They carry their torch wherever they go and illuminate the way forward.

SaLuSa 18-February-2011Followers

Monday, July 14, 2014

Steve Beckow, Uur met Een Engel met de Goddelijke Moeder: We scheppen een Nieuw Soort Mensen / op 10 juli 2014 via Linda Dillon


 vertaling winny  


Wanneer in het verleden kwam de Goddelijke Moeder bij ons en onthulde haar Plan? En toch kan deze generatie naar haar luisteren via de radio waarin zij ons precies vertelt wat er gebeurt, hoe dit is, wanneer dit is enz. Bij alles dat uniek is in deze tijd van Ascentie, is dit waarschijnlijk de meest unieke omstandigheid van alles. Dank aan Ellen voor de transcriptie.

Een Uur met een Engel, 10 juli 2014 met de Goddelijke Moeder

Suzanne Maresca: Hallo en welkom bij Een Uur met Een Engel. Met Linda Dillon, kanaal voor de Raad van Liefde en schrijfster van De Nieuwe Jij. Opduikend in de Schittering van het Harts Bewustzijn van de Mensheid.

Bij haar zit Steve Beckow, stichter van de Gouden Periode van Gaia en Schrijver van Het Opbouwen van Nova Aarde: Naar een Wereld die voor iedereen werkt.

Ik ben Suzanne Maresca, plaatsvervangster van Graham Dewyea, en het doet me genoegen dat onze gast vandaag de Goddelijke Moeder is. Dus, hiermee geeft ik het aan jou over, Steve.

Steve Beckow: Dank je, Suzi. Ook bedankt dat je Graham vandaag vervangt.

Vandaag is dus onze gast de Goddelijke Moeder. En we zouden normaal een klein vooraf gesprekje hebben met Linda, maar Linda heeft ons gevraagd om direct naar de Goddelijke Moeder te gaan, die ons vandaag veel heeft te vertellen. Dus hiermee verwelkom ik de Goddelijke Moeder.


Goddelijke Moeder: En welkom aan jullie. Ik ben de Moeder van Verandering. Moeder van Bestendigheid, Moeder van iedereen en Moeder van de Ene. Zegeningen aan jullie allemaal.
Zoals ik ieder van jullie een wenk heb gegeven, niet alleen vanavond, niet alleen vandaag, maar iedere dag. Zo roep ik jullie op. Ik roep ieder van jullie wezens op, je hart, je vorm, je lichaam, jullie wezen, ieder apart deel van jullie.

Jullie schitterende engelen, hybriden, mensen, sterrenwezens in de vorm, jullie die geboren zijn uit mijn hart en uit de kern van de Ene, of dit nu honderd jaar geleden was of een miljard jaar geleden, dat maakt niet uit, jullie dragen de goddelijkheid in je. En die vonk, mijn geliefde kinderen, kan nooit worden vervaagd.

Je kunt het proberen en ontkennen. Je kunt het proberen te verbergen. Je kunt het proberen te begraven maar het zal nergens toe leiden. En met mijn legioenen – en er zijn er veel – her-ontsteek ik die vlam in jullie. 

Wat denken jullie van de diverse geschenken die ik naar jullie heb gebracht, dat ik, dat wij naar jullie toe heb gebracht, en die afleverden op je drempel, afleveren in je hart, op je schenen, je knieën, je rug, je centrale kolom, in je uitgebreide veld, wat denken jullie, voelen jullie, geloven jullie, mijn gezegende kinderen, waar deze geschenken mee te maken hebben? 

Ten eerste benadruk ik hoe kostbaar jullie zijn. Hoe intens je gewaardeerd wordt, niet als instrument van onze wil, niet als uitdrukking van ons wezen, want zijn we niet verenigd? Natuurlijk. Maar jullie uniekheid, jullie uitdrukking, is fantastisch. Laat me daar heel duidelijk over zijn. 

Zijn er omwegen geweest? Zijn er van jullie geweest in dit of een ander leven die omslachtige paden hebben gekozen? Nou, dat is zeker zo.

Verstikt dit jullie uniciteit, je schoonheid, je wonder, de zegen die jullie zijn? Nee. Jullie kunnen vergeten, jullie kunnen je verstoppen, je kunt naar verre uithoeken trekken in de schaduwen van het universum, maar wij vergeten niet. En dat is waarom wij jullie bijeen brengen.

En dat is waarom jullie als een verenigd geheel zijn verzameld. Toen jullie tegen elkaar zeiden, tegen Gaia, tegen de koninkrijken, tegen mij, dat jullie naar deze gezegende planeet Aarde zouden komen in deze tijd van transformatie, dan breng ik, de IK BEN, alles bescheiden  naar jullie drempel, alles dat IK BEN.

