They carry their torch wherever they go and illuminate the way forward.

SaLuSa 18-February-2011Followers

Tuesday, July 8, 2014

Steve Beckow met AE Michaël, via Linda Dillon op 1 juli ’14, AEMichaël: Jij en God ervaren elkaar!

Steve Beckow met AE Michaël, via Linda Dillon op 1 juli ’14, AEMichaël: Jij en God ervaren elkaar!
 7743_658916627501862_1526442573_n


Het zijn de ontwaakte mensen die erkennen dat ze inter-galactisch of galactisch zijn; dat ze deel engel of aartsengel zijn; dat ze louter energie zijn en een vonk van licht; dat ze de meest ernstige zondaar en de meest gezegende engel geweest zijn. Dus ook jullie realiseren je dat de Bron, dat Moeder/Vader God/de Ene de ervaring heeft van jou in al die vormen die in je lichaam zijn geïntegreerd en meer specifiek je verbrede veld, omdat dat echt is wie jullie zijn…

Graham Dewyea: Hallo en welkom bij Een Uur met Een engel, met Linda Dillon, het kanaal voor de Raad van Liefde en schrijfster van ‘De Nieuwe Jij: Opduikend in de Schittering van het Bewustzijn van het Hart van de Mensheid’.

Bij haar zit Steve Beckow, stichter van de Golden Age van Gaia en schrijver van ‘Building Nova Earth: Naar een Wereld die Werkt voor Iedereen’. Onze gast vandaag is Aartsengel Michaël. Dus hiermee geef ik het aan jou door, Steve.


Steve Beckow: Dank je zeer, Graham. Vandaag gaan we door met een gesprek dat Aartsengel Michaël en ik hadden op 30 mei. Het Uur met een Engel is gewoonlijk een lopende zaken programma, maar deze specifieke show gaat de lucht in terwijl Linda weg is, en dus kunnen we het niet echt overbrengen naar de huidige gebeurtenissen. Dus wij gaan door met onze conversatie over het Engelen Koninkrijk. En daarmee verwelkom ik AEMichaël.

AEM: Gegroet, ik ben Michaël, aartsengel van vrede, strijder van liefde… Geschiedkundig? Nee [lacht] Maar laat mij jou in deze conversatie gaan en terwijl we beginnen, mijn geliefde broeder, mijn geliefde vrienden, laten we vandaag beginnen niet alleen door de vlam te verlichten, mijn Blauwe Vlam van Waarheid, in jullie, laat me ook naar voren komen en ieder van jullie er aan laten denken dat ieder van jullie van engel afkomst is, van het zaad van het engel erfgoed, van zaad van het engelachtige dat binnenin en rondom ieder van jullie heen is.

Want jullie hebben veel gezichten, jullie hebben veel aspecten, jullie hebben veel rijken, ervaringen van bestaan gehad. En voor de meesten van jullie – nee niet iedereen, maar voor de meesten van jullie – hebben jullie een bestaan gehad van engel van een of ander soort. En jullie  dragen deze essentie in je tot op deze dag.

Nu, waarom breng ik dit naar voren als we opnieuw deze conversatie beginnen met te spreken over vorsten,(principalities) tronen, heerschappijen en zo voort? Omdat het belangrijk is dat jullie je ook realiseren dat we niet alleen over de bureaucratie spreken van de hemel, of van het Gezelschap van de Hemel, we spreken over jullie, over wie jullie zijn, en over die energie, de essentie, deze vonk van licht die deze vorm van engel wezen aannam, eens, ooit. En ik zal er bij jullie op aan dringen om je engel-zelf te erkennen, te omhelzen, en er naar te graven en voort te brengen.

Nu, toen wij de laatste keer met elkaar spraken, benadrukte ik ook de schoonheid en de aard van het geschenk van de bewaarengel, de gids, en hoe dat een weldaad is voor jullie om je innig bewust te zijn en in partnerschap, een co-creatie, om een heilige unie te zijn met jullie bewaarengelen. Nou, mijn geliefde vrienden, ik zeg vanavond ook tegen jullie dat het net zo belangrijk is om je bewust te worden en in heilige unie te komen met je engel-zelf. Dus dat is waar ik wil dat deze conversatie van ons mee begint.

Nee, het is niet moeilijk. Ga gewoon je hart in en vraag om je engel-zelf te zien en dit deel van wie jullie zijn. Het is net zo belangrijk, of misschien nog meer, dan het kennen van jullie vorige levens, of van je galactiche zelf, je inter-galactische zelf, diverse delen van jullie die fee of mineraal of van de zee zijn. Ken jezelf.   

Nu ik dat gezegd heb, beste Steve, waar wil je vandaag mee beginnen?


Steve: Nou, natuurlijk bent u al vooruit gelopen op een van de vragen op mijn papier, Lord. Dus waarom gaan we daar niet mee verder? Als u zegt dat we allemaal een engel achtergrond hebben, wat zegt u dan?  Zegt u dat wij ons in mensen hebben terug gewikkeld, dat we Jacobs ladder van bewustzijn naar beneden zijn afgedaald naar het menselijke rijk en gaan we dan weer omhoog? Is dat deel van het plan? Wat zegt u eigenlijk als u zegt dat we ooit engelen waren?

