They carry their torch wherever they go and illuminate the way forward.

SaLuSa 18-February-2011Followers

Google+ Followers

Saturday, March 5, 2011

NEDERLANDS - Nog Twee dagen Tot Aan de Wereld Vrijheid-Dag - op zond 6 mrt 2011

Nog Twee dagen Tot Aan de Wereld Vrijheid-Dag    -    op zond 6 mrt 20112011 March 4
by Steve Beckow
Dit is vrijdag 4 maart 2011. Wereld Vrijheid Dag is op zondag 6 maart. Dit is de laatste kans om over die dag te praten, misschien de laatste keer dat je er iets over leest. Laat me de bedoeling van die dag beknopt weergeven en hoe ik de vorm en de resultaten ervan zie.
Wereld Vrijheid Dag is een daad van opeisen. Op die dag roepen we niet alleen een gevoel van onze vrijheid op, maar we eisen vrijheid op namens elke mens die niet vrij is, die geboeid is,  uitgebuit, bedwongen of onderdrukt wordt en die niet met ons samen kan komen of dit kan opeisen voor zichzelf.
Het opeisen van iemands vrijheid is een innerlijke daad. We zijn vrij omdat we van binnen vrij zijn. Als we innerlijk niet vrij zijn, zullen we nooit ook aan de buitenkant vrij zijn. Dus begint vrijheid met onze innerlijke beleving en de erkenning ervan.
In feite zijn we natuurlijk altijd vrij, altijd soeverein, altijd individueel en onafhankelijk. Maar het kan zijn dat we niet in die beleving kunnen leven en dat we geen rechten en privileges hebben die horen bij de erkenning ervan. Op Wereld Vrijheid Dag beginnen we een pad te lopen dat vanuit die onuitblusbare innerlijk vrijheid leidt naar haar realisatie in de condities van ons uiterlijke leven.
De meeste mensen denken over onszelf als aan een stoffelijk lichaam en niets anders. Maar, onbekend aan ons is dat we in feite veel meer zijn. We zijn ook een spirit in dat stoffelijke lichaam en we kunnen zeggen nog veel meer dan dat. Maar ik wil niet ronddwalen in kennis die ons kan verdelen.
Ik noemde dat omdat er veel meer zal gebeuren op Wereld Vrijheid Dag dan we zien en doen. Ons samenzijn zal een gedachtevorm creëren die zelf potentie heeft. Die gedachtevorm zet universele wetten in werking die ons zelf leniging brengt van onderdrukkende condities. Niemand op Aarde is sterk genoeg om tegen een universele wet in te vliegen.
Op 6 maart 2011 om 12 uur in de middag vraag ik de mensen van de wereld die dit veilig kunnen doen om op de pleinen van hun eigen stad of plaats samen te komen en samen te zijn als een algemene uitdrukking van hun wil om vrij te zijn, en als een algemene erkenning van hun innerlijke vrijheid die zij ook aan de buitenkant willen zien.
Ik vraag de pers van de wereld om dit gebeuren vast te leggen en om dit niet te negeren. Als je instructies gekregen hebt om dit niet vast te leggen, breng dan je veiligheid niet in gevaar. Niets zal uiteindelijk het opduiken van vrijheid kunnen tegenhouden.
Om 12:30 uur nodig ik iedereen uit die zo samen is gekomen om een minuut stilte te houden die iedereen op Aarde erkent die bijgedragen heeft aan deze wereldwijde beweging welke  ieder van ons uiterlijke vrijheid zal brengen. Ik stel specifiek voor om Mohamed Bouazizi te gedenken wiens opoffering en opperste daad van verzet onze aandacht trok naar de onderdrukkende en despotische condities waaronder zo velen van ons leven.
Als dat ogenblik van stilte gedaan is, dan is het uiterlijke “ritueel” van die dag compleet. Ik vraag niets meer complex of om iets anders te organiseren dan dat. De rest wordt gedaan door het loutere feit van onze vergadering en bijeenzijn.
Het gewoon samenkomen als uitdrukking van ons besluit om vrij te zijn is het meest krachtige ding dat we kunnen doen. We hoeven onszelf niet te vragen waar we ons anders nog op kunnen richten, die dag  Al het andere is extra. Zing als je dat wilt, dans, lach, kijk in elkaar’s ogen.
Ik vraag alleen degenen die in staat zijn om samen te komen om vrijheid op te eisen voor degenen die niet in staat zijn bijeen te komen. We eisen vrijheid op namens volkeren die niet vrijuit kunnen spreken, vrij kunnen vergaderen of vrij kunnen op mars gaan.
Ik vraag dat alles vredig gebeurt, zonder schade voor iemand anders. Als wij niet in vrede zijn, als we anderen nadeel berokkenen, roepen we opnieuw een universele wet op die schade zal toebrengen aan wat wij doen, al is het niet nu, wel ooit, en daardoor wat een permanente voltooiing zou kunnen zijn, omkeren naar een tijdelijk tot stand komen. We dienen onszelf, anderen en de vrijheid het best door vredig en harmonieus te zijn.
Daar we tot nu toe dit nog niet kennen als een wereldbevolking, of als we het weten dit nog niet helemaal waarderen, er is een orde in dingen. Er zijn ongeziene krachten die werken om ons te helpen maar die onze vrije wil niet geweld zullen aan doen. Zij moeten worden uitgenodigd om ons bijstand te verlenen als we hun hulp willen. Deze ongeziene krachten zijn bekend aan de meest wijzen onder ons. Op Onze Wereld Vrijheid Dag zullen we hun bijstand vragen.

