, over elektromagnetische velden omdat dit een manier is voor jullie om te begrijpen wie je bent en hoe jullie werken. Maar jullie neigen niet te denken aan het grotere universum waar jullie een integraal deel van zijn zoals dat elektromagnetische veld. 

Dus ik wil dat je denkt over iets en om dit in je hart te voelen terwijl jullie ons naar je toe trekken en de liefde, de kennis, de vreugde, de vervulling naar je toe trekken en jullie elektrische zelf-klimmende spiraal in.

Tegelijkertijd, magnetiseren wij jullie naar ons toe, naar allen. En wij reiken naar jullie uit zodat deze unie niet alleen kan plaats vinden, dat het zal plaats vinden, en niet alleen zo nu en dan plaats vindt, maar constant.

Want dat is liefde. Dit heeft veel gezichten en veel vormen, en veel hoofdstukken, specifiek in de definitie en begrip van de mensheid. Maar het ene over liefde is dat het constant is.  Daarom is het dat ik zo vaak tegen jullie zeg, ik ben de Goddelijke Moeder, moeder van constantheid, moeder van verandering, moeder van standvastigheid.

Het is alles. Het ebt. Het stroomt, maar het is constant, of je kiest – en we kunnen dat niet peilen, doorgronden of dat je dat niet zou kiezen – de liefde. Dus als jullie dat doen en wanneer jullie dat doen voeg je toe aan de constantheid van je ziel, van je essentie, van jullie vermogen om met mij in vereniging te zijn. 

Hoe meer jullie in vereniging zijn, met Alles, dan is het nogal letterlijk. Jullie zijn staat om met elkaar in vereniging te zijn. En dat is de bedoeling van het bestaan. Het is eigenlijk heel simpel. Het gaat over eenheid en liefde. (5)

Interv: Is het Uw plan om ons verenigd bewustzijn te leren en om de gemeenschap opnieuw te construeren door ons eerst te her-verenigen met delen van onszelf, en dan in een heilige vereniging, en dan in heilige kringen, en dan in projecten enzovoorts? Zijn dit de bouwblokken van de nieuwe gemeenschap?

Godd.Moed: Ja. En dat is wat wij gechanneld hebben, dat is wat we geschreven hebben, dat is wat ik leer, dat is wat ik zeg. Ja! Hoe kunnen jullie de onbekende vreemdeling van over de planeet liefhebben als je een vorm van vereniging met jezelf en met je geliefde niet hebt gekend? 

Voor sommigen – en ik bedoel een paar – kan een geliefde een vriend of een kind of een ouder zijn, maar voor de meesten van jullie – en jullie zien die explosie – is het een goddelijke partner. Het is jullie heilige ander die je kiest en die je tenslotte ziet en herkent, omdat je jezelf ziet, en herkent en accepteert en koestert.

Dus ja. Het begint klein en het gaat verder zich uit te breiden. Het is echt een heel simpel plan. Mijn plan is voor de gehele groep van de mensheid om in liefde te vallen. (Engelse uitdrukking, ik denk niet dat het om verliefdheid gaat, maar dat we echt in liefde vallen.) en ik bedoel dit niet op de oude manier, ik bedoel in het koesteren, de vrijheid, de bevrijding, de co-creatie. En dit begint met twee. (6)

Interv: U wees eerder op de seksualteit, Moeder. Als ik de overgang naar de vierde dimensie moest maken aan de andere kant van het leven, in de astrale lagen, zou ik vinden dat mijn lichaam anders is, dat er lichaamsdelen ontbreken, laten we het op die manier zeggen, om stoffelijke liefde te genieten.

Wij zullen naar onze lichtlichamen overgaan, onze vijf dimensionale lichtlichamen. Is het juist om te zeggen dat deze laatste maanden en jaren – ik weet niet wanneer de Ascentie zal zijn – maar de tijd voor de Ascentie, is die in feite de laatste gelegenheid om aan stoffelijke liefde te doen?