AEM:  Nu, je gebruikt de term terug gewikkeld. (naar beneden gevallen)   

Steve: Ja.

AEM: Je kunt dat mij niet in de mond leggen! [lacht]

Steve:  Nee, nee! En ik weet dat u gezegd hebt, bij een ander programma, dat we niet afdaalden. Maar ik probeer het te ‘verkennen’ voor de lezers – sorry hiervoor – de luisteraars die dat zeggen/denken.

AEM: en de lezers ook.

Steve:  Ja.

AEM: Dus laten we dat uitleggen. Het idee van een engel zijn…  Nu, we praten niet… als we alleen even vertrekken vanuit deze incarnatie,  die jullie allemaal gewetensvol hebben geaccepteerd en een proces wilden hebben en een leven van ascentie in de vorm… dus als we dit specifieke leven even hier vanaf scheiden…        

Steve:  Okay.

AEM: … als je bent opgedoken als lichtvonk, als essentie, louter energie – omdat dat is hoe jullie begonnen – en de uitdrukking van die energie, samen met de Moeder en samen met, ja velen uit de hemelse rijken, het Gezelschap van de Hemel, enkele van de uitdrukkingen die jullie kozen  en enige van de vroegste uitdrukkingen in  termen van wat je denkt als vorm – en we spraken hierover bij een vorig gesprek van de Adam Kadmon-vorm…         

Steve:  Ja.

AEM: die is zo populair – een van de eerste uitdrukkingen in de vorm van die lichtvonk die de meesten kozen was engelvormig. En er zijn meer legioenen engelen dan je je kunt voorstellen – ja, door het hele omniversum heen, waar we ook over hebben gesproken, maar de meesten van jullie, enkelen gingen direct in diverse vormen; sommigen van jullie hebben echt de voorkeur gegeven aan gewoon wat wij noemen als louter energie, maar de meesten van jullie probeerden de engelachtige vorm. En ik zeg dit niet op een manier dat je dit als onjuist zou zien; de meesten van jullie hielden van die vorm, absoluut hielden ze van die vorm. 

En als jullie engelachtig zijn, is er deze mogelijkheid – ja, je hebt een vorm, energetisch en anders en dit is wat zo verwarrend is voor menselijke wezens … ja, en ze komen nog bij die vraag van dichtheid die echt achter de term devolutie/afdaling ligt, omdat dit een vorm is van devolutie.                             

Steve:  Uh-huh.

AEM: … het is meer dicht aan het worden. Want als je in een engelachtige vorm zit, kun je niet alleen bilocatie doen (op 2 plaatsen tegelijk zijn) maar ook morfen in diverse vormen als je iets wilt ervaren of om of je missie te helpen of te vervullen. En jij, mijn vriend, hebt me diverse keren in de stoffelijke werkelijkheid gezien.

En er zijn velen van jullie die vanavond luisteren die de Moeder of Gabrielle of Yeshua of Baba of de Yogananda hebben gezien in stoffelijke vorm. Dat betekent niet dat we gevangen zitten, zoals jullie werden gevangen in die vorm, het betekent gewoon dat we op dat moment die kleding aan wilden doen, als het ware. 

Laten we nu specifiek zijn over de ervaring van Gaia en de dichtheid van Gaia en waar jullie van gedacht hebben van wat wij genoemd hebben de “oude 3de dimensie”. En dit was een lang proces, maar die had niet een snelle start.


Gaia, toen zij deze vorm aannam, was een planetair wezen dat de Moeder wilde voor haar engelen om naar toe te kunnen komen en om te spelen en een andere belevenis konden hebben van stoffelijkheid en uitdrukking van liefde. Dit was bedoeld om een van de planeten te zijn(omdat er verschillende zijn geweest) van stoffelijkheid – om te spelen, om vreugde en liefde in de vorm te hebben. Dus er waren veel engelen die dit heel graag wilden proberen.

Nu, dit plan, de mechanieken ervan, zoals je wilt, van hoe dit werd georganiseerd was, dat je kon komen en vorm aannemen, of dat nu menselijk was of een andere werkelijkheid. Dus er zijn sommigen van jullie die die ervaring hebben gehad, terwijl je engel was, of toen je een berg-reeks was, of deel van een berg reeks, of deel van een oceaan, of een dier, of vogel of een mineraal, of mens.

Nu in de hiërarchie die mensen hebben ontwikkeld waarin jullie ego’s en jullie  misleidingen na een tijd werden ontwikkeld, is het dat jullie zijn gaan denken dat je superieur bent aan veel van die situaties, die diverse vormen van stoffelijkheid, zodat jullie aannemen dat je beter bent dan, of meer dan, een dier of een mineraal of een oceaan, enz.

Nu, het is juist die ervaring van het ego, van het denkstelsel, dat jullie zo’n machtige schepper waren in engelachtige vorm, waar je eigenlijk in vast kwam te zitten en jullie kwamen vast te zitten omdat je vergat… Terwijl je in de vorm was, begon je die overwegende invloed aan te nemen. Dit is waarom velen van jullie denken aan een val uit de genade, wat echt een niet passende benaming is.