Aan alle despoten van de wereld, aan de elites van de wereld, aan de georganiseerde misdaad en anderen die controle over ons uitoefenen en dat al eeuwen gedaan hebben, we willen jullie geen schade toebrengen. Maar jullie moeten ons bevrijden van jullie greep. Een bevolking kan niet gestopt worden die smacht om vrij te ademen. Jullie pogingen om ons te stoppen is gedoemd te falen.
Aan soldaten en politie die op deze dag dienst moeten doen, breng geen schade toe aan je medeburgers. Ook jullie moeten bij ons wonen. Wij zijn degenen die jullie dienst ontvangen en appreciëren. Bevuil jullie nest niet. Bescherm ons voor degenen die ons kwaad willen doen. Voeg je innerlijk bij ons als je dat niet uiterlijk kunt doen. Als je de opdracht krijgt om te schieten, doe dat dan in de lucht. Als je bevel krijgt ons te stoppen, doe dat dan zachtaardig.
We vragen alleen dat degenen die ons moeten controleren of ons kwaad doen, aan de kant gaan. Er is niets anders dat jullie moeten doen. Kom met ons mee doen. Of, als je dat niet wilt doen, laat ons dan met rust en laat ons verdergaan. Want wij zijn begonnen en we zullen niet meer stoppen totdat de hele wereld vrij is, uiterlijk net zo goed als innerlijk. Jullie kunnen ons niet stoppen.
Noteer deze dag goed. Onze vrijheid werd vandaag niet voor de eerste keer uitgeroepen. Dit werd al gedaan bij het gloren van iedere nieuwe dag en zal nooit niet worden uitgeroepen. Vrijheid is onze natuurlijk toestand. Controle is niet natuurlijk en kan niet blijven.
Kom weer in vriendschap terug bij ons. Doe jullie planetaire medeburgers geen kwaad. Roep het kwaad niet over jezelf af dat de universele wet je bezorgt door je daden.

Op 6 maart 2011 verklaart de wereld voor zichzelf en voor iedereen op deze planeet:  We zullen vrij zijn. Onze wil om vrij te ademen is niet te stoppen. Voeg je bij ons. Doe met ons mee.

(als iemand dit ontvangt, zet het dan op je blog, roep het uit naar iedereen en zorg ervoor dat iedereen weet dat 6 maart 2011 Wereld Vrijheid Dag is.)Namaste,
Steve Beckow
Sovereign Citizen of Planet Earth
World Freedom Day
March 6, 2011
unity22@telus.net
Source: 

No comments:

Post a Comment

The Declaration of Human Freedom

The Declaration of Human Freedom

http://stevebeckow.com/wp-content/uploads/2011/02/Earth1.jpg


Every being is a divine and eternal soul living in a temporal body. Every being was alive before birth and will live after death.

