They carry their torch wherever they go and illuminate the way forward.

SaLuSa 18-February-2011Followers

Google+ Followers

Sunday, March 20, 2011

Swedish - Matthew Ward om president Obamas predikament

Matthew Ward om president Obamas predikament
  
Av Steve Beckow

Läsare email mig med frågor om varför ”president Obama” gjorde det eller det och jag har sagt att, ja, han kanske inte har gjort detta eller detta.  Det kanske har varit människor i hans administration eller i det militära som fortfarande är lojala till Illuminati.  Det kan ha varit folk vars uppdrag är att förstöra trovärdigheten för presidentens administration.
Vi måste komma ihåg att president Obama är en man, och allting som han instruerar andra att göra, i samma minut som det lämnar hans läppar eller hans händer, är sedan utfört av dessa andra.  Om de är böjda för att undergräva hans order – vad kan han göra för att hindra det? Många administrationer och förvaltningar har varit förbundna i knop genom byråkrater som arbetade för ”oppositionen”.
Nu har vi Matthew Ward som säger den här månaden en version av samma sak. Så jag skulle uppskatta om dessa som har haft frågor liknande de här, att ta lärdom av vad Matthew säger i sitt senaste meddelande om de predikament som presidenten står inför:
För några få månader sedan talade Hatonn med stor passion om den kraftfulla opposition som president Obama handskas med och behovet för era stödjande tankar och böner för honom och hans familj. Ändå är min Mamma belägrad av emails med frågor om varför presidenten vidtar en eller annan åtgärd som upprätthåller eller förvärrar just de situationer han valdes för att rätta till. Frågeställarna, som kanske tillskriver mer auktoritet i Vita huset än Konstitutionen gör, inser inte att denna regering länge har varit Illuminatis bastion och deras avsikt med att skapa missuppfattningen om landet. Deras grepp på många medlemmar i Kongressen är fortfarande starkt, och först efter att kontrollen upphör kommer Obama att kunna vägleda sin administration mot nationella reformer och den fredliga värld han är ägnad att uppnå.  (Matthews Meddelande, 12 mars 2011), se http://galacticchannelings.com/svenska/matthew12-03-11.html
Vad som verkar tilldra sig är att Matthew, Hatonn eller SaLuSa kommer att utfärda ett meddelande i vilket de berättar för oss att presidenten är en ljusarbetare av första graden och vi kommer ihåg det under en enda dag.  Sedan finns det korrupta medlemmar bland Republikanerna och Kongressen, byråkratin, militären eller fundamentalistiska pratshower (inte alla inom dessa grupper är korrupta, det säger jag inte) som skrider till handling och börjar emittera skräckinjagande historier om vad de säger att presidenten har gjort, gör nu eller kommer att göra.  Och vi ljusarbetare köper det, förkämpar för de svaga som vi är.
Vi tar upp så många åtgärder som vi uppmanas till genom den mörka sidan.  Vi agerar som lämlar och tillåter mörkret göra oss alldeles snurriga genom sin kontroll av media, Kongressen och andra organ och institutioner.

Matthew, Hatonn och SaLuSa har inte vacklat i sitt stöd för presidenten sedan innan han valdes.  Visst kan vi också se igenom informationen vi utsätts för och inse att mannen som blivit representerad som ett verktyg för Illuminati antingen har blivit lurad eller utsatts för pågryckningar som, av en eller annan orsak, han inte kan stå upp emot förrän Illuminati har blivit besegrat.
Så snart Illuminatis järngrepp på regeringen, militären etc har brutits, vilket troligen kommer att bli det här året, tror åtminstone jag att president Obama kommer att kunna faktiskt leda sin regering och genomföra några av sina omhuldade planer, utan att de undergrävs och ändras.

Vi kan vänta på historieböckerna för detaljer om det tryck som en man, som innehade posten som president, utsattes för eller vi kan använda vårt goda omdöme till att föreställa oss vad presidents position kanske är.  Kom ihåg att den senaste presidenten som bestämde sig för att stänga ner CIA och Federal Reserve, avslöja förekomsten av utomjordingar på planeten och så vidare, blev mördad.  Den här presidenten, har det sagts, kommer inte att bli det (1), men han kanske är oroad för andra medlemmar av sin administration också.  Och han kan verkligen inte kontrollera hela institutioner vars högsta rang av makt står emot honom.