Maar velen van jullie begonnen ook te denken dat je zo machtig was als een schepper en het stuk vergaten dat jullie uit de schepping kwamen, omdat de engel uit de schepping komt. Er zit geen sluier of illusie in die afscheiding.

En dat is waarom jullie nu allemaal door herinnering gaan. Dat is werkelijk waar een heel betekenisvol deel van her-nieuwing en het Ascentieproces over gaat. Het is het je herinneren en opnieuw omhelzen van het feit dat jullie niets meer zijn dan liefde, en dat jullie altijd zijn verbonden geweest aan de Moeder/Vader/Ene, hoe je dat ook ziet, welke cultuur of achtergrond je ook hebt of welk godsdienstig patroon er ook is geweest. En wat ik jullie voorstel is, dat in jullie diverse levens wat je gedaan hebt is dat de meesten van jullie al die diverse culturen of patronen geprobeerd hebben.

Als jullie totaal buiten de vorm zijn, als je denkt over wat je denkt als je sterft – wat een geheel andere conversatie is – dan zweef je met de engelen. Soms probeer je die vorm opnieuw. Er zijn diverse niveaus en manieren waarin je experimenteert en leert en groeit en je verbreedt en terugkeert naar huis in de tussen-in tijd, zullen we zeggen.

Nu, zit je nu gevangen in wat je denkt als een naar beneden gerichte spiraal (reïncarnatie of karma) – en ik gebruikt dat woord vanwege jullie geloofsstelsel, niet vanwege de waarheid. En dit is een veel meer serieuze conversatie dan je dacht, maar het is belangrijk dat mensen hun geschiedenis begrijpen.                    

Steve:  Okay.

AEM: Er was een naar beneden gerichte spiraal in die cyclus van incarnatie en reïncarnatie en weer reïncarnatie en wat velen gedacht hebben of genoemd hebben als karmisch. Maar laten we terugkeren naar de tussen-in tijd, de tussen-in levens in de tijden. Een van de redenen waarom jullie zijn teruggekomen, overnieuw en overnieuw en weer opnieuw, of bij tussenpozen – jullie zijn nooit gedwongen om terug te komen, nooit; het is altijd een discussie en een keuze. Jullie hebben ons gehoord en de Moeder gehoord dat zij zo empatisch is over het zich niet bemoeien met de vrije wil en keuzen.

Nu, aan onze kant is het niet zo dat wij geen vrije wil hebben, maar het is dat we zijn geëvolueerd tot op een punt waar onze wil altijd in verbinding is met de Ene, met liefde. Dus is het zo alsof we verder zijn dan de vrije keuze maar het is niet dat de vrije keuze bij ons is weggehaald.

Als jullie hier zijn, als jullie uit je diverse vormen zijn, is de reden dat jullie wilden terugkeren en heel vaak in gelijkaardige omstandigheden vallen of gelijkaardige patronen, dat jullie teruggaan, je zegt: “Ik denk dat ik terug wil keren en het goed doen.” Of, “Ik wil terugkeren met mijn geliefde en hem of haar steunen, of “ik wil teruggaan. Ik ervoer geen liefde in de vorm.” Dit is de meest drijvende kracht van de hele mensheid.

Als je zou denken aan een veroorzakende factor over waarom jullie maar door blijven gaan terug te keren is dat omdat jullie die oorspronkelijke bedoeling van liefde in deze vorm willen beleven, niet vanwege zonde of schuld, schuld die je verschuldigd bent, of die je op je hebt geladen, of om iets te repareren. Het komt omdat jullie ten slotte dat willen weten, en vanuit die plek die ervaring hebben van zuiverheid, de helderheid van liefde, waar je weer in en uit kunt springen.

En dat is waar Ascentie over gaat. Het gaat over om niet vast te zitten in je lichaam maar de integratie te hebben van alle delen van je wezen, en om die verankerd te hebben in je lichaam en zulke geweldige wonderbaarlijke vreugde dat je in het lichaam wilt zijn; dat het een worsteling is of een verplichting, of zelfs een verantwoordelijkheid, het is gewoon vreugde.
En dat als je wilt vertrekken, of dat nu is na twee minuten of na tweeduizend jaren, dat je vrij bent om dat te doen. En dat in dat lichaam je je engelachtige zelf kunt relateren en kunt verankeren, net zoals je je menselijke zelf – als je dat zo wilt noemend – kunt verankeren, je kunt inter-dimensionaal reizen en doen wat je maar wilt en bezoeken aan ons, of niet.

Dit is een ander perspectief dan waar jullie aan hebben gedacht of als aan menselijke ervaring. De Moeder heeft jullie nooit verbannen en gezegd: “Werk aan je weg terug, verdien je weg terug.” Dat is niet van liefde. Dat is het geloofsstelsel waar het collectief in is gevallen dat toen vaste vorm kreeg en permanent werd  En zo is het niet.

Steve: Kan ik er even iets tussenin gooien, Lord…    

AEM:  Ja.               

Steve:  even maar…?                      

AEM: Ja, ja. Natuurlijk.