Every soul enters into physical life for the purpose of experience and education, that it may, in the course of many lifetimes, learn its true identity as a fragment of the Divine.

Life itself is a constant process of spiritual evolution and unfoldment, based on free choice, that continues until such time as we realize our true nature and return to the Divine from which we came.

No soul enters life to serve another, except by choice, but to serve its own purpose and that of the Divine from which it came.

All life is governed by natural and universal laws which precede and outweigh the laws of humanity. These laws, such as the law of karma, the law of attraction, and the law of free will, are decreed by God to order existence and assist each person to achieve life’s purpose.

No government can or should survive that derives its existence from the enforced submission of its people or that denies its people their basic rights and freedoms.

Life is a movement from one existence to another, in varied venues throughout the universe and in other universes and dimensions of existence. We are not alone in the universe but share it with other civilizations, most of them peace-loving, many of whom are more advanced than we are, some of whom can be seen with our eyes and some of whom cannot.

The evidence of our five senses is not the final arbiter of existence. Humans are spiritual as well as physical entities and the spiritual side of life transcends the physical. God is a Spirit and the final touchstone of God’s Truth is not physical but spiritual. The Truth is to be found inward.

God is one and, because of this, souls are one. They form a unity. They are meant to live in peace and harmony together in a “common unity” or community. The use of force to settle affairs runs contrary to natural law. Every person should have the right to conduct his or her own affairs without force, as long as his or her choices do not harm another.

No person shall be forced into marriage against his or her will. No woman shall be forced to bear or not bear children, against her will. No person shall be forced to hold or not hold views or worship in a manner contrary to his or her choice. Nothing vital to existence shall be withheld from another if it is within the community’s power to give.

Every person shall retain the ability to think, speak, and act as they choose, as long as they not harm another. Every person has the right to choose, study and practice the education and career of their choice without interference, provided they not harm another.

No one has the right to kill another. No one has the right to steal from another. No one has the right to force himself or herself upon another in any way.

Any government that harms its citizens, deprives them of their property or rights without their consent, or makes offensive war upon its neighbors, no matter how it misrepresents the situation, has lost its legitimacy. No government may govern without the consent of its people. All governments are tasked with seeing to the wellbeing of their citizens. Any government which forces its citizens to see to its own wellbeing without attending to theirs has lost its legitimacy.

Men and women are meant to live fulfilling lives, free of want, wherever they wish and under the conditions they desire, providing their choices do not harm another and are humanly attainable.

Children are meant to live lives under the beneficent protection of all, free of exploitation, with unhindered access to the necessities of life, education, and health care.

All forms of exploitation, oppression, and persecution run counter to universal and natural law. All disagreements are meant to be resolved amicably.

Any human law that runs counter to natural and universal law is invalid and should not survive. The enactment or enforcement of human law that runs counter to natural and universal law brings consequences that cannot be escaped, in this life or another. While one may escape temporal justice, one does not escape divine justice.

All outcomes are to the greater glory of God and to God do we look for the fulfillment of our needs and for love, peace, and wisdom. So let it be. Aum/Amen.

http://stevebeckow.com/worldwide-march-millions/declaration-human-freedom/.


WikiLeaks
Help us fight the extrajudicial US banking embargo: have you contributed to WikiLeaks this month?

Don’t Abandon Julian Assange Now

Messages of Love and Light

Messages of Love and Light
Index

Galactic Family and Keshe

Click the button CC to choose your language subtitles

JAIL THE BANKERS

The 2012 Scenario

FEBRUARY 7, 2013 - 7:00PM EST

FEBRUARY 7, 2013 - 7:00PM EST
T O R O N T O

Profile for Fran Zepeda

オバマが国際刑事裁判所に再加入・・・米国はもはやならず者国家ではない 2012年5月3日

オバマが国際刑事裁判所に再加入・・・米国はもはやならず者国家ではない 2012年5月3日
Japanese

Qu’est ce qu’être humain? par Steve Beckow