Jullie kunnen nog niet eens peilen wat ik zeg, en toch zeg ik dit niet als een stem in de Stilte, niet als een stem die schreeuwt in de wildernis, (1) maar als een stem die spreekt tegen de mensheid. En ik bedoel niet gewoon jullie, mijn zoete engelen, die vanavond luisteren; ik spreek tegen de mensen van de Aarde, ik roep naar de mensen van de Aarde en ik wenk jullie allemaal: acht niet alleen wat ik zeg, maar wat ik jullie bied, wat ik breng, bij wat ik breng zit  uitleg en begrip, wijsheid en visie en informatie, dat jullie gezamenlijk doorgaan en in jullie uniciteit.

Ik ben op jullie kusten geland, de kusten van je planeet en de kusten van jullie wezen, om jullie te overspoelen, om jullie te baden, te reinigen, jullie te penetreren, om jullie te integreren, ja, in mijn helderheid, met mijn zuiverheid, met mijn tsunami van liefde. En dit zijn allemaal katalysatoren voor jullie verbreding, voor jullie opstijging, voor jullie ascentie, voor jullie grote ontwaken. En het is tijd. Vandaag voeg ik er ook aan toe wat ik op jullie drempel leg, wat ik in jullie hart indruppel en dat is de grotere verankering van genade. (2) 

Nu, hoe, hoe is genade anders dan mijn essentie, mijn liefde? Waarin jullie totaal zijn ondergedompeld, of je dat nu weet of niet. En daar zal ik ook over spreken.

Genade is het verankeren in een grotere vorm van goddelijke kwaliteiten, van zegeningen en deugden, in jullie vorm, in jullie persoonlijkheid, beïnvloedend wat jullie denken dat je ego is, in je lichaam, in jullie veld.

Nou, waarom doe ik dit? Ik zou je kunnen vertellen dat ik mijn redenen heb. Maar laten we vandaag heel praktisch zijn. Jullie worden schoongeveegd, ingestroomd door mijn liefde, maar er is een volgende stap waar enkelen van jullie, velen van jullie om smeken. Opnieuw, jullie wisten dit niet eens, maar het is de integratie van energie in jullie dagelijkse werkelijkheid.

Velen van jullie hebben gebeden en bepleitten, smeekten, om opluchting, om gratie. Mijn zoete engelen, ik zeg jullie dat ik een groter begrip heb van wat jullie opluchting brengt in de waarste zin, dat jullie naar voren mogen komen en je plaats claimen als opgestegen wezens in de vorm, als schepper ras. 

Voordat ik hierover spreek, waar ik over wil spreken, als jullie me toestaan…

Steve: Ja, Moeder.

Godd.M: Dank je – in de zin van dat sommigen van jullie zien en sommigen van jullie voelen dat betreffende mijn tsunami van liefde, die nu nog niet in zijn crescendo zit of op zijn hoogste punt. Dus ik voeg die goddelijke kwaliteiten toe aan jullie menselijke vorm, zodat je kunt omgaan met de toegenomen energie die ik op het punt sta om jullie te geven. En er is geen stoppen aan de tsunami. Laat me daar heel duidelijk over zijn. Jullie hebben gevraagd om als EEN te ascenderen, en jullie zullen dat, maar er is werk te doen.

Nu, sommigen van jullie hebben zich bij mij gevoegd in extase van verrukking en ik dank jullie. Ik dank jullie om me binnen te laten. Je zegt: ”Nou Moeder, ik wist in elk geval dat u kwam.” Dat is waar maar er zijn velen die dit weigeren.

Nu, laten we spreken over die groep [die weigeren] – sommigen zijn vergeetachtig. Ik bekommer me daar niet zo om, want op veel manieren zijn ze het meest moeiteloos te penetreren. Maar degenen die moedeloos, gedeprimeerd zijn, in wanhoop zijn, of die zeggen: ”Ik voel niks .” Jullie bidden om opluchting en zeggen me dan precies, waar ik niks tegen heb, hoe die opluchting zal gebeuren, hoe die eruit zal zien, hoe de tastbare vorm zal zijn, hoe die eruit zal zien en zal ruiken en proeven, en ik wil jullie meer dan dat geven.

Ik praat niet louter over het geven aan jullie van meer instrumenten. Ik praat tegen jullie, richt me tot jullie allemaal van deze planeet. Ik praat over het fundamentele veranderen – geen evolutie, verschuiving – wat het betekent om mens te zijn. Jullie zeggen me: “Moeder kunt u dat doen?” Wij zijn de Schepper Kracht. En alles dat wij creëren is van liefde, inclusief genade, inclusief helderheid, inclusief zuiverheid, inclusief hoop, en charitas, en doorzettingsvermogen en kracht.

Nu, er zijn enkelen van jullie – er zijn drie groepen – enkelen die de zeer snelle en sterke stromingen voelen van de tsunami, omdat jullie vrijwillig hebben gekozen om dit te doen voor de groep van vergeetachtigen en om degenen bij te staan die worstelen in besef. Nu, het probleem hierbij is, dat als je je werk doet, zal de instroming van genade helpen, met de centrale in-ademing van blauw. Haal jezelf uit het snelle, kind, en kom en zit op de kust, of in je voortuin, of op je bed! Ik zal voor je zorgen.