Steve: Een van de interessante dingen die ik vind over wat u zegt, is dat de beschrijving van menselijke wezens die van de Schepper naar beneden komen in de dichtheid en dan hun weg weer terug werken naar de Schepper toe, zeg maar, is dat dat niet komt van een paar duistere krachten die hier millennia geleden waren, maar in feite van verlichte wezens komt.

Veel van onze kennis over engelen komt van Pseudo-Dionysius, bijvoorbeeld, en Al Ghazali en Ibn ‘Arabi hebben die afdaling in de stof beschreven. En zij hebben ons ook hun kijk gegeven dat dit hele plan was opgesteld zodat God de ervaring van zichzelf kon hebben.

Dus als ik naar u luister, luister ik niet met het oor van dat ik dat al heb gehoord, zeg maar, van kerken of een of andere autoriteit, maar feitelijk van verlichte wezens. En het klinkt nu, zoals u zegt, dat hun kijk niet correct is.


AEM: Die is correct, maar niet helemaal compleet.            

Steve: Okay.

AEM: En nee, we wezen niet op een of andere godsdienstige mythologieën die omhoog zijn gekomen, omdat die ook waren…  natuurlijk is het een van jullie dichotomies/tweedelingen, van jullie polariteit, jullie dualiteit die hun best en slechtst hebben, dus religie, diverse religies zullen beiden inhouden, spiritualiteit en erkenning.  

Dus ja, de afdaling in de vorm, daar denken jullie aan als een afscheiding, en dan om je weg weer terug naar huis te werken. Dat is correct. Maar het is ook correct dat jullie migreren door diverse vormen heen als je dat wilt.


Steve:  Hmm, U gooit veel van onze spiritualiteit omver, [lacht] van onze favoriete kijk op dingen.

AEM: Nee, ik maak ze compleet.                 

Steve:  Okay.

AEM: Jullie hebben het begrip, van wat je kunt zijn in de stof, beperkt.

Steve:  Um-hmm.

AEM: Dus, bijvoorbeeld, we hebben jullie in andere gesprekken voorgesteld dat er veel engelen op Aarde zijn, in bewuste vorm, op dit moment. Er zijn enkele aartsengelen. Er zijn enige tronen. Er zijn diverse wezens, meesters, die de menselijke vorm hebben aangenomen.
Denk je nu echt dat die hun weg terug naar huis aan het werken zijn? Nee. Ze hebben deze vorm gekozen om van hulp te zijn in deze fase van het plan van de Moeder. Maar ze hebben gekozen – en je hebt sommige van hen net opgenoemd – om als gidsen in de vorm te zijn bij iedere fase van de geschiedenis, zelfs als de menselijke geschiedenis treurig of het meest dicht leek. Er zijn altijd die wezens hier geweest die het licht hebben levend gehouden.

Steve:  Juist.

AEM: Nu, zij die, bijvoorbeeld, aartsengelen zijn, of ze nu in of buiten de vorm zitten – nou, onze vorm – denk je niet dat dat nog een uitdrukking is van de Bron, dat ze dat beleven?

Ja, er is uniekheid en bepaling, maar het is nog steeds de verbinding. En het zelfde is voor mensen zo. En het is gewoon zo dat ze dat zijn vergeten en dat is de her-ontwaking. Het is de erkenning van die vonk van de bron, die ze zijn – ja, werken hun weg terug naar huis, maar ook, tegelijkertijd, is het dat God een ervaring heeft van jou.


Steve: Right. Ik ken een geïncarneerde aartsengel, bijvoorbeeld die 2.000 en meer levens heeft gehad hier op Aarde. Nu, is dat allemaal alleen om de Aarde voor te bereiden op deze Ascentie? Is al dat werk bedoeld voor die Ascentie – zo veel levens?

AEM: Ja.                                         

Steve:  Wow! Dat is een geweldige opoffering, niet?

AEM: Ja, dat is zo. Vergeet niet dat er cruciale momenten zijn geweest. Je neigt te denken aan tijd, en dat begrijpen we in termen van maanden of jaren of zelfs in tientallen jaren, of levens, maar er zijn momenten geweest, bijvoorbeeld, voor jouw beste vriend die is gekomen, en we weten ongeveer 2000 keer, omdat er kruispunten zijn geweest waar de pendulum/slinger een andere weg op ging, dat de vertraging, of de omweg nog betekenisvoller zou zijn geweest. 

Dus, is er dienst en opoffering geweest? Natuurlijk zijn die er geweest. En een van de problemen die nu worden opgetild – en dat is waarom ik vandaag ben begonnen jullie aan te moedigen je te herinneren om dat engel deel van jezelf, of aartsengel deel van jezelf – is dat als je in menselijke vorm bent geweest, of als je nu in de menselijke vorm zit, wat vaak gebeurt is het volle weten, de herinnering, het vermogen om volledig, direct, zonder door een proces te gaan van ontwaken en her-verlichting, zullen we zeggen, je vergeet wie je echt bent en waar je toe in staat bent. Dus, is het de ontwaakte mens die zich dat realiseert. En opnieuw, denk niet in termen van hiërarchie. Het is de ontwaakte mens die erkent dat ze inter-galactisch of galactische zijn; dat ze deel engel of aartsengel zijn; dat ze louter energie zijn en een vonk van licht; dat ze de meest afschuwelijke zondaar en de meest gelukzalige heilige zijn. Het is die integratie in het bewuste menselijke wezen en vanuit die plek om in staat te zijn om Nova Aarde te scheppen, omdat waar wij alleen op kunnen wijzen is dat de oude mens, de mens die een zeer vage herinnering had, niet de mens was die besloot om deze sprong van vertrouwen te maken in de Ascentie.                          