Godd.Moed: Nee, dat is niet helemaal zo. Nu,  als je in de hogere dimensionaliteit bent – en ja, je hebt veelvoudige vormen, en ieder ervan is glorieus! – maar in het menselijke rijk, waarom wij de derde dimensie creëerden van stoffelijkheid, was dat zodat jullie die stoffelijke ervaring konden hebben.

En jullie kunnen vorm adopteren, er in en eruit, in en uit. Zul je dan een sensatie van stoffelijkheid hebben, als je dat wilt, als je dat wenst? Ja. Omdat, zie je, je nog, zelfs nu, een ervaring hebt van stoffelijke Gaia, zelfs als het oude, de illusie aan het verbrokkelen is. Dus is het niet jullie laatste gelegenheid om een stoffelijke ervaring te hebben.

Maar zal dat veranderen? En zal dit ….  mmmmm, bepaald worden door keuze, en waar jullie jezelf willen neerzetten? Ja, dat is correct.  

Wees niet gretig om je stoffelijke vorm in de steek te laten…

Interv: Maar het is wel onderhevig aan ziekte…

Godd.Moed:… want het dient je, het geeft je huisvesting, en je zult het niet in de steek laten voordat je er absoluut van hebt gehouden en gekoesterd hebt. Oh, ja, er zijn manieren – dood, ziekte. Maar dat is de oude manier. Dus, begrijp, dat is ook aan het wegebben.

Dus, als je uit je stoffelijke vorm wilt overgaan, dan zou ik je zeggen om voort te maken! (7)
Interv: Wat is de volgende stap voor hen die heilige partnerschappen gevormd hebben, Moeder?

Godd.Moed: De volgende stap is oefenen, spelen, je ermee verbinden en om te zijn, grotere liefde. Laat dit in je opwellen, nu, met mij, en voel de liefde die we voor ieder van jullie hebben en de heiligheid/onschendbaarheid van je wezen. En laat dat overstromen – naar je familie, naar je vrienden, naar je zielenfamilie, naar je gemeenschap. Dit is wat jullie wereld gaat veranderen, en dat zal de stoffelijke werkelijkheid veranderen van waarin jullie bestaan. 

(8)
En Ascentie … zit niet ver onder de lijn(niet ver weg).
 (9)
Alle aanhalingen zijn genomen uit de First Contact wiki, georganiseerd door Brian R., die hier kan worden gevonden:  http://goldengaiadb.com/The_New_Paradigm_is_the_Divine_Qualities#Relationships.

Voetnoten

 (1)  “The Divine Mother: You Are Experiencing Love in Ways that You Have Not Known Before,” channeled by Linda Dillon, November 14, 2013, at http://goldenageofgaia.com/2013/11/the-divine-mother-you-are-experiencing-love-in-ways-that-you-have-not-known-before/.
(2) Loc. cit.
(3) “The Divine Mother: Be Prepared to Move into Measured, Concerted, and Modest Action,” channeled by Linda Dillon, December 6, 2013 at http://goldenageofgaia.com/2013/12/the-divine-mother-be-prepared-to-move-into-measured-concerted-and-modest-action/.
(4) “The Divine Mother: You Are Experiencing Love in Ways that You Have Not Known Before,” ibid.
(5) Loc. cit.
(6) Loc. cit.
(7) Loc. cit.
(8) “The Divine Mother and Archangel Michael: Work with and Expand This Energy of Clarity,” channeled by Linda Dillon, October 14, 2013, at http://goldenageofgaia.com/2013/10/the-divine-mother-and-archangel-michael-work-with-and-expand-this-energy-of-clarity/.
(9) “The Divine Mother: My Tsunami of Love Will Shift You Permanently.”), channeled by Linda Dillon, January 30, 2014, at http://goldenageofgaia.com/2014/02/the-divine-mother-my-tsunami-of-love-will-shift-you-permanently/.


 Vertaling: Winny 

No comments:

Post a Comment

The Declaration of Human Freedom

The Declaration of Human Freedom

http://stevebeckow.com/wp-content/uploads/2011/02/Earth1.jpg


Every being is a divine and eternal soul living in a temporal body. Every being was alive before birth and will live after death.