Dan is er een tweede groep die bang is om te geloven. Ik heb al zo veel dingen geloofd, en ik heb op zoveel dingen gehoopt, dus ik vertrouw daar niet meer op. En zoete engelen, opnieuw is het niet zo veel dat je wel of niet op mijn vertrouwt, op ons, op allen, het is de fundamentele ontkenning van het op jezelf vertrouwen, om te vertrouwen niet alleen dat je geleid wordt, maar op je eigen leiding, over waarom je in de eerste plaats op planeet Gaia bent. Waarom heeft deze zoete planeet je ooit geaccepteerd?

Dus kan ik je misschien vragen om even een stap terug te doen en om die angst en dat wantrouwen los te laten? Ik bons, ik klop op de deur naar je hart. Laat me alsjeblieft binnen.
Dan is er nog een derde groep. En dat zijn degenen die hulp nodig hebben, want zij zijn vermoeid. Ze zijn vermoeid van de strijd, en het komt niet dat je niet dient. Het is dat jullie met alles dat jullie hebben, dienen. En jullie voelen dat je niets over hebt om te geven. En jullie voelen zoiets dat je in semi-comatose, (in half-slaap) bent.

Laten wij jullie meenemen naar de ondieptes, naar het kristal-heldere blauwe water, en jullie vasthouden op de manier waarop wij jullie zo lang geleden vasthielden in de Dode Zee, zodat je gewoon zult drijven en regeneratie krijgen en liefde. Mijn geliefde mensen, jullie zijn nog niet klaar. Ja, als je besluit om thuis te komen, zal ik je verwelkomen. Ik zal je opheffen. Ik zal je terugkeer vieren. Maar laten we ook duidelijk zijn, dat beëindigt nog niet jullie reis. Dit verandert gewoon alleen de loop. En jullie gaan door.

Maar, je kunt in de vorm blijven, en weten – niet denken, niet misschien, maar kennen – niet alleen mijn liefde, maar de liefde van ALLES. En jullie zullen leren, heel snel, om weer van jezelf te houden. Misschien is dit niet wat je wenst, maar dit is deel van mijn schepping, mijn ontvouwing van mijn Plan. Dus dit gaat niet over uitsluiting. Mensen van de Aarde, kinderen van Gaia, jullie hebben gezegd, jullie hebben gebeden, jullie hebben besloten en gekozen dat jullie als een ascenderen.

Nu, velen van jullie zijn al met dit proces begonnen. De wegwijzers, de poortbewaarders, de pilaren, zijn nooit eerder drukker geweest! En jullie zijn feitelijk toegevoegde grote hulp toegezonden door het engelen rijk van elk rijk. Ja. Dus, als je bij een serafijn komt bij de poort, maak je geen zorgen! Ze zijn daar in dienst en wachten op je. (3) 

Ze nemen je bij de hand en ze zullen je vleugels ontrollen(openen) en je eraan laten denken wie je bent. Dus, wie zijn jullie? Wie is deze groep, nu specifiek, deze groep van – misschien noem ik jullie lichtdragers, liefde-dragers? – die het pad leiden. Jullie zijn oude zielen, die komen uit elke hoek van het universum, uit ieder rijk, ieder van wat jullie denken dat een dimensie is, die gezegd hebben: “Wij kunnen dit doen.”

Wij scheppen een nieuw soort – als ik dit op die manier zeg, zullen jullie dat begrijpen – een nieuw soort van mens, bewust, gericht op het hart, briljant, creatief, en vastbesloten. En jullie doen dat niet door te vertrekken maar door te blijven.

Velen van jullie zeggen tegen me: “Maar Moeder, ik ben vermoeid.” Ook degenen van jullie die allermeest sterk en kloek zijn. En ik zeg, rust in de golven, rust in mijn armen, rust in de armen van Gaia, rust door de Raad van het vuur, rust op het schip, rust in de wilde plaatsen, of in de innerlijke steden. We zullen jullie weer bijvullen. 

We hebben jullie niet gevraagd om je leven of om je levenskracht op te geven voor deze ascentie, voor deze verandering. Dat was nooit het Plan. Niet van jullie en niet van ons.

Dus, natuurlijk zullen wij jullie helen en weer vullen, specifiek doet dat mijn geliefde Raphaël. Wat denken jullie dat hij doet? Zo weinig mensen roepen hem op! En zo weinigen van jullie doen de dingen die in feite jullie dagelijks zoveel sterker maken in elke betekenis van het woord! En zo weinigen van jullie doen de oefeningen die je vriendelijker zullen maken, liefdevoller, meer levend, elke dag! En ja, wij geven jullie iedere dag een opheffing!

Ik zeg dat niet om te bekritiseren. Maar ik zeg jullie ook, vandaag gaat het niet over de instrumenten. Het gaat verder dan dat. Ik ben het, als jullie Moeder, die niet alleen jullie oproept maar je vraagt om je compleet te maken. Ik vraag je niet om bij me te komen. Ik ben als nooit te voren naar jullie toe gekomen. Ik sta niet alleen voor jullie of naast je of overstroom de Planeet. Ik zit in jullie. En daarom heb ik gezegd, ik ben de tsunami, en jullie zijn de tsunami. Ik ben Gaia en jullie zijn Gaia. Ik ben vrede en jullie zijn vrede.