Steve:  Hmm. Wow
.

AEM: Dus jullie, in jullie bewustzijn, nu, realiseren je dat de Bron, dat Moeder/Vader God/de Ene, hoe je er ook over denkt, die ervaring heeft van jullie in al die vormen die in je lichaam zijn geïntegreerd en meer specifiek in je uitgebreide veld, omdat dat werkelijk is wie jullie zijn, en tegelijkertijd hebben jullie een ervaring van God. Nee, niet een volledige hereniging, maar jullie beleven de liefde en de verbinding, de vreugde, de zoetheid, de opheffing. Dus jullie gaan terug naar het oorspronkelijke ontwerp.

Steve:  Boy, ik ga de ruimte in wegzweven, terwijl ik volg wat u zegt, hier. Ik kan mezelf beter  beneden naar de Aarde brengen.

We praten alleen maar of we kennen alleen maar engelen met betrekking tot hun dienst aan ons, als de conversatie opkomt over engelen, is het gewoonlijk over een of ander aspect van hun dienen aan de mensheid of aan andere koninkrijken. Maar zeker, hebben engelen ook een leven van zichzelf. En hoe ziet het daagse/hele leven van een engel eruit?


AEM: Dat is oneindig. Dus, bijvoorbeeld en ik zeg tegen jullie – ja, ik ben een aartsengel, maar dat is heel gelijkwaardig. Hebben wij een leven? Is dat niet een heel menselijke vraag? [lacht]

Steve:  Ja, dat denk ik. [lacht]

AEM: En ja, ja, dat is zo en dat is in orde, mijn vriend! Ik plaag je maar. Maar ja, wij hebben een leven. In feite, zoals we in ons laatste gesprek hebben gesproken over dit rijk, zoals je weet, we kunnen veel levens tegelijkertijd hebben.

Steve:  Veel tegelijkertijd levens! [lachend]

AEM: Maar laten we zeggen – en we willen hier geen brandstof geven voor vuur, maar we hebben, en het engel koninkrijk heeft, een zeer rijk leven totaal buiten of boven of gescheiden van louter het dienen van de mensheid, of in dit geval andere planetaire sectoren, omdat er dingen zijn – activiteiten, ervaringen – die het engelen koninkrijk heeft waarbij geen mensen noodzakelijkerwijs zijn betrokken.

Nu, delen zij soms die ervaringen met mensen? Ja. Zijn mensen daarvoor soms afgestemd bij wat de engelen gaan doen? Ja. Een goed voorbeeld is als een mens opeens een engelenkoor wil horen.

Nou, is het koor dan afhankelijk van dat mensen dat horen? Wordt het gedaan ten gunste van het menselijke ras? Nee. Het wordt gedaan louter uit blijdschap voor het geluid om te prijzen, van adoratie, van samen komen in een verenigd rooster van hart en wezen. Het komt door op een andere manier te sturen en te communiceren aan de Moeder/Vader Ene, en het is wat je denkt dat plezier is. Het is een groot genoegen.


Schilderen zij de hemel zoals ik dat doe?  Soms gaan ze… jullie uitdrukking zou zijn “rondhangen”? Dat is hun favoriete ding. Je neigt te denken aan jullie leven als werk of spel of familietijd of sociale tijd of downtime (?) en we bemoedigen jullie altijd om in evenwicht te komen met deze diverse rijken of aspecten van jullie leven en om veilig te stellen dat er gewoon tijd voor jullie is.

In het engelen rijk is er geen afscheiding van deze aard omdat alles vreugde is, alles liefde is. Er is geen expressie van wat jullie vrees, of wanhoop of een van de lagere vibraties zouden noemen. Het is .. ik weet dat moeilijk voor jullie is om dit te begrijpen… maar dat bestaat niet.

Nu, als we een menselijk wezen zien in wanhoop of in gevaar of op een heel donkere plek, erkennen we dat, merken we dat dan op, specifiek bewaarengelen? Maar wij allemaal, eigenlijk, zelfs de vorsten, maar op een andere wijze. Zien we dit en handelen we ernaar? Doen we genade of liefde instromen, of zelfs soms een tussenbeide komen? Ja. Maar is het ons bestaan? Beïnvloed dit hoe we ons wezen/zijn ervaren? Nee

Nu, zo vaak hebben we schreeuwen gehoord en kritiek dat het Gezelschap van de Hemel niet wat doet, of dat we niet snel genoeg handelen, of dat we niet weten of jullie radeloosheid of wanhoop voelen of onze teleurstelling of zorg, worsteling. Dat is niet waar. Maar nemen we het nu aan? Nee. Dat kunnen wij niet doen. Kunnen we jullie energie sturen om de situatie te verhelpen?  Ja, en dat doen we ook. En specifiek in deze tijd van zeer betekenisvolle, prachtige verandering, jullie worden energie gegeven zoals je die nog niet sedert het begin gekregen hebben.