Every soul enters into physical life for the purpose of experience and education, that it may, in the course of many lifetimes, learn its true identity as a fragment of the Divine.

Life itself is a constant process of spiritual evolution and unfoldment, based on free choice, that continues until such time as we realize our true nature and return to the Divine from which we came.

No soul enters life to serve another, except by choice, but to serve its own purpose and that of the Divine from which it came.

All life is governed by natural and universal laws which precede and outweigh the laws of humanity. These laws, such as the law of karma, the law of attraction, and the law of free will, are decreed by God to order existence and assist each person to achieve life’s purpose.

No government can or should survive that derives its existence from the enforced submission of its people or that denies its people their basic rights and freedoms.

Life is a movement from one existence to another, in varied venues throughout the universe and in other universes and dimensions of existence. We are not alone in the universe but share it with other civilizations, most of them peace-loving, many of whom are more advanced than we are, some of whom can be seen with our eyes and some of whom cannot.

The evidence of our five senses is not the final arbiter of existence. Humans are spiritual as well as physical entities and the spiritual side of life transcends the physical. God is a Spirit and the final touchstone of God’s Truth is not physical but spiritual. The Truth is to be found inward.

God is one and, because of this, souls are one. They form a unity. They are meant to live in peace and harmony together in a “common unity” or community. The use of force to settle affairs runs contrary to natural law. Every person should have the right to conduct his or her own affairs without force, as long as his or her choices do not harm another.

No person shall be forced into marriage against his or her will. No woman shall be forced to bear or not bear children, against her will. No person shall be forced to hold or not hold views or worship in a manner contrary to his or her choice. Nothing vital to existence shall be withheld from another if it is within the community’s power to give.

Every person shall retain the ability to think, speak, and act as they choose, as long as they not harm another. Every person has the right to choose, study and practice the education and career of their choice without interference, provided they not harm another.

No one has the right to kill another. No one has the right to steal from another. No one has the right to force himself or herself upon another in any way.

Any government that harms its citizens, deprives them of their property or rights without their consent, or makes offensive war upon its neighbors, no matter how it misrepresents the situation, has lost its legitimacy. No government may govern without the consent of its people. All governments are tasked with seeing to the wellbeing of their citizens. Any government which forces its citizens to see to its own wellbeing without attending to theirs has lost its legitimacy.

Men and women are meant to live fulfilling lives, free of want, wherever they wish and under the conditions they desire, providing their choices do not harm another and are humanly attainable.

Children are meant to live lives under the beneficent protection of all, free of exploitation, with unhindered access to the necessities of life, education, and health care.

All forms of exploitation, oppression, and persecution run counter to universal and natural law. All disagreements are meant to be resolved amicably.

Any human law that runs counter to natural and universal law is invalid and should not survive. The enactment or enforcement of human law that runs counter to natural and universal law brings consequences that cannot be escaped, in this life or another. While one may escape temporal justice, one does not escape divine justice.

All outcomes are to the greater glory of God and to God do we look for the fulfillment of our needs and for love, peace, and wisdom. So let it be. Aum/Amen.

http://stevebeckow.com/worldwide-march-millions/declaration-human-freedom/.


WikiLeaks
Help us fight the extrajudicial US banking embargo: have you contributed to WikiLeaks this month?

Don’t Abandon Julian Assange Now

Messages of Love and Light

Messages of Love and Light
Index

Galactic Family and Keshe

Click the button CC to choose your language subtitles

JAIL THE BANKERS

The 2012 Scenario

FEBRUARY 7, 2013 - 7:00PM EST

FEBRUARY 7, 2013 - 7:00PM EST
T O R O N T O

Profile for Fran Zepeda

オバマが国際刑事裁判所に再加入・・・米国はもはやならず者国家ではない 2012年5月3日

オバマが国際刑事裁判所に再加入・・・米国はもはやならず者国家ではない 2012年5月3日
Japanese

Qu’est ce qu’être humain? par Steve Beckow