Een van de problemen bij deze tsunami is dat zovelen van jullie een groot drama verwachten. Ja, de menselijke verslaving van het oude rijk. Ik zeg jullie nu, je kunt niet in genade, in liefde zijn, liefde zijn en drama opwekken of drama belichamen. Die kunnen dat niet, ze kunnen niet samen bestaan. Ik bevat geen drama. Dus de mensen die zeggen: “Ik voel niks,” verwachten groot drama. Dat is niet de manier waarop we werken.

We hebben best genoeg drama gehad tot aan het eind van de tijd, wat nooit gaat gebeuren, tussen twee haakjes. Dus werp de verslaving aan drama weg. Geef die aan Raphaël of aan Raj. Laten we die stomme verslaving eens en voor altijd verwijderen. Want drama wordt geschapen alleen om lagere vibraties – controle, hebzucht, lust, haat, angst – te dienen, en dat zal nooit iets scheppen, behalve stilzetting, bevriezing, vast zitten, zoals jullie dat zeggen. 

Dus laat dit los. En als je getuige bent van drama – en jullie hebben vele, vele goede voorbeelden op dit moment: je hoeft dat niet persoonlijk te scheppen, kijk maar gewoon naar het Midden Oosten – maar dit is waar het begon en waar het zal eindigen. Het is het proces waar wij niet vaak over spreken, van verwijdering en dis-creatie. Bij de schepping van Nova Aarde, ja, daar zullen emoties bij zijn. Dat is het genot van om mens te zijn. En de lichtsteden zullen divers uitstralen. Maar het drama dat het menselijke hart en denken naar beneden trekt, daar is geen plaats voor.

En Ascentie, die er middenin zit, kan niet worden voltooid zonder die verwijdering. Dus vaak zeggen jullie tegen me: “Moeder, waar is het Gezelschap van de Hemel ons bij aan het helpen?” Nou, dit is iets waar wij bij helpen. We beantwoorden jullie gebeden en jullie smeken op manieren die groter zijn dan jullie denken. En heel specifiek.

Dus ik zeg niet, zoete engelen die zulke stoffelijke ongemakken, ziekten, onbalans beleven – het maakt niet uit hoe je die noemt - ik zeg niet:  ”Kunnen jullie niet even doorgaan met lijden  totdat ik de hele vibratie van de planeet heb opgetrokken?” Dat is niet wat ik tegen jullie zeg. Ik ben je Moeder.

Dus opnieuw, laat me je verzorgen. Laat me je voorhoofd afvegen en je kwalen genezen. En ja, mijn legioenen helpen daarbij. Dus de thuiszorg staat aan jullie deur. Opnieuw, laat ons binnen. 

Er zijn er tussen jullie die de hoogste bedoeling hebben, die tegen je zeggen dat die verandering waar ik over spreek, de schepping – ja, beste Steve, ik gebruik jouw woorden – voor een wereld die werkt voor iedereen, ieder wezen, dat tientallen jaren of millennia jaren kost. Dat zegt niet veel goeds over mijn vermogens, wel? Ik zeg je, ik leid jullie: dit is niet juist. 

Kan het in een oogwenk gebeuren? Ja. Is dat zo geweest? Nou, voor enkelen van jullie is dat zo geweest. Die knop ging om en jullie zeiden: “Ah, ik snap het. Ik ben het.” Maar de schepping, deze schepping waarover wij spreken, van een menselijk wezen, in de originele vorm, ietwat verbeterd, wordt ondernomen door samen-schepping, in heilige vereniging en partnerschap met ieder van jullie.

En ik spreek hier over jullie, natuurlijk, die aan de kop van de golf zitten, maar ik roep dit ook uit naar iedere persoon op Aarde. Ik roep dit naar de extremist die de raket draagt, of het geweer hanteert, of obscene dingen roept in de naam van God. Waar is de liefde? Waar is liefdadigheid? Het medeleven?

Ik wenk naar jullie allemaal en ik penetreer jullie allen. En dus, zal er dan een crisis van geloof zijn, van het geweten? Voor velen, ja. Want die krijger, die soldaat zal zeggen: “Ik voel  me niet goed hierover. Ik voel dat ik mijn wapens moet neerleggen.” En dan zeggen ze: “Hoe moet ik dienen?”

Maar begrijp dat jullie een door de mens gemaakt beeld van God en voor wat we wensen, hebben gediend. Jullie hebben het verkeerd. Ik wil geen bloedbad of chaos. Chaos is vervelend. Doe daar afstand van en laat het nu los.

Nou, ik weet dat ik maar door ben gegaan, beste Steve.

Steve: Helemaal niet, Moeder.