Maar deel hiervan is ook omdat jullie collectief zegen: “Ja, ik zal die tussenkomst aanvaarden; ik smeek voor die tussenkomst, ik wil deze tussenkomst.” Dus jullie zitten ook in ons partnerschap en geven ons groei licht, en tegelijkertijd stappen jullie meer naar voren als je geïntegreerde zelf om met ons deel te nemen. Dus is het niet eenvoudig voor ons om jullie te ‘bedienen’(ministreren). Dit is een favoriet woord van het menselijke ras, dat wij jullie zullen bedienen.

Steve: Right.

AEM: Nee. Wij zullen deelnemen. We zullen jullie bedienen als je op de grond ligt, vlak bij een spirituele dood of uitputting; natuurlijk zullen we dat. Maar meer en meer zijn wij deelnemers met jullie, omdat jullie alle stukken erkennen en de stukken integreren van wie jullie zijn.

Dus, als de Moeder zich tot je richt en jullie ‘engelen in de vorm’ noemt, wat doet ze dan? Zij herinnert jullie aan wat er oorspronkelijke plaats vond – niet voor ieder van jullie, omdat velen van jullie naar Arcturus of naar CeeCeeCee zijn gegaan, maar wel voor velen van jullie.


Steve: Uh-hunh. Kan ik u nog vragen voordat het programma eindigt, u sprak over de serafijnen, de cherubijnen,  de engelen, aartsengelen, maar we hebben niet specifiek genoemd de dominions/heerschappijen, de tronen - u noemde net nog de vorsten – deugden en de krachten. Kunt u nog even spreken daarover, heel kort, zodat we ten minste die onderwerpen geïntroduceerd hebben? En misschien kunnen we er in een andere show nog op doorgaan met meer diepte.

AEM: Dat zal ik heel graag doen.                           

Steve:  Dank u.

AEM: Nou, als ik over de dominions/heerschappijen zou spreken, kun je denken aan mijn zuster Gabriël, want zij is buitengewoon gek op de heerschappijen, want zij zijn administrateurs! [gelach] En zij zijn waar jullie aan kunnen denken, als je in menselijke termen kunt denken over ons engelen rijk – ja, ik denk dat het niet allemaal spel is – het is de manier, de heerschappijen zijn waar jullie over kunnen denken als organizers/in orde brengers.

Zij helpen, ze assisteren, ze passen erop. Denk aan hen op veel manieren als engel managers. Ze dragen het Goddelijke Plan uit op veel manieren. Ze begeleiden het tot op het detail van de ontvouwing van het plan. Ze zijn zeer betrokken bij evenwicht en handhaving, opnieuw, in een heel universele zin, niet op een specifieke individuele zin, ze zijn niet specifiek zelf betrokken bij de individuele mensen; dat is hun aard niet, maar zij balanceren oorzaak en effect door het multiversum heen.

Dus het zijn regelaars/bijstuurders. Het zijn administrateurs. Ze gaan om met en stellen veilig  dat het evenwicht en de goddelijke wijsheid binnen het Plan het centrale punt is van de ontvouwing van het detail van het Plan. 

Bijvoorbeeld, ja, Gabrielle heeft veel raakvlakken met de heerschappijen, net als iemand zoals Sanat Kumara, omdat er een heel groot plaatje is wat betreft het Plan en dan natuurlijk is er de specifieke ontvouwing. Maar dat alles is zeer harmonieus gecoördineerd. En dit is waar de heerschappijnen in zijn gespecialiseerd – kunnen we het zo zeggen? En laten we terug gaan naar ons gesprek; het is wat zij gekozen hebben, in termen van hun dienst en reflectie naar de Moeder, van wat ze willen doen.                            

Steve:  Um-hmm.


AEM: Terwijl de vorsten/principalities zijn waar jullie over kunnen denken als dichter bij het menselijke rijk en die zijn zeer betrokken bij collectieven. En je kunt denken aan principalities als deel van het engelen rijk dat omgaat met collectieve zaken, de collectieve zaken zelfs van het menselijke ras. En zij neigen te werken, ja als bewaarders, dus is er meer een praktijk gerichtheid als je er zo over kunt denken, verbinding met het menselijke rijk. Maar opnieuw dit is niet zo direct als het aartsengelen rijk of het engelen rijk. Er is een neiging om meer te werken met naties of met grote groepen, zeg maar, van godsdiensten of geloofsstelsels, of culturen. 

Een van de gebieden waar ze toenemend mee werken – en ze hebben zeker werk dat voor hen is uitgesneden – is waar je over zou denken als mega- of multinationale organisaties. Ze zuiveren, en dit is iets waar jullie je misschien nog niet van bewust zijn geweest, maar dit is een van de gebieden waar het Gezelschap van de Hemel best erg druk mee is, omdat ze veel zuiveren, wat jullie denken dat structuren zijn, wat niets anders is dan verzamelingen van mensen, maar (ze  zuiveren) de structuren van naties, van godsdiensten, van organisaties, van multinationals, van sectoren.

