They carry their torch wherever they go and illuminate the way forward.

SaLuSa 18-February-2011Followers

Sunday, July 20, 2014

Steve Beckow met Aartsengel Michaël over Ascentie – deel 7 van 10


(gepost op 20 juli door Steve Beckow)

vertaling winny

FamilyWe gaan verder met ons samengestelde interview, deze keer met AE Michaël over Ascentie.

Ouders, Kinderen en Ascentie

Steve Beckow: een vraag, Lord, van sommige luisteraars die bejaarde ouders hebben, enkelen ervan die op hun laatste benen lopen en ze zeggen allemaal: “Worden die ook meegenomen? Zullen die kunnen opstijgen? Is het mogelijk dat iemand op die late datum niet kan overgaan en dan de Ascentie mist? En natuurlijk is er de vraag of ze vanaf de andere kant opstijgen maar kunt u zich richten op hun angsten dat hun bejaarde ouders niet in staat zijn om te ascenderen, alstublieft?

Aartsengel Michaël: Hun bejaarde ouders zullen ascenderen als dat is wat zij gekozen hebben om te doen, voor het contract. Nu, er zijn velen die op die rand gestaan hebben en sommigen zeiden – en dit is een zielengesprek dat ze bewust of niet bewust met ons hebben gevoerd en met hun bewaarders – sommigen hebben gezegd: “Ik wil lang genoeg blijven om het te zien.” Sommigen zeiden : “Ik wil lang genoeg blijven om er doorheen te gaan en te worden ge-her-vitaliseerd.” En anderen zeiden – en dit gaat over gelijke pockets, tussen twee haakjes – anderen zeiden: “Ik zal gaan en zal ze er vanaf de andere kant doorheen trekken.”…


Dus, ze zullen hen ondersteunen, tot op het laatste moment, er doorheen springen en ze er dan doorheen halen. 

In alle gevallen weten de ouderen, de wijzen, zelfs zij met dementie, Alzheimer’s, serieuze condities, weten ze wat ze doen. En ook wij richten ons niet gewoon tot degenen die bejaarde ouders hebben, we richten ons ook op degenen die “terminaal” ziek zijn. Het gaat over dezelfde uitbraak/ontsnapping.

Steve: Ik ken iemand die veelvoudige condities heeft, van myeloma tot aan nierdisfunctie. Iemand ligt aan een nier machine, op zijn laatste benen, en het schijnt echt te zijn dat hij dit vasthoudt voor Ascentie en dus kan iemand die door condities geplaagd wordt, het nog steeds doen/maken.. Zegt u?

AEM: Ja. Het gaat om de zuiverheid van het hart. Nu, willen wij zo veel mogelijk herstelde lichamen? Ja, omdat dat het overboord werpen is. Is er ruimte voor enkelen die zullen worden hersteld? Natuurlijk is die er. (1)

Steve: Er zijn ouders die zich zorgen maken dat ze ascenderen tegen hun wil en hun kinderen of hun echtgenoot achterlaten als ze dat niet willen. Is het mogelijk om op te stijgen tegen iemands wil?

AEM: Dat is absoluut onmogelijk.

Steve: Dus het eenvoudigste is dan gewoon te zeggen, ik wil op dit moment niet opstijgen.
AEM: Zie je, dit is de kracht van no…  

Deel van het ascentieproces is een daad van de wil. Het is de verbinding van je hart, je geest, je spirit met je wil, niet de wil van iedereen, maar van jouw wil. We zullen die niet doorkruisen.  

Steve: Okay, dus dat is de rem.

AEM: Dat is de rem.

Steve: Goed, heel goed. Nou, ik ben zeker dat ik ze dit zal her verzekeren. Twee vragen over kinderen. Ik heb de indruk dat kinderen onder een bepaalde leeftijd gezien worden als onschuldig en dat die automatisch zullen opstijgen met hun ouders. Is dat een ware stelling?

AEM: Ja, de meeste kinderen hebben een zuiver hart. Ze zijn van liefde. En dat is specifiek zo voor kinderen die in de laatste 20 jaren zijn gekomen. Daarom voelen zich zoveel ervan totaal gedesillusioneerd en voelen zich zo niet-vrijgelaten. Ze begrijpen niet wat ze in hemelsnaam  hier doen en hoe ze hier kwamen. Omdat ze nog die kern van onschuld hebben en van liefde. Er kan enige verwarring zijn, maar ze zitten nog steeds in die staat van onschuld. Het zijn net kleine cherubijnen.

Dus die onder elf jaar zijn.

Steve: Onder de elf. Okay. Zullen kinderen die ascentie niet schijnen te begrijpen of zaken die te maken hebben met ascentie, nog steeds opstijgen?

AEM: Ja. De zaak is niet intellectueel. Het is een besluit van het hart. Het is het weten van het hart. Ieder van jullie op aarde heeft situaties gehad waarbij je gids of je bewaarengel je heeft aangestoten en je zei: ‘Het is beter dat je hier uit gaat, dit voelt niet goed. En dus ga je weg van een plek waar misschien gevaar op de loer ligt. Dat is de sensatie die veel kinderen zullen hebben: “Ik denk dat ik hier niet zal blijven; Ik denk dat ik zal gaan.” En zo simpel zal het zijn. (2)

Steve: Heeft een ouder die achter wil blijven als de Ascentie gebeurt, vanwege een echtgenoot of een kind, zijn kans verbeurt om in de eerstvolgende 26.000 jaren op te stijgen, of zal hij ascenderen bij de dood van het lichaam?