Godd.Moed:  Maar daar had ik behoefte aan. Je kunt met je vragen beginnen.

Steve: [grinnikt] Dank u zeer. Die aanhaling: “Een wereld die voor iedereen werkt” is eigenlijk van Werner Erhard, zoals u weet. Ik weet dat u dat weet.

Godd.M: Maar Werner geeft dat aan jou!

Steve: Ja!  Dank u! Ik accepteer het. Dank u zeer. Deze ascentie is niet alleen uniek in de zin van dat het een stoffelijke ascentie is, dat we met het lichaam opstijgen, en dat het niet alleen uniek is omdat het een massale ascentie is, dat we allemaal opstijgen als een, iedereen die dat wil.

Maar die is ook uniek in dat de meesters in voorbije generaties kwamen en bij ons aandrongen om ons af te keren van de wereld en om God te zoeken, onszelf te realiseren, en op te stijgen. En bij deze Ascentie wordt deze generatie gevraagd om Nova Aarde te bouwen en om op te stijgen. Dus is er een goddelijk onderdeel en een menselijk onderdeel.
En dat kan in verwarring brengen. Omdat sommigen kunnen zeggen: “Nou je moet meer mediteren,” bijvoorbeeld. Maar andere mensen die aan projecten werken kunnen zeggen: “Nou, maar ja, ik ben geconcentreerd op het bouwen van Nova Aarde.”

Dus kan ik hier even over praten? Hoe moeten we die twee opdrachten  tegelijkertijd uitvoeren, alstublieft?

Godd.M: Nou, ieder van jullie heeft zijn vermogens al naar de Aarde meegebracht. Dus ik ben niet gewoon algemeen of ik flip niet als ik zeg: “Doe dit allemaal,” Want meditatie is verbinding, en leiding, maar als in deze tijd, specifiek in deze fase, dit niet tegelijk gevolgd wordt door actie, dan zit je niet in de volheid van de mede-schepping, in het heilig verenigde  partnerschap waarover wij spreken. Dan vertaal je het niet in de vorm.

En dan, als je gewoon bouwt, bouwt en bouwt, zonder ooit te mediteren of te bidden of je niet intoetst(afstemt), dan bouwen jullie een planeet zonder een blauwdruk. Dit is uniek. Het is een nieuwe creatie. Kun je je voorstellen, mijn zoon, bij al deze uitbreiding, dat dit nieuw is?

Steve: En dat het voor het eerst op Aarde gebeurt.

Godd.M: Dat is juist. Dus dit is stoffelijk, en het is spiritueel. Maar het is niet door uitsluiting van het een of het andere. Nu, zullen er mensen zijn die specifiek afhankelijk zijn van hun, kunnen we zeggen, hun voorouderschap of wortels of van hun dimensionaliteit, die de voorkeur geven aan gebed en hun meditatie pad, die leiding kunnen krijgen en zeggen: “Zo ziet de blauwdruk eruit.”?  Ja. 

En zijn er degenen die zich prettiger voelen door de hamer op te pakken of de CAD tekeningen om Nova Aarde te bouwen of lichtsteden? Natuurlijk. Maar het gaat om samenwerking, het is de eenheid… Zeg het zo: Ik ben geïncarneerd geweest, eens, zoals jullie weten…

Steve:  ja.

Godd.M: Als de moeder (van Jezus ) en Yeshua en mijn geliefde echtgenoot, Joseph, waren timmerlui en timmerlui van de fijnste soort. Dat waren bouwers. En zij waren menselijke bouwers, en zij waren bouwers van het stoffelijke rijk, meestal huizen. Maar het was niet het een of het andere.

Dus ik vraag ieder van jullie om niet een Christen te worden, want dat zou het meest zeker onjuist zijn! Een misstap! Ik vraag jullie om beide te worden, een timmerman en een gids voor de mensheid.

En hoe worden jullie een gids? Luisterend naar jezelf en luisterend naar ons, ontvangen, ontvangen en ontvangen, en dan geven, geven, geven, uitdelend. Wij hebben jullie dit geleerd en jullie zijn er steeds beter in geworden. Maar het gaat om de constante stroom.

Ja, voordat jullie probeerden omhoog te reiken en om naar ons toe te komen.  Daarom benadrukte ik dat wij naar jullie toekomen. De vibraties zijn nog niet hetzelfde, maar jullie hebben mij nog nooit horen spreken op deze manier. We zijn bij jullie. 

Dus dit maakt de energie, de frequentie, de vibratie – het maakt niet uit hoe je dat noemt – het verankert de liefde, onze liefde, terug in de menselijke opbouw, zodat alles dat de mensheid bouwt, of dit nu een gebouw is of een lichtstad of een instelling of een fundering of een familie, alles wordt door liefde ingestroomd, met genade, met goddelijke kwaliteiten.