Ze helpen bij het instromen van de goddelijke wil en wijsheid in hele grote groepen. Zij zijn niet gericht op, behalve in buitengewone omstandigheden, om zich bezig te houden met specifieke leiderschapsposities, alhoewel er uitzonderingen op die regel zijn als die persoon of die groep die aan de leiding is een van de centrale keerpunten is die de hele richting van de mensheid kan beïnvloeden.


Dus, bijvoorbeeld, in deze situatie zijn de principalities zeer betrokken bij het leiderschap van diverse, waar je over kunt denken als grote naties en leiderschap in waar je aan kunt denken als wereld financiële instituten. Ze neigen er niet toe om zichzelf bekend te maken. Maar het zijn balanceerders/stabilisators op een andere wijze, maar helpen om het Goddelijke Plan meer  te laten verankerd worden in de stoffelijkheid. 
Kun je dat snappen?


Steve: Ja, dat doe ik. Ik weet niet zeker hoe, maar ik stel me voor dat de leiders zich niet bewust zijn van hun invloed.

AEM: Waar ze zich bewust van zijn en ze zouden zeggen dat ze goddelijk geïnspireerd zijn of dat ze door god worden geleid, of dat ze een hogere macht hebben en ze weten niet precies wat die hogere macht is. Ze neigen ertoe om dit direct toe te schrijven aan de Bron. En wij nemen dat nooit als een belediging. We zijn eerder altijd blij met als ons werk wordt toegeschreven aan de Bron. Maar ja, ze zijn zich dit niet bewust gewaar omdat, bijvoorbeeld, er gelegenheden zijn geweest door de hele geschiedenis heen, toen ik verscheen, toen Gabriëlle verscheen, toen Jophiël verscheen enzovoorts.

De principalities, net zo als de tronen, neigen niet tot stoffelijke verschijningen. Ook de heerschappijen niet. Als jullie in een hogere dimensie zaten, zouden jullie die energie erkennen. Dus terwijl jullie de ladder opgaan waar we maar over blijven praten, zul je in staat zijn om onderscheid te maken.

Doet dat er echt toe? Nee. Maar wij willen dat jullie meer weten, wie wij zijn, en wat we doen en hoe we met jullie werken. Wij zijn niet altijd weg om te zingen en te dansen en te prijzen.

Steve: Of om de Aurora Borealis te scheppen.(‘t noorderlicht)

AEM: Dat is een van mijn favoriete tijdverdrijvingen. En ik kan niet wachten, mijn beste vrienden, om terug te keren naar mijn muziek. En jullie zullen daar bij me zijn en ik zal voor jullie spelen. 
Nu de tronen, daar vroeg je naar.                            

Steve:  Ja, graag.


AEM: Dit is een heel andere groep. Opnieuw, door opdracht en keuze van de Moeder, zijn de tronen op veel verschillende wijzen geher-presenteerd. Velen van jullie zien vaak of hebben een ervaring gehad om niet alleen de ogen van God te zien, maar om de ogen te zien, meervoud, veel ogen, van de tronen. Er is een toewijzing van ‘alles zien’ en dat is vaak wat de tronen aan het doen zijn. Ze hebben hun, waar jullie aan zouden denken ogen, en wat wij bewustzijn zouden noemen, op alles.

Nu denk er zelf even over. Jullie hebben zelf diverse ogen.. je derde, je vierde, zelfs je vijfde oog, die op zijn plek komt en wat zich dezer dagen afspeelt. Dus je weet waar we over spreken als we spreken over ogen. Dus is het niet louter zoals je denkt over stoffelijke ogen.

De tronen hebben een neiging… hun gezichtsveld: ze neigen te werken met planeten, met planetaire stelsels, of met een galaxy of met een individuele planeet. Dus, bijvoorbeeld, nu precies, zijn er vele – oh lieve help! – er zijn legioenen tronen die Gaia helpen bij die planetaire overgang, omdat, zoals je weet, het niet alleen maar mensen zijn en koninkrijken, maar Gaia zelf.(die een overgang maakt)

Nu, dit legioen staat Gaia niet alleen bij, omdat weet je, en we spraken over het domino effect in andere situaties, het rimpel effect door jullie galaxy heen en echt door het universum heen en ver daarbuiten. Dus zij staan ook de voorbereiding bij en het werk dat voorbereidingswerk is, als je het zo kunt stellen, voor velen van de andere planetaire stelsels die door dit proces gaan en volgen op jullie voltooiing. 

Nu ik gebruik het woord voltooiing maar ik wil niet de indruk geven, dat als jullie eenmaal zijn opgestegen, als jullie eenmaal totaal hebben gevlogen en totaal verankerd zijn door dit portaal heen, dat jullie proces, jullie continuïteit, gestopt is omdat dat niet zo is en niet zo zal zijn. Jullie gaan door.