Fotnot:
(1) Hatonn: ”Obama vet nu att vi skyddar honom och att kan fortsätta utan rädsla för sin familjs säkerhet och sin egen.  Media rapporterar vad de blir tillsagda, naturligtvis, men sanningen är den, nu när han vet Jordens uppstignings tidtabell, att han förhandlar med makter som är antingen personliga eller via säkra kommunikationskanaler för att stänga ner Illuminatis fästen i hans land, Europa och Orienten”.  (Suzy Ward till Steve Beckow den 15 november 2010). 

Source:No comments:

Post a Comment

The Declaration of Human Freedom

The Declaration of Human Freedom

http://stevebeckow.com/wp-content/uploads/2011/02/Earth1.jpg


Every being is a divine and eternal soul living in a temporal body. Every being was alive before birth and will live after death.

Every soul enters into physical life for the purpose of experience and education, that it may, in the course of many lifetimes, learn its true identity as a fragment of the Divine.

Life itself is a constant process of spiritual evolution and unfoldment, based on free choice, that continues until such time as we realize our true nature and return to the Divine from which we came.

No soul enters life to serve another, except by choice, but to serve its own purpose and that of the Divine from which it came.

All life is governed by natural and universal laws which precede and outweigh the laws of humanity. These laws, such as the law of karma, the law of attraction, and the law of free will, are decreed by God to order existence and assist each person to achieve life’s purpose.

No government can or should survive that derives its existence from the enforced submission of its people or that denies its people their basic rights and freedoms.

Life is a movement from one existence to another, in varied venues throughout the universe and in other universes and dimensions of existence. We are not alone in the universe but share it with other civilizations, most of them peace-loving, many of whom are more advanced than we are, some of whom can be seen with our eyes and some of whom cannot.

The evidence of our five senses is not the final arbiter of existence. Humans are spiritual as well as physical entities and the spiritual side of life transcends the physical. God is a Spirit and the final touchstone of God’s Truth is not physical but spiritual. The Truth is to be found inward.

God is one and, because of this, souls are one. They form a unity. They are meant to live in peace and harmony together in a “common unity” or community. The use of force to settle affairs runs contrary to natural law. Every person should have the right to conduct his or her own affairs without force, as long as his or her choices do not harm another.

No person shall be forced into marriage against his or her will. No woman shall be forced to bear or not bear children, against her will. No person shall be forced to hold or not hold views or worship in a manner contrary to his or her choice. Nothing vital to existence shall be withheld from another if it is within the community’s power to give.

Every person shall retain the ability to think, speak, and act as they choose, as long as they not harm another. Every person has the right to choose, study and practice the education and career of their choice without interference, provided they not harm another.

No one has the right to kill another. No one has the right to steal from another. No one has the right to force himself or herself upon another in any way.

Any government that harms its citizens, deprives them of their property or rights without their consent, or makes offensive war upon its neighbors, no matter how it misrepresents the situation, has lost its legitimacy. No government may govern without the consent of its people. All governments are tasked with seeing to the wellbeing of their citizens. Any government which forces its citizens to see to its own wellbeing without attending to theirs has lost its legitimacy.

Men and women are meant to live fulfilling lives, free of want, wherever they wish and under the conditions they desire, providing their choices do not harm another and are humanly attainable.

Children are meant to live lives under the beneficent protection of all, free of exploitation, with unhindered access to the necessities of life, education, and health care.

All forms of exploitation, oppression, and persecution run counter to universal and natural law. All disagreements are meant to be resolved amicably.

Any human law that runs counter to natural and universal law is invalid and should not survive. The enactment or enforcement of human law that runs counter to natural and universal law brings consequences that cannot be escaped, in this life or another. While one may escape temporal justice, one does not escape divine justice.

All outcomes are to the greater glory of God and to God do we look for the fulfillment of our needs and for love, peace, and wisdom. So let it be. Aum/Amen.

http://stevebeckow.com/worldwide-march-millions/declaration-human-freedom/.


WikiLeaks
Help us fight the extrajudicial US banking embargo: have you contributed to WikiLeaks this month?

Don’t Abandon Julian Assange Now

Messages of Love and Light

Messages of Love and Light
Index

Galactic Family and Keshe

Click the button CC to choose your language subtitles

JAIL THE BANKERS

The 2012 Scenario

FEBRUARY 7, 2013 - 7:00PM EST

FEBRUARY 7, 2013 - 7:00PM EST
T O R O N T O

Profile for Fran Zepeda

オバマが国際刑事裁判所に再加入・・・米国はもはやならず者国家ではない 2012年5月3日

オバマが国際刑事裁判所に再加入・・・米国はもはやならず者国家ではない 2012年5月3日
Japanese

Qu’est ce qu’être humain? par Steve Beckow