Zullen jullie het oude vergeten? Dat zal een vage herinnering zijn, maar wij hebben geregeld dat jullie dat niet kunnen vergeten zodat er nooit een herhaling kan zijn. Dat is een van mijn uitspraken. Jullie zullen niet terug kunnen naar een cyclus van het oude. Dat is waarom Michaël en St. Germain en zo velen waarmee ik spreek, praten over ‘voorwaarts vertrouwen’.
Jullie verankeren de toekomst. Jullie verankeren dat van boven in het beneden, van binnen en naar buiten. En laat me duidelijk zijn: er is niets –denk aan wat ik zeg- er is niets dat jullie kan stoppen. Denk eraan hoe dit jullie laat voelen, als ik dit zeg. De uitdrukking van jullie goddelijkheid, van jullie contract zal niet worden belemmerd.

Er zijn veel obstakels overstegen. En ja, ik heb jullie horen zeggen, “Hoe vaak moet ik mijzelf nog bewijzen?” Nou, het antwoord is, hoe vaak, zoete engelen van licht, voelen jullie nog dat je jezelf moet bewijzen voordat jullie je glorieuze waarde erkennen, je schitterende zelf? Jullie hebben niets meer nodig.

Ik geef je meer. Maar jullie hadden alles dat je nodig had, op de dag dat je aankwam. Daarom spreek ik over het ontwaken in je, van het weg spoelen van het gruis en vuil zodat jullie niet alleen kunnen zien en ervaren wie jullie zijn maar wie ieder van jullie is en om Gaia te ervaren, om de koninkrijken te ervaren, dat jullie in de volheid van jullie wezen je broeders en zusters verwelkomen uit Arcturus, Andromeda en CCC, niet als mindere wezens – andere wezens, ja: mindere, niet. En zij zijn al tussen jullie in en zij hebben een grootse tijd.
Steve; Moeder: nog een vraag?

Godd.M: Ja?

Steve: Sommigen zeggen dat ascentie langzamerhand komt; sommigen zeggen dat het plotseling is. Ascentie is beide, langzamerhand en plotseling, niet waar? Kunt u daar een beetje meer over spreken, over het plotselinge aspect van ascentie, alstublieft?

GoddM:  Het is het gevoel – nou het is meer dan een gevoel, het is weten, het is ontsteking (4) – het is dat gevoel dat je hebt dat je bent aangezet in een andere frequentie, en dat gebeurt plotseling. Je kunt er naar toe werken, er naar toe werken en er aan werken, en dan word je plotseling wakker op een morgen en zie je, neem je waar, voel je, weet je anders.

Je kunt uit een meditatie komen, en de meesten van jullie zijn dan verrast! Dan denk je: “Ik zie kleuren.” of schepselen, of licht, “op een andere manier. Je weet, gisteren, dacht ik niet dat ik dit kon, en vandaag denk ik dat kan ik, deze opdracht en nog wel 20 meer.”

Jullie omhelzen je multidimensionale talenten zelf. Dus op die manier is het heel abrupt. Het is het gevoel : “Ik ben niet dezelfde persoon die ik gisteren was.” Je weet misschien niet hoe of waarom, maar het is heel duidelijk en zeer een lijn in het zand.

Steve:  Maar dat is niet Sahaja Samadhi, (5) Moeder, wel? Wanneer gebeurt Sahaja Samadhi?

GoddM: Dat gebeurt bij een meer geleidelijke ontwaking en omhoog gaan. Dus is er het abrupte : “Ik ben niet meer hetzelfde,” dan is er het werken en het verankeren, de integratie, dan is er nog een sprong en nog een sprong, en weer een sprong. En je weet het dan niet – nou, sommigen van jullie wel – maar je springt als een kikker. En dan zijn jullie hier.

Steve: Nu, zijn die sprongen gelijkwaardig aan onder-lagen? (6)

Godd.M: Je kunt denken dat het onderlagen zijn, ja, dimensionale sub=planes.
Steve: Okay. Dat is heel nuttig.
Godd.M: Maar weet ook dit, wat ik tegen je zeg: Wees niet beperkend.
Steve:  Ja.
Godd.M: Sommigen van jullie voelen je als babykikkers op een dag en dan spring je van de ene onderlaag naar de volgende, en naar de volgende. En dan weer op de volgende dag ben je een panter, en jullie springen10 niveaus. Dus wees niet van te voren vast bepaald.

Laat je hartbewustzijn, je weten, je gewoon leiden. Ja, Ascentie gaat over het nemen van risico’s en over vertrouwen in wat je weet dat waar is en dan kom je en zeg je: “Ja. Ik wist het. Hier ben ik.” En ik ben met jullie. Ik vang je op.

Steve: Dus, Aartsengel Michaël sprak over Ascentie Licht. Hij sprak over het door de auto wasbeurt gaan en dan weer door de autowasbeurt gaan. De mensen die dat doen, de vroege omhoog gaanders, zouden die zich helemaal niet verontrust voelen dat ze niet in een staat van Sahaja zitten?