AEM: Die zullen ascenderen bij de dood van het lichaam.

Steve: All right. Dus het is dus niet het geval dat er een window/raampje is dat zich kort opent en dan weer dichtgaat en dat die mensen helemaal verloren zijn.

AEM: Waarom zouden we ooit straffen? We zitten niet in de strafzaken. En we zouden zeker niet straffen voor/om liefde. Als iemand blijft doordat ze liefde hebben en omdat hun zorg zo intens is – daar wordt altijd rekening mee gehouden. Die zullen hun kans nog hebben. (3)

(wordt vervolgd in Deel 8)

Voetnoten

(1)  “Aartsengel Michaël: De Moeder’s Essentie Van binnen en Zonder botsen samen – Deel 2/2 gechanneld door Linda Dillon  op 12 juni 2014 op: http://goldenageofgaia.com/2014/06/15/archangel-michael-the-mothers-essence-within-and-without-are-colliding-part-22/

(2)  “Aartsengel Michaël over NESARA, Tegenover de Cabal en Ascentie – Deel 3 van 3: at http://the2012scenario.com/2011/10/archangel-michael-on-nesara-opposing-the-cabal-and-ascension-part-33 /

(3) Loc. cit. 


No comments:

Post a Comment

The Declaration of Human Freedom

The Declaration of Human Freedom

http://stevebeckow.com/wp-content/uploads/2011/02/Earth1.jpg


Every being is a divine and eternal soul living in a temporal body. Every being was alive before birth and will live after death.

Every soul enters into physical life for the purpose of experience and education, that it may, in the course of many lifetimes, learn its true identity as a fragment of the Divine.

Life itself is a constant process of spiritual evolution and unfoldment, based on free choice, that continues until such time as we realize our true nature and return to the Divine from which we came.

No soul enters life to serve another, except by choice, but to serve its own purpose and that of the Divine from which it came.

All life is governed by natural and universal laws which precede and outweigh the laws of humanity. These laws, such as the law of karma, the law of attraction, and the law of free will, are decreed by God to order existence and assist each person to achieve life’s purpose.

No government can or should survive that derives its existence from the enforced submission of its people or that denies its people their basic rights and freedoms.

Life is a movement from one existence to another, in varied venues throughout the universe and in other universes and dimensions of existence. We are not alone in the universe but share it with other civilizations, most of them peace-loving, many of whom are more advanced than we are, some of whom can be seen with our eyes and some of whom cannot.

The evidence of our five senses is not the final arbiter of existence. Humans are spiritual as well as physical entities and the spiritual side of life transcends the physical. God is a Spirit and the final touchstone of God’s Truth is not physical but spiritual. The Truth is to be found inward.

God is one and, because of this, souls are one. They form a unity. They are meant to live in peace and harmony together in a “common unity” or community. The use of force to settle affairs runs contrary to natural law. Every person should have the right to conduct his or her own affairs without force, as long as his or her choices do not harm another.

No person shall be forced into marriage against his or her will. No woman shall be forced to bear or not bear children, against her will. No person shall be forced to hold or not hold views or worship in a manner contrary to his or her choice. Nothing vital to existence shall be withheld from another if it is within the community’s power to give.

Every person shall retain the ability to think, speak, and act as they choose, as long as they not harm another. Every person has the right to choose, study and practice the education and career of their choice without interference, provided they not harm another.

No one has the right to kill another. No one has the right to steal from another. No one has the right to force himself or herself upon another in any way.

Any government that harms its citizens, deprives them of their property or rights without their consent, or makes offensive war upon its neighbors, no matter how it misrepresents the situation, has lost its legitimacy. No government may govern without the consent of its people. All governments are tasked with seeing to the wellbeing of their citizens. Any government which forces its citizens to see to its own wellbeing without attending to theirs has lost its legitimacy.

Men and women are meant to live fulfilling lives, free of want, wherever they wish and under the conditions they desire, providing their choices do not harm another and are humanly attainable.

Children are meant to live lives under the beneficent protection of all, free of exploitation, with unhindered access to the necessities of life, education, and health care.

All forms of exploitation, oppression, and persecution run counter to universal and natural law. All disagreements are meant to be resolved amicably.

Any human law that runs counter to natural and universal law is invalid and should not survive. The enactment or enforcement of human law that runs counter to natural and universal law brings consequences that cannot be escaped, in this life or another. While one may escape temporal justice, one does not escape divine justice.

All outcomes are to the greater glory of God and to God do we look for the fulfillment of our needs and for love, peace, and wisdom. So let it be. Aum/Amen.

http://stevebeckow.com/worldwide-march-millions/declaration-human-freedom/.


WikiLeaks
Help us fight the extrajudicial US banking embargo: have you contributed to WikiLeaks this month?

Don’t Abandon Julian Assange Now

Messages of Love and Light

Messages of Love and Light
Index

Galactic Family and Keshe

Click the button CC to choose your language subtitles

JAIL THE BANKERS

The 2012 Scenario

FEBRUARY 7, 2013 - 7:00PM EST

FEBRUARY 7, 2013 - 7:00PM EST
T O R O N T O

Profile for Fran Zepeda

オバマが国際刑事裁判所に再加入・・・米国はもはやならず者国家ではない 2012年5月3日

オバマが国際刑事裁判所に再加入・・・米国はもはやならず者国家ではない 2012年5月3日
Japanese

Qu’est ce qu’être humain? par Steve Beckow