Maar voor bedoelingen van deze conversatie en op een wijze om te demonstreren wat tronen aan het doen zijn, helpen zij Gaia, intens, en de zuster planeten, als jullie klaar zijn. Nu, zij vullen ook op veel manieren de principalities aan. Wij denken hierbij niet als aan een hiërarchie, meer sferen van deskundigheid of van keuze. Maar ze werken met de heerschappijen, specifiek om ongerechtigheden te corrigeren.

Steve: Ik moet u hier interrumperen, Aartsengel Michaël. Kennelijk zijn we uit de tijd gelopen. Dus we moeten nog praten over deugden en machten, en nog veel meer, denk ik zeker. Waarom zullen we niet doorgaan met die conversatie?

AEM: Ja, dat zullen we doen.                                 

Steve:  Heel goed.

AEM: Dat vind ik fijn. Ga met mijn liefde.             

Steve: Dank u zeer.

AEM: Vaarwel.                                           

Steve: Vaarwel.

Channeled by Linda Dillon 06-26-14
© 2014 Council of Love


Vertaling: Winny  

No comments:

Post a Comment

The Declaration of Human Freedom

The Declaration of Human Freedom

http://stevebeckow.com/wp-content/uploads/2011/02/Earth1.jpg


Every being is a divine and eternal soul living in a temporal body. Every being was alive before birth and will live after death.

Every soul enters into physical life for the purpose of experience and education, that it may, in the course of many lifetimes, learn its true identity as a fragment of the Divine.

Life itself is a constant process of spiritual evolution and unfoldment, based on free choice, that continues until such time as we realize our true nature and return to the Divine from which we came.

No soul enters life to serve another, except by choice, but to serve its own purpose and that of the Divine from which it came.

All life is governed by natural and universal laws which precede and outweigh the laws of humanity. These laws, such as the law of karma, the law of attraction, and the law of free will, are decreed by God to order existence and assist each person to achieve life’s purpose.

No government can or should survive that derives its existence from the enforced submission of its people or that denies its people their basic rights and freedoms.

Life is a movement from one existence to another, in varied venues throughout the universe and in other universes and dimensions of existence. We are not alone in the universe but share it with other civilizations, most of them peace-loving, many of whom are more advanced than we are, some of whom can be seen with our eyes and some of whom cannot.

The evidence of our five senses is not the final arbiter of existence. Humans are spiritual as well as physical entities and the spiritual side of life transcends the physical. God is a Spirit and the final touchstone of God’s Truth is not physical but spiritual. The Truth is to be found inward.

God is one and, because of this, souls are one. They form a unity. They are meant to live in peace and harmony together in a “common unity” or community. The use of force to settle affairs runs contrary to natural law. Every person should have the right to conduct his or her own affairs without force, as long as his or her choices do not harm another.

No person shall be forced into marriage against his or her will. No woman shall be forced to bear or not bear children, against her will. No person shall be forced to hold or not hold views or worship in a manner contrary to his or her choice. Nothing vital to existence shall be withheld from another if it is within the community’s power to give.

Every person shall retain the ability to think, speak, and act as they choose, as long as they not harm another. Every person has the right to choose, study and practice the education and career of their choice without interference, provided they not harm another.

No one has the right to kill another. No one has the right to steal from another. No one has the right to force himself or herself upon another in any way.

Any government that harms its citizens, deprives them of their property or rights without their consent, or makes offensive war upon its neighbors, no matter how it misrepresents the situation, has lost its legitimacy. No government may govern without the consent of its people. All governments are tasked with seeing to the wellbeing of their citizens. Any government which forces its citizens to see to its own wellbeing without attending to theirs has lost its legitimacy.

Men and women are meant to live fulfilling lives, free of want, wherever they wish and under the conditions they desire, providing their choices do not harm another and are humanly attainable.

Children are meant to live lives under the beneficent protection of all, free of exploitation, with unhindered access to the necessities of life, education, and health care.

All forms of exploitation, oppression, and persecution run counter to universal and natural law. All disagreements are meant to be resolved amicably.

Any human law that runs counter to natural and universal law is invalid and should not survive. The enactment or enforcement of human law that runs counter to natural and universal law brings consequences that cannot be escaped, in this life or another. While one may escape temporal justice, one does not escape divine justice.

All outcomes are to the greater glory of God and to God do we look for the fulfillment of our needs and for love, peace, and wisdom. So let it be. Aum/Amen.

http://stevebeckow.com/worldwide-march-millions/declaration-human-freedom/.


WikiLeaks
Help us fight the extrajudicial US banking embargo: have you contributed to WikiLeaks this month?

Don’t Abandon Julian Assange Now

Messages of Love and Light

Messages of Love and Light
Index

Galactic Family and Keshe

Click the button CC to choose your language subtitles

JAIL THE BANKERS

The 2012 Scenario

FEBRUARY 7, 2013 - 7:00PM EST

FEBRUARY 7, 2013 - 7:00PM EST
T O R O N T O

Profile for Fran Zepeda

オバマが国際刑事裁判所に再加入・・・米国はもはやならず者国家ではない 2012年5月3日

オバマが国際刑事裁判所に再加入・・・米国はもはやならず者国家ではない 2012年5月3日
Japanese

Qu’est ce qu’être humain? par Steve Beckow