Godd.M: Nee, dit is een proces. Dit is de her-constructie en laten we het onder ogen zien, jullie zijn er de modellen voor. Jullie zijn het sjabloon(template), niet omdat we experimenteren, jullie zijn het sjabloon omdat jullie gezegd hebben: “Ja, ik wil dat, ik kies dat, ik wens dat en ik zal dat doen.” Er is geen ruime voor ontmoediging/moedeloosheid.  

Steve: Dank u, Moeder. Het zijn de poortbewaarders die door de autowasbeurt gaan. De pilaren die achter blijven en iedereen er doorheen helpen, en ik neem aan, die de lichten uitdoen en de deur sluiten. Zullen die deelnemen aan de Ascentie in ieder geval, voordat alles voorbij is? Net zo, moeten die wachten totdat de totale afloop van alles is om ascentie te beleven, of wat is uw plan voor de pilaren, Moeder? (7)

Godd.M: Nee. In feite hebben wij… vergeet niet, de pilaren zijn ook gelijkelijk gepenetreerd door de tsunami.

Steve:  Ja?

Godd.M: En door alle geschenken. Maar wij hebben ook veel pilaren gehad die door het portaal zijn gegaan – of, er zijn genoeg pilaren; we kunnen zo nu en dan een paar missen – en dan komen die om ze opnieuw te versterken, want dat van hen is het meest moeilijke, saaie werk van alles.

Steve: Ze zullen het langste wachten. (8)

Godd.M: Nou, zij hebben te maken met de vergeetachtigen.

Steve: Ja.

Godd.M: Maar weet je, denk er over als een mars naar voren dat de pilaren de vergeetachtigen verder duwen en verder en verder door. Dus, nee, de pilaren hoeven niet te wachten. Hen is  een vorm gegeven van – denk er over als een dispensatie voor hun dienst.
Steve: Nou, ik hoop dat ze samen blijven, want het zal een beetje eenzaam worden bij het eind! Er zijn dan de vergeetachtigen en de pilaren!

GoddM: En dan zullen er nog de massa’s zijn aan de poort… Denk erover als een marathon – wat echt is geweest – een hemelse, aardse marathon, en iedereen staat bij de eindlijn en die juichen hen toe, verwelkomen hen.

Er zullen veel beloningen zijn. en iedere beloning is niet alleen door mij besloten, door ons, door iedereen; dat is besloten door jullie. Voor sommigen is het een stappen in de volheid van een zeer publiek platform en rol. Voor anderen is het een rustig thuis in het land, in volmaakte vereniging met Gaia.

Voor weer anderen is het een familie vermenging, waar iedereen elkaar kan ontmoeten en samenkomen. Het is wat het hart wil naar buiten brengen wat wordt geschapen. Maar iedereen zal gelijkelijk ontvangen en in gelijke mate, net als jullie dat nu doen. Het is niet dat ik sommigen overspoel en anderen aan de zijkant laat staan. Nee, iedereen. En alles. En nu laten we de energie toenemen. 

Dus ik wenk naar je en ik vraag je opnieuw, nog eens, houd je van me?

Steve: Oh, ja, Moeder.

Godd.M: Houd je van mij zoals ik van jou houd?

Steve: Is dat mogelijk, Moeder?

Godd.M: Het is jullie uitdrukking van mij, en die is groeiende, mijn geliefde zoon. Die groeit in ieder van jullie. Dus jij zegt: “Ik kan liefhebben zoals ik nog nooit eerder heb liefgehad.”

Steve: Dat is waar.

GoddM: Laat me binnen.

Steve:  Ja, Moeder.

GoddM: Ga met mijn liefde en ga in vrede.

Stee: Dank u, Moeder.

Godd.M: Vaarwel.

Steve: Vaarwel.

GoddM: We zullen elkaar weer spreken!

Steve: Ja, Moeder. Wanneer u maar wilt.    [einde]

Voetnoten
(1)  |De Goddelijke Moeder is de Stem; de heilige Vader is de Stilte en de wildernis.
“Hij” (Hij is geen “hij”) is geen wildernis in de zin dat Hij wetteloos is; daarmee bedoel ik dat geen wet aan het Vaders transcendentaal rijk van toepassing kan zijn, slechts aan het fenomenale rijk van de Moeder.

(2)  “Genade: de kwaliteit om een ware en exacte uitdrukking te zijn van goddelijke spirit en wil. Dit si een staat van schoonheid, van heelheid, van eenheid. Het is de laatste zegening en deugd, die dienst en actie omvatten. Het is de kleur roze.”(Linda Dillon in de Nieuwe Jij, 259)

(3)  “R”, de lichtwerker die de InLight Radio financierde en koos om te vertrekken met kanker was een serafijn en is een van die serafijnen die actief aan het helpen zijn.

(4)  “Ontsteking” is het woord dat nu wordt gebruikt voor wat Sanat eerder noemde de “snap” of de “klik”, de plotselinge Ascentie van iedereen. Maar…. Maar…. Zelfs nadat wij de Vijfde Dimensie binnengaan, zullen we er nog meer stappen zijn voordat we feitelijk de Sahaja Samadhi verkrijgen.

(5)  Shaja Samadhi is het niveau van verlichting die bevrijding brengt van de behoeften om te worden herboren. Het is een permanente hartopening. Voor een voorbeeld van Sahaj (de natuurlijke staat), kijk naar Ramana Maharshi.

(6)  Iedere dimensie of laag, zoals de Vijfde Dimensie, gekend als het Mentale Plan aan de na de dood-kant van de dingen, heeft diverse onderlagen.

(7)  Aartsengel Michaël heeft sedertdien in een persoonlijke reading verteld op 11 juli, dat de Pilaren ook door de autowasbeurt gaan en Ascentie Licht beleven.


(8)  Feitelijk, gegeven dat de ontsteking in de niet te verre toekomst zal zijn, hoeven zelfs de Pilaren niet lang te wachten. 

No comments:

Post a Comment

The Declaration of Human Freedom

The Declaration of Human Freedom

http://stevebeckow.com/wp-content/uploads/2011/02/Earth1.jpg


Every being is a divine and eternal soul living in a temporal body. Every being was alive before birth and will live after death.

Every soul enters into physical life for the purpose of experience and education, that it may, in the course of many lifetimes, learn its true identity as a fragment of the Divine.

Life itself is a constant process of spiritual evolution and unfoldment, based on free choice, that continues until such time as we realize our true nature and return to the Divine from which we came.

No soul enters life to serve another, except by choice, but to serve its own purpose and that of the Divine from which it came.

All life is governed by natural and universal laws which precede and outweigh the laws of humanity. These laws, such as the law of karma, the law of attraction, and the law of free will, are decreed by God to order existence and assist each person to achieve life’s purpose.

No government can or should survive that derives its existence from the enforced submission of its people or that denies its people their basic rights and freedoms.

Life is a movement from one existence to another, in varied venues throughout the universe and in other universes and dimensions of existence. We are not alone in the universe but share it with other civilizations, most of them peace-loving, many of whom are more advanced than we are, some of whom can be seen with our eyes and some of whom cannot.

The evidence of our five senses is not the final arbiter of existence. Humans are spiritual as well as physical entities and the spiritual side of life transcends the physical. God is a Spirit and the final touchstone of God’s Truth is not physical but spiritual. The Truth is to be found inward.

God is one and, because of this, souls are one. They form a unity. They are meant to live in peace and harmony together in a “common unity” or community. The use of force to settle affairs runs contrary to natural law. Every person should have the right to conduct his or her own affairs without force, as long as his or her choices do not harm another.

No person shall be forced into marriage against his or her will. No woman shall be forced to bear or not bear children, against her will. No person shall be forced to hold or not hold views or worship in a manner contrary to his or her choice. Nothing vital to existence shall be withheld from another if it is within the community’s power to give.

Every person shall retain the ability to think, speak, and act as they choose, as long as they not harm another. Every person has the right to choose, study and practice the education and career of their choice without interference, provided they not harm another.

No one has the right to kill another. No one has the right to steal from another. No one has the right to force himself or herself upon another in any way.

Any government that harms its citizens, deprives them of their property or rights without their consent, or makes offensive war upon its neighbors, no matter how it misrepresents the situation, has lost its legitimacy. No government may govern without the consent of its people. All governments are tasked with seeing to the wellbeing of their citizens. Any government which forces its citizens to see to its own wellbeing without attending to theirs has lost its legitimacy.

Men and women are meant to live fulfilling lives, free of want, wherever they wish and under the conditions they desire, providing their choices do not harm another and are humanly attainable.

Children are meant to live lives under the beneficent protection of all, free of exploitation, with unhindered access to the necessities of life, education, and health care.

All forms of exploitation, oppression, and persecution run counter to universal and natural law. All disagreements are meant to be resolved amicably.

Any human law that runs counter to natural and universal law is invalid and should not survive. The enactment or enforcement of human law that runs counter to natural and universal law brings consequences that cannot be escaped, in this life or another. While one may escape temporal justice, one does not escape divine justice.

All outcomes are to the greater glory of God and to God do we look for the fulfillment of our needs and for love, peace, and wisdom. So let it be. Aum/Amen.

http://stevebeckow.com/worldwide-march-millions/declaration-human-freedom/.


WikiLeaks
Help us fight the extrajudicial US banking embargo: have you contributed to WikiLeaks this month?

Don’t Abandon Julian Assange Now

Messages of Love and Light

Messages of Love and Light
Index

Galactic Family and Keshe

Click the button CC to choose your language subtitles

JAIL THE BANKERS

The 2012 Scenario

FEBRUARY 7, 2013 - 7:00PM EST

FEBRUARY 7, 2013 - 7:00PM EST
T O R O N T O

Profile for Fran Zepeda

オバマが国際刑事裁判所に再加入・・・米国はもはやならず者国家ではない 2012年5月3日

オバマが国際刑事裁判所に再加入・・・米国はもはやならず者国家ではない 2012年5月3日
Japanese

Qu’est ce qu’être humain? par Steve Beckow